×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

"Оповідання" Айзек Азімов, Пекельний вогонь

Пекельний вогонь

Навколо панувала особлива атмосфера загального легкого збудження, коли добре

вихована публіка, з нетерпінням зиркаючи на завісу, чекає

початку прем'єри. Жменька вчених, дехто зі знаті, декілька конгресменів і зовсім

мало репортерів — от і все, хто вважав за потрібне прийти сюди.

Елвін Хорнер з Вашингтонського бюро континентальної преси поряд з собою

побачив Джозефа Вінченца з Лос-Аламосу.

— Вже тепер-то ми напевно чомусь навчимося, — звернувся він до нього.

Вінченцо пильно подивився на нього крізь біфокальні стекла.

— Це не головне, — відповів він.

Хорнер спохмурнів. Сьогодні вони вперше мали побачити унікальні кадри

надсповільненої зйомки атомного вибуху. За допомогою хитромудрих лінз, що змінювали направлену поляризацію спалахів, момент вибуху буде поділеним на окремі знімки, зняті з витримкою в одну мільярдну частку секунди. Вчора була підірвана атомна бомба. А сьогодні ці кадри покажуть їм вибух у всіх неймовірних, дивовижних подробицях.

— Думаєте, це не подіє? — запитав Хорнер.

Обличчя Вінченцо болісно скривилося.

— Звичайно, подіє. Ми вже проводили попередні випробування. Але головне

полягає в тому, що ... — В чому ж?

— Що ці бомби означають смертний вирок людству. Мені здається, ми не здатні чомусь навчитися. — Вінченцо метельнув головою. – Он помилуйтеся на них. Вони схвильовані, їхні нерви тріпочуть, але вони не відчувають страху.

— Їм відома небезпека, яку несе в собі атомна бомба. І вони теж бояться, — заперечив репортер.

— Не зовсім, — сказав учений. — Я бачив людей, що спостерігали за вибухом водневої бомби, яка обернула на ніщо цілий острів, а потім йшли спокійно додому й лягали спати. Така вже людська натура. Їм тисячоліттями проповідують про пекельний вогонь, як про покарання для грішників, а ефекту практично ніякого.

— Пекельний вогонь... Ви віруючий, сер?

— Те, що ви бачили вчора і є пекельний вогонь. В буквальному сенсі.

Хорнеру було досить. Він пересів на інше місце, але з неспокоєм стежив за

публікою. Чи відчував хоча б один з них страх? Чи замислювався в тривозі хоча б хтось з них про пекельний вогонь? Таких Хорнер щось не помічав.

Вогні згасли, й відразу запрацював проектор. На екрані на повний зріст постала

вежа, начинена вогнем. Глядачі застигли в напруженій мовчанці.

Потім на самій верхівці вежі з'явилася крихітна плямочка світла – блискуча й палаюча вогнем крапка. Вона поволі розпускалася – неначе квітка, що лінькувато, одного за іншим, розгинала свої пелюстки; гра світла й тіні додавала їй дивних гойдливих контурів. Крапка поступово набувала форми овалу.

Хтось здавлено скрикнув, потім інші. Різкий виплеск невиразного гомону змінився мертвою тишею. Хорнер чітко відчував запах жаху, він язиком смакував страх у роті й прислухався до того, як холодіє кров.

Овальна вогненна кулька проросла пагінцями й перш, ніж, стрімко спалахнувши, перетворитися на сліпучу до білизни сферу, на мить завмерла.

Та мить статичної рівноваги... на вогненній кульці з'явилися темні плями очей, над якими тонкими темними смугами виступали брови; лінія волосся, що спускалася до лоба V-образним мисом; підняті куточки роту, що несамовито регоче в пекельному вогні... і роги.

Пекельний вогонь Höllenfeuer Hell fire Le feu de l'enfer Адский огонь

Навколо панувала особлива атмосфера загального легкого збудження, коли добре There was a special atmosphere of general light excitement around when it was good

вихована публіка, з нетерпінням зиркаючи на завісу, чекає the well-educated public, looking impatiently at the curtain, waits

початку прем'єри. the beginning of the premiere. Жменька вчених, дехто зі знаті, декілька конгресменів і зовсім A handful of scientists, some of the nobility, a few congressmen and none at all

мало репортерів — от і все, хто вважав за потрібне прийти сюди. there were few reporters - that's all who thought it necessary to come here.

Елвін Хорнер з Вашингтонського бюро континентальної преси поряд з собою Alvin Horner of the Washington Bureau of the Continental Press is with him

побачив Джозефа Вінченца з Лос-Аламосу. saw Joseph Vincenz of Los Alamos.

— Вже тепер-то ми напевно чомусь навчимося, — звернувся він до нього. "Even now we will surely learn something," he turned to him.

Вінченцо пильно подивився на нього крізь біфокальні стекла. Vincenzo peered at him through the bifocals.

— Це не головне, — відповів він. "It's not the main thing," he answered.

Хорнер спохмурнів. Horner frowned. Сьогодні вони вперше мали побачити унікальні кадри Today they were to see unique footage for the first time

надсповільненої зйомки атомного вибуху. super-slow-motion shooting of an atomic explosion. За допомогою хитромудрих лінз, що змінювали направлену поляризацію спалахів, момент вибуху буде поділеним на окремі знімки, зняті з витримкою в одну мільярдну частку секунди. With the help of sophisticated lenses that changed the directional polarization of the flashes, the moment of the explosion will be divided into separate pictures taken with a shutter speed of one billionth of a second. Вчора була підірвана атомна бомба. An atomic bomb was detonated yesterday. А сьогодні ці кадри покажуть їм вибух у всіх неймовірних, дивовижних подробицях. And today, these shots will show them the explosion in all the incredible, amazing details.

— Думаєте, це не подіє? - Do you think it won't happen? — запитав Хорнер.

Обличчя Вінченцо болісно скривилося. Vincenzo's face contorted painfully.

— Звичайно, подіє. - Of course, it will happen. Ми вже проводили попередні випробування. We have already conducted preliminary tests. Але головне But the main thing

полягає в тому, що ... — В чому ж? is that ... - In what?

— Що ці бомби означають смертний вирок людству. — That these bombs mean a death sentence for humanity. Мені здається, ми не здатні чомусь навчитися. I don't think we can learn anything. — Вінченцо метельнув головою. – Он помилуйтеся на них. - Have mercy on them. Вони схвильовані, їхні нерви тріпочуть, але вони не відчувають страху. They are excited, their nerves are jittery, but they feel no fear.

— Їм відома небезпека, яку несе в собі атомна бомба. - They know the danger that an atomic bomb carries. І вони теж бояться, — заперечив репортер. And they are also afraid, - the reporter objected.

— Не зовсім, — сказав учений. "Not really," said the scientist. — Я бачив людей, що спостерігали за вибухом водневої бомби, яка обернула на ніщо цілий острів, а потім йшли спокійно додому й лягали спати. - I saw people who watched the explosion of a hydrogen bomb, which turned an entire island into nothingness, and then calmly went home and went to bed. Така вже людська натура. Such is human nature. Їм тисячоліттями проповідують про пекельний вогонь, як про покарання для грішників, а ефекту практично ніякого. For thousands of years, they have been preaching about hellfire as a punishment for sinners, but to almost no effect.

— Пекельний вогонь... Ви віруючий, сер? "Hellfire... Are you a believer, sir?"

— Те, що ви бачили вчора і є пекельний вогонь. - What you saw yesterday is hellfire. В буквальному сенсі. In the literal sense.

Хорнеру було досить. Horner had had enough. Він пересів на інше місце, але з неспокоєм стежив за He moved to another place, but watched anxiously

публікою. the public Чи відчував хоча б один з них страх? Did even one of them feel fear? Чи замислювався в тривозі хоча б хтось з них про пекельний вогонь? Did at least one of them think about hellfire in anxiety? Таких Хорнер щось не помічав. Horner didn't notice something like that.

Вогні згасли, й відразу запрацював проектор. The lights went out and the projector started working immediately. На екрані на повний зріст постала She appeared on the screen in full height

вежа, начинена вогнем. a tower filled with fire. Глядачі застигли в напруженій мовчанці.

Потім на самій верхівці вежі з'явилася крихітна плямочка світла – блискуча й палаюча вогнем крапка. Then, at the very top of the tower, a tiny speck of light appeared - a shining and burning dot. Вона поволі розпускалася – неначе квітка, що лінькувато, одного за іншим, розгинала свої пелюстки; гра світла й тіні додавала їй дивних гойдливих контурів. It was slowly blooming - like a flower that lazily, one by one, unfolded its petals; the play of light and shadow gave it strange swaying contours. Крапка поступово набувала форми овалу. The dot gradually acquired the shape of an oval.

Хтось здавлено скрикнув, потім інші. Someone gave a muffled cry, then others. Різкий виплеск невиразного гомону змінився мертвою тишею. A sharp burst of indistinct din was replaced by dead silence. Хорнер чітко відчував запах жаху, він язиком смакував страх у роті й прислухався до того, як холодіє кров. Horner could clearly smell the terror, he tasted the fear in his mouth with his tongue and listened to the blood run cold.

Овальна вогненна кулька проросла пагінцями й перш, ніж, стрімко спалахнувши, перетворитися на сліпучу до білизни сферу, на мить завмерла. An oval ball of fire sprouted buds and, before rapidly igniting, turning into a dazzling white sphere, froze for a moment.

Та мить статичної рівноваги... на вогненній кульці з'явилися темні плями очей, над якими тонкими темними смугами виступали брови; лінія волосся, що спускалася до лоба V-образним мисом; підняті куточки роту, що несамовито регоче в пекельному вогні... і роги. But a moment of static balance... dark spots of eyes appeared on the ball of fire, above which eyebrows protruded in thin dark stripes; a hairline that descended to the forehead in a V-shaped cape; raised corners of a mouth that roars wildly in hellfire... and horns.