×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

"Маленький Принц" Антуан де Сент-Екзюпері, Частина друга (2.2)

Частина друга (2.2)

ніякої користі....

Бізнесмен відкрив рота, але так і не знайшов, що відповісти, і маленький принц пішов собі.

«Ці дорослі таки незвичайні люди», – простодушно думав він, мандруючи далі.

XIV

П'ята планета була дуже цікава. З усіх вона була найменша. На ній якраз вистачало місця для ліхтаря і ліхтарника. Маленький принц ніяк не міг зрозуміти, навіщо серед неба, на планетці, де нема ні будинку, ні населення, потрібні ліхтар і ліхтарник. Одначе він сказав про себе: «Можливо, цей чоловік тут і недоречний. А проте він не так недоречний, як король, честолюбець, бізнесмен і пияк. В його роботі принаймні є сенс. Коли він засвічує свій ліхтар – то ніби народжується ще одна зірка або квітка. Коли гасить ліхтар – то присипляє ту зірку чи квітку. Дуже гарне заняття. Це справді корисно, бо красиво».

І, наблизившись до планети, він шанобливо вклонився ліхтарникові:

– Добрий день. Навіщо ти оце зараз погасив свій ліхтар?

– Такий наказ, – відповів ліхтарник. – Добрий день.

– А що то за наказ?

– Щоб я гасив свій ліхтар. Добрий вечір. І він знову його засвітив.

– А нащо ти знову його засвітив?

– Такий наказ, – відповів ліхтарник.

– Не розумію, – мовив маленький принц.

– Тут нічого розуміти, – сказав ліхтарник. – Наказ є наказ. Добрий день.

І погасив ліхтар.

Потім картатою червоною хустинкою витер з лиця піт і сказав:

– Жахлива у мене робота. Колись у цьому був сенс. Вранці я гасив ліхтар, а ввечері світив. Решту дня я міг відпочивати, а решту ночі – спати...

– А потім наказ перемінився?

– Наказ не перемінився, – сказав ліхтарник. – У тому й лихо! Планета з кожним роком обертається швидше й швидше, а наказ лишився той самий.

– А як же тепер? – спитав маленький принц.

– Тепер планета повністю обертається за одну хвилину, і я не маю ні секунди відпочинку. Щохвилини я засвічую ліхтар і гашу.

– От цікаво! День у тебе триває одну хвилину!

– Нічого цікавого, – сказав ліхтарник. – Уже місяць як ми з тобою розмовляємо.

– Місяць? !

– Так. Тридцять хвилин. Тридцять днів. Добрий вечір.

І він знову засвітив ліхтар.

Маленький принц подивився на ліхтарника – йому подобався цей чоловік, який так вірно виконував наказ. Маленький принц згадав, як колись, переставляючи свій стілець, він шукав місце, звідки було б видно захід сонця. І йому захотілося допомогти приятелеві:

– Слухай... я знаю, як зробити, щоб ти відпочивав, коли тільки захочеш...

– Я весь час хочу, – зітхнув ліхтарник.

Бо людина може бути водночас і вірна обов'язку і ледача.

І маленький принц вів далі:

– Твоя планетка така крихітна, що ступиш три кроки і вже обійдеш її. Досить тобі йти не поспішаючи, і ти весь час будеш на сонці. Коли надумаєш відпочити, – починай ходити... і день триватиме доти, доки тобі схочеться.

– Ну, це мало що дає, – сказав ліхтарник. – Найбільше в світі я люблю спати.

Тоді кепсько, – поспівчував маленький принц.

– Кепсько, – згодився ліхтарник. – Добрий день.

І погасив ліхтар.

«Цього чоловіка, – сказав собі маленький принц, уже мандруючи далі, – цього чоловіка зневажали б усі інші – і король, і честолюбець, і пияк, і бізнесмен. А тим часом тільки він, здається мені, не смішний. Мабуть, тому, що він не думає про себе».

Маленький принц зітхнув із жалем:

«Він єдиний, хто міг би стати моїм другом. Але його планета надто маленька. На двох там немає місця...»

Він не наважувався признатися собі, що жалкував за цією благословенною планетою головним чином тому, що на ній за двадцять чотири години можна було тисячу чотириста сорок разів бачити захід сонця!


Частина друга (2.2) Zweiter Teil (2) Part two (2) Deuxième partie (2) 2부 (2) Часть вторая (2)

ніякої користі.... keine Verwendung.... no use.... pas d'Utilisation....

Бізнесмен відкрив рота, але так і не знайшов, що відповісти, і маленький принц пішов собі. Der Geschäftsmann öffnete den Mund, wusste aber nicht, was er sagen sollte, und der kleine Prinz ging. The businessman opened his mouth, but could not find anything to answer, and the little prince went away. L'homme d'affaires ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à répondre, et le petit prince s'en alla.

«Ці дорослі таки незвичайні люди», – простодушно думав він, мандруючи далі. "Diese Erwachsenen sind wirklich außergewöhnliche Menschen", dachte er einfältig, während er seine Reise fortsetzte. "These adults are unusual people," he thought naively as he continued his journey. "Ces adultes sont des gens inhabituels", pensa-t-il naïvement en poursuivant son voyage.

**__XIV__** XIV XIV

П'ята планета була дуже цікава. Der fünfte Planet war sehr interessant. The fifth planet was very interesting. La cinquième planète était très intéressante. З усіх вона була найменша. Es war das kleinste von allen. It was the smallest of them all. Elle était la plus petite de toutes. На ній якраз вистачало місця для ліхтаря і ліхтарника. Es hatte gerade genug Platz für eine Laterne und einen Laternenmann. There was just enough space on it for a lantern and a lantern. Il y avait juste assez d'espace dessus pour une lanterne et une lanterne. Маленький принц ніяк не міг зрозуміти, навіщо серед неба, на планетці, де нема ні будинку, ні населення, потрібні ліхтар і ліхтарник. Der kleine Prinz konnte nicht verstehen, warum eine Laterne und ein Laternenmacher am Himmel gebraucht wurden, auf einem Planeten ohne Häuser und ohne Bevölkerung. The little prince could not understand why a lantern and a lantern lighter would be needed in the middle of the sky, on a planet where there is neither a house nor a population. Le petit prince ne comprenait pas pourquoi il fallait une lanterne et une lanterne au milieu du ciel, sur une planète où il n'y a ni maison ni population. Одначе він сказав про себе: «Можливо, цей чоловік тут і недоречний. Aber er sagte zu sich selbst: "Vielleicht ist dieser Mann hier fehl am Platz. However, he said about himself: "Perhaps this man is not appropriate here. Cependant, il a dit de lui-même: "Peut-être que cet homme n'est pas approprié ici. А проте він не так недоречний, як король, честолюбець, бізнесмен і пияк. Dennoch ist er nicht so fehl am Platz wie der König, der Ehrgeizige, der Geschäftsmann und der Trunkenbold. And yet he is not as inappropriate as a king, an ambitious man, a businessman and a drunkard. Et pourtant, il n'est pas aussi inapproprié qu'un roi, un homme ambitieux, un homme d'affaires et un ivrogne. В його роботі принаймні є сенс. Zumindest ist seine Arbeit sinnvoll. At least there is meaning in his work. Au moins, il y a du sens dans son travail. Коли він засвічує свій ліхтар – то ніби народжується ще одна зірка або квітка. Wenn er seine Laterne anzündet, ist es, als ob ein neuer Stern oder eine neue Blume geboren wird. When he lights up his lantern, it's as if another star or flower is born. Lorsqu'il allume sa lanterne, c'est comme si une autre étoile ou fleur était née. Коли гасить ліхтар – то присипляє ту зірку чи квітку. Wenn er die Laterne löscht, legt er den Stern oder die Blume schlafen. When he extinguishes the lantern, he puts that star or flower to sleep. Lorsqu'il éteint la lanterne, il endort cette étoile ou cette fleur. Дуже гарне заняття. Das ist eine sehr gute Lektion. A very good lesson. Une très bonne leçon. Це справді корисно, бо красиво». Es ist wirklich nützlich, weil es schön ist." It's really useful because it's beautiful." C'est vraiment utile parce que c'est beau."

І, наблизившись до планети, він шанобливо вклонився ліхтарникові: Als er sich dem Planeten näherte, verbeugte er sich respektvoll vor dem Laternenanzünder: And, approaching the planet, he respectfully bowed to the lamplighter: Et, s'approchant de la planète, il s'inclina respectueusement devant l'allumeur:

– Добрий день. - Guten Tag. - Good day. - Bonne journée. Навіщо ти оце зараз погасив свій ліхтар? Warum hast du gerade deine Laterne gelöscht? Why did you put out your lantern just now? Pourquoi avez-vous éteint votre lanterne tout à l'heure ?

– Такий наказ, – відповів ліхтарник. - Das ist ein Befehl", antwortete der Laternenanzünder. "That's the order," replied the lamplighter. - Un tel ordre, - répondit l'allumeur. – Добрий день. - Good afternoon.

– А що то за наказ? - Was ist das für ein Befehl? - What kind of order is that? - Quel genre de commande est-ce?

– Щоб я гасив свій ліхтар. - Um meine Laterne zu löschen. - That I extinguish my lantern. - Que j'éteigne ma lanterne. Добрий вечір. Good evening. Bonne soirée. І він знову його засвітив. Und er zündete sie wieder an. And he lit it again. Et il l'a rallumé.

– А нащо ти знову його засвітив? - Warum hast du sie wieder angezündet? - Why did you light it again?

– Такий наказ, – відповів ліхтарник. - Das ist ein Befehl", antwortete der Laternenanzünder. - That's an order," the lamplighter replied. - Un tel ordre, - répondit l'allumeur.

– Не розумію, – мовив маленький принц. - Das verstehe ich nicht", sagte der kleine Prinz. - I don't understand," said the little prince. "Je ne comprends pas", dit le petit prince.

– Тут нічого розуміти, – сказав ліхтарник. - Hier gibt es nichts zu verstehen", sagte der Laternenanzünder. "There's nothing to understand here," said the lamplighter. « Il n'y a rien à comprendre ici », dit l'allumeur de réverbères. – Наказ є наказ. - Ein Auftrag ist ein Auftrag. - An order is an order. Добрий день. Guten Tag. Good afternoon.

І погасив ліхтар. Und er löschte die Laterne. And extinguished the lantern.

Потім картатою червоною хустинкою витер з лиця піт і сказав: Dann wischte er sich mit einem rotkarierten Taschentuch den Schweiß aus dem Gesicht und sagte: "Das ist doch nicht möglich! Then he wiped the sweat from his face with a checkered red handkerchief and said: Puis il essuya la sueur de son visage avec un mouchoir rouge à carreaux et dit : Potem otarł pot z twarzy czerwoną chusteczką w kratkę i powiedział:

– Жахлива у мене робота. - Mein Job ist schrecklich. - I have a terrible job. - J'ai un travail horrible. Колись у цьому був сенс. Früher war das sinnvoll. It used to make sense. Avant, ça avait du sens. Kiedyś to miało sens. Вранці я гасив ліхтар, а ввечері світив. Morgens löschte ich die Laterne, und abends ließ ich sie an. I turned off the lantern in the morning and lit it in the evening. J'éteins la lanterne le matin et je l'allume le soir. Решту дня я міг відпочивати, а решту ночі – спати... Ich könnte mich den Rest des Tages ausruhen und den Rest der Nacht schlafen... I could rest the rest of the day and sleep the rest of the night... Je pouvais me reposer le reste de la journée et dormir le reste de la nuit...

– А потім наказ перемінився? - Und dann wurde die Reihenfolge geändert? - And then the order changed? - Et puis l'ordre a changé ?

– Наказ не перемінився, – сказав ліхтарник. - Der Auftrag hat sich nicht geändert", sagte der Laternenanzünder. - The order hasn't changed," said the lamplighter. « L'ordre n'a pas changé », dit l'allumeur de réverbères. – У тому й лихо! - Das ist das Problem! - That's the trouble! - C'est le problème ! Планета з кожним роком обертається швидше й швидше, а наказ лишився той самий. Der Planet dreht sich jedes Jahr schneller und schneller, aber die Reihenfolge bleibt die gleiche. The planet rotates faster and faster every year, but the order remains the same. La planète tourne de plus en plus vite chaque année, mais l'ordre reste le même.

– А як же тепер? - Und was ist jetzt? - And what now? - Et quoi maintenant? – спитав маленький принц. - fragte der kleine Prinz. - asked the little prince.

– Тепер планета повністю обертається за одну хвилину, і я не маю ні секунди відпочинку. - Jetzt dreht sich der Planet in einer Minute komplett, und ich habe keine Sekunde Ruhe. - Now the planet completely rotates in one minute, and I don't have a second of rest. - Maintenant, la planète tourne complètement en une minute, et je n'ai pas une seconde de repos. Щохвилини я засвічую ліхтар і гашу. Jede Minute zünde ich die Laterne an und lösche sie. Every minute I light the lantern and put it out. Chaque minute, j'allume la lanterne et je l'éteins.

– От цікаво! - That's interesting! - C'est intéressant! День у тебе триває одну хвилину! Ihr Tag dauert eine Minute! Your day lasts one minute! Votre journée dure une minute !

– Нічого цікавого, – сказав ліхтарник. - Nichts Interessantes", sagte der Laternenanzünder. "Nothing interesting," said the lamplighter. "Rien d'intéressant", dit l'allumeur de réverbères. – Уже місяць як ми з тобою розмовляємо. - Es ist einen Monat her, dass wir miteinander gesprochen haben. - We have been talking to you for a month now. - Nous vous parlons depuis un mois maintenant.

– Місяць? - A month? ! !

– Так. Тридцять хвилин. 30 minutes. Тридцять днів. Добрий вечір.

І він знову засвітив ліхтар. Und er schaltete die Laterne wieder ein. And he turned on the lantern again.

Маленький принц подивився на ліхтарника – йому подобався цей чоловік, який так вірно виконував наказ. Der kleine Prinz schaute den Laternenanzünder an - er mochte diesen Mann, der sich so treu an seine Anweisungen hielt. The little prince looked at the lamplighter - he liked this man, who so faithfully followed the order. Le petit prince regarda l'allume-lampe - il aimait cet homme, qui suivait si fidèlement l'ordre. Маленький принц згадав, як колись, переставляючи свій стілець, він шукав місце, звідки було б видно захід сонця. Der kleine Prinz erinnerte sich daran, wie er seinen Stuhl umstellte und einen Platz suchte, von dem aus er den Sonnenuntergang sehen konnte. The little prince remembered how once, while rearranging his chair, he was looking for a place from where the sunset could be seen. Le petit prince se souvenait qu'une fois, tout en réarrangeant sa chaise, il cherchait un endroit d'où l'on pourrait voir le coucher du soleil. І йому захотілося допомогти приятелеві: Und er wollte seinem Freund helfen: And he wanted to help his friend: Et il voulait aider son ami :

– Слухай... я знаю, як зробити, щоб ти відпочивав, коли тільки захочеш... - Hör zu... Ich weiß, wie du dich ausruhen kannst, wann immer du willst... - Listen... I know how to make you rest whenever you want... - Écoute... je sais comment te faire reposer quand tu veux...

– Я весь час хочу, – зітхнув ліхтарник. - "Ich will es die ganze Zeit", seufzte der Laternenpfahlmann. "I want all the time," sighed the lamplighter. "Je veux tout le temps", soupira l'allumeur de réverbères.

Бо людина може бути водночас і вірна обов'язку і ледача. Denn ein Mensch kann gleichzeitig pflichtbewusst und faul sein. Because a person can be faithful to duty and lazy at the same time. Parce qu'une personne peut être fidèle au devoir et paresseuse en même temps.

І маленький принц вів далі: Und der kleine Prinz ging weiter: And the little prince continued: Et le petit prince continua :

– Твоя планетка така крихітна, що ступиш три кроки і вже обійдеш її. - Ihr Planet ist so winzig, dass Sie drei Schritte machen können und schon um ihn herum sind. - Your planet is so tiny that you can take three steps and already go around it. - Ta planète est si petite que tu peux faire trois pas et déjà en faire le tour. Досить тобі йти не поспішаючи, і ти весь час будеш на сонці. Sie müssen nur langsam gehen, und Sie werden die ganze Zeit in der Sonne sein. It is enough for you to go slowly, and you will be in the sun all the time. Il vous suffit d'aller lentement, et vous serez tout le temps au soleil. Коли надумаєш відпочити, – починай ходити... і день триватиме доти, доки тобі схочеться. Wenn Sie beschließen, sich auszuruhen, fangen Sie an zu laufen... und der Tag wird so lange dauern, wie Sie wollen. When you decide to rest, start walking... and the day will last as long as you want. Lorsque vous décidez de vous reposer, commencez à marcher... et la journée durera aussi longtemps que vous le souhaitez.

– Ну, це мало що дає, – сказав ліхтарник. - Nun, das bringt nicht viel", sagte der Laternenanzünder. "Well, it doesn't help much," said the lamplighter. "Eh bien, ça n'aide pas beaucoup," dit l'allumeur de réverbère. – Найбільше в світі я люблю спати. - Was ich auf der Welt am meisten liebe, ist schlafen. - I like to sleep more than anything in the world. - J'aime dormir plus que tout au monde.

Тоді кепсько, – поспівчував маленький принц. Das ist schade", meinte der kleine Prinz mitfühlend. Then it's bad, - sympathized the little prince. Alors c'est mauvais, - sympathisa le petit prince.

– Кепсько, – згодився ліхтарник. - Es ist schlimm", stimmte der Laternenanzünder zu. - It's bad," the lamppost man agreed. "C'est mauvais", acquiesça l'allumeur de réverbères. – Добрий день. - Good afternoon.

І погасив ліхтар. Und er löschte die Laterne. And he turned off the lantern.

«Цього чоловіка, – сказав собі маленький принц, уже мандруючи далі, – цього чоловіка зневажали б усі інші – і король, і честолюбець, і пияк, і бізнесмен. "Dieser Mann", sagte der kleine Prinz zu sich selbst, als er seine Reise fortsetzte, "dieser Mann würde von allen anderen verachtet werden - vom König, vom Ehrgeizigen, vom Trunkenbold, vom Geschäftsmann. "This man," said the little prince to himself, already traveling on, "this man would be despised by all others - both the king, and the ambitious, and the drunkard, and the businessman. "Cet homme", se dit le petit prince, déjà en voyage, "cet homme serait méprisé par tous les autres - à la fois le roi, et l'ambitieux, et l'ivrogne, et l'homme d'affaires. А тим часом тільки він, здається мені, не смішний. Inzwischen ist er der Einzige, der mir nicht komisch vorkommt. Meanwhile, it seems to me that only he is not funny. En attendant, il me semble que lui seul n'est pas drôle. Мабуть, тому, що він не думає про себе». Wahrscheinlich, weil er nicht an sich selbst denkt." Probably because he doesn't think about himself." Probablement parce qu'il ne pense pas à lui-même."

Маленький принц зітхнув із жалем: Der kleine Prinz seufzte voller Bedauern: The little prince sighed with regret: Le petit prince soupira de regret :

«Він єдиний, хто міг би стати моїм другом. "Er ist der Einzige, der mein Freund werden könnte. "He is the only one who could become my friend. "C'est le seul qui pourrait devenir mon ami. Але його планета надто маленька. Aber sein Planet ist zu klein. But his planet is too small. Mais sa planète est trop petite. На двох там немає місця...» Es gibt keinen Platz für zwei..." There is no room for two..." Il n'y a pas de place pour deux..."

Він не наважувався признатися собі, що жалкував за цією благословенною планетою головним чином тому, що на ній за двадцять чотири години можна було тисячу чотириста сорок разів бачити захід сонця! Er wagte es nicht, sich einzugestehen, dass er diesen gesegneten Planeten vor allem deshalb bedauerte, weil er in vierundzwanzig Stunden eintausendvierhundertvierzig Mal den Sonnenuntergang sehen konnte! He didn't dare admit to himself that he felt sorry for this blessed planet mainly because it could see the sunset one thousand four hundred and forty times in twenty-four hours! Il n'osait pas s'avouer qu'il était désolé pour cette planète bénie principalement parce qu'il était possible de voir le coucher du soleil mille quatre cent quarante fois en vingt-quatre heures !