×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

AsapScience Ukraine, Як ваш телефон змінює вас? [AsapScience]

Як ваш телефон змінює вас? [AsapScience]

Із семи мільярдів людей на Землі приблизно у шести мільярдів є мобільний телефон.

Це шокує, бо лише чотири з половиною мільярди мають доступ до нормального туалету.

Тож як ці популярні ґаджети змінюють ваші тіло і мозок?

Якщо ви дивитеся зараз на свій телефон, ваш хребет зігнутий під таким кутом, ніби у вас на шиї сидить восьмирічна дитина.

Суттєве навантаження, адже люди витрачають на це близько п'яти годин на день.

Додайте ще години сидіння перед екраном комп'ютера – все це разом призвело до поширення міопії (або короткозорості) в Північній Америці.

У сімдесятих роках приблизно чверть населення мала короткозорість, а сьогодні – майже половина.

У деяких регіонах Азії вісімдесят-дев'яносто відсотків населення короткозорі.

Відкласти телефон буває важко. От, наприклад, гра Кенді Краш.

Унаслідок маленьких перемог мозок здобуває нагороду - невеликий викид дофаміну.

Зрештою, надходить новий контент.

Це також спричиняє викиди дофаміну і таким чином створюється те, що називають "петлею одержимості".

Вона дуже схожа на петлю поведінки, пов'язану з нікотином або кокаїном.

Мозок влаштований так, що змушує нас увесь час шукати щось нове.

От чому додатки у телефонах мають постійно постачати новий контент. Тому телефон так важко відкласти.

В результаті дев'яносто три відсотки людей від вісімнадцяти до двадцяти дев'яти років використовують смартфони як інструмент розваги.

Замість читання книжок або взаємодії з оточуючими.

Так виник новий термін – "номофобія" – страх або занепокоєння у людини через відсутність її телефону.

Спостерігається зміна моделей мозку: альфа-ритми зазвичай пов'язані з відносним спокоєм, коли мозок відволікається від роботи.

Водночас гамма-хвилі пов'язані із максимальною зосередженістю.

Експерименти свідчать, що під час активності передавача телефона (скажімо, під час розмови) потужність альфа-хвиль суттєво зростає.

Це означає, що телефон буквально може змінити спосіб функціонування мозку.

Ваш смартфон також здатен порушити сон! Екран випромінює синє світло, яке змінює добові ритми, зменшуючи час глибокого сну. Його нестача спричиняє діабет, рак та ожиріння.

Дослідження підтверджують, що людям, які читають смартфон уночі, набагато важче заснути і в них виробляються менше мелатоніну.

Цей гормон відповідає за регулювання циклів сон-неспання.

Гарвардська медична школа радить за дві-три години перед сном бути «технологічно» вільними. Краще почитайте книжку перед сном.

А ще смартфони цілковито змінили доступність інформації – передусім серед бідного населення.

Сім відсотків американців мають доступ до Інтернету лише через смартфони.

За результатами дослідження 2014-го року більшість власників смартфонів

використовують їх для платежів через мережу, перегляду медичної інформації та пошуку роботи.

Тож, телефони у жодному разі не є виключно поганими і є частиною позитивних змін у світі.

І немає жодних сумнівів, що вони змінюють нас.

Як ваш телефон змінює вас? [AsapScience] Wie verändert Ihr Telefon Sie? [AsapScience] How is your phone changing you? [AsapScience] Comment votre téléphone vous change-t-il ? [AsapScience] Hoe verandert je telefoon jou? [AsapScience] Jak zmienia się twój telefon [AsapScience]? Como é que o seu telemóvel o está a mudar? [AsapScience] Как ваш телефон меняет вас? [AsapScience] Hur förändrar din telefon dig? [AsapScience]

Із семи мільярдів людей на Землі приблизно у шести мільярдів є мобільний телефон. Of the seven billion people on Earth, about six billion have a cellphone. Av jordens sju miljarder människor har cirka sex miljarder en mobiltelefon.

Це шокує, бо лише чотири з половиною мільярди мають доступ до нормального туалету. This is shocking because only four and a half billion have access to a normal toilet. Detta är chockerande eftersom endast fyra och en halv miljard människor har tillgång till en ordentlig toalett.

Тож як ці популярні ґаджети змінюють ваші тіло і мозок? So how do these popular gadgets change your body and brain? Så hur förändrar dessa populära prylar din kropp och hjärna?

Якщо ви дивитеся зараз на свій телефон, ваш хребет зігнутий під таким кутом, ніби у вас на шиї сидить восьмирічна дитина. If you look at your phone now, your spine is bent at such an angle that an eight-year-old baby sits on your neck. Om du tittar på din telefon just nu är din ryggrad böjd i en vinkel som om du hade en åttaåring sittande på din nacke.

Суттєве навантаження, адже люди витрачають на це близько п'яти годин на день. A significant load, because people spend about five hours a day on it.

Додайте ще години сидіння перед екраном комп'ютера – все це разом призвело до поширення міопії (або короткозорості) в Північній Америці. Add another hour of sitting in front of your computer screen - all of which together led to the spread of myopia (or myopia) in North America.

У сімдесятих роках приблизно чверть населення мала короткозорість, а сьогодні – майже половина. In the seventies, about a quarter of the population had myopia, and today, almost half.

У деяких регіонах Азії вісімдесят-дев'яносто відсотків населення короткозорі. In some regions of Asia, eighty-ninety percent of the population is short-sighted.

Відкласти телефон буває важко. От, наприклад, гра Кенді Краш. It is difficult to put off the phone. For example, the game is Candy Crash.

Унаслідок маленьких перемог мозок здобуває нагороду - невеликий викид дофаміну. Due to small victories, the brain receives a reward - a small emission of dopamine.

Зрештою, надходить новий контент. Finally, new content arrives.

Це також спричиняє викиди дофаміну і таким чином створюється те, що називають "петлею одержимості". It also causes dopamine emissions and thus creates what is called an "obsession loop".

Вона дуже схожа на петлю поведінки, пов'язану з нікотином або кокаїном. It is very similar to the behavioral loop associated with nicotine or cocaine.

Мозок влаштований так, що змушує нас увесь час шукати щось нове. The brain is arranged so that we are constantly searching for something new.

От чому додатки у телефонах мають постійно постачати новий контент. Тому телефон так важко відкласти. This is why apps on phones need to constantly deliver new content. That's why it's so hard to put off your phone.

В результаті дев'яносто три відсотки людей від вісімнадцяти до двадцяти дев'яти років використовують смартфони як інструмент розваги. As a result, ninety-three percent of people between the ages of eighteen and twenty-nine use smartphones as an entertainment tool.

Замість читання книжок або взаємодії з оточуючими. Instead of reading books or interacting with others.

Так виник новий термін – "номофобія" – страх або занепокоєння у людини через відсутність її телефону. Thus, a new term, "homophobia", was created - fear or anxiety in a person due to the lack of his or her phone.

Спостерігається зміна моделей мозку: альфа-ритми зазвичай пов'язані з відносним спокоєм, коли мозок відволікається від роботи. Change in brain patterns is observed: alpha rhythms are usually associated with relative calm when the brain is distracted from work.

Водночас гамма-хвилі пов'язані із максимальною зосередженістю. At the same time, gamma waves are associated with maximum concentration.

Експерименти свідчать, що під час активності передавача телефона (скажімо, під час розмови) потужність альфа-хвиль суттєво зростає. Experiments show that during the activity of the phone's transmitter (say, during a call), the power of alpha waves increases significantly.

Це означає, що телефон буквально може змінити спосіб функціонування мозку. This means that the phone can literally change the way the brain works.

Ваш смартфон також здатен порушити сон! Екран випромінює синє світло, яке змінює добові ритми, зменшуючи час глибокого сну. Його нестача спричиняє діабет, рак та ожиріння. Your smartphone is also capable of disturbing sleep! The screen emits blue light, which changes the circadian rhythms, reducing the time of deep sleep. Its deficiency causes diabetes, cancer and obesity.

Дослідження підтверджують, що людям, які читають смартфон уночі, набагато важче заснути і в них виробляються менше мелатоніну. Studies show that people who read a smartphone at night find it much harder to fall asleep and produce less melatonin.

Цей гормон відповідає за регулювання циклів сон-неспання. This hormone is responsible for regulating sleep-wake cycles.

Гарвардська медична школа радить за дві-три години перед сном бути «технологічно» вільними. Краще почитайте книжку перед сном. Harvard Medical School advises to be "technologically" free two to three hours before bedtime. Better read the book at bedtime.

А ще смартфони цілковито змінили доступність інформації – передусім серед бідного населення. And smartphones have completely changed the availability of information - especially among the poor.

Сім відсотків американців мають доступ до Інтернету лише через смартфони. Seven percent of Americans have access to the Internet only through smartphones.

За результатами дослідження 2014-го року більшість власників смартфонів According to a 2014 survey, most smartphone owners

використовують їх для платежів через мережу, перегляду медичної інформації та пошуку роботи. use them for online payments, viewing medical information and finding work.

Тож, телефони у жодному разі не є виключно поганими і є частиною позитивних змін у світі. Therefore, phones are by no means exceptionally bad and are part of the positive changes in the world.

І немає жодних сумнівів, що вони змінюють нас. And there is no doubt that they are changing us.