×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

beginning Ukrainian readers, Druzi

Druzi

Мурко

Тарaсе!

Тарaсе!

Дивись!

Дивись, куди біжить Сірко!

Тарaсе, йди сюди.

Швидко, Тарaсе, швидко!

Дивись, куди біжить Сірко.

Дивись!

Сіркo біжить туди. Що там Сіркo хоче?

Мyрку!

Мyрку!

Біжи сюди, швидко!

Швидко!

Швидко, сюди, швидко!

Мyрку!

Не туди! Сюди, сюди!

Сірку, а ти куди?

Так не мoжна.

Іди, Сiрку, туди.

Туди, йди, туди!

Сюди, Мурку, сюди!

Іди сюди!

Іди сюди!

Роман та Оленка

Я Тарас.

А ти?

Я Роман.

А це Мурко.

Я живу там.

А ти де?

Я живy тут.

Хто вона?́

Чи вонa живe там, де ти?

Це Оленкa.

Вонa живe там, де я.

Олeнко, це Тарaс.

Він живe тут.

Це Лeся.

Вона живe там, де я.

А це Ромaн та Олeнка.

Це Муркo.

А там біжить Сіркo.

Сіркo біжить сюди.

Сіркo біжить швидко.

Мyрку!

Мyрку!

Ти куди?

Я вже тут.

Сіркo не біжить туди.

Ужe час їсти.

Тарaсе, Лeсю, сюди!

Прошy сюди.

Туди не можна йти.

А ти, Сcрку, сядь тут.

Кoржики

Мaмо, це Лeся й Тарaс.

Тарас і я - друзі.

Олeнко!

Олeнко!

Дивись, кoржики!

Мaма печe кoржики.

Мaмо, я хoчу їсти.

Олeнка хoче їсти.

Дoбре, діти.

Дoбре, Романе. Тут кoржики.

Там молокo.

Ужe мoжна їсти.

Прошy сідати.

Прошy їсти. Дивись, Лeсю, дивись!

Муркo хoче їсти.

Не мoжна, Муркy, не мoжна.

Іди туди.

Там молокo.

Трeба пити молокo.

Іди, пий молокo!

Я п'ю молокo.

Лeся п'є молокo.

Трeба пити молокo.

Лeсю!

Тарасе!

Прошy пити молокo.

Прошy їсти кoржики.

Олeнко, пий молокo!

Ромaн п'є молокo.

Муркo п'є молокo.

Я п'ю молокo.

Муркo не п'є.

Дивись, Муркo не п'є.

Він ужe спить.

Гра

Ромaне, лови м'яч!

Ні, Олeнко, ні.

Дивись, Ромaне!

М'яч уже летить.

Не лови, Олeнко!

Не лови!

Лови м'яч, Олeнко!

Лови!

Лови!

Сіркo біжить!

Сіркo хoче ловити м'яч.

Олeнко!

Олeнко!

Не біжи!

Не біжи!

Дай м'яч!

Дай менi м'яч!

Петро їде.

Там їде Петрo.

Олeнко!

Олeнко!

Дивись!

Дивись!

Там Петрo.

Мaмо!

Мaмо!

Тут Лeся й Тарac.

А хто це?

Хлoпець. А це дiвчина.

Хлoпець і дiвчина.

Мaмо, це Олeнка.

Вонa живe он там.

А це Ромaн.

Він живe там такoж.

Забавки

О, літaк!

Дивиcь! Літaк. Літaк летить.

Літaк гудe!

Гу-у... Гу-у... Гу-у...

Дай менi літaк.

Я хoчу літaк!

Ромaне, дай мені літaк.

Пeтре, тут літaк.

На!

На, тобi літaк. Літaк летить.

Літaк гуде.

Літaк летить швидко.

Ні!

Ні!

Я не хoчу ... Я хoчу авто.́

Дай менi авто!́

На, тобi це!

А менi дай авто.́

Олeнко!

Це Ляля. Дивиcь, Ляля вже не спить.

Ляля плaче.

На, тобi! Ляля хоче їсти.

Чи Ляля п'є молокo?

Тут молокo.

Не плач! Чи Ляля їсть кoржики?

Тут кoржики.

Я п'ю молокo.

Я їм кoржики.

Крамниця

Тaту!

Мaмо!

Я хоч́у йти.

Ромaн хoче йти такoж.

Чи мoжна, мaмо?

Так, мoжна, дiти.

Трeба купити молока.́

Трeба купити хлiба й мaсла.

Тaту!

Дивиcь! Морoзиво. Я хoчу це морoзиво.

А Олeнка хoче те морoзиво.

Добре, Ромaне!

Прошy дати морoзива.

Олeнка хoче те морoзиво.

А Ромaн хoче це морoзиво.

Мені прошy дати молокa,

хлiба й мaсла.

Мамо, тут молоко,

хліб і мaсло.

Олeнко!

Дивись!

Муркo хoче морoзива.

Мyрку!

Ні!

Ні!

Не мoжна!

Не скачи! Я хoчу це морoзиво.

Я хoчу їсти це морoзиво.

У бaби.

Добридень, бaбо!

Я вже тут.

Мaма й Ромaн тут такoж.

Що рoбить бaба?

Бaба печe хліб.

Добридень, Ромaне!

Добридень, Олeнко!

Добридень, діти!

Бaба печe хліб.

Бaба печe хліб?

Дoбре!

Дoбре!

Я хoчу хлiба.

Я хoчу хлiба й молокa.

Чи мoжна, бaба?

Так, Ромaне.

Тут хліб і кoржики.

Там масло й молокo.

Прошу сідати.

Уж мoжна їсти.

Я їм хліб.

Я п'ю молоко.

Роман їсть хліб і масло.

Він п'є молоко також.

Чи мама хоче їсти?

Чи баба хоче їсти?

Ні.

Дякую, я не хочу їсти. Прошу сідати.

Я хочу пити молоко.

Баба хоче молока.

Додому

Уже час додому.

Час їхати додому.

Тато вже їде.

Оленко!

Романе!

Час їхати додому.

Авто гуде.

Тато вже тут.

Швидко!

Швидко!

Мама хоче їхати додому.

А Оленка не хоче їхати.

І Роман не хоче їхати додому.

Оленко!

Тато хоче їхати. Час їхати додому.

Мамо!

Тато хоче їхати. Тихо, Романе!

Мама вже йде.

Прошу сідати.

Уже час їхати додому.

До побачення!

До побачення!

Дощ

Дивись, Петре!

Хата. Тут живе Сірко.

Тут спить Сірко.

Тут тепло.

Тут тепло спати.

Сірка тут немає.

Де Сірко?

Дивись!

Сірка тут немає.

Він тут не спить.

Дощ!

Дощ!

Дощ іде.

Оленко, дощ іде!

Тут Ляля.

Тут забавки.

Оленко, поможи мені.

Тарасе, поможи мені.

Швидко!

Швидко!

Дощ іде.

Дай мені забавки. Дай сюди!

Сюди, на візок. Ляля може також їхати.

Романе, поможи!

До хати!

До хати!

Біжи, Лесю, до хати!

Біжи, Оленко, до хати!

Сюди, Петре, сюди!

Біжи швидко до хати.

Дощ іде.

Біжи!

Біжи, Оленко! Біжи швидко до хати.

Ще дощ іде.

Біжи до хати.

Іди сюди.

Там іде дощ.

Тут тепло.

Дощ не йде.

Іди до хати.

Добре, добре,

Поможи мені.

Надворi.

Дивись, Оленко, дивись!

Там веселка.

Дощ уже не йде.

Я хочу йти надвір.

А ти?

Я також.

Дивись!

Сірко надворі. Надворі тепло.

Я хочу йти надвір.

Я хочу йти також.

Там веселка!

Дивись, там веселка.

Там Тарас.

Він — літак.

Я - літак.

Літак гуде гу-у-у…

гу-у-у… гу-у-у …

І там літак.

Він летить швsдко.

Він гуде також.

Гу-у… гу-у… гу-у …

О, Сірку!

Так не можна! Літак уже не гуде.

Літак уже не летить.

Оленко, поможи!

Сірку, йди сюди.

Іди, сядь тут!

А ти, Тарасе, йди до хати.

Романе, поможи.

У хаті

Дивись, там дівчина.

Вона має забавки!

Чи вона йде додому?

А там хата!

У хаті дід і баба.

Лесю, чи дівчина живе там також?

Так.

Дивись, а тут хлопець. Він має візок.

Там забавки.

Там літак і м'яч.

Хлопець іде додому.

Він живе в хаті також.

Він живе там, де дівчина.

Оленко, прошу сідати.

Прошу їсти й пйти.

Тут молоко й коржики.

Прошу їсти коржики.

Прошу пйти молоко.

Дякую, Лесю!

Я їм коржики.

Я п'ю молоко.

А Ляля не п'є.

Ляля хоче пити також.

Вона хоче молока.

Оленко, там їде авто.

О, це тато.

Він їде додому.

Треба йти додому.

Тато вже йде до хати.

Я йду додому.

Добре, Романе!

Я йду також.

Дякую за коржики.

Дякую за молоко.

До побачення!

Жаба

Дивись, Лесю, Мурко скаче.

Що має Мурко?

Що він там робить?

Біжи швидко, Лесю!

Дивись, що має Мурко!

Дивись!

Дивись!

Жаба скаче.

Мурко хоче ловити.

Не лови, Мурку!

Не лови!

Не можна ловити!

Романе!

Романе!

Іди сюди.

Тут жаба.

Жаба скаче.

А Мурко хоче ловити.

Жаба скаче сюди.

Жаба скаче туди.

Тарасе, поможи!

Поможи мені ловити.

Жаба скаче швидко.

Лови!

Лови!

Мамо!

Мамо!

Дивись, що має Тарас!

Біжи, Тарасе!

Біжи, Тарасе, до хати!

Тихо, діти, тихо!

Тарасе, не можна так ловити!

Жаба не хоче до хати.

Вона живе надворі.

Риба

Дивись, Оленко!

Хто там іде?

Чи це баба?

Так, баба йде!

Баба йде!

Мамо!

Мамо!

Баба йде!

О, баба!

Баба! Баба йде сюди.

Вона йде сюди.

А де мама?

Баба вже тут.

Добридень, Оленко!

Добридень, Романе!

На, Оленко, це тобі.

А це тобі, Романе.

Дякую, бабо, дякую.

Прошу сідати.

Мама вже йде.

Прошу сідати.

Іди сюди, Мурку!

Дивись, це риба.

А тут вода.

Риба живе тут.

Риба їсть тут.

А ти, Мурку, дивись.

Не лови!

Риба скаче.

Риба хоче їсти.

На, тобі їсти.

Мурку, не можна.

Там вода.

Риба їсть.

Дивись, не лови!

Дивись, Романе!

Риба скаче!

Вона скаче швидко.

Мурку, не лови!

Мурку, не можна ловити!

Де Сірко й Мурко?

Лесю, де Сірко?

Чи Сірко надворі?

Де він?

Може в хаті?

Ні, Сірка немає в хаті.

Надворі тепло.

Може Сірко спить.

А може він там, де Роман.

Тарасе!

Тарасе!

Мурка немає.

Може він тут?

Чи може він у хаті?

Ні, Романе.

Мурка тут немає.

І Сірка немає.

Де Сірко?

Де Мурко?

Мурко тут.

Сірко тут.

Мурко й Сірко - друзі.

Мурко спить!

Сірко спить!

І Петро хоче спати.

Мурку!

Мурку!

Ти тут. Сірко тут також.

Надворі тепло спати.

Тут тепло спати.

Дивись, Оленко!

Петро хоче спати.

Мурко хоче додому.

Час іти додому.

До побачення!

А Сірко не хоче спати.

Він біжить до хати.

До побачення,

Оленко й Романе!


Druzi Druzi Friends Amigos druze ドルーズ Druzi Druzi 德鲁兹

Мурко Murko Murko Murko Murko ムルコ

Тарaсе! Taras! Tarasi! Taras! タラス! Taras!

Тарaсе! Taras! Taras !

Дивись! Schauen Sie! Look! Voir! 見て! Kijk!

Дивись, куди біжить Сірко! Schau, wo Sirko hinläuft! See where Sirko runs! ¡Mira por dónde corre Sirko! シルコが走っているところを見ろ! Kijk waar Sirko loopt!

Тарaсе, йди сюди. Tarasi, go here. Taras, ven aquí. タラス、こっちに来い。

Швидко, Тарaсе, швидко! Quickly, Tarasi, quickly! ¡Rápido, Taras, rápido! Vite, Taras, vite ! 早く、タラス、早く!

Дивись, куди біжить Сірко. See where Sirko runs. Mira por dónde corre Sirko. シルコが走っているところを見てください。

Дивись! Look! ¡Mirar! 見て!

Сіркo біжить туди. Sirko runs there. Sirko corre allí. そこへシルコが駆け寄る。 Що там Сіркo хоче? What does Sirco want? ¿Qué quiere Sirko allí? シルコは何を望んでいますか?

Мyрку! Myrka! Mirka! Myrkou ! ミルク!

Мyрку! Mirka! Mirka! ミルク! Myrk!

Біжи сюди, швидко! Run here, fast! ¡Corre aquí, rápido! ここを走って、早く!

Швидко! Quickly! ¡Rápidamente! 素早く!

Швидко, сюди, швидко! Quickly, here, fast! ¡Rápido, aquí, rápido!

Мyрку! Myrka! Mirka! ミルク!

Не туди! Not there! いない! Сюди, сюди! Here, here! ¡Aquí Aquí!

Сірку, а ти куди? Sulfur, and where are you? Azufre, ¿dónde estás? 硫黄、どこへ行くの?

Так не мoжна. That is not so. No es posible. Ce n'est pas possible. それは可能ではありません。

Іди, Сiрку, туди. Go, Sircus, go there. Anda, Sirka, allí. 行け、サーコ、あそこだ。

Туди, йди, туди! Go, go, go! ¡Ahí, ve, ahí! ほら、ほら、ほら!

Сюди, Мурку, сюди! Here, Murka, here! ¡Aquí, Murka, aquí!

Іди сюди! Go here! ¡Ven aquí!

Іди сюди! Go here! ここに行きます!

Роман та Оленка Roman and Olenka Roman y Olenka ローマンとオレンカ

Я Тарас. I'm Taras. Soy Taras. 私はタラスです。

А ти? And you? ¿Y usted?

Я Роман. I'm Roman. soy romano

А це Мурко. And this is Murko. Y este es Murko.

Я живу там. I live there. Yo vivo allá. そこに住んでるのさ。

А ти де? And where are you? ¿Y donde estas? どこにいるんだ?

Я живy тут. I lived here. Yo vivo aqui. 私は以前ここに住んでいた。

Хто вона?́ Who is she Quién es ella 彼女は誰ですか

Чи вонa живe там, де ти? Does she live where you are? ¿Ella vive donde tú estás? 彼女はあなたと同じところに住んでいるのですか?

Це Оленкa. This is Olenka. Esta es Olenka.

Вонa живe там, де я. She lives where I am. Ella vive donde yo estoy. 彼女は私が住んでいるところに住んでいる。

Олeнко, це Тарaс. Olenko, this is Taras. Olenko, esta es Taras.

Він живe тут. He lives here. El Vive aquí.

Це Лeся. This is Lesya. Esta es Lesya. レシャです。

Вона живe там, де я. She lives where I am. Ella vive donde yo estoy. 彼女は私がいるところに住んでいます。

А це Ромaн та Олeнка. And this is Roman and Olenka. Y estos son Roman y Olenka. そしてこちらがロマンとオレンカ。

Це Муркo. This is Murko. Este es Murko.

А там біжить Сіркo. And there runs Sirko. Y ahí corre Sirko. そしてサーコが走る。

Сіркo біжить сюди. Sirko is running here. Sirko está corriendo aquí. ここに硫黄が流れています。

Сіркo біжить швидко. Sulfur runs fast. El azufre corre rápido. サーコの走りは速い。

Мyрку! Mirka! マイルク

Мyрку! Mirka!

Ти куди? Where are you Dónde estás どこにいるの?

Я вже тут. I'm already here. Ya estoy aquí.

Сіркo не біжить туди. Sirko does not run there. Sirko no corre allí. 硫黄はそこには流れていない。

Ужe час їсти. It's time to eat. Es hora de comer. 食事の時間です。

Тарaсе, Лeсю, сюди! ¡Taras, Lesya, venid aquí! タラス、レシュ、ここだ!

Прошy  сюди. Please come here. Por favor ven aquí. ここに来てください。

Туди не можна йти. You can't go there. No puedes ir allí. あなたはそこに行くことはできません。

А ти, Сcрку, сядь тут. And you, Skrku, sit here. Y tú, Skrku, siéntate aquí. そして、あなた、スクルカ、ここに座ってください。

Кoржики Cakes Tortas コルジキ

Мaмо, це Лeся й Тарaс. Mom, this is Lesya and Taras. Mamá, son Lesya y Taras. ママ、これはレシャとタラスです。

Тарас і я - друзі. Taras and I are friends. Taras y yo somos amigos.

Олeнко!

Олeнко! Olenko!

Дивись, кoржики! Look, cups! ¡Mira, pasteles! 見て、ケーキ!

Мaма печe кoржики. Mamá hornea pasteles. 母はケーキを焼きます。

Мaмо, я хoчу їсти. Mom, I want to eat. Mamá, quiero comer. Maman, je veux manger.

Олeнка хoче їсти. Olenka wants to eat. Olenka quiere comer.

Дoбре, діти. All right, kids. Muy bien, niños. わかりました、子供たち。

Дoбре, Романе. Good, Roman. Muy bien, romano. いいですね、ロマン。 Тут кoржики. Aquí están los pasteles. Voici des gâteaux. ここにケーキがあります。

Там молокo. Hay leche. Il y a du lait.

Ужe мoжна їсти. It is already possible to eat. Ya es posible comer. 今すぐ食べられます。

Прошy сідати. Please sit down. Por favor siéntate. Asseyez-vous s'il vous plaît. 座ってください。

Прошy їсти. Please eat. Por favor come. Mange s'il te plait. Дивись, Лeсю, дивись! Look, Lesya, look! ¡Mira, Lesya, mira! Regarde, Lesya, regarde ! 見て、レシャ、見て!

Муркo хoче їсти. Murko quiere comer. ムルコは食べたい。

Не мoжна, Муркy, не мoжна. Das kannst du nicht, Murky, das kannst du nicht. You can't, Murky, you can't. No es posible, Murky, no es posible. Tu ne peux pas, Murky, tu ne peux pas.

Іди туди. Ve allí. Va là-bas

Там молокo. Hay leche.

Трeба пити молокo. You need to drink milk. Necesitas beber leche. あなたは牛乳を飲まなければなりません。

Іди, пий молокo! Go, drink milk! ¡Ve, bebe leche! 牛乳飲みに行こう!

Я п’ю молокo. I drink milk. Bebo leche.

Лeся п’є молокo. Lesya drinks milk. Lesya bebe leche.

Трeба пити молокo. You have to drink milk. Necesitas beber leche.

Лeсю! Lesya! レシュ!

Тарасе! Taras!

Прошy пити молокo. Por favor bebe leche.

Прошy їсти кoржики. Please eat cakes.

Олeнко, пий молокo! ¡Olenko, bebe leche!

Ромaн п’є молокo. Roman drinks milk.

Муркo п’є молокo.

Я п’ю молокo.

Муркo не п’є. Murko does not drink.

Дивись, Муркo не п’є. Look, Murko doesn't drink. Mira, Murko no bebe.

Він ужe спить. He is already asleep. Él ya está dormido. Il dort déjà. 彼はもう寝ています。

Гра Game Juego Jeu ゲーム

Ромaне, лови м’яч! Roman, catch the ball! ¡Roman, atrapa la pelota! Roman, attrape la balle ! ローマン、キャッチボール!

Ні, Олeнко, ні. No, Olenko, no. No, Olenko, no. Non, Olenko, non.

Дивись, Ромaне! Look, Roman! ¡Mira, romano!

М’яч уже летить. The ball is already flying. La pelota ya está volando. Le ballon vole déjà. ボールはすでに飛んでいます。

Не лови, Олeнко! ¡No caces, Olenko! N'attrape pas, Olenko ! 捕まえないで、オレンコ!

Не лови! ¡No caces!

Лови м’яч, Олeнко! キャッチボール、オレンコ!

Лови!

Лови! ¡Captura! キャッチ!

Сіркo біжить! ¡Azufre está corriendo! Le soufre est en marche ! 硫黄が走っています!

Сіркo хoче ловити м’яч. Sirko wants to catch the ball. Sirko quiere atrapar la pelota.

Олeнко!

Олeнко!

Не біжи! ¡No corras! 走らないで!

Не біжи!

Дай м’яч! ¡Dame el balón! ボールをください!

Дай менi м’яч! ¡Dame el balón!

Петро їде. Peter is leaving. Pedro se va. Pierre s'en va. ピーターは去ります。

Там їде Петрo. Pedro va allí. Petro y va.

Олeнко!

Олeнко!

Дивись! ¡Mirar!

Дивись!

Там Петрo. Ahí está Pedro.

Мaмо! ママ!

Мaмо!

Тут Лeся й Тарac. レシャとタラックです。

А хто це? ¿Y quien es este?

Хлoпець. El tipo. Un garçon 男の子 А це дiвчина. Y esta es una niña. そして、これは女の子です。

Хлoпець і дiвчина. El chico y la chica.

Мaмо, це Олeнка. Mamá, esta es Olenka.

Вонa живe он там. Ella vive allí. Elle vit ici. 彼女はそこに住んでいます。

А це Ромaн. Y este es romano.

Він живe там такoж. Él también vive allí.

Забавки Entertainment Entretenimiento Amusement 楽しい

О, літaк! ¡Ay, el avión! ああ、飛行機!

Дивиcь! ¡Ver! 見て! Літaк. Літaк летить. El avion esta volando. 飛行機が飛んでいます。

Літaк гудe! ¡El avión está zumbando! L'avion bourdonne ! 飛行機がうるさい!

Гу-у... Гу-у... Гу-у... Gu-u ... Gu-u ... Gu-u ... Gu-u... Gu-u... Gu-u... Whoo... Whoo... Whoo... グー...グーグー...

Дай менi літaк. Dame un avión. 飛行機をください。

Я хoчу літaк! ¡Quiero un avión! 飛行機が欲しい!

Ромaне, дай мені літaк. Roman, dame un avión.

Пeтре, тут літaк. Peter, aquí está el avión. ピーター、ここに飛行機があります。

На! On! ¡En! Sur! の上!

На, тобi  літaк. Come on, you plane. Vamos, avión. Allumé, vous êtes un avion. オン、あなたは飛行機です。 Літaк летить. El avion esta volando. 飛行機が飛んでいます。

Літaк гуде. El avión está zumbando. 飛行機がぐるぐるしています。

Літaк летить швидко. El avión vuela rápido. L'avion vole vite. 飛行機は速く飛ぶ。

Ні! ¡No!

Ні!

Я не хoчу ... Я хoчу авто.́ No quiero... quiero un auto

Дай менi  авто!́ ¡Dame un coche!

На, тобi це! Come on, it's you! ¡Vamos, eres tú! いや、あなたです!

А менi дай авто.́ Y dame un coche

Олeнко! Olenko!

Це Ляля. Esta es Lyalya. リャリアです。 Дивиcь, Ляля вже не спить. Look, Lyalya is no longer asleep. Mira, Lyalya ya no está dormida. ほら、Lyalya はもう寝ていません。

Ляля плaче. Aunt cries. tía llora. Lyalia pleure. リアリヤは泣いています。

На, тобi! ¡Vendrán sobre ti! オン、あなた! Ляля хоче їсти. Lyalya quiere comer.

Чи Ляля п’є молокo? ¿Lyalya bebe leche?

Тут молокo. Leche aquí.

Не плач! ¡No llores! 泣かないで! Чи Ляля їсть кoржики? Does Lyalya eat tortillas? Lyalya come pasteles? Est-ce que Lyalya mange des gâteaux ? Lyalya はケーキを食べますか?

Тут кoржики. Aquí están los pasteles. ここにケーキがあります。

Я п’ю молокo. Bebo leche. 私は牛乳を飲みます。

Я їм кoржики. Yo como pasteles. 私はケーキを食べます。

Крамниця Store Tienda Magasin

Тaту! ¡Papá! Papa! お父ちゃん!

Мaмо! ¡Mamá! ママ!

Я хоч́у йти. Quiero ir. Je veux y aller 私は行ってみたい Ik wil gaan.

Ромaн хoче йти такoж. Roman también quiere ir. ローマンも行きたい。

Чи мoжна, мaмо? ¿Es posible, mamá? 可能ですか、お母さん?

Так, мoжна, дiти. Sí, se puede, niños. Oui, vous le pouvez, les enfants. はい、できます、子供たち。

Трeба купити молока.́ tienes que comprar leche Nous devons acheter du lait.́ ミルクを買わなきゃ。

Трeба купити хлiба й мaсла. Es necesario comprar pan y mantequilla. Nous devons acheter du pain et du beurre. パンとバターを買う必要があります。

Тaту! ¡Papá! お父ちゃん!

Дивиcь! ¡Ver! 見て! Морoзиво. Helado. Crème glacée. アイスクリーム。 Я хoчу це морoзиво. Quiero este helado. 私はこのアイスクリームが欲しい。

А Олeнка хoче те морoзиво. Y Olenka quiere helado. そして、オレンカはそのアイスクリームが欲しがっています。

Добре, Ромaне! ¡Muy bien, romano! よし、ロマン!

Прошy дати морoзива. Please give ice cream. Por favor, dale helado. S'il vous plaît, donnez de la glace. アイスクリームをください。

Олeнка хoче те морoзиво. Olenka quiere helado.

А Ромaн хoче це морoзиво. Y Roman quiere este helado.

Мені прошy  дати молокa, por favor dame leche, ミルクをください

хлiба й мaсла. pan y mantequilla.

Мамо, тут молоко, Mamá, hay leche,

хліб і мaсло. pan y mantequilla.

Олeнко!

Дивись!

Муркo хoче морoзива. Murko quiere helado. ムルコはアイスクリームが欲しい。

Мyрку!

Ні!

Ні! No!

Не мoжна! ¡No es posible! できません!

Не скачи! ¡No saltes! Ne sautez pas ! ジャンプしないでください! Я хoчу це морoзиво. 私はこのアイスクリームが欲しい。

Я хoчу їсти це морoзиво.

У бaби. En la abuela. chez grand-mère 祖母の

Добридень, бaбо! ¡Buenos días, abuela! おはよう、おばあちゃん!

Я вже тут. Ya estoy aquí. 私はすでにここにいる。

Мaма й Ромaн тут такoж. ママとローマンもいる。

Що рoбить бaба? ¿Qué está haciendo la abuela? おばあさんは何をしますか。

Бaба печe хліб. Baba hornea pan. Grand-mère fait du pain. おばあちゃんがパンを焼いています。

Добридень, Ромaне! ¡Buenos días, romano! おはよう、ロマン!

Добридень, Олeнко!

Добридень, діти!

Бaба печe хліб.

Бaба печe хліб?

Дoбре! ¡Bueno! いいね!

Дoбре!

Я хoчу хлiба. Quiero pan. パンが食べたい。

Я хoчу хлiба й молокa. Quiero pan y leche.

Чи мoжна, бaба? ¿Es posible, abuela? できますか、おばあさん?

Так, Ромaне. Sí, romano.

Тут хліб і кoржики. Aquí hay pan y pasteles.

Там масло й молокo. Hay mantequilla y leche. バターもミルクもある。

Прошу сідати. Por favor siéntate. 座ってください。

Уж мoжна їсти. Ya es posible comer. Vous pouvez manger maintenant. 今すぐ食べられます。

Я їм хліб. Como pan. 私はパンを食べる。

Я п’ю молоко. Bebo leche.

Роман їсть хліб і масло. Roman come pan y mantequilla.

Він п’є молоко також. Él bebe leche también.

Чи мама хоче їсти? ¿Mamá quiere comer?

Чи баба хоче їсти? Does the grandmother want to eat?

Ні.

Дякую, я не хочу їсти. Gracias, no quiero comer. Прошу сідати. Por favor siéntate.

Я хочу пити молоко. Quiero beber leche.

Баба хоче молока. La abuela quiere leche.

Додому Hogar Maison ホーム

Уже час додому. Es hora de irse a casa. Il est temps de rentrer à la maison. 家に帰る時間だ。

Час їхати додому. Tiempo de ir a casa. Il est temps de rentrer à la maison.

Тато вже їде. Dad is already going. Papá ya se va. Papa part déjà. お父さんが向かっている。

Оленко! Olenka! オレンカ

Романе!

Час їхати додому.

Авто гуде. El coche está zumbando. La voiture bourdonne. 車は鼻歌を歌っている。

Тато вже тут. Papá ya está aquí.

Швидко! ¡Rápidamente! Rapidement!

Швидко! 素早い!

Мама хоче їхати додому. Mamá quiere irse a casa.

А Оленка не хоче їхати.

І Роман не хоче їхати додому.

Оленко!

Тато хоче їхати. Час їхати додому.

Мамо!

Тато хоче їхати. Papá quiere ir. Тихо, Романе! ¡Tranquilo, romano! Calme, Romain ! 静かに、ローマン

Мама вже йде. Mamá ya se va. ママが来る。

Прошу сідати.

Уже час їхати додому.

До побачення! ¡Adiós!

До побачення!

Дощ Lluvia Pluie

Дивись, Петре! ¡Mira, Pedro!

Хата. Cabaña. Cottage. 家だ。 Тут живе Сірко. Sirko vive aquí.

Тут спить Сірко. Sirko duerme aquí.

Тут тепло. Hace calor aquí. ここは暖かい。

Тут тепло спати. It's warm to sleep here. Hace calor para dormir aquí. ここで寝ると暖かい。

Сірка тут немає. Sulfur is not here. El azufre no está aquí. Il n'y a pas de soufre ici. ここには硫黄はない。

Де Сірко? ¿Dónde está Sirko?

Дивись!

Сірка тут немає. El azufre no está aquí. Il n'y a pas de soufre ici.

Він тут не спить. Él no duerme aquí. 彼はここでは寝ない。

Дощ! ¡Lluvia!

Дощ!

Дощ іде. Caídas de lluvia. 雨が降っている。

Оленко, дощ іде!

Тут Ляля. Esta es Lyalya. リャリヤが来た。

Тут забавки. Fun here. Diversión aquí. Voici le plaisir. ここには楽しみがある。

Оленко, поможи мені. Olenko, ayúdame. Olenko, aidez-moi. オレンカ、助けてくれ。

Тарасе, поможи мені. Tara, ayúdame.

Швидко! ¡Rápidamente!

Швидко!

Дощ іде.

Дай мені забавки. Dame un poco de diversión. donne moi des jouets 楽しませてくれ。 Дай сюди! ¡Ven aquí! Donnez-le ici! 貸してくれ!

Сюди, на візок. Aquí, en el carrito. Ici, sur le chariot. ほら、トロッコに乗って。 Ляля може також їхати. Lyalya también puede ir. Lyalya peut aussi y aller. リャリヤも乗れる。

Романе, поможи! ¡Román, ayuda! ローマン、助けてくれ!

До хати! ¡A la casa! À la maison! 中に入れ!

До хати!

Біжи, Лесю, до хати! Run, Lesya, to the house! ¡Corre, Lesya, a la casa! Cours, Lesya, à la maison ! 走れ、レシア、家の中へ!

Біжи, Оленко, до хати!

Сюди, Петре, сюди! ¡Aquí, Pedro, aquí! Ici, Pierre, ici ! ペトロ、こっちへおいで!

Біжи швидко до хати. Corre rápido a la casa. 急いで家まで走れ。

Дощ іде. Caídas de lluvia.

Біжи! 走れ!

Біжи, Оленко! Біжи швидко до хати.

Ще дощ іде. Todavía está lloviendo. まだ雨が降っている。

Біжи до хати.

Іди сюди. Ven aquí. こっちに来てくれ。

Там іде дощ. Esta lloviendo allá. そこは雨が降っている。

Тут тепло. Hace calor aquí.

Дощ не йде. No está lloviendo. Il ne pleut pas.

Іди до хати. Ve a la casa.

Добре, добре, Bueno, Bien, よかった、よかった、

Поможи мені. Help me. Ayúdame. 助けてくれ。

Надворi. The weather. El clima. à l'extérieur 外だ。

Дивись, Оленко, дивись!

Там веселка. Hay un arcoiris. Il y a un arc-en-ciel. 虹が出ている。

Дощ уже не йде. It's not raining anymore. Ya no llueve. Il ne pleut plus.

Я хочу йти надвір. Quiero ir afuera. Je veux sortir.

А ти? ¿Y usted?

Я також.

Дивись!

Сірко надворі. Azufre afuera. Soufre à l'extérieur. 外は灰色だ。 Надворі тепло. Hace calor afuera. Il fait chaud dehors. 外は暖かい。

Я хочу йти надвір. Je veux sortir. 外に出たい。

Я хочу йти також. Je veux y aller aussi.

Там веселка! 虹が出ている!

Дивись, там веселка. 見て、虹が出てる。

Там Тарас. Está Taras. タラスがいる。

Він — літак. El es un avion. Il est un avion. 彼は飛行機だ。

Я - літак. soy un avion

Літак гуде гу-у-у… L'avion ronronne... 飛行機がブンブン飛んでいる...。

гу-у-у… гу-у-у … hoo-hoo… hoo-hoo…

І там літак. Y hay un avión. 飛行機もある。

Він летить швsдко. Él vuela rápido. Il vole vite. 飛ぶのが速い。

Він гуде також. Él también zumba.

Гу-у… гу-у… гу-у …

О, Сірку! ¡Ay, azufre!

Так не можна! ¡Es imposible! Vous ne pouvez pas faire ça ! そんなことはできない! Літак уже не гуде. El avión ya no zumba. 飛行機はもうハミングしていない。

Літак уже не летить. El avión ya no vuela. 飛行機はもう飛んでいない。

Оленко, поможи! Olenko, help! ¡Olenko, ayuda! オレンカ、助けてくれ!

Сірку, йди сюди. Azufre, ven aquí. サー、こちらへ。

Іди, сядь тут! Go, sit here! ¡Ve, siéntate aquí! さあ、ここに座って!

А ти, Тарасе, йди до хати. Y tú, Taras, vete a la casa. タラス、君は中に入ってくれ。

Романе, поможи. Román, ayuda. ローマン、助けてくれ。

У хаті En la casa Dans la maison 家の中

Дивись, там дівчина. Mira, hay una chica. Regarde, il y a une fille.

Вона має забавки! She has fun! ¡Ella se divierte! Elle a des jouets !

Чи вона йде додому? ¿Se va a casa? それとも家に帰るのか?

А там хата! ¡Y hay una casa! そして家がある!

У хаті дід і баба. Abuelo y abuela en la casa.

Лесю, чи дівчина живе там також? Lesya, ¿la niña también vive allí? レシア、あなたのガールフレンドもそこに住んでいるの?

Так. Asi que.

Дивись, а тут хлопець. Look, here's the guy. Mira, aquí está el tipo. Regardez, voici un gars. ほら、ここに男がいる。 Він має візок. He has a wheelchair. Él tiene un carrito. Il a un chariot.

Там забавки. There's fun. Hay diversión. 楽しい場所だよ。

Там літак і м’яч. Hay un avión y una pelota. 飛行機とボールがある。

Хлопець іде додому. El tipo se va a casa. 男は家に帰る。

Він живе в хаті також. 彼はこの家にも住んでいる。

Він живе там, де дівчина. Vive donde está la chica. 彼はあの子がいるところに住んでいる。

Оленко, прошу сідати. Olenko, por favor, siéntese. オレナ、座ってくれ。

Прошу їсти й пйти. Please eat and drink. Por favor, come y bebe. Veuillez manger et partir. 食べてお帰りください。

Тут молоко й коржики. Aquí hay leche y pasteles. Il y a du lait et des gâteaux.

Прошу їсти коржики. Por favor, come pasteles. S'il vous plaît, mangez des gâteaux.

Прошу пйти молоко. Por favor bebe leche. S'il vous plaît, buvez du lait.

Дякую, Лесю! ¡Gracias, Lesya!

Я їм коржики. Yo como pasteles. Je mange des tortillas.

Я п’ю молоко. Bebo leche.

А Ляля не п’є. Y Lyalya no bebe.

Ляля хоче пити також. Lyalya también quiere beber. リャリヤも喉が渇いている。

Вона хоче молока.

Оленко, там їде авто. Olenko, hay un coche. Olenko, il y a une voiture qui va là-bas. オレンカ、車が来たよ。

О, це тато. Oh, es papá. ああ、父さんだ。

Він їде додому. El va a casa. 彼は家に帰る。

Треба йти додому. Tengo que ir a casa. Je dois rentrer à la maison. 家に帰らなければならない。

Тато вже йде до хати. Papá ya se va a casa. パパはもう帰ってくるよ。

Я йду додому. Me voy a casa. 家に帰るよ。

Добре, Романе! いいね、ローマン!

Я йду також. 僕も行くよ。

Дякую за коржики. Gracias por los pasteles. Merci pour les gâteaux.

Дякую за молоко. Merci pour le lait.

До побачення! ¡Adiós!

Жаба Frog Rana Grenouille カエル

Дивись, Лесю, Мурко скаче. Mira, Lesya, Murko está saltando. Regarde, Lesya, Murko saute. 見ろ、レシャ、ムルコがジャンプしている。

Що має Мурко? ¿Qué tiene Murko? Qu'est-ce que Murko a? ムルコは何を持っているのか?

Що він там робить? ¿Que esta haciendo él ahí? Qu'est-ce qu'il fait là?

Біжи швидко, Лесю! ¡Corre rápido, Lesya! 早く走れ、レシャ!

Дивись, що має Мурко! ¡Mira lo que tiene Murko!

Дивись! ¡Mirar!

Дивись!

Жаба скаче. The frog jumps. La rana salta.

Мурко хоче ловити. Murko wants to catch. Murko quiere atrapar. Murko veut attraper. ムルコは獲りたがっている。

Не лови, Мурку! Don't hunt, Murka! ¡No caces, Murka!

Не лови! ¡No caces!

Не можна ловити! You can't catch! ¡No puedes atrapar! Impossible d'attraper ! 捕まえられない!

Романе!

Романе!

Іди сюди. Ven aquí. Va ici.

Тут жаба. Aquí hay una rana.

Жаба скаче.

А Мурко хоче ловити. Y Murko quiere atrapar.

Жаба скаче сюди. La rana salta aquí. La grenouille saute ici.

Жаба скаче туди. La rana salta allí.

Тарасе, поможи! ¡Tara, ayuda! タラス、助けてくれ!

Поможи мені ловити. Help me catch. Ayúdame a atrapar.

Жаба скаче швидко. La rana salta rápido. カエルは素早くジャンプする。

Лови! ¡Captura! キャッチ

Лови! Attraper!

Мамо!

Мамо!

Дивись, що має Тарас! ¡Mira lo que tiene Taras!

Біжи, Тарасе! ¡Corre, Taras!

Біжи, Тарасе, до хати! ¡Corre, Taras, a la casa!

Тихо, діти, тихо! ¡Silencio, niños, silencio! Calme, les enfants, calme ! 子供たちよ、静かに!

Тарасе, не можна так ловити! ¡Taras, no puedes atrapar así!

Жаба не хоче до хати. La rana no quiere irse a casa.

Вона живе надворі. She lives outside. Ella vive afuera.

Риба Pez

Дивись, Оленко!

Хто там іде? ¿Quien va alla? 誰が来るんだ?

Чи це баба? Is this a woman? ¿Es esta una mujer? Est-ce une femme ?

Так, баба йде! ¡Sí, la mujer viene!

Баба йде! ¡Viene la abuela!

Мамо!

Мамо!

Баба йде!

О, баба! ¡Ay, abuela!

Баба! Баба йде сюди. Baba viene aquí. おばあちゃんがこっちに来る。

Вона йде сюди. Ella viene aquí.

А де мама? ¿Y dónde está mamá?

Баба вже тут. Baba ya está aquí.

Добридень, Оленко! ¡Buenos días, Olenko! こんにちは、オレナ!

Добридень, Романе!

На, Оленко, це тобі. Vamos, Olenko, es para ti. オレナ、これを君に。

А це тобі, Романе. Y esto es para ti, Román. Et c'est pour toi, Romain.

Дякую, бабо, дякую. Gracias, abuela, gracias.

Прошу сідати. Por favor siéntate. 座ってください。

Мама вже йде. Mamá ya se va.

Прошу сідати. Por favor siéntate.

Іди сюди, Мурку! ¡Ven aquí, Murka! Viens ici, Murku ! おいで、ムルカ!

Дивись, це риба. Mira, es un pez.

А тут вода. Y aquí está el agua. そしてこれが水だ。

Риба живе тут. Los peces viven aquí.

Риба їсть тут. Aquí se come pescado. 魚はここで食べる。

А ти, Мурку, дивись. Y tú, Murka, mira. そしてムルク、君を見てくれ。

Не лови! ¡No caces! 釣るな!

Риба скаче. The fish jumps. El pez salta. 魚が跳ねる。

Риба хоче їсти. El pez quiere comer. 魚はお腹を空かせている。

На, тобі їсти. Vamos, tienes que comer. Nan, tu manges. ここでは食事ができる。

Мурку, не можна. Murka, no puedes.

Там вода. hay agua そこには水がある。

Риба їсть. El pez come.

Дивись, не лови! ¡Mira, no atrapes! 気をつけろ、釣るな!

Дивись, Романе!

Риба скаче! The fish is jumping! ¡El pez está saltando!

Вона скаче швидко. Ella salta rápido.

Мурку, не лови!

Мурку, не можна ловити! Murka, no puedes atrapar!

Де Сірко й Мурко? Where are Sirko and Murko? ¿Dónde están Sirko y Murko? シルコとムルコは?

Лесю, де Сірко? Lesya, ¿dónde está Sirko?

Чи Сірко надворі? Is Sirko outside? ¿Está Sirko afuera?

Де він? ¿Donde él?

Може в хаті? Maybe in the house? ¿Quizás en la casa? 家の中かな?

Ні, Сірка немає в хаті. No, Sulphur no está en la casa. いや、サーコは家にいない。

Надворі тепло. It's warm outside. Hace calor afuera.

Може Сірко спить. Maybe Sirko is asleep. Quizás Sirko esté dormido. Peut-être que Sirko dort. サーコは寝ているのかもしれない。

А може він там, де Роман. Or maybe he's where Roman is. O tal vez esté donde está Roman.

Тарасе! Taras! Taras! タラス

Тарасе!

Мурка немає. There is no murka. No hay murka. Il n'y a pas de Murk. ムルクはいない。

Може він тут? Maybe he's here? ¿Quizás está aquí? もしかして、ここにいる?

Чи може він у хаті? Can he be in the house? ¿Puede estar en la casa? Peut-il être chez lui ? 彼は家にいるのか?

Ні, Романе. No, Roman. No, romano. いいえ、ローマです。

Мурка тут немає. Murka is not here. Murka no está aquí.

І Сірка немає. And there is no sulfur. Y no hay azufre.

Де Сірко? Where is Sirko? ¿Dónde está Sirko?

Де Мурко? Where is Murco? ¿Dónde está Murco?

Мурко тут. Murko está aquí.

Сірко тут. Azufre aquí.

Мурко й Сірко - друзі. Murko y Sirko son amigos. Murko et Sirko sont amis. ムルコとサーコは友人だ。

Мурко спить! Murko is sleeping! Murko está durmiendo!

Сірко спить! ¡Sirko está durmiendo!

І Петро хоче спати. And Peter wants to sleep. Y Peter quiere dormir. そしてピーターは眠りたがっている。

Мурку!

Мурку!

Ти тут. Estás aquí. あなたはここにいる Сірко тут також. Sulfur is here too. El azufre también está aquí.

Надворі тепло спати. It's warm to sleep outside. Hace calor para dormir afuera. Il fait chaud pour dormir dehors. 外で寝るには暖かい。

Тут тепло спати. It's warm to sleep here. Hace calor para dormir aquí. Il fait chaud pour dormir ici.

Дивись, Оленко! Look, Olenko!

Петро хоче спати. Peter wants to sleep. Pedro quiere dormir.

Мурко хоче додому. Murko wants to go home. Murko quiere irse a casa. Murko veut rentrer chez lui. ムルコは家に帰りたがっている。

Час іти додому. Time to go home. Tiempo de ir a casa. Il est temps de rentrer à la maison. 家に帰る時間だ。

До побачення! Goodbye! ¡Adiós!

А Сірко не хоче спати. And Sirko does not want to sleep. Y Sirko no quiere dormir.

Він біжить до хати. He runs to the house. Corre a la casa. Il court jusqu'à la maison. 彼は家に駆け込む。

До побачення,

Оленко й Романе! Olenko and Roman!