×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Лесь Подерв'янський, Хробаки. Казка.

Хробаки. Казка.

Хробаки.

Казка.

Жили-були дід і баба.

І було в них хазяйство.

Ну, держали вони різну худобу:

корови, вівці, свині, кролі, нутрії.

Ну, а де худоба — там і гавно:

ціла скирта гною.

А в том гавні жили хробаки:

Владімір, Александр і Ніколай.

От одного разу Александр і каже до Владіміра:

“А ти слишал Владімір, што кругом — міровоє правітельство, де всьо жиди мєжду собой подєлілі, а ми с тобой нічєво нє рєшаєм?”

А Владімір... А Владімір йому [й каже]:

“Наше дєло — малєнькое: нам больше кушать надо, а потом окукліваться і в анабіоз впадать.”

Александр йому [каже]:

“Ти как хочєш, Владімир, а я отсюда уходить нє хочу:

тут тєбє — і дом, і піща хорошая, а там снаружи — только жиди і міровоє правітельство.

Я вообще, ето, окукліваться манал.”

Уболтал Александр Владіміра: вирішили вони зупинитись у своєму розвитку і залишитись в гавні.

А шо? В гавні — тепло, затишно.

А про жрачку вообще думать не надо:

он, од нори одколупуй те, що не засохло...

Тут тобі — і сніданок, і обід, і вечеря...

Ну, і якщо вночі прокинешся, — тоже є чим похряцать.

Хробаку Ніколаю Владімір і Александр [нічого] не сказали, бо вони не хотіли ділитись — їх жаба давила.

Тож, коли прийшов час, Ніколай перетворився на лялечку, впав в анабіоз, перезимував, а навесні перетворився на жука-носорога і вилетів з гавна на волю.

Став Ніколай гарний, схожий на джипа після автомийки, тільки з крилами.

Летить, нюхає весняні пахощі...

і про гавно не згадує,

і міровоє правітельство його не їбе.

А тут весна іде, красу несе...

Пташки співають...

Вишневі садки цвітуть...

А в тих садках добрі люди за столами сидять, п'ють самогонку, на яйцях б'ються, їдять смажених кабанів з гречкою, холодець, сало, цибулю, і українських пісень співають.

І всі, як один, — у вишиванках.

Налітався Ніколай, сів на вишню перепочить.

Аж тут жукиня летить.

Така гарнюня!

Поруч сідає і каже:

“Привіт, пацанчик! Откуда ти такой красівий?”

Ніколай згадав про гавно, але сказать — постіснявся.

І каже:

“Мене Ніколай звуть.”

“Значить, по-нашому — Микола,” — сказала жукиня:

“Шоб я цього «Ніколай» більше не чула! Ти мене пойняв?”

“Пойняв,” — сказав Микола: “Більше не буду. А тебе як звать?”

“Мене — Галя,” — каже жукиня:

“Вставай, красавчик. Полетіли. Ти мені понравився. Я буду с тобою жить.”

І вони полетіли...

А Владімир і Александр так і лишилися жить в гавні.

Вони зупинилися у своєму розвитку, не стали лялечками і не впали в анабіоз.

Тож лазять по своїм норам, їдять гавно і рассуждають ото про жидів і мировоє правітельство.

Навесні дід вивіз гавно на поле... гній на поле, і розкидав гавно вилами.

Тут прилетів лелека і з'їв Владіміра.

А за Александром трохи поганяв, щоб підтримать форму, але врешті-решт йому то надоїло, і він його тоже з'їв нахуй.

Тут і казочці — кінець.

Хробаки. Казка. Würmer. Ein Märchen. Worms. Tale. Gusanos. Un cuento de hadas. Les vers. Un conte de fées. Читає автор. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Minhocas. Um conto de fadas. Черви. Сказка. Solucanlar. Bir peri masalı.

Хробаки. Worms.

Казка. A tale.

Жили-були дід і баба. There lived a grandfather and a grandmother. Bir zamanlar bir büyükbaba ve bir büyükanne varmış.

І було в них хазяйство. And they had a household. Ve bir çiftlikleri vardı.

Ну, держали вони різну худобу: Well, they kept different kinds of cattle: Farklı türde sığırlar besliyorlardı:

корови, вівці, свині, кролі, нутрії. cows, sheep, pigs, rabbits, nutria. inekler, koyunlar, domuzlar, tavşanlar, nutria.

Ну, а де худоба — там і гавно: Well, where there are cattle, there is shit: Ну, а де худоба — там і гівно:

ціла скирта гною. a whole heap of dung. bir samanlık dolusu gübre.

А в том гавні жили хробаки: And worms lived in that shit: Ve o bokun içinde solucanlar vardı: А в тім гівні жили хробаки.

Владімір, Александр і Ніколай. Vladimir, Alexander and Nikolai. Vladimir, Alexander ve Nikolai. Володимир, Олександр та Миколай.

От одного разу Александр і каже до Владіміра: And one day Alexander said to Vladimir: Bir gün Alexander Vladimir'le konuştu:

“А ти слишал Владімір, што кругом — міровоє правітельство, де всьо жиди мєжду собой подєлілі, а ми с тобой нічєво нє рєшаєм?” "Did you hear, Vladimir, that there is a wold government all around, where the Jews have divided everything among themselves, and we do not decide anything with you?" "Duydun mu Vladimir, her yerde bir dünya hükümeti varmış, tüm Yahudiler kendi aralarında bölünmüş ve sen ve ben hiçbir şeyi çözmüyoruz?" “А ти чув, Володимир, що кругом — світовий уряд, де все жиди між собою поділіли, а ми з тобою нічого не вирішуємо?”

А Владімір... А Владімір йому \[й каже\]: And Vladimir... And Vladimir says to him: Ve Vladimir. Ve Vladimir ona dedi ki: А Володимир йому [й каже]:

“Наше дєло — малєнькое: нам больше кушать надо, а потом окукліваться і в анабіоз впадать.” "Our business is small: we need to eat more, and then we need to pupate and fall into anabiosis." "Bizim işimiz küçük: daha fazla yememiz ve sonra pupa olup anabiyoza girmemiz gerekiyor." “Наша справа — маленька: нам треба більше їсти, а потім лялькуватися і в анабіоз впадати.”

Александр йому \[каже\]: Alexander [says] to him: Alexander ona diyor ki: Олександр йому [каже]:

“Ти как хочєш, Владімир, а я отсюда уходить нє хочу: "You do what you want, Vladimir, but I don't want to leave this place: "İstediğini yapabilirsin Vladimir, ama ben buradan ayrılmak istemiyorum: “Ти як хочеш, Володимир, а я звідси уходити не хочу:

тут тєбє — і дом, і піща хорошая, а там снаружи — только жиди і міровоє правітельство. here you have a home and good food, but outside there are only Jews and the world government. "Burada bir eviniz ve iyi yemekleriniz var ama dışarıda sadece Yahudiler ve dünya hükümeti var. тут тобі — і дом, і їжа гарна, а там, ззовні, — тільки жиди та світовий уряд.

Я вообще, ето, окукліваться манал.” I don't want to pupate.” Genel olarak yavrulamam gerekiyordu." Я взагалі, це, лялькуватися не хочу.”

Уболтал Александр Владіміра: вирішили вони зупинитись у своєму розвитку і залишитись в гавні. Alexander persuaded Vladimir and they decided to stop their development and stay in the shit. Oleksandr Vladimir'i ikna etti: gelişimlerini durdurmaya ve şehirde kalmaya karar verdiler. Умовив Олександр Володимира: вирішили вони зупинитись у своєму розвитку і залишитись у гівні.

А шо? В гавні — тепло, затишно. Why? It's warm and cozy in the shit. Neden? Banyolar sıcak ve rahat. А шо? У гівні — тепло, затишно.

А про жрачку вообще думать не надо: And you don’t have to think about food at all: Ve yemek hakkında hiç düşünmek zorunda değilsiniz: А про їжу взагалі думати не треба.

он, од нори одколупуй те, що не засохло... peel off what has not yet dried from the burrow... он, від нори відколупуй те, що не засохло... Al, delikten kurumamış olanları topla.

Тут тобі — і сніданок, і обід, і вечеря... In such a way you can have breakfast, lunch, and dinner... Burada kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği yiyebilirsiniz...

Ну, і якщо вночі прокинешся, — тоже є чим похряцать. Well, if you wake up at night, there is also something to snort. Eğer gece uyanırsanız, yapacak bir şeyler de var. Ну, і якщо вночі прокинешся, — теж є шо поїсти.

Хробаку Ніколаю Владімір і Александр \[нічого\] не сказали, бо вони не хотіли ділитись — їх жаба давила. Vladimir and Alexander didn't say [anything] to the worm Nikolai, because they didn't want to share their food with him. Vladimir ve Aleksandr solucan Nikolay'a hiçbir şey söylemediler, çünkü paylaşmak istemiyorlardı - kurbağa onlara baskı yapıyordu. [А] хробаку Миколаю Володимир та Олександр [нічого] не сказали, бо вони не хотіли ділитися — їх жаба давила.

Тож, коли прийшов час, Ніколай перетворився на лялечку, впав в анабіоз, перезимував, а навесні перетворився на жука-носорога і вилетів з гавна на волю. So, when the time came, Nikolai turned into a pupa, fell into anabiosis, overwintered, and in the spring turned into a rhinoceros beetle and flew out from the shit into the wild. Böylece, zamanı geldiğinde Nikolai bir pupaya dönüştü, anabiyoza girdi, kışı geçirdi ve ilkbaharda bir gergedan böceğine dönüştü ve boktan çıkıp vahşi doğaya uçtu. Тож, коли прийшов час, Миколай перетворився на лялечку, впав в анабіоз, перезимував, а навесні перетворився на жука-носорога і вилетів з гівна на волю.

Став Ніколай гарний, схожий на джипа після автомийки, тільки з крилами. Nikolai became handsome, like a jeep after a car wash, only with wings. Nikolai yakışıklı oldu, araba yıkamadan çıkmış bir cip gibi görünüyordu, sadece kanatları vardı. Став Миколай гарний, схожий на джипа після автомийки, тільки з крилами.

Летить, нюхає весняні пахощі... He flies and smells spring fragrances... Uçmak, bahar kokusunu koklamak...

і про гавно не згадує, and doesn't recall the shit [from which he came from] і про гівно не згадує.

і міровоє правітельство його не їбе. and the world government does not trouble him. і світовий уряд його не їбе.

А тут весна іде, красу несе... And here spring comes, brings beauty...

Пташки співають... Birds are singing...

Вишневі садки цвітуть... Cherry orchards are blooming...

А в тих садках добрі люди за столами сидять, п'ють самогонку, на яйцях б'ються, їдять смажених кабанів з гречкою, холодець, сало, цибулю, і українських пісень співають. And in those gardens, good people sit at tables, drink moonshine, fight over eggs, eat fried wild boars with buckwheat, jelly, lard, onions, and sing Ukrainian songs.

І всі, як один, — у вишиванках. And all, as one, are in embroidered shirts.

Налітався Ніколай, сів на вишню перепочить. Nikolai flew in and sat down on a cherry tree to rest. Налітався Миколай, сів на вишню перепочить.

Аж тут жукиня летить. And then the female beetle flies in.

Така гарнюня! Such a beauty!

Поруч сідає і каже: [She] sits down next to him and says:

“Привіт, пацанчик! Откуда ти такой красівий?” "Hello, boy! Where did you come from so handsome?” “Привіт, пацанчик! Звідки ти такий гарний?”

Ніколай згадав про гавно, але сказать — постіснявся. Nikolay recalled the shit, but was embarrassed to tell about it. Миколай згадав про гівно, але сказати — посоромився.

І каже: Instead he said:

“Мене Ніколай звуть.” "My name is Nikolai."

“Значить, по-нашому — Микола,” — сказала жукиня: "So, it will be Mykola in our way," the female beetle said:

“Шоб я цього «Ніколай» більше не чула! Ти мене пойняв?” "I don't want to hear that 'Nikolai' name again! Did you understand me?" “Шоб я цього «Ніколай» більше не чула! Ти мене зрозумів?”

“Пойняв,” — сказав Микола: “Більше не буду. А тебе як звать?” "Understood," said Mykola: "It won't happen any more. And what's your name?" “Зрозумів,” — сказав Микола: “Більше не буду. А тебе як звать?”

“Мене — Галя,” — каже жукиня: "My name is Galya," says the female beetle:

“Вставай, красавчик. Полетіли. Ти мені понравився. Я буду с тобою жить.” "Get up, handsome. Let's fly! I like you and will live with you.” “Вставай, красень. Полетіли. Ти мені сподобався. Я буду с тобою жити.”

І вони полетіли... And they flew away...

А Владімир і Александр так і лишилися жить в гавні. And Vladimir and Alexander remained to live in the shit. А Володимир та Олександр так і лишилися жить у гівні.

Вони зупинилися у своєму розвитку, не стали лялечками і не впали в анабіоз. They stopped in their development, did not become pupae and did not fall into anabiosis.

Тож лазять по своїм норам, їдять гавно і рассуждають ото про жидів і мировоє правітельство. So, they climb their holes, eat shit and talk about the Jews and the world government. Тож лазять по своїм норам, їдять гавно та розмірковують про жидів та світовий уряд.

Навесні дід вивіз гавно на поле... гній на поле, і розкидав гавно вилами. In the spring, the grandfather took the shit to the field... manure to the field, and spread the shit with a pitchfork. Навесні дід вивіз гній на поле, і розкидав гівно вилами.

Тут прилетів лелека і з'їв Владіміра. Here a stork flew in and ate Vladimir. Тут прилетів лелека і з'їв Володимира.

А за Александром трохи поганяв, щоб підтримать форму, але врешті-решт йому то надоїло, і він його тоже з'їв нахуй. And he chased after Alexander a little to keep himself in shape, but in the end he got tired of it, and he ate him too. А за Олександром трохи поганяв, щоб підтримать форму, але врешті-решт йому то набридло, і він його теж з'їв.

Тут і казочці — кінець. This is where the tale ends.