×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Zelensky's most influential speeches, Звернення до Єропарламенту

Звернення до Єропарламенту

__Шановні присутні, ви знаєте, я останніми днями не знаю, як правильно всіх вітати. Тому що я не можу говорити «Доброго ранку», або «Доброго дня», або «Доброго вечора». Не можу, і це абсолютна правда, бо щодня для когось цей день точно не добрий, щодня для когось цей вечір останній. Я говорю сьогодні і зараз про своїх громадян України, які захищають ціною свого життя наші стіни, свободу__.

__Я дуже радий, що побачив тут – це настрій, який об'єднує. Я радий, що ми об'єднали всіх вас країни ЄС, але я не знав, що такою ціною. І це трагедія для мене, трагедія для кожного українця, трагедія для кожної держави__.

Ви знаєте, я не говорю, не читаю папірці, бо папірці в житті моєї держави скінчилися. Все це реально: і ці загиблі люди, все це справжнє життя. І ви знаєте, я вважаю, що ми віддаємо сьогодні за цінності, за права, за свободу, просто за бажання бути рідними, такими, як ви, як кожна людина, ми віддаємо наших найкращих людей: міцних, сильних, дивовижних українців.

І ми дуже часто любимо говорити, що ми всі переможемо, і я дуже радий, що ви про це вже не тільки кажете, а й бачите. І ми точно все переможемо, я впевнений у цьому. Є такий вислів: «Український вибір Європи». Те, чого ми прагнули, чого йшли і йдемо. І я дуже хотів би, щоб звучав у вас до нас «Вибір Європою вже України».

У мене є кілька хвилин, щоб поспілкуватися з вами, тому що є невеликі обстріли та ракетні удари. Цей ранок був трагічним для всіх нас. Дві крилаті ракети – по Харкову. Місто, яке біля кордонів з РФ, там завжди було дуже багато росіян і завжди вони товаришували, дуже теплі стосунки були. Там більше 20 вишів, це був і є центр, де найбільша кількість університетів у нашій країні. Молодь – яскрава, розумна, яка завжди збирається та збиралася на всі свята на найбільшій площі у нашій державі. Площа Свободи. І це найбільша площа Європи. І це правда – площа Свободи. Уявіть собі – вранці, дві крилаті ракети у площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна волі.

Ми боремося просто за свою землю і свою свободу, і, повірте мені, незважаючи на те, що зараз заблоковано всі великі міста нашої держави, ніхто в нашу свободу і державу не зайде. Повірте мені. Кожна площа сьогоднішнього дня, як би вона не називалася, вона називатиметься площею Свободи. У кожному місті нашої держави. Ніхто нас не зламає, ми сильні, ми українці.

Ми маємо бажання, щоб наші діти жили. Мені здається, що це чесно. Учора 16 дітей загинули. І знову президент Путін скаже, що це якась операція, і ми б'ємо по військовій інфраструктурі. Де наші діти? На яких військових заводах вони працюють? На яких ракетах? Може, вони у танках їздять? 16 дітей ти вбив!

У нас дуже вмотивований народ, дуже. Ми боремося за наші права – свободу та життя. А зараз ми виборюємо виживання. і це наша головна мотивація, але ми боремося, щоби бути рівноправними членами Європи. І я вважаю, що сьогодні всі ми показуємо, що ми такі. З нами ЄС точно буде міцнішим. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, що ми, як мінімум, такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом із нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви справді європейці, і тоді життя переможе смерть, а світ – темряву.

Слава Україні!

Звернення до Єропарламенту Appell an das Europäische Parlament Appeal to the European Parliament Llamamiento al Parlamento Europeo Appel au Parlement européen Appello al Parlamento europeo Oproep aan het Europees Parlement Обращение к Европарламенту

\_\_Шановні присутні, ви знаєте, я останніми днями не знаю, як правильно всіх вітати. |present guests||||recent few days|recent days||||correctly||greet Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie wissen, dass ich in letzter Zeit nicht mehr weiß, wie ich alle richtig grüßen soll. Dear guests, you know, in recent days I don't know how to properly greet everyone. Тому що я не можу говорити «Доброго ранку», або «Доброго дня», або «Доброго вечора». ||||||Good||or|||||evening Denn ich kann nicht "Guten Morgen" oder "Guten Tag" oder "Guten Abend" sagen. Because I can't say "Good morning" or "Good afternoon" or "Good evening". Не можу, і це абсолютна правда, бо щодня для когось цей день точно не добрий, щодня для когось цей вечір останній. ||||absolute|||||someone|||exactly|||||someone|||last Das kann ich nicht, und das ist die absolute Wahrheit, denn jeder Tag ist definitiv kein guter Tag für jemanden, jeder Tag ist der letzte Abend für jemanden. I can't, and this is the absolute truth, because every day for someone this day is definitely not good, every day for someone this evening is the last. Я говорю сьогодні і зараз про своїх громадян України, які захищають ціною свого життя наші стіни, свободу\_\_. |||||||||||at the cost|their own|||| Ich spreche heute und jetzt über meine ukrainischen Mitbürger, die unsere Mauern und unsere Freiheit unter Einsatz ihres Lebens verteidigen. I am talking today and now about my citizens of Ukraine, who defend our walls and freedom at the cost of their lives. Je parle aujourd'hui et maintenant de mes concitoyens ukrainiens qui défendent nos murs et notre liberté au prix de leur vie.

\_\_Я дуже радий, що побачив тут – це настрій, який об'єднує. |||||||mood||brings together Ich bin sehr froh über das, was ich hier gesehen habe - das ist eine verbindende Stimmung. I am very glad to see what I have seen here - this is a unifying mood. Je suis très heureux de voir ce que j'ai vu ici - il s'agit d'une ambiance unificatrice. Я радий, що ми об'єднали всіх вас країни ЄС, але я не знав, що такою ціною. ||||united||||||||||at such a| Ich bin froh, dass wir alle EU-Länder zusammengebracht haben, aber ich wusste nicht, dass dies zu einem solchen Preis geschehen würde. I am glad that we united all of you EU countries, but I did not know that at such a price. І це трагедія для мене, трагедія для кожного українця, трагедія для кожної держави\_\_. ||tragedy||||||Ukrainian person|||| Und das ist eine Tragödie für mich, eine Tragödie für jeden Ukrainer, eine Tragödie für jeden Staat. And this is a tragedy for me, a tragedy for every Ukrainian, a tragedy for every state.

__Ви знаєте, я не говорю, не читаю папірці, бо папірці в житті моєї держави скінчилися. Wissen Sie, ich rede nicht und lese keine Zeitungen, weil es in meinem Staat keine Zeitungen mehr gibt. You know, I don't speak, I don't read pieces of paper, because the pieces of paper in the life of my state have run out. Все це реально: і ці загиблі люди, все це справжнє життя. All dies ist real: diese toten Menschen, all dies ist das wahre Leben. All this is real: and these dead people, all this is real life. І ви знаєте, я вважаю, що ми віддаємо сьогодні за цінності, за права, за свободу, просто за бажання бути рідними, такими, як ви, як кожна людина, ми віддаємо наших найкращих людей: міцних, сильних, дивовижних українців.__ Und wissen Sie, ich glaube, dass wir heute unsere besten Leute aufgeben für Werte, für Rechte, für Freiheit, einfach für den Wunsch, so zu sein wie Sie, wie jeder Mensch, wir geben unsere besten Leute auf: starke, starke, erstaunliche Ukrainer. And you know, I believe that today we are giving up our best people for values, for rights, for freedom, just for the desire to be like you, like every person, we are giving up our best people: strong, strong, amazing Ukrainians. Et vous savez, je crois qu'aujourd'hui nous donnons nos meilleurs éléments pour les valeurs, les droits, la liberté, juste pour le désir d'être comme vous, comme tout le monde, nous donnons nos meilleurs éléments : des Ukrainiens forts, forts, étonnants.

__І ми дуже часто любимо говорити, що ми всі переможемо, і я дуже радий, що ви про це вже не тільки кажете, а й бачите. Und wir sagen oft, dass wir alle gewinnen werden, und ich freue mich sehr, dass Sie das nicht nur sagen, sondern auch sehen. And we very often like to say that we will all win, and I am very glad that you not only say it, but also see it. І ми точно все переможемо, я впевнений у цьому. Und wir werden auf jeden Fall alles gewinnen, da bin ich mir sicher. And we will definitely win everything, I am sure of it. Є такий вислів: «Український вибір Європи». Es gibt einen Ausdruck: "Die Wahl der Ukraine für Europa". There is an expression: "Ukraine's choice of Europe". Те, чого ми прагнули, чого йшли і йдемо. Das ist es, wonach wir gestrebt haben, wonach wir streben und wonach wir immer noch streben. What we longed for, what we were going for and are going for. І я дуже хотів би, щоб звучав у вас до нас «Вибір Європою вже України».__ Und ich würde gerne hören, wie Sie "Europas Wahl der Ukraine" sagen. And I would very much like to hear "Europe's choice of Ukraine" before us.

__У мене є кілька хвилин, щоб поспілкуватися з вами, тому що є невеликі обстріли та ракетні удари. Ich habe ein paar Minuten Zeit, um mit Ihnen zu sprechen, denn es gibt leichten Granaten- und Raketenbeschuss. I have a few minutes to talk to you because there is some shelling and rocket attacks. Цей ранок був трагічним для всіх нас. Dieser Morgen war für uns alle tragisch. This morning was tragic for all of us. Дві крилаті ракети – по Харкову. Zwei Marschflugkörper wurden auf Charkiw abgefeuert. Two cruise missiles hit Kharkiv. Місто, яке біля кордонів з РФ, там завжди було дуже багато росіян і завжди вони товаришували, дуже теплі стосунки були. In der Stadt, die nahe der Grenze zu Russland liegt, lebten schon immer viele Russen, und sie waren immer befreundet, die Beziehungen waren sehr herzlich. The city, which is near the border with Russia, has always had a lot of Russians and they have always been friends, very warm relations. Там більше 20 вишів, це був і є центр, де найбільша кількість університетів у нашій країні. Dort gibt es mehr als 20 Universitäten, und es war und ist das Zentrum mit der größten Anzahl von Universitäten in unserem Land. There are more than 20 universities there, and it was and is the center with the largest number of universities in our country. Молодь – яскрава, розумна, яка завжди збирається та збиралася на всі свята на найбільшій площі у нашій державі. Die jungen Leute sind aufgeweckt, intelligent und versammeln sich an allen Feiertagen auf dem größten Platz unseres Landes. Young people are bright, intelligent, and always gather on all holidays on the largest square in our country. Площа Свободи. Freedom Square. І це найбільша площа Європи. Und es ist das größte Gebiet in Europa. And this is the largest area in Europe. І це правда – площа Свободи. Und es ist wahr - der Platz der Freiheit. And it's true - Freedom Square. Уявіть собі – вранці, дві крилаті ракети у площу Свободи. Stellen Sie sich vor, am Morgen schlagen zwei Marschflugkörper auf dem Freiheitsplatz ein. Imagine in the morning, two cruise missiles into Freedom Square. Десятки жертв. Dutzende von Opfern. Dozens of victims. Ось така ціна волі__. Das ist der Preis der Freiheit. This is the price of freedom.

__Ми боремося просто за свою землю і свою свободу, і, повірте мені, незважаючи на те, що зараз заблоковано всі великі міста нашої держави, ніхто в нашу свободу і державу не зайде. Wir kämpfen einfach für unser Land und unsere Freiheit, und glauben Sie mir, trotz der Tatsache, dass alle großen Städte unseres Landes jetzt blockiert sind, wird niemand in unsere Freiheit und unseren Staat eindringen. We are simply fighting for our land and our freedom, and, believe me, despite the fact that all the big cities of our state are now blocked, no one will enter our freedom and state. Повірте мені. Believe me. Кожна площа сьогоднішнього дня, як би вона не називалася, вона називатиметься площею Свободи. Jeder Platz wird heute, egal wie er heißt, Freiheitsplatz heißen. Every square today, no matter what it is called, will be called Freedom Square. У кожному місті нашої держави. In jeder Stadt unseres Landes. In every city of our country. Ніхто нас не зламає, ми сильні, ми українці__. Niemand wird uns brechen, wir sind stark, wir sind Ukrainer. No one will break us, we are strong, we are Ukrainians.

__Ми маємо бажання, щоб наші діти жили. Wir wollen, dass unsere Kinder leben. We want our children to live. Мені здається, що це чесно. Ich denke, das ist fair. I think it's fair. Учора 16 дітей загинули. Yesterday, 16 children were killed. І знову президент Путін скаже, що це якась операція, і ми б'ємо по військовій інфраструктурі. Und wieder wird Präsident Putin sagen, dass es sich um eine Art Operation handelt und wir militärische Infrastrukturen angreifen. And again, President Putin will say that this is some kind of operation, and we are hitting military infrastructure. Де наші діти? Wo sind unsere Kinder? Where are our children? На яких військових заводах вони працюють? In welchen militärischen Einrichtungen arbeiten sie? What military plants do they work at? На яких ракетах? Welche Art von Raketen? What kind of missiles? Може, вони у танках їздять? Vielleicht fahren sie in Panzern? Maybe they ride in tanks? 16 дітей ти вбив!__ Sie haben 16 Kinder getötet! You killed 16 children!

__У нас дуже вмотивований народ, дуже. Wir haben sehr motivierte Leute, sehr motiviert. Our people are very motivated, very motivated. Ми боремося за наші права – свободу та життя. Wir kämpfen für unsere Rechte - Freiheit und Leben. We are fighting for our rights - freedom and life. А зараз ми виборюємо виживання. And now we are fighting for survival. і це наша головна мотивація, але ми боремося, щоби бути рівноправними членами Європи. und das ist unsere Hauptmotivation, aber wir kämpfen dafür, gleichberechtigte Mitglieder in Europa zu sein. and this is our main motivation, but we are fighting to be equal members of Europe. І я вважаю, що сьогодні всі ми показуємо, що ми такі. Und ich glaube, dass wir heute alle zeigen, dass wir es sind. And I believe that today we are all showing that we are. З нами ЄС точно буде міцнішим. Die EU wird mit uns definitiv stärker sein. The EU will definitely be stronger with us. Без вас Україна буде самотньою. Ohne Sie wird die Ukraine allein sein. Without you, Ukraine will be alone. Ми довели свою силу, що ми, як мінімум, такі самі, як ви. Wir haben unsere Stärke bewiesen, dass wir mindestens so gut sind wie ihr. We have proven our strength, that we are at least the same as you. Доведіть, що ви разом із нами. Beweisen Sie, dass Sie bei uns sind. Prove that you are with us. Доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви справді європейці, і тоді життя переможе смерть, а світ – темряву__. Prove that you are not letting us go, prove that you are truly Europeans, and then life will conquer death and the world will conquer darkness.

__Слава Україні!__