×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Zelensky's most influential speeches, "Ми не боїмося" - звернення 24 лютого

"Ми не боїмося" - звернення 24 лютого

"Слава Збройним Силам України!

Хлопці й дівчата, наші захисники! Ви блискуче захищаєте країну від однієї з найпотужніших держав світу.

Сьогодні Росія атакувала всю територію України. І сьогодні наші захисники зробили дуже багато.

Захистили майже всю територію, яка зазнала безпосередніх ударів. Відбивають ту, яку ворогу вдалося зайняти. Наприклад, Гостомель під Києвом. Це дає більше впевненості столиці.

За попередніми даними, ми втратили за сьогодні 137 наших героїв – наших громадян. Військових і цивільних.

На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці-прикордонники геройськи загинули. Але не поступилися. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно.

Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну.

Сотні поранених. Я вдячний усім, хто рятує людей зараз і допомагає зберігати порядок.

Ворог завдає ударів не тільки по військових об'єктах, як заявляє. А й по цивільних. Вони вбивають людей і перетворюють мирні міста на військові мішені. Це підло й ніколи не буде пробачено.

Знаю, що вкидають дуже багато фейків. Зокрема й про те, що нібито я поїхав з Києва. Я залишаюсь у столиці. Протягом дня я провів десятки міжнародних переговорів, безпосередньо керував обороною. І я залишусь у столиці. Моя родина також в Україні.

За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер один. Мою родину – як ціль номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави.

Маємо інформацію й про те, що в Київ зайшли диверсійні групи ворога. Тому прошу киян: будьте уважними, дотримуйтеся правил комендантської години. Я залишаюсь в урядовому кварталі разом з усіма, хто необхідний для роботи центральної влади.

Скільки б розмов сьогодні я не проводив з лідерами інших держав, я чув декілька речей. Перше – нас підтримують. І я вдячний кожній державі, яка допомагає Україні конкретно. Не просто словами.

Але є й друге – ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Всі бояться.

Сьогодні ми чули з Москви, що вони таки хочуть говорити. Вони хочуть говорити про нейтральний статус України.

Я кажу всім партнерам нашої держави: зараз вирішується доля нашої країни. Я запитую у них: ви з нами? Вони відповідають, що з нами. Але нас із собою в Альянс брати не готові.

Я запитав у двадцяти семи лідерів Європи, чи бути Україні в НАТО. Прямо запитав.

Всі вони бояться. А ми не боїмося. Не боїмося говорити з Росією. Не боїмося говорити про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмося говорити про нейтральний статус. Але які у нас будуть гарантії безпеки? Та які країни їх дадуть?

Розмовляти про закінчення цього вторгнення потрібно. Розмовляти про зупинення вогню потрібно.

Але зараз доля країни повністю залежить від нашої армії, наших сил безпеки, усіх наших захисників. І нашого народу, вашої мудрості", - йдеться у зверненні.


"Ми не боїмося" - звернення 24 лютого "Wir haben keine Angst" - Appell am 24. Februar "We are not afraid" - appeal on February 24 "No tenemos miedo" - apelación el 24 de febrero

"Слава Збройним Силам України! „Ehre den Streitkräften der Ukraine! "Glory to the Armed Forces of Ukraine! "¡Gloria a las Fuerzas Armadas de Ucrania!

Хлопці й дівчата, наші захисники! Jungs und Mädels, unsere Verteidiger! Boys and girls, our defenders! Meninos e meninas, nossos defensores! Ви блискуче захищаєте країну від однієї з найпотужніших держав світу. Sie beschützen das Land auf brillante Weise vor einem der mächtigsten Staaten der Welt. You brilliantly protect the country from one of the most powerful states in the world. Proteges brillantemente al país de uno de los estados más poderosos del mundo.

Сьогодні Росія атакувала всю територію України. Heute hat Russland das gesamte Territorium der Ukraine angegriffen. Today, Russia attacked the entire territory of Ukraine. І сьогодні наші захисники зробили дуже багато. Und heute haben unsere Verteidiger viel geleistet. And today our defenders did a lot.

Захистили майже всю територію, яка зазнала безпосередніх ударів. Fast das gesamte direkt betroffene Gebiet wurde geschützt. Almost the entire territory that was directly hit was protected. Відбивають ту, яку ворогу вдалося зайняти. Sie wehren denjenigen ab, den der Feind besetzen konnte. They repel the one that the enemy managed to occupy. Наприклад, Гостомель під Києвом. Zum Beispiel Gostomel bei Kiew. For example, Gostomel near Kyiv. Це дає більше впевненості столиці. Das gibt der Hauptstadt mehr Vertrauen. This gives more confidence to the capital.

**За попередніми даними, ми втратили за сьогодні 137 наших героїв – наших громадян**. Nach vorläufigen Angaben haben wir heute 137 unserer Helden – unsere Bürger – verloren. According to preliminary data, today we lost 137 of our heroes - our citizens. Військових і цивільних. Militärisch und zivil. Military and civilian.

На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці-прикордонники геройськи загинули. Auf unserer Insel Zmeinyi starben alle Grenzsoldaten bei der heldenhaften Verteidigung der Insel bis zum Schluss. On our Zmiiny Island, defending it to the last, all the boy border guards died heroically. Але не поступилися. But they did not give in. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Sie alle werden posthum mit dem Titel "Held der Ukraine" ausgezeichnet. All of them will be awarded the title of Hero of Ukraine posthumously.

Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну. Eternal memory to those who gave their lives for Ukraine.

Сотні поранених. Hundreds of wounded. Я вдячний усім, хто рятує людей зараз і допомагає зберігати порядок. I am grateful to everyone who is saving people now and helping to maintain order.

Ворог завдає ударів не тільки по військових об'єктах, як заявляє. The enemy attacks not only military facilities, as he claims. А й по цивільних. And also for civilians. Вони вбивають людей і перетворюють мирні міста на військові мішені. They kill people and turn peaceful cities into military targets. Це підло й ніколи не буде пробачено. This is vile and will never be forgiven.

Знаю, що вкидають дуже багато фейків. I know that there are a lot of fakes. Зокрема й про те, що нібито я поїхав з Києва. In particular, about the fact that I allegedly left Kyiv. Я залишаюсь у столиці. I stay in the capital. Протягом дня я провів десятки міжнародних переговорів, безпосередньо керував обороною. During the day, I held dozens of international negotiations, directly managed the defense. І я залишусь у столиці. And I will stay in the capital. Моя родина також в Україні. My family is also in Ukraine.

**За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер один**. According to the information we have, the enemy has marked me as their number one target. Мою родину – як ціль номер два. My family is my number two goal. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави. They want to destroy Ukraine politically by destroying the head of state.

**Маємо інформацію й про те, що в Київ зайшли диверсійні групи ворога**. We also have information that sabotage groups of the enemy entered Kyiv. Тому прошу киян: будьте уважними, дотримуйтеся правил комендантської години. Therefore, I ask the citizens of Kyiv: be careful, follow the rules of the curfew. Я залишаюсь в урядовому кварталі разом з усіма, хто необхідний для роботи центральної влади. I stay in the government quarters with everyone who is necessary for the work of the central government.

Скільки б розмов сьогодні я не проводив з лідерами інших держав, я чув декілька речей. No matter how many conversations I had with leaders of other countries today, I heard a few things. Перше – нас підтримують. The first is that they support us. І я вдячний кожній державі, яка допомагає Україні конкретно. And I am grateful to every state that helps Ukraine specifically. Не просто словами. Not just words.

Але є й друге – ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. But there is also the second - we remain alone in the defense of our state. Хто готовий воювати разом з нами? Who is ready to fight with us? Не бачу таких. I don't see those. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Who is ready to give Ukraine a guarantee of joining NATO? Всі бояться. Everyone is afraid.

Сьогодні ми чули з Москви, що вони таки хочуть говорити. Today we heard from Moscow that they do want to talk. Вони хочуть говорити про нейтральний статус України. They want to talk about the neutral status of Ukraine.

Я кажу всім партнерам нашої держави: зараз вирішується доля нашої країни. I say to all the partners of our state: now the fate of our country is being decided. Я запитую у них: ви з нами? I ask them: are you with us? Вони відповідають, що з нами. They answer, what about us. Але нас із собою в Альянс брати не готові. But they are not ready to take us with them into the Alliance.

Я запитав у двадцяти семи лідерів Європи, чи бути Україні в НАТО. I asked twenty-seven European leaders whether Ukraine should join NATO. Прямо запитав. I asked directly.

Всі вони бояться. They are all afraid. А ми не боїмося. And we are not afraid. Не боїмося говорити з Росією. We are not afraid to talk with Russia. Не боїмося говорити про гарантії безпеки для нашої держави. We are not afraid to talk about security guarantees for our country. Не боїмося говорити про нейтральний статус. We are not afraid to talk about neutral status. Але які у нас будуть гарантії безпеки? But what security guarantees will we have? Та які країни їх дадуть? But which countries will give them?

**Розмовляти про закінчення цього вторгнення потрібно**. It is necessary to talk about the end of this invasion. Розмовляти про зупинення вогню потрібно. It is necessary to talk about a ceasefire.

Але зараз доля країни повністю залежить від нашої армії, наших сил безпеки, усіх наших захисників. But now the fate of the country completely depends on our army, our security forces, all our defenders. І нашого народу, вашої мудрості", - йдеться у зверненні. And of our people, of your wisdom," the appeal reads.