×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Music, Човен

Човен

І повзе ліниво човен

І гуркоче, і бурчить

Відки взявся, я не знаю

Чим прийдеться закінчить

Хвиля радісно плюскоче

Та леститься до човна

Мов дитя цікаво шепче

І розпитує вона

Хто ти, човне, що шукаєш

Звідки і куди пливеш

І зачім туди шукаєш

Що пробув, чого ще ждеш?

Біг мій вічний, вже не знаю

Хвиля носить, буря рве

Скали грозять, надять, просять

В собі береги мене

Мене

Що тут думать, що тужити

Що питатися про ціль?

Нині жити, завтра гнити

Нині страх, а завтра-біль

Кажуть, що природа мати

Держить нас, як їм там тре

Навкінці мене цілого

Знов до себе відбере...

Хто ти, човне, що шукаєш

Відки і куди пливеш

І зачім туди шукаєш

Що пробув, чого ще ждеш?

Біг мій вічний, вже не знаю

Хвиля носить, буря рве

Скали грозять, надять, просять

К собі береги мене

Мене

Не один втонув тут човен

Да не кождий же втонув

Хоч би дев'ять не вернуло, а десятий повернув

А хто знає, може в бурю іменно спасешся ти

Може іменно тобі ся вдасть до цілі доплисти

Може іменно тобі ся вдасть до цілі доплисти

Може іменно тобі ся вдасть до цілі доплисти

Може іменно тобі ся вдасть до цілі доплисти

Може іменно тобі ся вдасть до цілі доплисти

Може іменно тобі ся вдасть до цілі доплисти

Може іменно тобі ся вдасть до цілі доплисти...

Човен Boot Boat Bateau Barca 보트 Boot Łódź Лодка Bot

І повзе ліниво човен A loď se líně plazí And the boat crawled lazily 그리고 보트는 느리게 기어갑니다. И ползет лениво лодка Ve tekne tembelce süründü

І гуркоче, і бурчить Hlučí a vrčí It roars and grumbles 울퉁불퉁하고 투덜거림 И грохочет, и ворчит Kükrüyor ve homurdanıyor

Відки взявся, я не знаю Nevím, odkud se to vzalo I don't know when I started 어디서 왔는지 모르겠습니다. Откуда он взялся, я не знаю. ne zaman başladım bilmiyorum

Чим прийдеться закінчить Cokoli je třeba k dokončení It will end with whatever it takes 마무리에 필요한 모든 것 Чем придется закончить Ne pahasına olursa olsun sona erecek

Хвиля радісно плюскоче Vlna vesele šplouchá The wave joyfully splashes 파도가 행복하게 튀고 있습니다. Волна радостно плещет Dalga neşeyle sıçrar

Та леститься до човна Lichotí lodi It flatters the boat 그녀는 배를 평평하게 만듭니다. И льстит лодке Tekneyi övüyor

Мов дитя цікаво шепче Jako dítě zvědavě šeptá Like a child whispering curiously 호기심에 속삭이는 아이의 속삭임처럼 Как дитя интересно шепчет Merakla fısıldayan bir çocuk gibi

І розпитує вона Ptá se. And she asks 그녀가 묻습니다. И спрашивает она Ve o sorar

Хто ти, човне, що шукаєш Who are you, boat, what are you looking for 넌 누구야, 보트, 뭘 찾고 있니? Кто ты, лодка, что ты ищешь sen kimsin tekne ne arıyorsun

Звідки і куди пливеш Odkud přicházíte a kam jdete Where and where are you sailing from? 출발지 및 목적지 정보 Откуда и куда ты плывешь Nereden ve nereden yelken açıyorsunuz?

І зачім туди шукаєш A proč se díváte tam? And why are you looking there? 그리고 왜 거기서 찾으세요? И зачем туда ищешь Ve neden oraya bakıyorsun?

Що пробув, чого ще ждеш? Na co čekáte teď? What have you tried, what are you waiting for? 지금 무엇을 기다리고 계십니까? Что пробыл, чего еще ждешь? Ne denedin, ne bekliyorsun?

Біг мій вічний, вже не знаю Můj běh je věčný, už nevím. My running is eternal, I don't know anymore 나의 달리기는 영원합니다. Бег мой вечный, уже не знаю. Koşum sonsuz, artık bilmiyorum

Хвиля носить, буря рве Vlna nese, bouře trhá The wave carries, the storm tears 파도가 밀려오고 폭풍이 눈물을 흘리며 Волна носит, буря рвет Dalga taşır, fırtına yırtar

Скали грозять, надять, просять Skály hrozí, šťouchají a prosí. Rocks threaten, hope, ask 바위는 위협하고, 놀리고, 구걸합니다. Скалы грозят, нападают, просят Kayalar tehdit eder, dürter ve yalvarır

В собі береги мене Mějte mě v sobě Take care of me in yourself 내 안의 나를 지켜주세요 В себе береги меня Beni içinde tut

Мене Já. Me 나.

Що тут думать, що тужити O čem přemýšlet, nad čím truchlit? What to think, what to yearn for 생각할 게 뭐가 있고, 슬퍼할 게 뭐가 있겠어요? Что тут думать, что тосковать Düşünecek ne var, yas tutacak ne var?

Що питатися про ціль? Na co se zeptat ohledně cíle? What to ask about the goal? 목표에 대해 무엇을 물어봐야 하나요? Что спрашивать о цели? Hedef hakkında ne sorulmalı?

Нині жити, завтра гнити Dnes žít, zítra shnít Live now, rot tomorrow 오늘은 살고 내일은 썩는다 Сегодня жить, завтра гнить

Нині страх, а завтра-біль Dnes strach, zítra bolest Today is fear, tomorrow is pain 오늘은 두려움, 내일은 고통 Сейчас страх, а завтра боль

Кажуть, що природа мати Říká se, že příroda je matkou They say that nature is mother 자연은 모든 생명체의 어머니라고 합니다.

Держить нас, як їм там тре Drží nás, jak se říká. They keep us as they see fit 그는 우리를 붙잡고 있습니다. Держит нас, как им там надо

Навкінці мене цілого In the end I am whole 내 모든 것의 끝에서 В конце меня в целом

Знов до себе відбере... Vezme si ji zpátky k sobě... I'll pick it up again... 그는 그것을 다시 가져갈 것입니다...

Хто ти, човне, що шукаєш Kdo jste, loď, co hledáte? Who are you, boat, what are you looking for 넌 누구야, 보트, 뭘 찾고 있니?

Відки і куди пливеш Where are you sailing from and where?

І зачім туди шукаєш A proč se díváte tam? And why are you looking there?

Що пробув, чого ще ждеш? Na co čekáte teď? What have you tried, what are you waiting for?

Біг мій вічний, вже не знаю Můj běh je věčný, už nevím. My running is eternal, I don't know anymore 나의 달리기는 영원합니다.

Хвиля носить, буря рве Vlna nese, bouře trhá The wave carries, the storm tears

Скали грозять, надять, просять Skály hrozí, šťouchají a prosí. Rocks threaten, hope, ask

К собі береги мене Drž mě u sebe Take care of me in yourself

Мене Já. Me

Не один втонув тут човен Zde se potopila nejedna loď More than one boat sank here 한 대 이상의 배가 침몰했습니다. Не одна лодка утонула здесь

Да не кождий же втонув Ne všichni se utopili Not everyone drowned 모두가 익사한 것은 아닙니다. Не каждый же утонул

Хоч би дев'ять не вернуло, а десятий повернув Kéž by se nevrátila devítka, ale desítka se vrátila. Although nine did not return, but the tenth returned 9개를 반환하지 않았으면 좋았을 텐데, 10개를 반환했습니다.

А хто знає, може в бурю іменно спасешся ти A kdo ví, možná budete v bouři zachráněni. And who knows, maybe in the storm you will be saved by name 그리고 누가 알겠습니까? 폭풍 속에서 구원을받을 수도 있습니다. А кто знает, может, в бурю именно ты спасёшься

Може іменно тобі ся вдасть до цілі доплисти Možná to budeš ty, kdo dosáhne cíle. Maybe you will be able to swim to the goal 목표에 도달할 수 있을지도 모릅니다. Может, именно тебе удастся доплыть до цели

Може іменно тобі ся вдасть до цілі доплисти Možná to budeš ty, kdo dosáhne cíle. Maybe you will be able to swim to the goal

Може іменно тобі ся вдасть до цілі доплисти Možná to budeš ty, kdo dosáhne cíle. Maybe you will be able to swim to the goal Может, именно тебе удастся доплыть до цели

Може іменно тобі ся вдасть до цілі доплисти Možná to budeš ty, kdo dosáhne cíle. Maybe you will be able to swim to the goal

Може іменно тобі ся вдасть до цілі доплисти Možná to budeš ty, kdo dosáhne cíle. Maybe you will be able to swim to the goal

Може іменно тобі ся вдасть до цілі доплисти Možná to budeš ty, kdo dosáhne cíle. Maybe you will be able to swim to the goal

Може іменно тобі ся вдасть до цілі доплисти... Možná to budeš ty, kdo dosáhne cíle... Maybe you will be able to swim to the goal...