×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LibriVox Multilingual Fairy Tale Collection, 012. Balada unui greier mic

012. Balada unui greier mic

George Topârceanu Balada unui greier mic

Peste dealuri zgribulite, Peste ţarini zdrenţuite, A venit aşa, deodată, Toamna cea întunecată.

Lungă, slabă şi zăludă, Botezând natura udă C-un mănunchi de ciumafai, - Când se scutură de ciudă, Împrejurul ei departe Risipeşte-n evantai Ploi mărunte, Frunze moarte, Stropi de tină, Guturai...

Şi cum vine de la munte, Blestemând Şi lăcrimând, Toţi ciulinii de pe vale Se pitesc prin văgăuni, Iar măceşii de pe câmpuri O întâmpină în cale Cu grăbite plecăciuni...

Doar pe coastă, la urcuş, Din căsuţa lui de humă A ieşit un greieruş, Negru, mic, muiat în tuş Şi pe-aripi pudrat cu brumă:

- Cri-cri-cri, Toamnă gri, Nu credeam c-o să mai vii Înainte de Crăciun, Că puteam şi eu s-adun O grăunţă cât de mică, Ca să nu cer împrumut La vecina mea furnică, Fi'ndcă nu-mi dă niciodată, Şi-apoi umple lumea toată Că m-am dus şi i-am cerut... Dar de-acuş, Zise el cu glas sfârşit Ridicând un picioruş, Dar de-acuş s-a isprăvit... Cri-cri-cri, Toamnă gri, Tare-s mic şi necăjit!

012. Balada unui greier mic 012. Ballade von einer kleinen Grille 012. Ballad of a Little Cricket 012. Balada de un pequeño grillo 012. Ballade d'un petit grillon 012. Balada de um pequeno grilo 012. Баллада о маленьком сверчке 012. Ballad om en liten syrsa

George Topârceanu Balada unui greier mic George Topârceanu The ballad of a small cricket

Peste dealuri zgribulite, Peste ţarini zdrenţuite, A venit aşa, deodată, Toamna cea întunecată. Over the rugged hills, Over the ragged lands, So suddenly came the dark Autumn.

Lungă, slabă şi zăludă, Botezând natura udă C-un mănunchi de ciumafai, - Când se scutură de ciudă, Împrejurul ei departe Risipeşte-n evantai Ploi mărunte, Frunze moarte, Stropi de tină, Guturai... Long, weak and shaky, Baptizing the wet nature With a bunch of plagues, - When she shakes in spite, Around her far Scatter in the fans Small rains, Dead leaves, Drops of tin, Drops ...

Şi cum vine de la munte, Blestemând Şi lăcrimând, Toţi ciulinii de pe vale Se pitesc prin văgăuni, Iar măceşii de pe câmpuri O întâmpină în cale Cu grăbite plecăciuni... And as she comes from the mountain, Cursing And weeping, All the thistles in the valley Pitch through the cradles, And the rosebushes from the fields greet her on the way With hurried bows ...

Doar pe coastă, la urcuş, Din căsuţa lui de humă A ieşit un greieruş, Negru, mic, muiat în tuş Şi pe-aripi pudrat cu brumă: Only on the coast, on the way up, A cricket came out of its hump house, Black, small, dipped in ink And on its wings dusted with frost:

- Cri-cri-cri, Toamnă gri, Nu credeam c-o să mai vii Înainte de Crăciun, Că puteam şi eu s-adun O grăunţă cât de mică, Ca să nu cer împrumut La vecina mea furnică, Fi'ndcă nu-mi dă niciodată, Şi-apoi umple lumea toată Că m-am dus şi i-am cerut... - Cri-cri-cri, Gray autumn, I didn't think you would come again Before Christmas, That I could also collect a small grain, So that I wouldn't ask for a loan From my ant neighbor, Because she doesn't give me never, And then it fills the whole world That I went and asked him... Dar de-acuş, Zise el cu glas sfârşit Ridicând un picioruş, Dar de-acuş s-a isprăvit... Cri-cri-cri, Toamnă gri, Tare-s mic şi necăjit! But from here, he said in a finished voice, lifting a leg, But from here it's finished... Cri-cri-cri, Gray autumn, It's very small and distressed!