×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LibriVox Multilingual Fairy Tale Collection, 007. De-or trece anii

007. De-or trece anii

De-or trece anii cum trecură, Ea tot mai mult îmi va plăce, Pentru că-n toat-a ei făptură E-un "nu știu cum" ș-un "nu știu ce". M-a fermecat cu vro scânteie Din clipa-n care ne văzum? Deși nu e decât femeie, E totuși altfel, "nu știu cum". De-aceea una-mi este mie De ar vorbi, de ar tăce; Dac-al ei glas e armonie, E și-n tăcere-i "nu știu ce". Astfel robit de-aceeași jale Petrec mereu același drum... În taina farmecelor sale E-un "nu știu ce" ș-un "nu știu cum".

007. De-or trece anii 007. Die Jahre werden vergehen 007\. The years will pass 007. Pasarán los años 007. Au fil des ans 007. Os anos passarão 007. Пройдут годы

De-or trece anii cum trecură, Ea tot mai mult îmi va plăce, Pentru că-n toat-a ei făptură E-un "nu știu cum" ș-un "nu știu ce". As the years go by, I will like her more and more, Because in all her being She is a "I don't know how" and a "I don't know what". С годами она нравится мне все больше и больше, Потому что во всем ее существе Есть "я не знаю как" и "я не знаю что". M-a fermecat cu vro scânteie Din clipa-n care ne văzum? He charmed me with a spark From the moment we saw each other? Deși nu e decât femeie, E totuși altfel, "nu știu cum". Although she's just a woman, she's still different, "I don't know how." De-aceea una-mi este mie De ar vorbi, de ar tăce; Dac-al ei glas e armonie, E și-n tăcere-i "nu știu ce". That is why one is mine To speak, to be silent; If her voice is harmony, It's in silence "I don't know what". Astfel robit de-aceeași jale Petrec mereu același drum... În taina farmecelor sale E-un "nu știu ce" ș-un "nu știu cum". Thus enslaved by the same mourning I always go the same way ... In the mystery of his charms It's a "I don't know what" and a "I don't know how".