×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Different Situations, La gară

La gară

Mihai călătoreşte cu trenul de la Bucureşti la Timişoara pentru afaceri. Până la gară ia tramvaiul cinci staţii. Apoi cumpără bilet de la casa de bilete:

– Un bilet la clasa a doua până la Timişoara, pentru rapidul de la ora 14.30, vă rog!

– Poftiţi biletul şi restul! Aveţi locul 15 în vagonul 8, spune casiera.

– Mulţumesc!

Andrei merge pe peronul 3. Acolo călătorii aşteaptă sosirea trenului. Trenul vine repede. Controlorul spune:

– Urcaţi în vagoane!

Andrei urcă în vagonul 8. El caută compartimentul cu locul 15. Aici sunt două persoane, un domn şi o doamnă. El salută:

– Bună ziua!

Ei răspund. El pune valiza în plasa de bagaje şi se aşază pe locul 15. Trenul porneşte. Vine controlorul. El deschide uşa compartimentului şi spune:

– Biletele la control!

Cei trei călători dau biletele. El controlează biletele şi le dă înapoi.

– Cât timp face trenul până la Timişoara? întreabă Andrei.

– Opt ore şi jumătate. Timişoara este ultima oprire. Călătorie plăcută!

– Mulţumesc!

La gară Am Bahnhof At the station En la estación À la gare 駅前にて 역에서 Stotyje Na stacji Na estação На станции İstasyonda

Mihai călătoreşte cu trenul de la Bucureşti la Timişoara pentru afaceri. Mihai travels by train from Bucharest to Timisoara on business. Mihai voyage en train de Bucarest à Timisoara pour des raisons professionnelles. Михай путешествует на поезде из Бухареста в Тимишоару по делам. Până la gară ia tramvaiul cinci staţii. Zum Bahnhof fahren Sie fünf Stationen mit der Straßenbahn. To the station take the tram five stops. Jusqu'à la gare, prendre le tramway à cinq arrêts. До вокзала на трамвае пять остановок. Apoi cumpără bilet de la casa de bilete: Then buy a ticket at the ticket office: Achetez ensuite un billet au guichet : Затем купите билет в кассе:

– Un bilet la clasa a doua până la Timişoara, pentru rapidul de la ora 14.30, vă rog! - Eine Fahrkarte zweiter Klasse nach Timisoara für die Schnellfahrt um 14.30 Uhr, bitte! - A second class ticket to Timisoara for the 2.30 p.m. rapid, please! - Un billet de deuxième classe pour Timisoara pour le rapide de 14h30, s'il vous plaît ! - Билет второго класса до Тимишоары на рапид в 14.30, пожалуйста!

– Poftiţi biletul şi restul! - Here's your ticket and change! - Voici votre billet et votre monnaie ! - Вот ваш билет и сдача! Aveţi locul 15 în vagonul 8, spune casiera. You have seat 15 in carriage 8, says the cashier. Vous avez la place 15 dans le wagon 8, dit la caissière. У вас место 15 в вагоне 8, - говорит кассир.

– Mulţumesc!

Andrei merge pe peronul 3. Andrei walks on platform 3. Andrei marche sur le quai 3. Андрей идет по платформе 3. Acolo călătorii aşteaptă sosirea trenului. There the passengers wait for the train to arrive. Les passagers y attendent l'arrivée du train. Там пассажиры ожидают прибытия поезда. Trenul vine repede. The train is coming fast. Поезд идет быстро. Controlorul spune: The controller says: Контроллер говорит:

– Urcaţi în vagoane! - Get in the carriages! - Садитесь в вагоны!

Andrei urcă în vagonul 8. Andrei gets into carriage 8. El caută compartimentul cu locul 15. He's looking for the 15th place compartment. Он ищет купе на 15 месте. Aici sunt două persoane, un domn şi o doamnă. There are two people here, a gentleman and a lady. Здесь два человека, джентльмен и леди. El salută: He salutes: Он отдает честь:

– Bună ziua! - Hello!

Ei răspund. Они отвечают. El pune valiza în plasa de bagaje şi se aşază pe locul 15. He puts the suitcase in the luggage net and sits in seat 15. Il met la valise dans le filet à bagages et s'assoit sur le siège 15. Он кладет чемодан в багажную сетку и садится на место 15. Trenul porneşte. The train is leaving. Le train part. Поезд уходит. Vine controlorul. Here comes the controller. А вот и контроллер. El deschide uşa compartimentului şi spune: He opens the compartment door and says: Il ouvre la porte du compartiment et dit : Он открывает дверь купе и говорит:

– Biletele la control! - Tickets at control! - Билеты на контроле!

Cei trei călători dau biletele. The three travellers hand in their tickets. Les trois voyageurs remettent leurs billets. Трое путешественников сдают свои билеты. El controlează biletele şi le dă înapoi. He checks the tickets and gives them back. Il vérifie les billets et les rend. Он проверяет билеты и отдает их обратно.

– Cât timp face trenul până la Timişoara? - How long does the train take to Timisoara? - Сколько времени занимает поездка на поезде до Тимишоары? întreabă Andrei. Andrei asks. спрашивает Андрей.

– Opt ore şi jumătate. - Eight and a half hours. - Восемь с половиной часов. Timişoara este ultima oprire. Timisoara is the last stop. Тимишоара - последняя остановка. Călătorie plăcută! Have a good trip! Счастливого пути!

– Mulţumesc!