×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Different Situations, În oraş

În oraş

La ora 18, după ce a terminat întâlnirea de afaceri, Andrei coboară să îl aştepte pe Mihai. Iese în faţa hotelului şi admiră Piaţa Operei din centrul oraşului. În mijlocul pieţei sunt spaţii verzi cu multe flori: trandafiri, lalele, garoafe. Pe băncile din jurul lor, oamenii stau şi discută sau citesc ziarul. La capătul din dreapta al pieţei este Opera, iar pe latura opusă se află Catedrala Ortodoxă. În faţa Operei, nişte copii hrănesc porumbeii care zboară deasupra pieţei. În stânga copiilor, Andrei îl vede pe Mihai care se grăbeşte spre el.

– Of! Te rog să mă ierţi. Am întârziat zece minute. Am găsit greu loc de parcare.

– Nu e nimic. Am avut timp să privesc această superbă piaţă.

– Mă bucur că îţi place. Astăzi vreau să vezi şi alte locuri frumoase din Timişoara.

– Sunt gata! Abia aştept! Vreau să îmi arăţi centrul vechi al oraşului. Am auzit că aveţi multe biserici.

Cei doi prieteni pornesc spre Piaţa Unirii. Aici Mihai îi arată prietenului său Domul Catolic.

– E singura biserică catolică din oraş? întreabă Andrei.

– O, nu! răspunde Mihai. Sunt catedrale catolice şi în Piaţa Traian şi în Piaţa Nicolae Bălcescu. Trebuie să le vezi. Sunt minunate!

– Dar biserica de vizavi?

– Este Biserica Sârbească. Ştii că în Timişoara trăiesc români, maghiari, germani, sârbi, bulgari, rromi. În prezent sunt şi italieni. În trecut au fost şi mulţi evrei.

– Sunt şi sinagogi?

– Da. Una este pe o stradă din apropiere.

– Timişoara are o istorie interesantă.

– Aşa este. Dacă doreşti, mergem la Muzeul de Istorie.

Sună telefonul. Andrei vorbeşte cu soţia lui. Apoi îi spune lui Mihai:

– Ioana ne transmite salutări. Zice că aveţi în Timişoara un parc extraordinar.

– Ah, da! E Parcul Rozelor.

– Hai să îl vedem! E departe?

– La zece minute.

În drum spre Parcul Rozelor, Andrei priveşte atent străzile şi clădirile.

– Mihai, oraşul tău seamănă cu Viena!

– Da! Timişoara e Mica Vienă! Sunt încântat că îţi place oraşul meu.

În oraş In der Stadt Στην πόλη In the city En la ciudad En ville In città 市内で 도시에서 Mieste In de stad W mieście Na cidade В городе I staden Şehirde У місті 城里

La ora 18, după ce a terminat întâlnirea de afaceri, Andrei coboară să îl aştepte pe Mihai. Um 18.00 Uhr, nach Beendigung des Geschäftstreffens, kommt Andrei die Treppe hinunter, um auf Michael zu warten. At 6pm, after finishing the business meeting, Andrei comes downstairs to wait for Michael. À 18 heures, après avoir terminé la réunion d'affaires, Andrei descend attendre Michael. В 6 часов вечера, закончив деловую встречу, Андрей спускается вниз, чтобы подождать Михаила. О 18:00, закінчивши ділову зустріч, Андрій спускається вниз, щоб дочекатися Майкла. Iese în faţa hotelului şi admiră Piaţa Operei din centrul oraşului. He goes out in front of the hotel and admires the Opera Square in the city centre. Il sort devant l'hôtel et admire la place de l'Opéra au centre de la ville. Он выходит на улицу перед отелем и любуется площадью Оперы в центре города. Він виходить перед готелем і милується Оперною площею в центрі міста. În mijlocul pieţei sunt spaţii verzi cu multe flori: trandafiri, lalele, garoafe. In the middle of the square there are green spaces with many flowers: roses, tulips, carnations. Au milieu de la place, il y a des espaces verts avec de nombreuses fleurs : roses, tulipes, œillets. В центре площади находятся зеленые насаждения с множеством цветов: роз, тюльпанов, гвоздик. Посередині площі розкинулися зелені насадження з безліччю квітів: троянди, тюльпани, гвоздики. Pe băncile din jurul lor, oamenii stau şi discută sau citesc ziarul. On the benches around them, people sit and talk or read the newspaper. Sur les bancs qui les entourent, les gens s'assoient et discutent ou lisent le journal. На скамейках вокруг них сидят люди, разговаривают или читают газету. На лавках навколо них сидять люди і розмовляють або читають газети. La capătul din dreapta al pieţei este Opera, iar pe latura opusă se află Catedrala Ortodoxă. At the right end of the square is the Opera House and on the opposite side is the Orthodox Cathedral. À l'extrémité droite de la place se trouve l'opéra et, de l'autre côté, la cathédrale orthodoxe. В правом конце площади находится Оперный театр, а на противоположной стороне - православный собор. У правому кінці площі знаходиться Оперний театр, а на протилежному боці - православний собор. În faţa Operei, nişte copii hrănesc porumbeii care zboară deasupra pieţei. In front of the Opera House, children feed the pigeons flying over the square. Devant l'Opéra, des enfants nourrissent les pigeons qui survolent la place. Перед Оперным театром дети кормят голубей, летающих над площадью. Перед Оперним театром діти годують голубів, що літають над площею. În stânga copiilor, Andrei îl vede pe Mihai care se grăbeşte spre el. To the left of the children, Andrei sees Michael rushing towards him. A gauche des enfants, Andrei voit Michael se précipiter vers lui. Слева от детей Андрей видит Михаила, спешащего к нему. Зліва від дітей Андрій бачить Майкла, який поспішає до нього.

– Of! - Of! - De ! - Из! Te rog să mă ierţi. Please forgive me. Pardonnez-moi. Пожалуйста, простите меня. Будь ласка, пробач мені. Am întârziat zece minute. I'm ten minutes late. J'ai dix minutes de retard. Am găsit greu loc de parcare. I hardly found a parking space. J'ai eu du mal à trouver une place de parking. Я с трудом нашел место для парковки.

– Nu e nimic. - It's nothing. - Ce n'est rien. - Ничего страшного. Am avut timp să privesc această superbă piaţă. I had time to look at this beautiful market. J'ai eu le temps de regarder ce beau marché. У меня было время посмотреть на этот прекрасный рынок. У мене був час подивитися на цей прекрасний ринок.

– Mă bucur că îţi place. - Glad you like it. - Je suis heureux qu'il vous plaise. - Рад, что вам понравилось. Astăzi vreau să vezi şi alte locuri frumoase din Timişoara. Today I want you to see other beautiful places in Timisoara. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir d'autres endroits magnifiques de Timisoara. Сегодня я хочу познакомить вас с другими красивыми местами в Тимишоаре.

– Sunt gata! - I'm ready! - Je suis prêt ! Abia aştept! I can't wait! J'ai hâte d'y être ! Я не могу дождаться! Vreau să îmi arăţi centrul vechi al oraşului. I want you to show me the old city centre. Je veux que vous me montriez la vieille ville. Я хочу, чтобы вы показали мне старый центр города. Am auzit că aveţi multe biserici. I hear you have many churches. J'ai entendu dire que vous aviez de nombreuses églises. Я слышал, у вас много церквей.

Cei doi prieteni pornesc spre Piaţa Unirii. The two friends set off for Unirii Square. Les deux amis se dirigent vers Union Square. Двое друзей отправились на Юнион-сквер. Aici Mihai îi arată prietenului său Domul Catolic. Here Michael shows his friend the Catholic Dome. Ici, Michael montre à son ami le dôme catholique. Здесь Майкл показывает своему другу Католический купол.

– E singura biserică catolică din oraş? - Is it the only Catholic church in town? - Est-ce la seule église catholique de la ville ? - Это единственная католическая церковь в городе? întreabă Andrei. Andrei asks. demande Andrei.

– O, nu! - Oh, no! - Oh, non ! - О, нет! răspunde Mihai. Mihai answers. Mihai répond. Sunt catedrale catolice şi în Piaţa Traian şi în Piaţa Nicolae Bălcescu. There are also Catholic cathedrals in Traian Square and Nicolae Bălcescu Square. Des cathédrales catholiques se trouvent également sur la place Traian et la place Nicolae Bălcescu. На площади Траяна и площади Николае Бэлческу также находятся католические соборы. Trebuie să le vezi. You need to see them. Vous devez les voir. Вы должны их увидеть. Sunt minunate! They're wonderful! Ils sont merveilleux ! Они замечательные!

– Dar biserica de vizavi? - What about the church across the street? - Qu'en est-il de l'église située de l'autre côté de la rue ? - А как насчет церкви через дорогу?

– Este Biserica Sârbească. - It is the Serbian Church. - Это Сербская церковь. Ştii că în Timişoara trăiesc români, maghiari, germani, sârbi, bulgari, rromi. You know that Romanians, Hungarians, Germans, Serbs, Bulgarians, Roma live in Timisoara. Vous savez que des Roumains, des Hongrois, des Allemands, des Serbes, des Bulgares et des Roms vivent à Timisoara. Вы знаете, что в Тимишоаре живут румыны, венгры, немцы, сербы, болгары, цыгане. În prezent sunt şi italieni. Nowadays there are also Italians. Aujourd'hui, il y a aussi des Italiens. Сейчас здесь есть и итальянцы. În trecut au fost şi mulţi evrei. In the past there were also many Jews. Dans le passé, il y avait aussi beaucoup de Juifs. В прошлом также было много евреев.

– Sunt şi sinagogi? - Are there synagogues? - Y a-t-il des synagogues ?

– Da. Una este pe o stradă din apropiere. One is on a nearby street. L'un d'eux se trouve dans une rue voisine. Один находится на соседней улице.

– Timişoara are o istorie interesantă. - Timisoara has an interesting history.

– Aşa este. - That's right. - C'est exact. - Правильно. Dacă doreşti, mergem la Muzeul de Istorie. If you want, we'll go to the History Museum. Si tu veux, nous irons au musée d'histoire.

Sună telefonul. The phone rings. Le téléphone sonne. Andrei vorbeşte cu soţia lui. Andrei talks to his wife. Andrei parle à sa femme. Apoi îi spune lui Mihai: Then he tells Michael: Puis il le dit à Michael :

– Ioana ne transmite salutări. - Ioana sends her regards. - Ioana vous transmet ses salutations. - Йоана передает вам привет. Zice că aveţi în Timişoara un parc extraordinar. He says you have an extraordinary park in Timisoara. Il dit que vous avez un parc extraordinaire à Timisoara. Он сказал, что у вас в Тимишоаре есть необыкновенный парк.

– Ah, da! - Ah, yes! - Ah, oui ! - Ах, да! E Parcul Rozelor. It's the Rose Park. C'est le Rose Park. Это Роуз Парк.

– Hai să îl vedem! - Let's see it! - Voyons cela ! - Давайте посмотрим! E departe? How far? Jusqu'où ?

– La zece minute. - Ten minutes.

În drum spre Parcul Rozelor, Andrei priveşte atent străzile şi clădirile. On the way to the Rose Park, Andrei looks carefully at the streets and buildings. Sur le chemin du Rose Park, Andrei observe attentivement les rues et les bâtiments. По дороге в Розовый парк Андрей внимательно рассматривает улицы и здания.

– Mihai, oraşul tău seamănă cu Viena! - Michael, deine Stadt sieht aus wie Wien! - Michael, your town looks like Vienna! - Michael, votre ville ressemble à Vienne ! - Майкл, ваш город похож на Вену!

– Da! Timişoara e Mica Vienă! Timisoara is Little Vienna! Timisoara est la petite Vienne ! Тимишоара - это маленькая Вена! Sunt încântat că îţi place oraşul meu. I'm glad you like my city. Je suis heureux que vous aimiez ma ville. Я рад, что вам нравится мой город.