×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Romaneste, XXVIII. În Carpaţi

XXVIII. În Carpaţi

XXVIII.

În Carpaţi

(o voce)

Valea Prahovei

Una dintre regiunile turistice cele mai renumite din Munţii Carpaţi, Valea Prahovei este situată în partea de sud-est a României, în mijlocul Munteniei, în bazinul superior şi mijlociu al râului Prahova şi o parte a bazinului Ialomiţei.

Ea se invecinează la sud cu judeţele Ilfov şi Ialomiţa; la vest cu Damboviţa; la nord cu Brasov; la est cu judeţul Buzău şi cu Muntii Bucegi. Are o suprafaţă: 4.716 km2 (respectiv 2 % din teritoriul ţării). Relieful variat, conţine în proporţii egale munţi,dealuri şi câmpii. Valea Prahovei îşi are punctul de origine sub Piatra Mare, formând între Predeal şi Câmpina, unul dintre cele mai impresionante defilee din România, lucru accentuat de abruptul stâncos al Bucegilor, cu o diferenţă de nivel faţă de Valea Prahovei de peste 1000 m. De-a lungul acestei văi sunt situate staţiunile Breaza, Sinaia, Buşteni şi Azuga, toate potrivite pentru sporturile de iarnă sau pentru excursiile montane din celelalte sezoane.

Influenţată de relief şi aşezare, Valea Prahovei, are în sud un caracter temperat continental de silvostepă, dealuri şi coline, iar în nord, în munţi, un caracter mai aspru, cu vânturi ce bat din nord şi nord-est.

Temperatura medie anuală este de 2°C la altitudini mari şi depăşeşte 10°C în regiunile joase de câmpie. Cea mai călduroasă lună a anului este luna iulie, iar cea mai rece luna este ianuarie. În zona Prahovei precipitaţiile atmosferice cresc gradat din zona de câmpie 550-600 milimetri pe metru patrat, la 700-900 milimetri pe metru patrat în regiunea de deal, ajungând în masivele înalte la 1200-1300 milimetri pe metru patrat annual. Verile sunt răcoroase, toamnele lungi şi blânde, iar iarna sun vânturi puternice. În Bucegi şi Piatra Craiului se întâlneşte climatul alpin cu temperaturi medii anuale sub 2°C, iar precipitaţiile sunt puţine. Iarna stratul de zăpadă poate atinge chiar grosimea de 130 cm, la fel de bine cum poate exista lipsă totală a stratului de zăpadă.

(după www.pensiunivaleaprahovei.ro)

(o voce)

Trei trasee către Vârful Babele

Primul traseu:

Din Buşteni (altitudinea de 883 m), traseul începe pe poteca marcată cu triunghi albastru pe văile Urlătoarea Mică şi Urlătoarea Mare până în apropiere de cantonul Jepi.

În continuare o potecă de legătură marcată cu triunghi roşu până sub Vârful Ciocârlia la altitudinea de 2025m, unde întâlneşte drumul marcat cu banda galbenă care urmează linia telefonică până la cabana Babele. Durata este de circa 5 ore. Traseul Buşteni - cantonul Jepi este recomandat de parcurs doar vara.

Al doilea traseu:

Din Buşten i –pe poteca marcată cu cruce albastră se ajunge pe Valea Caraimanului (Valea Jepilor) la cabana Caraiman situată la altitudunea de 2025m şi de aici la cabana Babele.

Traseul este recomandat doar vara. Durata este de circa 4 ore. Drumul traversează o rezervaţie ştiinţifică şi se poate parcurge doar cu autorizaţie de la Comisia Monumentelor Naturii. Al treilea traseu:

Din Sinaia – se merge până la Hotelul Alpin la Cota 1400 apoi pe traseul marcat cu banda roşie, pe la Cabana Valea cu Brazi la altitudinea de 1510m.

Urmează Piatra Turcului, Valea Zgarburei până la cabana Vârful cu Dor la 1885m. De aici se urmează traseul marcat cu banda galbenă, paralel cu linia de telefon, pe la cabana Piatra Arsă la alt. 1950 până la cabana Babele. Durata este de 5 ore.


XXVIII. În Carpaţi XXVIII. Στα Καρπάθια XXVIII. In the Carpathians XXVIII. En los Cárpatos XXVIII. Karpatuose

XXVIII. XXVIII.

În Carpaţi

(o voce)

Valea Prahovei Prahova Valley Долина Прахова

Una dintre regiunile turistice cele mai renumite din Munţii Carpaţi, Valea Prahovei este situată în partea de sud-est a României, în mijlocul Munteniei, în bazinul superior şi mijlociu al râului Prahova şi o parte a bazinului Ialomiţei. One of the most famous tourist regions in the Carpathian Mountains, Prahova Valley is located in the southeastern part of Romania, in the middle of Muntenia, in the upper and middle basin of the Prahova River and part of the Ialomita basin. Один из самых известных туристических регионов в Карпатах, долина Прахова расположена в юго-восточной части Румынии, в центре Мунтении, в верхнем и среднем бассейне реки Прахова и части бассейна Яломицы.

Ea se invecinează la sud cu judeţele Ilfov şi Ialomiţa; la vest cu Damboviţa; la nord cu Brasov; la est cu judeţul Buzău şi cu Muntii Bucegi. It borders to the south with Ilfov and Ialomiţa counties; to the west with Damboviţa; to the north with Brasov; to the east with Buzău county and the Bucegi Mountains. Он граничит с уездами Илфов и Яломица на юге, Дамбовица на западе, Брашов на севере, уезд Бузэу и горы Бучеги на востоке. Are o suprafaţă: 4.716 km2 (respectiv 2 % din teritoriul ţării). It has an area: 4,716 km2 (respectively 2% of the country's territory). Relieful variat, conţine în proporţii egale munţi,dealuri şi câmpii. The varied relief contains in equal proportions mountains, hills and plains. Разнообразный рельеф включает в себя горы, холмы и равнины в равных пропорциях. Valea Prahovei îşi are punctul de origine sub Piatra Mare, formând între Predeal şi Câmpina, unul dintre cele mai impresionante defilee din România, lucru accentuat de abruptul stâncos al Bucegilor, cu o diferenţă de nivel faţă de Valea Prahovei de peste 1000 m. De-a lungul acestei văi sunt situate staţiunile Breaza, Sinaia, Buşteni şi Azuga, toate potrivite pentru sporturile de iarnă sau pentru excursiile montane din celelalte sezoane. Prahova Valley has its point of origin under Piatra Mare, forming between Predeal and Campina, one of the most impressive gorges in Romania, accentuated by the steep cliffs of Bucegi, with a level difference from Prahova Valley of over 1000 m. along this valley are located the resorts Breaza, Sinaia, Busteni and Azuga, all suitable for winter sports or for mountain trips in other seasons. Долина Прахова берет свое начало под Пятра-Маре, образуя между Предялом и Чампиной одно из самых впечатляющих ущелий в Румынии, подчеркнутое скалистой крутизной гор Бучег, разница в уровне которых с долиной Прахова составляет более 1000 м. Вдоль этой долины расположены курорты Бреаза, Синая, Буштень и Азуга, подходящие для занятий зимними видами спорта или экскурсий в горы в зимнее время.

Influenţată de relief şi aşezare, Valea Prahovei, are în sud un caracter temperat continental de silvostepă, dealuri şi coline, iar în nord, în munţi, un caracter mai aspru, cu vânturi ce bat din nord şi nord-est. Influenced by relief and settlement, Prahova Valley, in the south has a temperate continental character of forest-steppe, hills and hills, and in the north, in the mountains, a harsher character, with winds blowing from the north and northeast. Под влиянием рельефа и расселения долина Прахова имеет на юге умеренно-континентальный характер - леса, холмы и возвышенности, а на севере, в горах, - более суровый, с ветрами, дующими с севера и северо-востока.

Temperatura medie anuală este de 2°C la altitudini mari şi depăşeşte 10°C în regiunile joase de câmpie. The average annual temperature is 2 ° C at high altitudes and exceeds 10 ° C in the lowland regions. Среднегодовая температура составляет 2°C на больших высотах и превышает 10°C в низменных районах. Cea mai călduroasă lună a anului este luna iulie, iar cea mai rece luna este ianuarie. The warmest month of the year is July, and the coldest month is January. În zona Prahovei precipitaţiile atmosferice cresc gradat din zona de câmpie 550-600 milimetri pe metru patrat, la 700-900 milimetri pe metru patrat în regiunea de deal, ajungând în masivele înalte la 1200-1300 milimetri pe metru patrat annual. In the Prahova area, the atmospheric precipitations increase gradually from the plain area 550-600 millimeters per square meter, to 700-900 millimeters per square meter in the hill region, reaching in the high massifs at 1200-1300 millimeters per square meter annually. В районе Прахова атмосферные осадки постепенно увеличиваются от низменности 550-600 миллиметров на квадратный метр, до 700-900 миллиметров на квадратный метр в холмистой местности, достигая в высокогорье 1200-1300 миллиметров на квадратный метр в год. Verile sunt răcoroase, toamnele lungi şi blânde, iar iarna sun vânturi puternice. Лето прохладное, осень длинная и мягкая, а зима ветреная. În Bucegi şi Piatra Craiului se întâlneşte climatul alpin cu temperaturi medii anuale sub 2°C, iar precipitaţiile sunt puţine. Бучеги и Пятра Крайулуй имеют альпийский климат со среднегодовой температурой ниже 2°C и небольшим количеством осадков. Iarna stratul de zăpadă poate atinge chiar grosimea de 130 cm, la fel de bine cum poate exista lipsă totală a stratului de zăpadă. Зимой толщина снежного покрова может достигать 130 см, но может быть и полное отсутствие снежного покрова.

(după www.pensiunivaleaprahovei.ro)

(o voce)

Trei trasee către Vârful Babele Три тропы к пику Бабеля

Primul traseu:

Din Buşteni (altitudinea de 883 m), traseul începe pe poteca marcată cu triunghi albastru pe văile Urlătoarea Mică şi Urlătoarea Mare până în apropiere de cantonul Jepi. От Буштени (высота над уровнем моря 883 м) начинается путь по тропе, обозначенной синим треугольником, вдоль долин Урлэтоареа Микэ и Урлэтоареа Маре до кантона Джепи.

În continuare o potecă de legătură marcată cu triunghi roşu până sub Vârful Ciocârlia la altitudinea de 2025m, unde întâlneşte drumul marcat cu banda galbenă care urmează linia telefonică până la cabana Babele. Далее по тропе, отмеченной красным треугольником, под пик Чокарья на высоте 2025 м, где она пересекается с тропой, отмеченной желтой полосой, которая идет вдоль телефонной линии к хижине Бабеля. Durata este de circa 5 ore. Traseul Buşteni - cantonul Jepi este recomandat de parcurs doar vara. Маршрут по кантону Bușteni - Jepi рекомендуется проезжать только летом.

Al doilea traseu:

Din Buşten  i –pe poteca marcată cu cruce albastră se ajunge pe Valea Caraimanului (Valea Jepilor) la cabana Caraiman situată la altitudunea de 2025m şi de aici la cabana Babele. От Bușten i - по тропе, отмеченной синим крестом, до долины Караиман (долина Джепилор) к хижине Караиман, расположенной на высоте 2025 м над уровнем моря, а оттуда - к хижине Бабеле.

Traseul este recomandat doar vara. Durata este de circa 4 ore. Drumul traversează o rezervaţie ştiinţifică şi se poate parcurge doar cu autorizaţie de la Comisia Monumentelor Naturii. Тропа пересекает научный заповедник, и ходить по ней можно только с разрешения Комиссии по природным памятникам. Al treilea traseu:

Din Sinaia  – se merge până la Hotelul Alpin la Cota 1400 apoi pe traseul marcat cu banda roşie, pe la Cabana Valea cu Brazi la altitudinea de 1510m. Из Синая - пешком до отеля Alpine Hotel на высоте 1400 м над уровнем моря, а затем по маршруту, отмеченному красной полосой, до Cabana Valea cu Brazi на высоте 1510 м над уровнем моря.

Urmează Piatra Turcului, Valea Zgarburei până la cabana Vârful cu Dor la 1885m. Следуйте по маршруту Пьятра Туркулуй, Валя Згарбурей до хижины Варфул ку Дор на высоте 1885 м. De aici se urmează traseul marcat cu banda galbenă, paralel cu linia de telefon, pe la cabana Piatra Arsă la alt. 1950 până la cabana Babele. Durata este de 5 ore.