×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Romaneste, XXVI. La bancă

XXVI. La bancă

XXVI. La bancă

(o voce)

Cardul de credit Cardul de credit reprezintă un împrumut, aflat permanent la dispoziţia clientului. Suma maximă care poate fi obţinută cu ajutorul cardului este numită de bănci - limită de credit . Aceasta scade pe măsură ce banii sunt utilizaţi şi se reîntregeşte o dată cu rambursarea. Cardul poate fi folosit de client după cum doreşte. Acesta poate efectua diverse plăti la magazinele care acceptă cardurile sau, pur şi simplu, poate retrage numerar de la bancomate. Prin natura sa, cardul de credit este, însă, un produs destinat facilitării plăţilor la comercianţi şi, mai puţin, utilizării în scopul retragerii de numerar de la bancomate. Diferenţierea se observă în mod evident. Trebuie doar să luăm în calcul nivelul net superior al comisioanelor la retragerea de numerar în comparaţie cu cardurile de debit. În plus, majoritatea băncilor percep dobânzi pentru sumele retrase în numerar de pe cardurile de credit, din momentul efectuării operaţiunii. Cardurile de credit sunt emise în general în lei. Există însă bănci unde deţinătorii de card pot opta pentru carduri în valută. O asemenea opţiune este recomandată celor care călătoresc frecvent în străinătate, întrucât utilizarea în ţară a unui cârd emis în valută va fi însoţită de un comision de conversie de 2% din valoarea tranzacţiei.

(o voce)

Dicţionar financiar Credit Suma de bani acordată de o bancă în calitate de împrumutător (creditor) unei persoane fizice sau juridice în calitate de împrumutat (debitor), pe o anumită perioadă de timp, cu o anumită destinaţie, contra unei dobânzi. Creditul bancar se acorda contra unor garanţii şi în baza unor contracte încheiate între părţi, care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor. Dobânda Suma pe care un împrumutat (debitor) o plăteşte unui împrumutător (creditor), pentru banii împrumutaţi pe o anumită perioadă. Ea poate fi fixă pe toată perioadă, sau variabilă. Banca poate să aibă atât calitatea de împrumutat, cât şi de împrumutător, ea trebuind să plătească/încaseze dobânda pentru sumele luate/date cu împrumut. Pentru creditele acordate, banca percepe o dobândă activă, iar pentru depozite plăteşte o dobândă pasivă.


XXVI. La bancă

XXVI. La bancă

(o voce)

Cardul de credit  Cardul de credit reprezintă un împrumut, aflat permanent la dispoziţia clientului. Credit card The credit card is a loan, permanently available to the customer. Suma maximă care poate fi obţinută cu ajutorul cardului este numită de bănci -  limită de credit . The maximum amount that can be obtained with the help of the card is called by the banks - credit limit. Aceasta scade pe măsură ce banii sunt utilizaţi şi se reîntregeşte o dată cu rambursarea. This decreases as the money is used and is replenished with the refund. Cardul poate fi folosit de client după cum doreşte. The card can be used by the customer as he wishes. Acesta poate efectua diverse plăti la magazinele care acceptă cardurile sau, pur şi simplu, poate retrage numerar de la bancomate. He can make various payments at stores that accept cards or simply withdraw cash from ATMs. Prin natura sa, cardul de credit este, însă, un produs destinat facilitării plăţilor la comercianţi şi, mai puţin, utilizării în scopul retragerii de numerar de la bancomate. By its very nature, the credit card is, however, a product intended to facilitate payments to merchants and, less so, to be used for the purpose of withdrawing cash from ATMs. Diferenţierea se observă în mod evident. The differentiation is obvious. Trebuie doar să luăm în calcul nivelul net superior al comisioanelor la retragerea de numerar în comparaţie cu cardurile de debit. We only need to take into account the higher net level of fees when withdrawing cash compared to debit cards. În plus, majoritatea băncilor percep dobânzi pentru sumele retrase în numerar de pe cardurile de credit, din momentul efectuării operaţiunii. In addition, most banks charge interest on cash withdrawals from credit cards from the time of the transaction. Cardurile de credit sunt emise în general în lei. Credit cards are generally issued in lei. Există însă bănci unde deţinătorii de card pot opta pentru carduri în valută. However, there are banks where cardholders can opt for foreign currency cards. O asemenea opţiune este recomandată celor care călătoresc frecvent în străinătate, întrucât utilizarea în ţară a unui cârd emis în valută va fi însoţită de un comision de conversie de 2% din valoarea tranzacţiei. Such an option is recommended for those who travel frequently abroad, as the use in the country of a card issued in foreign currency will be accompanied by a conversion fee of 2% of the transaction value.

(o voce)

Dicţionar financiar  Credit  Suma de bani acordată de o bancă în calitate de împrumutător (creditor) unei persoane fizice sau juridice în calitate de împrumutat (debitor), pe o anumită perioadă de timp, cu o anumită destinaţie, contra unei dobânzi. Financial dictionary Credit The amount of money granted by a bank as a lender (creditor) to a natural or legal person as a borrower (debtor), for a certain period of time, with a certain destination, against an interest. Creditul bancar se acorda contra unor garanţii şi în baza unor contracte încheiate între părţi, care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor. The bank loan is granted against guarantees and on the basis of contracts concluded between the parties, which regulate the rights and obligations of the parties. Dobânda  Suma pe care un împrumutat (debitor) o plăteşte unui împrumutător (creditor), pentru banii împrumutaţi pe o anumită perioadă. Interest The amount that a borrower (debtor) pays to a borrower (creditor), for the money borrowed for a certain period. Ea poate fi fixă pe toată perioadă, sau variabilă. It can be fixed for the whole period, or variable. Banca poate să aibă atât calitatea de împrumutat, cât şi de împrumutător, ea trebuind să plătească/încaseze dobânda pentru sumele luate/date cu împrumut. The bank can be both a borrower and a lender, and must pay / collect interest on the amounts borrowed / borrowed. Pentru creditele acordate, banca percepe o dobândă activă, iar pentru depozite plăteşte o dobândă pasivă. For the loans granted, the bank charges an active interest, and for deposits it pays a passive interest.