×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Romaneste, XXVI. La bancă

XXVI. La bancă

XXVI. La bancă

(o voce)

Cardul de credit Cardul de credit reprezintă un împrumut, aflat permanent la dispoziţia clientului. Suma maximă care poate fi obţinută cu ajutorul cardului este numită de bănci - limită de credit . Aceasta scade pe măsură ce banii sunt utilizaţi şi se reîntregeşte o dată cu rambursarea. Cardul poate fi folosit de client după cum doreşte. Acesta poate efectua diverse plăti la magazinele care acceptă cardurile sau, pur şi simplu, poate retrage numerar de la bancomate. Prin natura sa, cardul de credit este, însă, un produs destinat facilitării plăţilor la comercianţi şi, mai puţin, utilizării în scopul retragerii de numerar de la bancomate. Diferenţierea se observă în mod evident. Trebuie doar să luăm în calcul nivelul net superior al comisioanelor la retragerea de numerar în comparaţie cu cardurile de debit. În plus, majoritatea băncilor percep dobânzi pentru sumele retrase în numerar de pe cardurile de credit, din momentul efectuării operaţiunii. Cardurile de credit sunt emise în general în lei. Există însă bănci unde deţinătorii de card pot opta pentru carduri în valută. O asemenea opţiune este recomandată celor care călătoresc frecvent în străinătate, întrucât utilizarea în ţară a unui cârd emis în valută va fi însoţită de un comision de conversie de 2% din valoarea tranzacţiei.

(o voce)

Dicţionar financiar Credit Suma de bani acordată de o bancă în calitate de împrumutător (creditor) unei persoane fizice sau juridice în calitate de împrumutat (debitor), pe o anumită perioadă de timp, cu o anumită destinaţie, contra unei dobânzi. Creditul bancar se acorda contra unor garanţii şi în baza unor contracte încheiate între părţi, care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor. Dobânda Suma pe care un împrumutat (debitor) o plăteşte unui împrumutător (creditor), pentru banii împrumutaţi pe o anumită perioadă. Ea poate fi fixă pe toată perioadă, sau variabilă. Banca poate să aibă atât calitatea de împrumutat, cât şi de împrumutător, ea trebuind să plătească/încaseze dobânda pentru sumele luate/date cu împrumut. Pentru creditele acordate, banca percepe o dobândă activă, iar pentru depozite plăteşte o dobândă pasivă.


XXVI. La bancă XXVI. Η Τράπεζα XXVI. The Bank XXVI. El Banco XXVI. Banken

XXVI. La bancă

(o voce) (или голос)

Cardul de credit  Cardul de credit reprezintă un împrumut, aflat permanent la dispoziţia clientului. Credit card The credit card is a loan, permanently available to the customer. Кредитная карта Кредитная карта - это кредит, постоянно доступный клиенту. Suma maximă care poate fi obţinută cu ajutorul cardului este numită de bănci -  limită de credit . The maximum amount that can be obtained with the help of the card is called by the banks - credit limit. Максимальная сумма, которую можно получить по карте, называется в банках - кредитный лимит. Aceasta scade pe măsură ce banii sunt utilizaţi şi se reîntregeşte o dată cu rambursarea. This decreases as the money is used and is replenished with the refund. Он уменьшается по мере использования денег и пополняется при их возврате. Cardul poate fi folosit de client după cum doreşte. The card can be used by the customer as he wishes. Карта может быть использована клиентом по своему усмотрению. Acesta poate efectua diverse plăti la magazinele care acceptă cardurile sau, pur şi simplu, poate retrage numerar de la bancomate. He can make various payments at stores that accept cards or simply withdraw cash from ATMs. С его помощью можно совершать различные платежи в магазинах, принимающих карты, или просто снимать наличные в банкоматах. Prin natura sa, cardul de credit este, însă, un produs destinat facilitării plăţilor la comercianţi şi, mai puţin, utilizării în scopul retragerii de numerar de la bancomate. By its very nature, the credit card is, however, a product intended to facilitate payments to merchants and, less so, to be used for the purpose of withdrawing cash from ATMs. Однако по своей природе кредитная карта - это продукт, предназначенный для осуществления платежей в торговых точках и, в меньшей степени, для снятия наличных в банкоматах. Diferenţierea se observă în mod evident. The differentiation is obvious. Дифференциация хорошо видна. Trebuie doar să luăm în calcul nivelul net superior al comisioanelor la retragerea de numerar în comparaţie cu cardurile de debit. We only need to take into account the higher net level of fees when withdrawing cash compared to debit cards. Примите во внимание более высокую комиссию за снятие наличных по сравнению с дебетовыми картами. În plus, majoritatea băncilor percep dobânzi pentru sumele retrase în numerar de pe cardurile de credit, din momentul efectuării operaţiunii. In addition, most banks charge interest on cash withdrawals from credit cards from the time of the transaction. Кроме того, большинство банков взимают проценты за снятие наличных с кредитных карт с момента совершения операции. Cardurile de credit sunt emise în general în lei. Credit cards are generally issued in lei. Кредитные карты обычно выпускаются в леях. Există însă bănci unde deţinătorii de card pot opta pentru carduri în valută. However, there are banks where cardholders can opt for foreign currency cards. Однако есть банки, в которых держатели карт могут выбрать валютную карту. O asemenea opţiune este recomandată celor care călătoresc frecvent în străinătate, întrucât utilizarea în ţară a unui cârd emis în valută va fi însoţită de un comision de conversie de 2% din valoarea tranzacţiei. Such an option is recommended for those who travel frequently abroad, as the use in the country of a card issued in foreign currency will be accompanied by a conversion fee of 2% of the transaction value. Такой вариант рекомендуется для тех, кто часто путешествует за границей, поскольку использование кредитной карты, выпущенной в иностранной валюте, в стране будет сопровождаться комиссией за конвертацию в размере 2% от суммы транзакции.

(o voce)

Dicţionar financiar  Credit  Suma de bani acordată de o bancă în calitate de împrumutător (creditor) unei persoane fizice sau juridice în calitate de împrumutat (debitor), pe o anumită perioadă de timp, cu o anumită destinaţie, contra unei dobânzi. Financial dictionary Credit The amount of money granted by a bank as a lender (creditor) to a natural or legal person as a borrower (debtor), for a certain period of time, with a certain destination, against an interest. Финансовый словарь Кредит Сумма денег, предоставляемая банком как кредитором (кредитором) физическому или юридическому лицу как заемщику (должнику), на определенный срок, на определенную цель, под проценты. Creditul bancar se acorda contra unor garanţii şi în baza unor contracte încheiate între părţi, care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor. The bank loan is granted against guarantees and on the basis of contracts concluded between the parties, which regulate the rights and obligations of the parties. Банковский кредит предоставляется под залог и на основании договоров между сторонами, которые регулируют права и обязанности сторон. Dobânda  Suma pe care un împrumutat (debitor) o plăteşte unui împrumutător (creditor), pentru banii împrumutaţi pe o anumită perioadă. Interest The amount that a borrower (debtor) pays to a borrower (creditor), for the money borrowed for a certain period. Проценты - это сумма, которую заемщик выплачивает кредитору (заимодавцу) за взятые в долг деньги в течение определенного периода времени. Ea poate fi fixă pe toată perioadă, sau variabilă. It can be fixed for the whole period, or variable. Он может быть фиксированным на весь период или переменным. Banca poate să aibă atât calitatea de împrumutat, cât şi de împrumutător, ea trebuind să plătească/încaseze dobânda pentru sumele luate/date cu împrumut. The bank can be both a borrower and a lender, and must pay / collect interest on the amounts borrowed / borrowed. Банк может быть как заемщиком, так и кредитором и обязан выплачивать/взимать проценты на суммы займов/кредитов. Pentru creditele acordate, banca percepe o dobândă activă, iar pentru depozite plăteşte o dobândă pasivă. For the loans granted, the bank charges an active interest, and for deposits it pays a passive interest. Банк начисляет проценты по кредитам и проценты по депозитам.