×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Romaneste, XXII. Alegeri importante

XXII. Alegeri importante

XXII.

Alegeri importante

Două voci (bunicul Silviei, secretara Colegiului Naţional „C.

D. Loga”)

Sună telefonul Secretara: Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici Loga”.

Bună ziua. Bunicul: Sărutmâinile, stimată doamnă. Vă deranjez pentru câteva informaţii. Secretara: Vă ascult cu plăcere. Bunicul: Ştiţi? eu sunt absolvent al liceului Loga, promoţia 1956. Secretara: Da? Şi doriţi informaţii despre Asociaţia Absolvenţilor? Bunicul: A, nu. De data asta am o altă problemă. E vorba de nepoata mea. A terminat anul acesta gimnaziul la Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”. Are media de înscriere la liceu 9,57 şi vrem să ne hotărâm ce liceu să urmeze. Ce credeţi, poate intra la „Loga” cu media ei? Secretara: Da, în mod sigur. E o medie foarte bună. Felicitări. Buncul: Şi spuneţi-mi, vă rog, ce fel de clase mai aveţi acum la liceu. Mă refer la profiluri, secţii, specializări. Secretara: Noi suntem liceu teoretic, deci avem profilurile real şi unanist. La profilul real avem patru clase de matematică-informatică şi o clasă de ştiinţele naturii. Iar la profilul umanist avem o clasă de filologie şi o clasă de ştiinţe sociale. Bunciu: Da, e puţin mai complicat decât pe vremea mea. Îmi puteţi spune ce înseamnă mai exact specializarea ştiinţele naturii? Secretara: E o clasă unde se face mai multă biologie şi chimie. Bunicul: A, perfect. Nepoatei mele îi place biologia şi visează să se facă medic. Deci ziceţi că are şanse să intre la d-voastră . Secretara: Da, fără nici o îndoială. Vă aşteptăm cu drag. Bunciul: Vă mulţumesc foarte mult. Sărutmâinile! Secretara: La revedere!

o voce

Precizări privind şcolarizarea elevilor străini în învăţământul preuniversitar din România emise de Ministerul Educaţiei şi cercetării, în 30.05.2005 1.

Elevii străini (cetăţeni străini de origine română, cetăţeni români cu domiciliul în străinătate şi cetăţeni străini care nu sunt de origine română) beneficiază de şcolarizare gratuită în învăţământul obligatoriu din România. 2. Înscrierea elevilor străini , urmare a solicitării părinţilor/tutorelui, se aprobă de către Ministerul Educaţiei la propunerea inspectoratelor şcolare şi cu avizul directorilor de şcoli. Recunoaşterea studiilor efectuate se face de către Ministerul Educaţiei. 3. Pentru înscrierea în învăţământul obligatoriu din România, elevii străini trebuie să îndeplinească una din următoarele condiţii: a) unul din părinţi: este repatriat/are, prin căsătorie, domiciliul în România/este posesorul unui permis de şedere în România/desfăşoară, în conformitate cu prevederile legale în materie, activităţi pe teritoriul României/se află la studii în învăţământul universitar sau postuniversitar de stat/particular acreditat din România; b) elevul se află, pe întreaga perioadă a şcolarizării, în întreţinerea rudelor de până la gradul IV inclusiv, dovedită prin documente justificative (declaraţie legalizată).

o voce

Din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarewa cursului de iniţiere în limba română pentru străinii adulţi care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România [Abrevierile se vor citi complet: Articolul 6, alineatul 1 ] Art.

6. (1) Cursurile de iniţiere în limba română se desfăşoară pe durata unui an şcolar şi respectă structura anului şcolar stabilită anual prin ordin al ministrului educaţiei. (2) Numărul de ore pe săptămână este de 4 (patru). Art.

7. (1) O grupă este constituită în medie din 15 persoane. Numărul minim de participanţi este de 10, iar numărul maxim de participanţi este de 20. (2) Prin excepţie, inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti poate aproba organizarea de grupe al căror efectiv depăşeşte numărul maxim sau este sub numărul minim de participanţi. Art.

8. Predarea cursului de iniţiere în limba română se realizează pe baza programelor speciale, elaborate şi aprobate de ministerul educaţiei, în conformitate cu prevederile din Anexa 2 la prezentului ordin. Art.

9. (1) În conformitate cu Ordonanţa Guvernului României nr. 44/2004 , străinii adulţi care au dobândit o formă de protecţie în România, participanţi la curs, beneficiază gratuit de manuale. Hotărârii Guvernului României nr. 288/1993 privind şcolarizarea în România a cetăţenilor din alte ţări;


XXII. Alegeri importante

XXII. XXII.

Alegeri importante Important choices

Două voci (bunicul Silviei, secretara Colegiului Naţional „C. Two voices (Silvia's grandfather, secretary of the National College „C.

D. Loga”)

Sună telefonul Secretara: Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici Loga”. Phone calls Secretary: "Constantin Diaconovici Loga" National College.

Bună ziua. Bunicul: Sărutmâinile, stimată doamnă. Grandpa: Kisses, dear lady. Vă deranjez pentru câteva informaţii. I'm bothering you with some information. Secretara: Vă ascult cu plăcere. Secretary: I look forward to hearing from you. Bunicul: Ştiţi? Grandpa: You know? eu sunt absolvent al liceului Loga, promoţia 1956. I am a graduate of Loga High School, graduated in 1956. Secretara: Da? Secretary: Yes? Şi doriţi informaţii despre Asociaţia Absolvenţilor? And do you want information about the Graduate Association? Bunicul: A, nu. De data asta am o altă problemă. This time I have another problem. E vorba de nepoata mea. It's about my niece. A terminat anul acesta gimnaziul la Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”. He finished high school this year at the "Carmen Sylva" Pedagogical High School. Are media de înscriere la liceu 9,57 şi vrem să ne hotărâm ce liceu să urmeze. He has a high school enrollment average of 9.57 and we want to decide which high school to attend. Ce credeţi, poate intra la „Loga” cu media ei? What do you think, can enter "Loga" with its average? Secretara: Da, în mod sigur. E o medie foarte bună. Felicitări. Buncul: Şi spuneţi-mi, vă rog, ce fel de clase mai aveţi acum la liceu. Grandpa: And tell me, please, what kind of classes you have in high school now. Mă refer la profiluri, secţii, specializări. I mean profiles, sections, specializations. Secretara: Noi suntem liceu teoretic, deci avem profilurile real şi unanist. Secretary: We are a theoretical high school, so we have real and unane profiles. La profilul real avem patru clase de matematică-informatică şi o clasă de ştiinţele naturii. In the real profile we have four classes of mathematics-informatics and one class of natural sciences. Iar la profilul umanist avem o clasă de filologie şi o clasă de ştiinţe sociale. Bunciu: Da, e puţin mai complicat decât pe vremea mea. Bunciu: Yes, it's a little more complicated than in my time. Îmi puteţi spune ce înseamnă mai exact specializarea ştiinţele naturii? Can you tell me exactly what the natural sciences specialization means? Secretara: E o clasă unde se face mai multă biologie şi chimie. Secretary: It's a class where more biology and chemistry are taught. Bunicul: A, perfect. Grandpa: Oh, perfect. Nepoatei mele îi place biologia şi visează să se facă medic. My niece loves biology and dreams of becoming a doctor. Deci ziceţi că are şanse să intre la d-voastră . So you say he has a chance to get to you. Secretara: Da, fără nici o îndoială. Secretary: Yes, without a doubt. Vă aşteptăm cu drag. You're welcome. Bunciul: Vă mulţumesc foarte mult. Grandpa: Thank you very much. Sărutmâinile! Kiss my hands! Secretara: La revedere!

o voce

Precizări  privind  şcolarizarea elevilor străini în învăţământul preuniversitar din România emise de Ministerul Educaţiei şi cercetării, în 30.05.2005    1. Clarifications regarding the schooling of foreign students in pre-university education in Romania issued by the Ministry of Education and research, on 30.05.2005 1.

Elevii străini (cetăţeni străini de origine română, cetăţeni români cu domiciliul în străinătate şi cetăţeni străini care nu sunt de origine română) beneficiază de şcolarizare gratuită în învăţământul obligatoriu din România. Foreign students (foreign citizens of Romanian origin, Romanian citizens residing abroad and foreign citizens who are not of Romanian origin) benefit from free schooling in compulsory education in Romania. 2\\. Înscrierea elevilor străini , urmare a solicitării părinţilor/tutorelui, se aprobă de către Ministerul Educaţiei la propunerea inspectoratelor şcolare şi cu avizul directorilor de şcoli. The registration of foreign students, following the request of the parents / guardian, is approved by the Ministry of Education at the proposal of the school inspectorates and with the approval of the school principals. Recunoaşterea studiilor efectuate se face de către Ministerul Educaţiei. 3\\. Pentru înscrierea în învăţământul obligatoriu din România, elevii străini trebuie să îndeplinească una din următoarele condiţii: a) unul din părinţi: este repatriat/are, prin căsătorie, domiciliul în România/este posesorul unui permis de şedere în România/desfăşoară, în conformitate cu prevederile legale în materie, activităţi pe teritoriul României/se află la studii în învăţământul universitar sau postuniversitar de stat/particular acreditat din România; b) elevul se află, pe întreaga perioadă a şcolarizării, în întreţinerea rudelor de până la gradul IV inclusiv, dovedită prin documente justificative (declaraţie legalizată).

o voce

Din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarewa cursului de iniţiere în limba română pentru străinii adulţi care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România  [Abrevierile se vor citi complet:  Articolul 6, alineatul 1 ]    Art.

6\\. (1)  Cursurile de iniţiere în limba română se desfăşoară pe durata unui an şcolar şi respectă structura anului şcolar stabilită anual prin ordin al ministrului educaţiei. (2)  Numărul de ore pe săptămână este de 4 (patru). Art.

7\\. (1)  O grupă este constituită în medie din 15 persoane. Numărul minim de participanţi este de 10, iar numărul maxim de participanţi este de 20. (2)  Prin excepţie, inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti poate aproba organizarea de grupe al căror efectiv depăşeşte numărul maxim sau este sub numărul minim de participanţi. Art.

8\\. Predarea cursului de iniţiere în limba română se realizează pe baza programelor speciale, elaborate şi aprobate de ministerul educaţiei, în conformitate cu prevederile din  Anexa 2  la prezentului ordin. Art.

9\\. (1)  În conformitate cu  Ordonanţa Guvernului României nr. 44/2004 ,  străinii adulţi care au dobândit o formă de protecţie în România, participanţi la curs, beneficiază gratuit de manuale. Hotărârii Guvernului României nr. 288/1993 privind şcolarizarea în România a cetăţenilor din alte ţări;