×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Romaneste, XII. La gară

XII. La gară

XII. La gară A. (călător şi vânzătoare) – Două bilete de autobuz, vă rog! – Doi lei! – Poftiţi! – Mulţumesc! (călător şi prieten) – Bună, Sandu! Ce faci? – Ei, salut, Ionel! Merg la gară, plec la Iaşi cu acceleratul. – Când te întorci ai timp să stăm de vorbă? – Sigur, sigur, vino pe la mine! Mă întorc peste o săptămână. – Drum bun! B. (doi călători) – Bună ziua! – Bună ziua! – Aveţi acest loc? – Da, locul 5. – Vă rog să verificaţi, şi eu am acest loc pe bilet. – Imediat... A dat casiera două bilete cu acelaşi loc? Nu se poate... Vedeţi, tot locul 5 am şi eu pe biletul meu. – În acest vagon? – Sigur că da! Vagonul 7. – Dar acesta nu e vagonul 7! – Nu? Cum să nu? – Îmi pare rău, este vagonul 6. – Atunci acesta e locul dumneavoastră. Scuze! Îmi iau bagajele şi mă mut în celălalt vagon. – În regulă. Vă ajut cu bagajele? – Mulţumesc, dar mă descurc singur, am o singură valiză. Nu e grea. La revedere! – La revedere! C. (un tânăr şi un vârstnic, în tren) – Bună seara! – Bună seara! – Mă bucur că nu călătoresc singur! Unde mergi, tinere? – La Craiova. – Eu merg la Băile Herculane. La tratament cu ape termale. Stau două săptămâni acolo. E frumos, am mai fost. Dumneata? – Poftiţi? – De ce mergi la Craiova? – Am de făcut ceva acolo. – Frumos oraş, Craiova. Am fost şi eu pe-acolo! Şi ce faci? – Poftiţi? – La Craiova! Ce faci la Craiova? – Vizitez pe cineva... – Aha, în vizită... Pe cine vizitezi? – Domnule, dacă nu vă supăraţi, sunt obosit şi aş vrea să mă odihnesc. Dacă vreţi, vă dau să citiţi nişte ziare. – E, ziare... Am şi eu câte pofteşti... Aş fi stat puţin de vorbă... Să-ţi spun despre Craiova... – Poate mai târziu. Acum, vă rog, faceţi linişte. Vreau să dorm măcar o oră - două. – Bine... Păcat... Ies pe culoar, poate găsesc vreun cunoscut... D. După fiecare întrebare - pauză de douăzeci de secunde în care cursantul răspunde: Cine conduce trenul? Cine conduce maşina? Cine vinde bilete de tren? Cine controlează biletele călătorilor din tren? Din ce se compune trenul? Text recapitulativ (călător şi casieră) – Un bilet de clasa a II-a până la Sibiu, vă rog! – Pentru rapidul 12, de la 22.30? – Da. – Îmi pare rău, nu mai sunt bilete! – Nu se poate! – Asta este, nu am ce face. – Daţi-mi atunci unul la clasa I. – Nici la clasa I nu mai sunt. S-au vândut toate bilete încă de acum o oră. – Şi eu cum ajung la Sibiu? – Cu trenul următor! Vă dau un bilet? Haideţi, că mai aşteaptă şi alţii! – Ufff... La ce oră pleacă următorul? – La 5.18. – Şi eu ce fac toată noaptea? (intervine nervos alt călător) – Domnule, iei sau nu bilet? Eu pierd trenul, pleacă peste cinci minute! – Stai, omule, nu te enerva, trebuie să mă gândesc... Unde stau toată noaptea? – Ei, acum! Stai în sala de aşteptare, stai la hotel, treaba dumitale! – Bine, bine... Daţi-i bilet domnului, că se grăbeşte, apoi daţi-mi şi mie unul la clasa a II-a pentru trenul de la 5.18 spre Sibiu... – Mulţumesc că mă lăsaţi în faţă... Şi scuze pentru... – Nu face nimic. Călătorie plăcută!


XII. La gară XII. Auf dem Bahnhof XII. Στο σταθμό XII. At the station XII. En la estación XII.駅にて XII. На станции XII. Vid stationen

XII. La gară  A. (călător şi vânzătoare)  – Două bilete de autobuz, vă rog! (traveler and saleswoman) – Two bus tickets, please! (passager et vendeur) - Deux tickets de bus, s'il vous plaît ! (пассажир и продавец) - Два билета на автобус, пожалуйста! – Doi lei! - Deux lions ! – Poftiţi! - Welcome! – Mulţumesc! - Thanks! (călător şi prieten)  – Bună, Sandu! (voyageur et ami) - Bonjour, Sandu ! Ce faci? – Ei, salut, Ionel! - Well, hello, Ionel! Merg la gară, plec la Iaşi cu acceleratul. I go to the train station, I go to Iaşi with the express train. Je vais à la gare, je vais à Iași en hors-bord. – Când te întorci ai timp să stăm de vorbă? - When do you get back, do you have time to talk? - À votre retour, aurez-vous le temps de parler ? - Когда вы вернетесь, у вас будет время поговорить? – Sigur, sigur, vino pe la mine! - Sure, come over to me! - Конечно, иди ко мне! Mă întorc peste o săptămână. I'll be back in a week. Je serai de retour dans une semaine. 1週間以内に戻るよ。 Я вернусь через неделю. – Drum bun! - Farewell! - Bon voyage ! - Прощание! B. B. (doi călători)  – Bună ziua! (two passengers) - Hello! – Bună ziua! – Aveţi acest loc? - Do you have this place? - Avez-vous cet endroit ? - この場所はありますか? – У вас есть это место? – Da, locul 5. - Yes, 5th place. - Oui, la cinquième place. – Vă rog să verificaţi, şi eu am acest loc pe bilet. - Please check, and I have this place on the ticket. - Vérifiez s'il vous plaît, j'ai aussi ce siège sur mon billet. – Imediat... A dat casiera două bilete cu acelaşi loc? - Immediately ... Did the cashier give you two tickets with the same place? - Tout de suite... Le caissier a-t-il donné deux billets avec le même siège ? - Сразу... Кассир дал два билета на одно и то же место? Nu se poate... Vedeţi, tot locul 5 am şi eu pe biletul meu. Can't ... You see, all 5 place I have on my ticket. Pas question... Vous voyez, je suis toujours à la cinquième place sur mon ticket. まさか...。ほら、僕のチケットはまだ5位だよ。 Это невозможно... Видите ли, у меня тоже 5-е место в билете. – În acest vagon? - In this car? - Dans ce wagon ? – Sigur că da! - Of course! - Bien sûr ! - Конечно! Vagonul 7. – Dar acesta nu e vagonul 7! – But this is not wagon 7! – Nu? - Not? Cum să nu? How not to? Как не сделать? – Îmi pare rău, este vagonul 6. - I'm sorry, it's wagon 6. – Atunci acesta e locul dumneavoastră. - Then this is your place. - Dans ce cas, c'est ici que vous devez vous rendre. - Тогда это твое место. Scuze! Sorry! Îmi iau bagajele şi mă mut în celălalt vagon. I take my luggage and move to the other car. Je prends mes bagages et me dirige vers l'autre voiture. Я беру свой багаж и перехожу в другой вагон. – În regulă. - OK. - D'accord. - Хорошо. Vă ajut cu bagajele? Can I help you with your luggage? Могу я помочь вам с багажом? – Mulţumesc, dar mă descurc singur, am o singură valiză. - Thanks, but I can handle myself, I only have one suitcase. - Merci, mais je suis seule, je n'ai qu'une valise. - Спасибо, но я одна, у меня только один чемодан. Nu e grea. It's not hard. Il n'est pas lourd. Это не сложно. La revedere! Goodbye! – La revedere! - Goodbye! C. (un tânăr şi un vârstnic, în tren)  – Bună seara! (a young man and an old man on the train) - Good evening! (un jeune homme et un vieil homme dans le train) - Bonsoir ! – Bună seara! – Mă bucur că nu călătoresc singur! "I'm glad I'm not traveling alone!" - Je suis heureuse de ne pas voyager seule ! - Я рада, что путешествую не одна! Unde mergi, tinere? Where are you going, young man? Куда вы идете, молодой человек? – La Craiova. - La Craiova. – Eu merg la Băile Herculane. - I'm going to Baile Herculane. - Я хожу в Бэйле Геркулан. La tratament cu ape termale. For treatment with thermal waters. Для термической обработки воды. Stau două săptămâni acolo. I'm staying there for two weeks. Ils y restent deux semaines. E frumos, am mai fost. It's nice, I was. C'est bien, j'y suis allé. Красиво, я уже был там. Dumneata? You? Vous ? Ты? – Poftiţi? - Here? – De ce mergi la Craiova? - Why am I going to Craiova? – Am de făcut ceva acolo. - I have something to do there. - Je dois faire quelque chose là-bas. - そこで何かをしなければならない。 – Мне есть чем там заняться. – Frumos oraş, Craiova. - Beautiful city, Craiova. - Belle ville, Craiova. Am fost şi eu pe-acolo! I was there too! Je suis passé par là ! Я был там! Şi ce faci? And what are you doing? – Poftiţi? - Here? – La Craiova! - La Craiova! Ce faci la Craiova? What are you doing in Craiova? – Vizitez pe cineva...  – Aha, în vizită... Pe cine vizitezi? - I'm visiting someone ... - Aha, visiting ... Who are you visiting? - Je rends visite à quelqu'un... - Ah, en visite... Rendre visite à qui ? – Я у кого-то в гостях… – Ага, в гостях… У кого ты в гостях? – Domnule, dacă nu vă supăraţi, sunt obosit şi aş vrea să mă odihnesc. "Sir, if you don't mind, I'm tired and I'd like to rest." - Monsieur, si vous le voulez bien, je suis fatigué et j'aimerais me reposer. - Сэр, если вы не возражаете, я устал и хотел бы отдохнуть. Dacă vreţi, vă dau să citiţi nişte ziare. If you want, I'll let you read some newspapers. Si vous voulez, je vous donnerai des journaux à lire. Если хочешь, я могу дать тебе несколько газет для чтения. – E, ziare... Am şi eu câte pofteşti... Aş fi stat puţin de vorbă... Să-ţi spun despre Craiova...  – Poate mai târziu. - It's, newspapers ... I have as much as you want ... I would have talked a little ... Let me tell you about Craiova ... - Maybe later. - Et les journaux... J'en ai autant que vous voulez... J'aurais une petite conversation... Laissez-moi vous parler de Craiova... - Peut-être plus tard. - И газеты... У меня их сколько угодно... Я бы немного поболтал... Давайте я расскажу вам о Крайове... - Может быть, позже. Acum, vă rog, faceţi linişte. Now, please, be quiet. Maintenant, taisez-vous, s'il vous plaît. А теперь, пожалуйста, помолчите. Vreau să dorm măcar o oră - două. I want to sleep for at least an hour or two. Je veux dormir au moins une heure ou deux. Я хочу поспать хотя бы час или два. – Bine... Păcat... Ies pe culoar, poate găsesc vreun cunoscut...     D.  După fiecare întrebare - pauză de douăzeci de secunde în care cursantul răspunde:     Cine conduce trenul? - Okay ... Too bad ... I'm going out on the aisle, maybe I'll find an acquaintance ... D. After each question - a twenty-second pause in which the student answers: Who runs the train? - D'accord. Dommage... Je vais sortir dans le couloir, peut-être trouver quelqu'un que je connais... D. Après chaque question - pause de vingt secondes pour que l'apprenant réponde : Qui conduit le train ? - Хорошо. Жаль... Я выйду в коридор, может, найду кого-нибудь знакомого... D. После каждого вопроса - двадцатисекундная пауза для ответа обучающегося: Кто ведет поезд? Cine conduce maşina? Who drives the car? Qui conduit la voiture ? Cine vinde bilete de tren? Who sells train tickets? Qui vend les billets de train ? Cine controlează biletele călătorilor din tren? Who controls the tickets of the passengers on the train? Qui contrôle les billets des passagers des trains ? Кто контролирует пассажирские билеты на поезд? Din ce se compune trenul? What does the train consist of? De quoi se compose le train ? Из чего состоит поезд? Text recapitulativ  (călător şi casieră)  – Un bilet de clasa a II-a până la Sibiu, vă rog! Summary text (passenger and cashier) - A second class ticket to Sibiu, please! Краткий текст (путешественник и кассир) - Один билет 2-го класса до Сибиу, пожалуйста! – Pentru rapidul 12, de la 22.30? - For the fast 12, from 22.30? - Для "Рапид 12" - 10:30? – Da. – Îmi pare rău, nu mai sunt bilete! - I'm sorry, there are no more tickets! – Извините, билетов больше нет! – Nu se poate! - It's not possible! - Вы не можете! – Asta este, nu am ce face. - That's it, I have nothing to do. - C'est ça, je ne peux pas m'en empêcher. – Все, мне нечего делать. – Daţi-mi atunci unul la clasa I. - Then give me one in Class I. - Alors donnez-m'en un en première classe. - Тогда дайте мне один в первом классе. – Nici la clasa I nu mai sunt. - I'm not in first grade either. - Il n'y a plus d'élèves de première année non plus. - Я уже даже не в первом классе. S-au vândut toate bilete încă de acum o oră. All tickets have been sold out since an hour ago. Nous avons vendu tous les billets il y a une heure. Все билеты были проданы час назад. – Şi eu cum ajung la Sibiu? - How do I get to Sibiu? - А как мне добраться до Сибиу? – Cu trenul următor! - With the next train! - Следующий поезд! Vă dau un bilet? Can I give you a ticket? Могу я дать вам билет? Haideţi, că mai aşteaptă şi alţii! Come on, others are waiting! Allez, d'autres attendent ! Давайте, другие ждут! – Ufff... La ce oră pleacă următorul? - Ufff ... What time does the next one leave? - Ufff... A quelle heure part le prochain ? – La 5.18. - La 5.18. – Şi eu ce fac toată noaptea? - What do I do all night? - Et qu'est-ce que je fais toute la nuit ? - И что я делаю всю ночь? (intervine nervos alt călător)  – Domnule, iei sau nu bilet? (another traveler nervously intervenes) - Sir, are you taking the ticket or not? (un autre voyageur intervient nerveusement) - Monsieur, prenez-vous le billet ou non ? (другой путешественник нервно вмешивается) - Сэр, вы берете билет или нет? Eu pierd trenul, pleacă peste cinci minute! I'm missing the train, leave in five minutes! Je rate le train, il part dans cinq minutes ! Я опоздал на поезд, он отправляется через пять минут! – Stai, omule, nu te enerva, trebuie să mă gândesc... Unde stau toată noaptea? - Wait, man, don't get mad, I have to think ... Where am I staying up all night? - Attends, mec, ne t'énerve pas, je dois réfléchir... Où vais-je passer la nuit ? - Подожди, парень, не сердись, мне надо подумать... Где мне остаться на всю ночь? – Ei, acum! - Well, now! - Hé, maintenant ! - Эй, сейчас! Stai în sala de aşteptare, stai la hotel, treaba dumitale! Stay in the waiting room, stay at the hotel, your job! Restez dans la salle d'attente, restez à l'hôtel, c'est votre affaire ! Оставайтесь в зале ожидания, оставайтесь в отеле, ваше дело! – Bine, bine... Daţi-i bilet domnului, că se grăbeşte, apoi daţi-mi şi mie unul la clasa a II-a pentru trenul de la 5.18 spre Sibiu...  – Mulţumesc că mă lăsaţi în faţă... Şi scuze pentru...  – Nu face nimic. - Okay, fine ... Give the ticket to the gentleman, he is in a hurry, then give me one to the second class for the train from 5.18 to Sibiu ... - Thank you for leaving me in front ... And sorry for ... - Do nothing. - D'accord, d'accord... Donnez un billet à ce monsieur, il est pressé, puis donnez-moi un billet de deuxième classe pour le train de 5h18 pour Sibiu... - Merci de m'avoir laissé passer devant... Et désolé pour... - Ce n'est pas grave. - Хорошо, хорошо... Дайте господину билет, он торопится, тогда дайте мне билет второго класса на поезд 5.18 до Сибиу... - Спасибо, что пропустили меня вперед... И извините за... - Ничего страшного. Călătorie plăcută! Pleasant trip! Bon voyage ! 良い旅を! Приятной поездки!