×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Romaneste, XII. La gară

XII. La gară

XII. La gară A. (călător şi vânzătoare) – Două bilete de autobuz, vă rog! – Doi lei! – Poftiţi! – Mulţumesc! (călător şi prieten) – Bună, Sandu! Ce faci? – Ei, salut, Ionel! Merg la gară, plec la Iaşi cu acceleratul. – Când te întorci ai timp să stăm de vorbă? – Sigur, vino pe la mine! Mă întorc peste o săptămână. – Drum bun! B. (doi călători) – Bună ziua! – Bună ziua! – Aveţi acest loc? – Da, locul 5. – Vă rog să verificaţi, şi eu am acest loc pe bilet. – Imediat... A dat casiera două bilete cu acelaşi loc? Nu se poate... Vedeţi, tot locul 5 am şi eu pe biletul meu. – În acest vagon? – Sigur că da! Vagonul 7. – Dar acesta nu e vagonul 7! – Nu? Cum să nu? – Îmi pare rău, este vagonul 6. – Atunci acesta e locul dumneavoastră. Scuze! Îmi iau bagajele şi mă mut în celălalt vagon. – În regulă. Vă ajut cu bagajele? – Mulţumesc, dar mă descurc singur, am o singură valiză. Nu e grea. La revedere! – La revedere! C. (un tânăr şi un vârstnic, în tren) – Bună seara! – Bună seara! – Mă bucur că nu călătoresc singur! Unde mergi, tinere? – La Craiova. – Eu merg la Băile Herculane. La tratament cu ape termale. Stau două săptămâni acolo. E frumos, am mai fost. Dumneata? – Poftiţi? – De ce mergi la Craiova? – Am de făcut ceva acolo. – Frumos oraş, Craiova. Am fost şi eu pe-acolo! Şi ce faci? – Poftiţi? – La Craiova! Ce faci la Craiova? – Vizitez pe cineva... – Aha, în vizită... Pe cine vizitezi? – Domnule, dacă nu vă supăraţi, sunt obosit şi aş vrea să mă odihnesc. Dacă vreţi, vă dau să citiţi nişte ziare. – E, ziare... Am şi eu câte pofteşti... Aş fi stat puţin de vorbă... Să-ţi spun despre Craiova... – Poate mai târziu. Acum, vă rog, faceţi linişte. Vreau să dorm măcar o oră - două. – Bine... Păcat... Ies pe culoar, poate găsesc vreun cunoscut... D. După fiecare întrebare - pauză de douăzeci de secunde în care cursantul răspunde: Cine conduce trenul? Cine conduce maşina? Cine vinde bilete de tren? Cine controlează biletele călătorilor din tren? Din ce se compune trenul? Text recapitulativ (călător şi casieră) – Un bilet de clasa a II-a până la Sibiu, vă rog! – Pentru rapidul 12, de la 22.30? – Da. – Îmi pare rău, nu mai sunt bilete! – Nu se poate! – Asta este, nu am ce face. – Daţi-mi atunci unul la clasa I. – Nici la clasa I nu mai sunt. S-au vândut toate bilete încă de acum o oră. – Şi eu cum ajung la Sibiu? – Cu trenul următor! Vă dau un bilet? Haideţi, că mai aşteaptă şi alţii! – Ufff... La ce oră pleacă următorul? – La 5.18. – Şi eu ce fac toată noaptea? (intervine nervos alt călător) – Domnule, iei sau nu bilet? Eu pierd trenul, pleacă peste cinci minute! – Stai, omule, nu te enerva, trebuie să mă gândesc... Unde stau toată noaptea? – Ei, acum! Stai în sala de aşteptare, stai la hotel, treaba dumitale! – Bine, bine... Daţi-i bilet domnului, că se grăbeşte, apoi daţi-mi şi mie unul la clasa a II-a pentru trenul de la 5.18 spre Sibiu... – Mulţumesc că mă lăsaţi în faţă... Şi scuze pentru... – Nu face nimic. Călătorie plăcută!


XII. La gară

XII. La gară  A. (călător şi vânzătoare)  – Două bilete de autobuz, vă rog! – Doi lei! – Poftiţi! – Mulţumesc! (călător şi prieten)  – Bună, Sandu! Ce faci? – Ei, salut, Ionel! Merg la gară, plec la Iaşi cu acceleratul. – Când te întorci ai timp să stăm de vorbă? - When do you get back, do you have time to talk? – Sigur, vino pe la mine! - Sure, come over to me! Mă întorc peste o săptămână. I'll be back in a week. – Drum bun! - Farewell! B. B. (doi călători)  – Bună ziua! (two passengers) - Hello! – Bună ziua! – Aveţi acest loc? - Do you have this place? – Da, locul 5. - Yes, 5th place. – Vă rog să verificaţi, şi eu am acest loc pe bilet. - Please check, and I have this place on the ticket. – Imediat... A dat casiera două bilete cu acelaşi loc? - Immediately ... Did the cashier give you two tickets with the same place? Nu se poate... Vedeţi, tot locul 5 am şi eu pe biletul meu. Can't ... You see, all 5 place I have on my ticket. – În acest vagon? - In this car? – Sigur că da! Vagonul 7. – Dar acesta nu e vagonul 7! – Nu? Cum să nu? How not to? – Îmi pare rău, este vagonul 6. - I'm sorry, it's wagon 6. – Atunci acesta e locul dumneavoastră. - Then this is your place. Scuze! Sorry! Îmi iau bagajele şi mă mut în celălalt vagon. I take my luggage and move to the other car. – În regulă. - OK. Vă ajut cu bagajele? Can I help you with your luggage? – Mulţumesc, dar mă descurc singur, am o singură valiză. - Thanks, but I can handle myself, I only have one suitcase. Nu e grea. It's not hard. La revedere! Goodbye! – La revedere! - Goodbye! C. (un tânăr şi un vârstnic, în tren)  – Bună seara! (a young man and an old man on the train) - Good evening! – Bună seara! – Mă bucur că nu călătoresc singur! "I'm glad I'm not traveling alone!" Unde mergi, tinere? Where are you going, young man? – La Craiova. - La Craiova. – Eu merg la Băile Herculane. - I'm going to Baile Herculane. La tratament cu ape termale. For treatment with thermal waters. Stau două săptămâni acolo. I'm staying there for two weeks. E frumos, am mai fost. It's nice, I was. Dumneata? You? – Poftiţi? - Here? – De ce mergi la Craiova? - Why am I going to Craiova? – Am de făcut ceva acolo. - I have something to do there. – Frumos oraş, Craiova. - Beautiful city, Craiova. Am fost şi eu pe-acolo! I was there too! Şi ce faci? And what are you doing? – Poftiţi? - Here? – La Craiova! - La Craiova! Ce faci la Craiova? What are you doing in Craiova? – Vizitez pe cineva...  – Aha, în vizită... Pe cine vizitezi? - I'm visiting someone ... - Aha, visiting ... Who are you visiting? – Domnule, dacă nu vă supăraţi, sunt obosit şi aş vrea să mă odihnesc. "Sir, if you don't mind, I'm tired and I'd like to rest." Dacă vreţi, vă dau să citiţi nişte ziare. If you want, I'll let you read some newspapers. – E, ziare... Am şi eu câte pofteşti... Aş fi stat puţin de vorbă... Să-ţi spun despre Craiova...  – Poate mai târziu. - It's, newspapers ... I have as much as you want ... I would have talked a little ... Let me tell you about Craiova ... - Maybe later. Acum, vă rog, faceţi linişte. Now, please, be quiet. Vreau să dorm măcar o oră - două. I want to sleep for at least an hour or two. – Bine... Păcat... Ies pe culoar, poate găsesc vreun cunoscut...     D.  După fiecare întrebare - pauză de douăzeci de secunde în care cursantul răspunde:     Cine conduce trenul? - Okay ... Too bad ... I'm going out on the aisle, maybe I'll find an acquaintance ... D. After each question - a twenty-second pause in which the student answers: Who runs the train? Cine conduce maşina? Who drives the car? Cine vinde bilete de tren? Who sells train tickets? Cine controlează biletele călătorilor din tren? Who controls the tickets of the passengers on the train? Din ce se compune trenul? What does the train consist of? Text recapitulativ  (călător şi casieră)  – Un bilet de clasa a II-a până la Sibiu, vă rog! Summary text (passenger and cashier) - A second class ticket to Sibiu, please! – Pentru rapidul 12, de la 22.30? - For the fast 12, from 22.30? – Da. – Îmi pare rău, nu mai sunt bilete! - I'm sorry, there are no more tickets! – Nu se poate! - It's not possible! – Asta este, nu am ce face. - That's it, I have nothing to do. – Daţi-mi atunci unul la clasa I. - Then give me one in Class I. – Nici la clasa I nu mai sunt. - I'm not in first grade either. S-au vândut toate bilete încă de acum o oră. All tickets have been sold out since an hour ago. – Şi eu cum ajung la Sibiu? - How do I get to Sibiu? – Cu trenul următor! - With the next train! Vă dau un bilet? Can I give you a ticket? Haideţi, că mai aşteaptă şi alţii! Come on, others are waiting! – Ufff... La ce oră pleacă următorul? - Ufff ... What time does the next one leave? – La 5.18. - La 5.18. – Şi eu ce fac toată noaptea? - What do I do all night? (intervine nervos alt călător)  – Domnule, iei sau nu bilet? (another traveler nervously intervenes) - Sir, are you taking the ticket or not? Eu pierd trenul, pleacă peste cinci minute! I'm missing the train, leave in five minutes! – Stai, omule, nu te enerva, trebuie să mă gândesc... Unde stau toată noaptea? - Wait, man, don't get mad, I have to think ... Where am I staying up all night? – Ei, acum! - Well, now! Stai în sala de aşteptare, stai la hotel, treaba dumitale! Stay in the waiting room, stay at the hotel, your job! – Bine, bine... Daţi-i bilet domnului, că se grăbeşte, apoi daţi-mi şi mie unul la clasa a II-a pentru trenul de la 5.18 spre Sibiu...  – Mulţumesc că mă lăsaţi în faţă... Şi scuze pentru...  – Nu face nimic. - Okay, fine ... Give the ticket to the gentleman, he is in a hurry, then give me one to the second class for the train from 5.18 to Sibiu ... - Thank you for leaving me in front ... And sorry for ... - Do nothing. Călătorie plăcută! Pleasant trip!