×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Norsk for Beginners, 2.8 – Ragnarok

2.8 – Ragnarok

Heihei!

Ragnarok Ragnarok betyr verdens undergang. Det er det siste som kommer til å skje i verden. Ved ragnarok går verden under. Navnet «ragnarok» betyr «gudenes ende». Det vil si at gudene dør og blir borte. Gudene er nok redde for ragnarok ettersom de da kommer til å dø. Odin gjør seg klar til ragnarok ved å trene soldater i hallen sin, Valhall. Døde soldater blir sendt til Valhall for å gjøre seg klar til ragnarok.

Det første tegnet på at ragnarok starter er Fimbulvinteren. Et tegn er et varsel om at noe kommer til å skje. Det viser hva som kan skje i framtida. Fimbulvinteren er et tegn på starten av ragnarok. Fimbulvinteren er en kald vinter som vil vare i tre år sammenhengende. I tre år vil Fimbulvinteren vare. Dette fører til at menneskene dør. Mennesker klarer ikke å overleve tre år med vinter.

Etter Fimbulvinteren, altså etter tre år med vinter, starter det store branner overalt. Plutselig begynner det å brenne etter tre år med vinter. Ulvene Skoll og Hate, ulvene som jager sola og månen over himmelen, klarer nå å sluke både sola og månen. Skoll og Hate spiser sola og månen slik at de forsvinner. Stjernene forsvinner også fra himmelen. Dette gjør at det blir helt mørkt i Midgard ettersom det ikke er sol, måne eller stjerner lenger.

Før ragnarok er mange av de farligste jotnene i norrøn mytologi bundet fast med lenker. Mange av de farligste jotnene er lenka fast slik at de ikke slipper ut. Ei lenke er metallringer som man kan feste fanger fast med. For eksempel er Fenrisulven, en stor og farlig ulv, bundet fast med lenker. Loke har også blitt lenka fast, altså bundet fast med lenker, før ragnarok. Både Fenrisulven og Loke klarer å bryte seg ut av lenkene sine i denne perioden. De klarer å bryte seg løs og bli fri. Midgardsormen, den store slangen og jotnen som holder verden på plass, kommer opp fra havet for å sloss mot gudene. Loke er jotun, men også fosterbroren til Odin, og dermed en del av gudene. Likevel viser Loke nå hvem han egentlig er. Loke viser at han er jotun og han leder jotnene i kampen mot æsene.

På æsenes side er det Heimdall som samler gudene til kamp. Heimdall blåser i et stort horn som lager mye lyd. Odin leder da gudene for å sloss mot jotnene. Odin tar med seg krigerne fra Valhall som har gjort seg klar til dette.

I det siste slaget sloss Odin mot Fenrisulven. Fenrisulven vinner og klarer å sluke Odin. Han spiser altså Odin. Sønnen til Odin, Vidar, dreper da Fenrisulven. Tor sloss mot Midgardsormen. Husker dere myta om at Tor prøver å fiske Midgardsormen? Da blir han stoppa fra å fiske den store slangen Midgardsormen opp. Nå får han en ny sjanse til å sloss mot Midgardsormen. Tor og Midgardsormen var erkefiender. Tor klarer å drepe Midgardsormen, men Tor blir selv drept av giften til Midgardsormen. Midgardsormen spytter gift mot Tor som dreper ham. Heimdall, en gud, sloss mot Loke. Heimdall dreper Loke, men også Heimdall blir drept.

Det siste slaget er altså en kamp der alle taper. Det er ingen som vinner det siste slaget av ragnarok. Alle dør, både jotner og guder. Slaget ender med at alle blir drept og alt blir ødelagt. Til slutt går verden under i flammer. Verden brenner og går under. Det er ragnarok, gudenes ende.

Ragnarok er likevel ikke slutten. Etter ragnarok starter ei ny tid, ei bedre tid. Ei ny grønn og vakker jord vil komme etter ragnarok. Ei ny sol blir skapt slik at det blir varmt og godt på den nye jorda. I tillegg vil nye guder og mennesker bli skapt. Nye mennesker og guder kommer til den nye verden. Dette er et slags paradis som vil oppstå etter ragnarok. Etter ragnarok vil en ny og bedre verden bli skapt. Ragnarok er altså ikke slutten på alt.

Vocabulary

Å gjøre seg klar til – To make ready for

Tegn – Sign

Varsel – Warning

Sammenhengende – Continuous/uninterrupted

Overalt – Everywhere

Å jage – To chase

Å sluke – To swallow/devour

Å binde fast – To bind firmly

Å lenke – To chain

Lenke – Chain

Å bryte seg ut – To break out

Og dermed – And thus

Slag – Battle

Gift – Poison

Å spytte – To spit

Oppstå – Arrise


2.8 – Ragnarok 2.8 – Ragnarök 2.8 - Ragnarok 2.8 – Ragnarok 2.8 – Ragnarok 2.8 – Ragnarok 2.8 – Ragnarok 2.8 – Рагнарёк 2.8 – Ragnarok 2.8 – Рагнарок

Heihei!

Ragnarok Ragnarok betyr verdens undergang. Ragnarok Ragnarok means the end of the world. Ragnarok Ragnarok signifie la fin du monde. Det er det siste som kommer til å skje i verden. That's the last thing that's going to happen in the world. C'est la dernière chose qui va arriver au monde. Ved ragnarok går verden under. With ragnarok, the world goes under. A Ragnarok, le monde se termine. У Рагнарок кінець світу. Navnet «ragnarok» betyr «gudenes ende». The name "ragnarok" means "the end of the gods". Le nom « Ragnarok » signifie « fin des dieux ». Det vil si at gudene dør og blir borte. That is, the gods die and disappear. Autrement dit, les dieux meurent et disparaissent. Тобто боги вмирають і зникають. Gudene er nok redde for ragnarok ettersom de da kommer til å dø. The gods are probably afraid of ragnarok as they will then die. Les dieux ont probablement peur du ragnarok car ils mourront alors. Odin gjør seg klar til ragnarok ved å trene soldater i hallen sin, Valhall. Odin gets ready for ragnarok by training soldiers in his hall, Valhall. Odin se prépare pour Ragnarok en entraînant des soldats dans sa salle, Valhall. Døde soldater blir sendt til Valhall for å gjøre seg klar til ragnarok. Dead soldiers are sent to Valhalla to prepare for ragnarok. Les soldats morts sont envoyés au Valhalla pour se préparer au Ragnarok.

Det første tegnet på at ragnarok starter er Fimbulvinteren. The first sign that ragnarok is starting is the Fimbul winter. Le premier signe du début du ragnarok est le Fimbul Winter. Et tegn er et varsel om at noe kommer til å skje. A sign is a warning that something is going to happen. Un signe est un avertissement que quelque chose va se produire. Det viser hva som kan skje i framtida. It shows what may happen in the future. Cela montre ce qui peut arriver dans le futur. Fimbulvinteren er et tegn på starten av ragnarok. L'hiver Fimbul est le signe du début du ragnarok. Fimbulvinteren er en kald vinter som vil vare i tre år sammenhengende. The Fimbul winter is a cold winter that will last for three consecutive years. L'hiver Fimbul est un hiver froid qui durera trois années consécutives. Зима Фімбул - це холодна зима, яка триватиме три роки поспіль. I tre år vil Fimbulvinteren vare. The Fimbul winter will last for three years. L'hiver Fimbul durera trois ans. Dette fører til at menneskene dør. This leads to people dying. Cela provoque la mort des gens. Mennesker klarer ikke å overleve tre år med vinter. Humans are unable to survive three years of winter. Les humains ne peuvent pas survivre trois ans d’hiver.

Etter Fimbulvinteren, altså etter tre år med vinter, starter det store branner overalt. After the Fimbul winter, ie after three years of winter, large fires start everywhere. Après l’hiver Fimbul, c’est-à-dire après trois ans d’hiver, de grands incendies se déclarent partout. Після фімбульської зими, тобто після трьох років зими, всюди починаються великі пожежі. Plutselig begynner det å brenne etter tre år med vinter. Suddenly it starts to burn after three years of winter. Soudain, après trois ans d'hiver, il commence à brûler. Ulvene Skoll og Hate, ulvene som jager sola og månen over himmelen, klarer nå å sluke både sola og månen. Den Wölfen Skoll und Hate, den Wölfen, die Sonne und Mond über den Himmel jagen, gelingt es nun, sowohl die Sonne als auch den Mond zu verschlingen. The wolves Skoll and Hate, the wolves that chase the sun and the moon across the sky, now manage to devour both the sun and the moon. Les loups Skoll et Hate, les loups qui chassent le soleil et la lune à travers le ciel, parviennent désormais à dévorer à la fois le soleil et la lune. Skoll og Hate spiser sola og månen slik at de forsvinner. Skoll and Hate eat the sun and the moon so that they disappear. Skoll et Hate mangent le soleil et la lune pour les faire disparaître. Stjernene forsvinner også fra himmelen. Les étoiles disparaissent également du ciel. Dette gjør at det blir helt mørkt i Midgard ettersom det ikke er sol, måne eller stjerner lenger. This makes it completely dark in Midgard as there is no sun, moon or stars anymore. Cela rend complètement sombre à Midgard car il n’y a plus de soleil, de lune ou d’étoiles.

Før ragnarok er mange av de farligste jotnene i norrøn mytologi bundet fast med lenker. Before ragnarok, many of the most dangerous jots in Norse mythology are tied with chains. Avant Ragnarok, bon nombre des objets les plus dangereux de la mythologie nordique étaient liés par des chaînes. До Раґнарока багато найнебезпечніших джотнів у скандинавській міфології були закуті ланцюгами. Mange av de farligste jotnene er lenka fast slik at de ikke slipper ut. Viele der gefährlichsten Jots sind angekettet, sodass sie nicht entkommen können. Many of the most dangerous jots are chained so that they do not escape. Багато найнебезпечніших джотів закуті в ланцюги, щоб вони не могли втекти. Ei lenke er metallringer som man kan feste fanger fast med. A link is metal rings that you can attach captives to. Ланцюг - це металеві кільця, якими можна скріпити в'язнів. For eksempel er Fenrisulven, en stor og farlig ulv, bundet fast med lenker. For example, the Fenriswolf, a large and dangerous wolf, is bound with chains. Loke har også blitt lenka fast, altså bundet fast med lenker, før ragnarok. Loki has also been chained, ie tied with chains, before ragnarok. Loki a également été enchaîné, c'est-à-dire lié avec des chaînes, avant Ragnarok. Både Fenrisulven og Loke klarer å bryte seg ut av lenkene sine i denne perioden. Both Fenrisulven and Loki manage to break out of their chains during this period. Fenriswolf et Loki parviennent à se libérer de leurs chaînes pendant cette période. Протягом цього періоду і Фенсовку, і Локі вдається звільнитися від ланцюгів. De klarer å bryte seg løs og bli fri. They manage to break free and become free. Ils parviennent à se libérer et à devenir libres. Їм вдається вирватися і стати вільними. Midgardsormen, den store slangen og jotnen som holder verden på plass, kommer opp fra havet for å sloss mot gudene. The Midgard serpent, the great serpent and the jotnen that holds the world in place, comes up from the sea to fight against the gods. Le Serpent Midgard, le grand serpent et jotn qui maintient le monde en place, s'élève de la mer pour combattre les dieux. Loke er jotun, men også fosterbroren til Odin, og dermed en del av gudene. Loki is jotun, but also the foster brother of Odin, and thus part of the gods. Loki est un jotun, mais aussi le frère adoptif d'Odin, et fait donc partie des dieux. Likevel viser Loke nå hvem han egentlig er. Nevertheless, Loki now shows who he really is. Néanmoins, Loki montre désormais qui il est vraiment. Тим не менш, Локі тепер показує, хто він насправді. Loke viser at han er jotun og han leder jotnene i kampen mot æsene. Loki shows that he is a jotun and he leads the jotn in the fight against the aces.

På æsenes side er det Heimdall som samler gudene til kamp. On the side of the aces, it is Heimdall who gathers the gods for battle. Du côté des Ases, c'est Heimdall qui rassemble les dieux pour le combat. З боку есірів саме Хеймдалль збирає богів для битви. Heimdall blåser i et stort horn som lager mye lyd. Heimdall blows in a big horn that makes a lot of noise. Heimdall souffle dans un grand klaxon qui fait beaucoup de bruit. Odin leder da gudene for å sloss mot jotnene. Odin conduit alors les dieux à lutter contre les jots. Odin tar med seg krigerne fra Valhall som har gjort seg klar til dette. Odin brings with him the warriors from Valhall who have prepared for this. Odin emmène avec lui les guerriers du Valhall qui s'y sont préparés.

I det siste slaget sloss Odin mot Fenrisulven. In the last battle, Odin fought against Fenrisulven. Lors de la dernière bataille, Odin a combattu le Fenriswolf. Fenrisulven vinner og klarer å sluke Odin. The Fenriswolf wins and manages to devour Odin. Le Fenriswolf gagne et parvient à dévorer Odin. Fenriswolf перемагає і йому вдається зжерти Одіна. Han spiser altså Odin. So he eats Odin. Alors il mange Odin. Sønnen til Odin, Vidar, dreper da Fenrisulven. Odin's son, Vidar, then kills the Fenriswolf. Le fils d'Odin, Vidar, tue alors le Fenriswolf. Tor sloss mot Midgardsormen. Thor fought the Midgard Serpent. Thor combattit le Serpent de Midgard. Husker dere myta om at Tor prøver å fiske Midgardsormen? Do you remember the myth about Thor trying to fish the Midgard Serpent? Vous souvenez-vous du mythe selon lequel Thor essayait de pêcher le Serpent de Midgard ? Da blir han stoppa fra å fiske den store slangen Midgardsormen opp. Then he is stopped from fishing the big snake Midgardsormen up. Ensuite, il est empêché de pêcher le grand serpent Midgardormen. Nå får han en ny sjanse til å sloss mot Midgardsormen. Now he gets another chance to fight the Midgard Serpent. Il a maintenant une autre chance de combattre le Serpent Midgard. Tor og Midgardsormen var erkefiender. Thor et le Serpent de Midgard étaient des ennemis jurés. Tor klarer å drepe Midgardsormen, men Tor blir selv drept av giften til Midgardsormen. Thor manages to kill the Midgard Serpent, but Tor himself is killed by the poison of the Midgard Serpent. Thor parvient à tuer le Serpent de Midgard, mais Tor lui-même est tué par le poison du Serpent de Midgard. Тору вдається вбити Мідгардського Змія, але сам Тор гине отрутою Мідгардського Змія. Midgardsormen spytter gift mot Tor som dreper ham. The Midgard Serpent spits venom at Thor, who kills him. Змій Мідгард випльовує отруту в Тора, який вбиває його. Heimdall, en gud, sloss mot Loke. Heimdall, un dieu, a combattu Loki. Heimdall dreper Loke, men også Heimdall blir drept. Heimdall tue Loki, mais Heimdall est également tué.

Det siste slaget er altså en kamp der alle taper. The last battle is a battle where everyone loses. La bataille finale est donc une bataille où tout le monde est perdant. Отже, фінальна битва — це битва, у якій програють усі. Det er ingen som vinner det siste slaget av ragnarok. No one wins the final battle of ragnarok. Personne ne gagne la bataille finale du Ragnarok. Alle dør, både jotner og guder. Tous meurent, les jots comme les dieux. Slaget ender med at alle blir drept og alt blir ødelagt. The battle ends with everyone being killed and everything being destroyed. La bataille se termine avec la mort de tout le monde et la destruction de tout. Til slutt går verden under i flammer. In the end, the world goes up in flames. En fin de compte, le monde s’enflamme. Verden brenner og går under. The world is burning and falling. Le monde brûle et s'effondre. Det er ragnarok, gudenes ende. It is ragnarok, the end of the gods. C'est le Ragnarok, la fin des dieux.

Ragnarok er likevel ikke slutten. Ragnarok is still not the end. Ragnarok n'est toujours pas la fin. Раґнарок ще не кінець. Etter ragnarok starter ei ny tid, ei bedre tid. After Ragnarok, a new time begins, a better time. Après Ragnarok, une nouvelle époque commence, une époque meilleure. Ei ny grønn og vakker jord vil komme etter ragnarok. Une nouvelle terre verte et belle viendra après Ragnarok. Ei ny sol blir skapt slik at det blir varmt og godt på den nye jorda. A new sun is created so that it will be warm and good on the new earth. Un nouveau soleil est créé pour qu'il soit chaud et bon sur la nouvelle terre. I tillegg vil nye guder og mennesker bli skapt. De nouveaux dieux et hommes seront également créés. Nye mennesker og guder kommer til den nye verden. De nouvelles personnes et de nouveaux dieux arrivent dans le nouveau monde. Dette er et slags paradis som vil oppstå etter ragnarok. This is a kind of paradise that will arise after ragnarok. C'est une sorte de paradis qui surgira après le Ragnarok. Etter ragnarok vil en ny og bedre verden bli skapt. After ragnarok, a new and better world will be created. Après Ragnarok, un monde nouveau et meilleur sera créé. Ragnarok er altså ikke slutten på alt. Ragnarok is not the end of everything. Ragnarok n'est pas la fin de tout.

Vocabulary

Å gjøre seg klar til – To make ready for

Tegn – Sign

Varsel – Warning

Sammenhengende – Continuous/uninterrupted

Overalt – Everywhere

Å jage – To chase

Å sluke – To swallow/devour

Å binde fast – To bind firmly

Å lenke – To chain

Lenke – Chain

Å bryte seg ut – To break out

Og dermed – And thus

Slag – Battle

Gift – Poison

Å spytte – To spit

Oppstå – Arrise