×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Velkommen til LearnNoW (Norwegian on the Web), 9.2 Word order in main clauses

9.2 Word order in main clauses

Ordstilling i helsetning. Omformuler setningene og start med ordene/uttrykkene som står i parentes.

Eksempel:

Jeg bor i Trondheim. (nå)

- Nå bor jeg i Trondheim.

1) Peter må utsette møtet. (dessverre)

Dessverre må Peter utsette møtet.

2) Han skriver e-post til veilederen. (derfor)

Derfor skriver han e-post til veilederen.

3) Hanna ser ikke på tv. (om morgenen)

Om morgenen ser ikke Hanna på tv.

4) Hun ser ikke på tv. (om morgenen)

Om morgenen ser hun ikke på tv.

5) Vi spiser lunsj i kantina. (av og til)

Av og til spiser vi lunsj i kantina.

6) Vi skal spise i kantina i dag. (forresten)

Forresten skal vi spise i kantina i dag.

7) Jeg drar til byen. (hvis det er salg)

Hvis det er salg, drar jeg til byen.

8) Jeg likte å spille fotball. (da jeg var barn)

Da jeg var barn, likte jeg å spille fotball.

9.2 Word order in main clauses 9.2 Wortstellung in Hauptsätzen 9.2 Word order in main clauses

Ordstilling i helsetning. Omformuler setningene og start med ordene/uttrykkene som står i parentes.

Eksempel:

Jeg bor i Trondheim. (nå)

- Nå bor jeg i Trondheim.

1) Peter må utsette møtet. (dessverre)

Dessverre må Peter utsette møtet.

2) Han skriver e-post til veilederen. (derfor)

Derfor skriver han e-post til veilederen.

3) Hanna ser ikke på tv. (om morgenen)

Om morgenen ser ikke Hanna på tv. In the morning, Hanna does not watch TV.

4) Hun ser ikke på tv. (om morgenen)

Om morgenen ser hun ikke på tv.

5) Vi spiser lunsj i kantina. (av og til) (occasionally)

Av og til spiser vi lunsj i kantina.

6) Vi skal spise i kantina i dag. (forresten) (by the way)

Forresten skal vi spise i kantina i dag.

7) Jeg drar til byen. (hvis det er salg) (if it is a sale)

Hvis det er salg, drar jeg til byen.

8) Jeg likte å spille fotball. 8) I enjoyed playing football. (da jeg var barn) (When i was a kid)

Da jeg var barn, likte jeg å spille fotball.