×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Velkommen til LearnNoW (Norwegian on the Web), 7B På kontoret

7B På kontoret

Ben er ingeniør og jobber i et lite firma. Det er et byggfirma. Der har han et kontor med et skrivebord og en PC, en telefon og en skriver, og noen hyller med mange permer.

I dag begynner han på jobb klokka åtte. Først slår han på PC-en og leser e-posten. Det tar nesten en time. Etterpå går han på et møte. Alle kollegaene hans er der, og de diskuterer forskjellige prosjekter. Ben begynner på et nytt prosjekt denne uka. Det er veldig interessant. Sjefen kommer også med mye viktig informasjon.

Etter møtet jobber Ben på kontoret. Han lager modeller og regner ut dimensjoner. Noen ganger har han problemer. Da ringer han til Arne, og så diskuterer de litt. Arne er flink, og de løser problemene sammen.

Ben har lunsj klokka tolv. Da spiser han i kantina. Etter lunsj går Ben tilbake på kontoret. Der sitter han og skriver en rapport. Han sender også noen e-poster. Klokka halv fem slår Ben av PC-en og drar hjem.

Om ettermiddagen snakker Ben med Cecilie. Han forteller om arbeidsdagen:

«I dag begynte jeg på jobb klokka åtte. Først slo jeg på PC-en og leste e-posten. Det tok nesten en time. Etterpå gikk jeg på et møte. Alle var der, og vi diskuterte forskjellige prosjekter. Jeg begynte på et nytt prosjekt denne uka. Sjefen kom også med mye viktig informasjon.

Etter møtet jobbet jeg på kontoret. Jeg laget modeller og regnet ut dimensjoner. Noen ganger hadde jeg problemer. Da ringte jeg til Arne og diskuterte dem med ham. Arne var flink, og vi løste problemene sammen.

Jeg hadde lunsj klokka tolv. Da spiste jeg i kantina. Etter lunsj gikk jeg tilbake på kontoret. Der satt jeg og skrev en rapport. Jeg sendte også noen e-poster. Klokka halv fem slo jeg av PC-en og dro hjem.»

7B På kontoret 7B Im Büro 7B In the office 7Б В каб

Ben er ingeniør og jobber i et lite firma. Ben is an engineer and works in a small company. Бен інженер і працює в невеликій компанії. Det er et byggfirma. It's a construction company. Це будівельна компанія. Der har han et kontor med et skrivebord og en PC, en telefon og en skriver, og noen hyller med mange permer. There he has an office with a desk and a PC, a telephone and a printer, and some shelves with many binders. Orada masası ve bilgisayarı, telefonu ve yazıcısı olan bir ofisi ve birçok klasörle dolu rafları var. Там у нього є кабінет із письмовим столом і комп’ютером, телефоном і принтером і кількома полицями з безліччю папок.

I dag begynner han på jobb klokka åtte. Today he starts work at eight o'clock. Сьогодні він починає роботу о восьмій. Først slår han på PC-en og leser e-posten. First he turns on the PC and reads the email. Спочатку він вмикає ПК і читає електронну пошту. Det tar nesten en time. It takes almost an hour. Це займає майже годину. Etterpå går han på et møte. Afterwards he goes to a meeting. Після цього він йде на зустріч. Alle kollegaene hans er der, og de diskuterer forskjellige prosjekter. All his colleagues are there, and they are discussing different projects. Там усі його колеги і обговорюють різні проекти. Ben begynner på et nytt prosjekt denne uka. Ben is starting a new project this week. Цього тижня Бен починає новий проект. Det er veldig interessant. It is very interesting. Це дуже цікаво. Sjefen kommer også med mye viktig informasjon. The boss also provides a lot of important information. Начальник також надає багато важливої інформації.

Etter møtet jobber Ben på kontoret. After the meeting, Ben works in the office. Після зустрічі Бен працює в офісі. Han lager modeller og regner ut dimensjoner. Er fertigt Modelle und berechnet Maße. He makes models and calculates dimensions. Виготовляє моделі та розраховує розміри. Noen ganger har han problemer. Sometimes he has problems. Іноді у нього виникають проблеми. Da ringer han til Arne, og så diskuterer de litt. Then he calls Arne, and then they discuss a bit. Потім він телефонує Арне, і вони трохи обговорюють. Arne er flink, og de løser problemene sammen. Arne is good, and they solve problems together. Арне розумний, і вони разом вирішують проблеми.

Ben har lunsj klokka tolv. Ben has lunch at twelve. Бен обідає о дванадцятій. Da spiser han i kantina. Then he eats in the canteen. Потім харчується в їдальні. Etter lunsj går Ben tilbake på kontoret. After lunch, Ben goes back to the office. Після обіду Бен повертається в офіс. Der sitter han og skriver en rapport. There he sits and writes a report. Ось він сидить і пише звіт. Han sender også noen e-poster. He also sends some emails. Він також надсилає кілька електронних листів. Klokka halv fem slår Ben av PC-en og drar hjem. At half past five, Ben switches off the PC and goes home. О пів на шосту Бен вимикає комп’ютер і йде додому.

Om ettermiddagen snakker Ben med Cecilie. In the afternoon, Ben talks to Cecilie. Han forteller om arbeidsdagen: He tells about the working day: Про робочий день розповідає:

«I dag begynte jeg på jobb klokka åtte. "Today I started work at eight o'clock. «Сьогодні я почав роботу о восьмій. Først slo jeg på PC-en og leste e-posten. First I turned on the PC and read the email. İlk önce bilgisayarı açtım ve e-postayı okudum. Спочатку я увімкнув ПК і прочитав електронну пошту. Det tok nesten en time. It took almost an hour. Це зайняло майже годину. Etterpå gikk jeg på et møte. Afterwards I went to a meeting. Після цього я пішов на зустріч. Alle var der, og vi diskuterte forskjellige prosjekter. Everyone was there and we discussed different projects. Всі були там, ми обговорювали різні проекти. Jeg begynte på et nytt prosjekt denne uka. I started a new project this week. Цього тижня я почав новий проект. Sjefen kom også med mye viktig informasjon. The boss also provided a lot of important information. Начальник також надав багато важливої інформації.

Etter møtet jobbet jeg på kontoret. After the meeting I worked in the office. Після зустрічі я працював в офісі. Jeg laget modeller og regnet ut dimensjoner. I made models and calculated dimensions. Виготовив моделі та розрахував розміри. Noen ganger hadde jeg problemer. Sometimes I had problems. Іноді у мене були проблеми. Da ringte jeg til Arne og diskuterte dem med ham. Then I called Arne and discussed them with him. Потім я подзвонив Арне і обговорив їх з ним. Arne var flink, og vi løste problemene sammen. Arne was clever, and we solved the problems together. Арне був розумним, і ми разом вирішували проблеми.

Jeg hadde lunsj klokka tolv. I had lunch at twelve o'clock. Я обідав о дванадцятій годині. Da spiste jeg i kantina. Then I ate in the canteen. Тоді я їв у їдальні. Etter lunsj gikk jeg tilbake på kontoret. After lunch I went back to the office. Після обіду я повернувся до офісу. Der satt jeg og skrev en rapport. There I sat and wrote a report. Там я сидів і писав звіт. Jeg sendte også noen e-poster. I also sent some emails. Я також надіслав кілька електронних листів. Klokka halv fem slo jeg av PC-en og dro hjem.» At half past five I switched off the PC and went home."