×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Velkommen til LearnNoW (Norwegian on the Web), 7.2 Possessive pronoun placed in front

7.2 Possessive pronoun placed in front

Foranstilt eiendomspronomen.

Svar med «Nei, det er …….» og riktig eiendomspronomen foran ubestemt form av substantivet. Legg trykk på eiendomspronomenet.

Eksempel:

Er det din sykkel? (hun)

- Nei, det er hennes sykkel!

1) Er det vårt hus? (de)

Nei, det er deres hus!

2) Er det hennes penn? (jeg)

Nei, det er min penn!

3) Er det hans foreldre? (jeg)

Nei, det er mine foreldre!

4) Er det din venn? (han)

Nei, det er hans venn!

7.2 Possessive pronoun placed in front 7.2 Possessivpronomen vorangestellt 7.2 Possessive pronoun placed in front 7.2 Притяжательное местоимение, стоящее впереди 7.2 Присвійний займенник попереду

Foranstilt eiendomspronomen. Prepositioned possessive pronouns. Прийменникові присвійні займенники.

Svar med «Nei, det er …….» og riktig eiendomspronomen foran ubestemt form av substantivet. Answer with "No, it's ……." and the proper possessive pronoun before the indefinite form of the noun. Дайте відповідь «Ні, це ……». і присвійний займенник перед неозначеною формою іменника. Legg trykk på eiendomspronomenet. Put stress on the possessive pronoun. Поставте наголос у присвійному займеннику.

Eksempel:

Er det din sykkel? Is that your bike? Це твій велосипед? (hun)

- Nei, det er hennes sykkel! - No, it's her bike!

1) Er det vårt hus? (de)

Nei, det er deres hus! No, it's their house!

2) Er det hennes penn? 2) Is that her pen? (jeg)

Nei, det er min penn!

3) Er det hans foreldre? 3) Is it his parents? (jeg)

Nei, det er mine foreldre!

4) Er det din venn? (han)

Nei, det er hans venn! No, it's his friend!