×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Velkommen til LearnNoW (Norwegian on the Web), 1.3 Listen and write

1.3 Listen and write

- Lytt og skriv [A]

1) Hva heter du?

2) Hvor kommer du fra?

3) Hvor bor du?

4) Snakker du norsk?

5) Har du familie i Norge?

6) Han reiser med fly til Norge.

- Lytt og skriv [B]

Han heter Tom. Han kommer fra Trondheim. Hun heter Anna. Hun kommer også fra Trondheim. De bor i Oslo. De reiser med fly fra Oslo til Trondheim. De snakker norsk.

- Lytt og skriv svar [C]

Hør på teksten.

- Hva reiser de med?

- Hvor reiser de?

Cecilie kommer fra Frankrike. Hun jobber i Norge. Hun reiser med fly fra Paris til Oslo.

Tom og Emma kommer fra Norge. De reiser også med fly fra Oslo til Trondheim.

Lise reiser ikke med fly til Trondheim. Hun reiser med båt fra Bergen til Trondheim.

Ben venter på Cecilie, Alex og Dina på Gardermoen. De kjører bil fra Gardermoen til Oslo.

1.3 Listen and write 1.3 Hören und schreiben Sie 1.3 Listen and write 1.3 Escuchar y escribir 1.3 Ascolta e scrivi 1.3 Luister en schrijf 1.3 Słuchaj i pisz 1.3 Слушай и пиши 1.3 Слухайте і запишіть 1.3 聽寫

- Lytt og skriv [A] - Hör zu und schreibe [A] - Listen and write [A] - Послухай і напиши [A]

1) Hva heter du? 1) Wie heißt du? 1) What is your name?

2) Hvor kommer du fra? 2) Woher kommst du? 2) Звідки ти?

3) Hvor bor du? 3) Wo wohnst du? 3) Where do you live? 3) Де ти живеш?

4) Snakker du norsk? 4) Do you speak Norwegian?

5) Har du familie i Norge? 5) Do you have family in Norway?

6) Han reiser med fly til Norge. 6) Er reist mit dem Flugzeug nach Norwegen. 6) He travels by plane to Norway. 6) Он едет на самолете в Норвегию. 6) Він їде літаком до Норвегії.

- Lytt og skriv [B] - Listen and write [B]

Han heter Tom. Sein Name ist Tom. His name is Tom. Han kommer fra Trondheim. He comes from Trondheim. Hun heter Anna. Her name is Anna. Hun kommer også fra Trondheim. Sie kommt auch aus Trondheim. She also comes from Trondheim. Вона теж родом із Тронхейму. De bor i Oslo. Sie leben in Oslo. They live in Oslo. De reiser med fly fra Oslo til Trondheim. Sie reisen mit dem Flugzeug von Oslo nach Trondheim. They travel by plane from Oslo to Trondheim. De snakker norsk. They speak Norwegian.

- Lytt og skriv svar [C] - Antworten zuhören und schreiben [C] - Listen and write answers [C]

Hør på teksten. Listen to the text.

- Hva reiser de med? - Womit reisen sie? - What do they travel with? — З чим вони подорожують?

- Hvor reiser de? - Wohin reisen sie? - Where are they traveling?

Cecilie kommer fra Frankrike. Cecilie comes from France. Hun jobber i Norge. Sie arbeitet in Norwegen. She works in Norway. Hun reiser med fly fra Paris til Oslo. She travels by plane from Paris to Oslo.

Tom og Emma kommer fra Norge. Tom and Emma come from Norway. De reiser også med fly fra Oslo til Trondheim. Sie reisen auch mit dem Flugzeug von Oslo nach Trondheim. They also travel by plane from Oslo to Trondheim.

Lise reiser ikke med fly til Trondheim. Lise reist nicht mit dem Flugzeug nach Trondheim. Lise does not travel by plane to Trondheim. Hun reiser med båt fra Bergen til Trondheim. Sie fährt mit dem Boot von Bergen nach Trondheim.

Ben venter på Cecilie, Alex og Dina på Gardermoen. Ben wartet in Gardermoen auf Cecilie, Alex und Dina. Ben is waiting for Cecilie, Alex and Dina at Gardermoen. Бен чекає на Сесілі, Алекса та Діну в Гардермуені. De kjører bil fra Gardermoen til Oslo. Sie fahren von Gardermoen nach Oslo. They drive from Gardermoen to Oslo. Вони їдуть з Гардермуена в Осло.