×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Velkommen til LearnNoW (Norwegian on the Web), 10C Cecilie skal på kurs

10C Cecilie skal på kurs

Cecilie kommer på jobb klokka halv ni som vanlig. Klokka ti skal hun på et kurs. Hun skal lære mer om hva sykepleieren kan gjøre når pasientens hjerte stanser eller når lungene svikter. Cecilie gleder seg til kurset. Hun synes alltid at det er interessant å lære noe nytt innen faget sitt.

Kollegaen hennes, Sissel, sitter allerede ved skrivebordet sitt.

Cecilie: God morgen, Sissel!

Sissel: Hei, Cecilie!

C: Går det bra? Du ser ikke helt frisk ut.

S: Nei, du skjønner, jeg har så vondt i ei tann. Jeg har nesten ikke sovet i natt.

C: Huff da! Har du ringt tannlegen din?

S: Nei, ikke ennå. Jeg tror at jeg har fått en hevelse.

C: Da bør du absolutt kontakte tannlegen.

S: Kan du se noe?

Sissel stikker en finger inn i munnen sin, trekker leppene til side og peker på en av tennene sine. Cecilie kikker inn i munnen hennes.

C: Jeg ser ikke noe spesielt, men jeg synes at du skal ringe likevel.

S: Ja, jeg tror at jeg må det. Kan du ta over i skranken hvis jeg får tannlegetime i dag?

C: Dessverre, det kan jeg ikke. Jeg skal på kurs i avansert hjerte- og lungeredning. Det starter klokka 10 og varer hele resten av dagen.

S: Men det kurset kan du ta neste måned, også. Jeg vet om flere sykepleiere som skal ta det samme kurset da.

C: Hør Sissel, ring tannlegen først, så kan vi snakke om det etterpå. Har du forresten tatt noe smertestillende?

S: Ja, da jeg kom i morges, tok jeg noen tabletter fra medisinskapet.

Sissel ringer tannlegen sin. Han spør om hun har en hevelse. «Nei, jeg tror ikke det», svarer hun mens hun ser på Cecilie. Tannlegen sier at hun kan få en time neste dag, og at hun kan ta noen smertestillende tabletter imens. Han kan sende en resept til et apotek hvis hun trenger det. Det trenger ikke Sissel, men hun vil gjerne avtale en time til dagen etter.

Cecilie puster ut. Da kan hun gå på kurset sitt uten å risikere at Sissel blir sur.

10C Cecilie skal på kurs 10C Cecilie is going to a course 10C Cecilie va a un curso

Cecilie kommer på jobb klokka halv ni som vanlig. Cecilie comes to work at half past nine as usual. Klokka ti skal hun på et kurs. At ten o'clock she is going to a course. Hun skal lære mer om hva sykepleieren kan gjøre når pasientens hjerte stanser eller når lungene svikter. She will learn more about what the nurse can do when the patient's heart stops or when the lungs fail. Hastanın kalbi durduğunda veya akciğerleri iflas ettiğinde hemşirenin neler yapabileceği hakkında daha fazla bilgi edinecek. Cecilie gleder seg til kurset. Cecilie is looking forward to the course. Hun synes alltid at det er interessant å lære noe nytt innen faget sitt. She always finds it interesting to learn something new in her field. Alanında yeni bir şeyler öğrenmeyi her zaman ilginç buluyor.

Kollegaen hennes, Sissel, sitter allerede ved skrivebordet sitt. Her colleague, Sissel, is already sitting at her desk. Meslektaşı Sissel zaten masasında oturuyor.

Cecilie: God morgen, Sissel! Cecilie: Good morning, Sissel!

Sissel: Hei, Cecilie!

C: Går det bra? C: Are you doing well? Du ser ikke helt frisk ut. You don't look quite healthy.

S: Nei, du skjønner, jeg har så vondt i ei tann. S: No, you see, I have such a toothache. S: Hayır, görüyorsunuz, öyle bir dişim ağrıyor ki. Jeg har nesten ikke sovet i natt. I hardly slept last night.

C: Huff da! Har du ringt tannlegen din? Have you called your dentist?

S: Nei, ikke ennå. Jeg tror at jeg har fått en hevelse. I think I have a swelling. Sanırım bende bir şişlik oluştu.

C: Da bør du absolutt kontakte tannlegen. C: Then you should definitely contact the dentist. C: O halde mutlaka diş hekimine başvurmalısınız.

S: Kan du se noe? S: Can you see anything? S: Bir şey görebiliyor musun?

Sissel stikker en finger inn i munnen sin, trekker leppene til side og peker på en av tennene sine. Sissel sticks a finger into her mouth, pulls her lips aside and points to one of her teeth. Sissel parmağını ağzına sokar, dudaklarını kenara çeker ve dişlerinden birini işaret eder. Cecilie kikker inn i munnen hennes. Cecilie looks into her mouth.

C: Jeg ser ikke noe spesielt, men jeg synes at du skal ringe likevel. C: I don't see anything special, but I think you should call anyway.

S: Ja, jeg tror at jeg må det. S: Yes, I think I have to. S: Evet, sanırım buna mecburum. Kan du ta over i skranken hvis jeg får tannlegetime i dag? Can you take over at the counter if I get a dental appointment today? Bugün diş randevum varsa tezgahı devralabilir misin?

C: Dessverre, det kan jeg ikke. C: Unfortunately, I can't. Jeg skal på kurs i avansert hjerte- og lungeredning. I am going to a course in advanced cardiopulmonary resuscitation. İleri kardiyopulmoner resüsitasyon kursuna gidiyorum. Det starter klokka 10 og varer hele resten av dagen. It starts at 10 a.m. and lasts the rest of the day. Saat 10'da başlıyor ve günün geri kalanında sürüyor.

S: Men det kurset kan du ta neste måned, også. S: But you can take that course next month, too. S: Ama o dersi gelecek ay da alabilirsin. Jeg vet om flere sykepleiere som skal ta det samme kurset da. I know of several nurses who will take the same course then. O zaman aynı dersi alacak birkaç hemşire tanıyorum.

C: Hør Sissel, ring tannlegen først, så kan vi snakke om det etterpå. C: Listen Sissel, call the dentist first, then we can talk about it afterwards. C: Dinle Sissel, önce dişçiyi ara, sonra konuşuruz. Har du forresten tatt noe smertestillende? By the way, have you taken any painkillers? Bu arada hiç ağrı kesici aldın mı?

S: Ja, da jeg kom i morges, tok jeg noen tabletter fra medisinskapet. S: Yes, when I arrived this morning, I took some tablets from the medicine cabinet. S: Evet, bu sabah geldiğimde ecza dolabından birkaç tablet aldım.

Sissel ringer tannlegen sin. Sissel calls her dentist. Han spør om hun har en hevelse. He asks if she has a swelling. «Nei, jeg tror ikke det», svarer hun mens hun ser på Cecilie. "No, I don't think so," she replies as she looks at Cecilie. Tannlegen sier at hun kan få en time neste dag, og at hun kan ta noen smertestillende tabletter imens. The dentist says that she can get an appointment the next day, and that she can take some painkillers in the meantime. Diş hekimi ertesi güne randevu alabileceğini ve bu arada ağrı kesici alabileceğini söylüyor. Han kan sende en resept til et apotek hvis hun trenger det. He can send a prescription to a pharmacy if she needs it. Det trenger ikke Sissel, men hun vil gjerne avtale en time til dagen etter. Sissel doesn't need to, but she would like to arrange another appointment the following day. Sissel'in buna ihtiyacı yok ama ertesi gün başka bir randevu ayarlamak istiyor.

Cecilie puster ut. Cecilie exhales. Cecilie nefesini veriyor. Da kan hun gå på kurset sitt uten å risikere at Sissel blir sur. Then she can go to her course without risking Sissel getting upset. O zaman Sissel'in üzülme riskini göze almadan kursuna gidebilir.