×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Norwegian Teacher - Karin, God i norsk - Kapittel 14 - Hvis

God i norsk - Kapittel 14 - Hvis

Hei. Dette er en video til Aschehougs bok "God i norsk" kapittel 14. Hvis.

Hvis er en subjunksjon som står foran en leddsetning.

Du må studere pedagogikk hvis du vil bli lærer.

Hvis du vil bli lærer, må du studere pedagogikk.

Du må si ifra hvis du ikke forstår.

Hvis du ikke forstår, må du si ifra.

Jeg må søke permisjon hvis jeg skal til tannlegen.

Hvis jeg skal til tannlegen, må jeg søke permisjon.

Du kan miste jobben hvis du ikke kommer presis.

Hvis du ikke kommer presis, kan du miste jobben.

Det hjelper å sove hvis du er trøtt.

Hvis du er trøtt, hjelper det å sove.

Du må spise hvis du er sulten.

Hvis du er sulten, må du spise.

Ha det bra.


God i norsk - Kapittel 14 - Hvis

Hei. Dette er en video til Aschehougs bok "God i norsk" kapittel 14. Hvis. Hello. This is a video for Aschehoug's book "Good in Norwegian" chapter 14. If.

Hvis er en subjunksjon som står foran en leddsetning. If is a subjunctive that precedes a clause.

Du må studere pedagogikk hvis du vil bli lærer. You must study pedagogy if you want to become a teacher.

Hvis du vil bli lærer, må du studere pedagogikk. If you want to become a teacher, you have to study pedagogy.

Du må si ifra hvis du ikke forstår. You have to say no if you do not understand.

Hvis du ikke forstår, må du si ifra. If you do not understand, please let us know.

Jeg må søke permisjon hvis jeg skal til tannlegen. I have to apply for leave if I go to the dentist.

Hvis jeg skal til tannlegen, må jeg søke permisjon. If I'm going to the dentist, I have to apply for leave.

Du kan miste jobben hvis du ikke kommer presis. You could lose your job if you do not arrive on time.

Hvis du ikke kommer presis, kan du miste jobben. If you do not arrive on time, you could lose your job.

Det hjelper å sove hvis du er trøtt. It helps to sleep if you are tired.

Hvis du er trøtt, hjelper det å sove. If you are tired, sleeping helps.

Du må spise hvis du er sulten. You must eat if you are hungry.

Hvis du er sulten, må du spise. If you are hungry, you must eat.

Ha det bra. Good bye.