×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Religion og Etikk, 3: Jeg er kristen

3: Jeg er kristen

JEG ER KRISTEN

Jeg er for tiden i militæret. Som kristen er det kanskje et lite paradoks.

I verste tilfelle er man nødt til å ta liv.

Jeg anser meg sjøl som en liberal kristen.

Jeg må tydeligvis være en konservativ kristen.

Men jeg har aldri tenkt på det på den måten, -

- for da ser jeg for meg en stram dame med briller.

IRENE TILHØRTE TIDLIGERE PINSEMENIGHETEN PÅ RØROS

I DAG ER HUN AKTIV I FILADELFIAKIRKEN I OSLO

Jeg ser på meg sjøl som en helt alminnelig kristen.

Enten er du kristen, eller så er du det ikke.

I det siste har jeg fokusert mer på å være en etterfølger av Jesus, -

- og være en som viser godhet generelt.

Nå går jeg i danseteam og lovsangteam hos Filadelfia i Oslo.

Jeg går i kirken hver søndag. Der har jeg mitt store fellesskap.

Der treffer jeg venner, og der har vi det godt i lag.

Hverken mamma eller pappa er spesielt kristne.

Den kristne troen har jeg fått av meg sjøl.

Da jeg var liten, følte jeg alltid at der var noe som var større enn meg sjøl.

Det var noe der ute som alltid kunne lese tankene mine og høre hva jeg sa.

Det var vanskelig å sette ord på det, men jeg følte alltid at der var et eller annet.

Da jeg leste om universet som var så stort, -

- følte jeg at der måtte være noe som var større enn meg.

Det må være noe der ute som har skapt alt dette.

Vitenskapen har jo bevist mye av det som står i Bibelen.

Det syns jeg er en morsom vri, for mange setter Bibelen opp mot vitenskapen.

Men vi jobber egentlig på samme lag, og det syns jeg er veldig spennende.

Jeg er oppvokst i en kristen familie. Det har gått fra barnetro til en voksentro.

Jeg har sagt ja til Jesus mange ganger opp gjennom årene.

De siste årene har jeg tenkt mye på hvor fornuftig og logisk det er.

Jeg har alltid sunget for maten, og som liten var det alltid nattasang.

Jeg er veldig glad i denne.

Jeg har et mål om at jeg skal lese litt i Bibelen hver dag.

Jeg leser ikke Bibelen hver dag, men spesielt hver søndag.

Da tar jeg et dypere dykk ned i Bibelen -

- og fordyper meg litt.

Det nye testamentet er mer nærliggende for meg som liberal kristen, -

- enn det gamle testamentet og arven etter jødedommen.

Det kan kanskje bli litt strengt, litt brutalt og tungt.

Jeg er jo medlem av Den norske kirken.

Men siden ungdomstiden -

- har jeg tilbrakt mye tid i Pinsemenigheten her på Røros.

Nå skal vi til gudstjeneste, -

- eller møte, som mange liker å kalle det.

Da blir det mye lovsang, og det blir preken.

Vi skal starte med å synge.

Vi skal rett og slett proklamere Guds ære.

I motsetning til kirken, har ikke vi noen overbygning som sier noe om -

- hvilken liturgi vi skal bruke, hva slags rekkefølge vi skal ha på ting, -

- hvilke elementer og musikk vi skal bruke, osv.

Vi gjør akkurat som det passer oss.

Det åndelige fellesskapet betyr mye for meg.

Her kan vi være oss selv, og du kan legge alt på Gud.

Det blir veldig stort og beroligende.

Jeg er veldig glad i å be sammen med andre, og be for hverandre.

Jeg opplever ofte Guds nærvær i bønn.

Vi bor seks mann på et rom på brakka.

Så jeg ber som regel en bønn inni meg før jeg legger meg.

Spesielt i nyere tid har det kommet opp dette med ekteskap mellom likekjønnede.

Som liberal kristen er jeg for å vie også likekjønnede.

Vil du ha...

Det er jo kjærligheten man legger vekt på i kristendommen.

-...til din ektefelle? -Ja.

Derfor erklærer jeg at dere er rette ektefolk.

Det er jo like mye kjærlighet mellom likekjønnede.

Om noen velger å gifte seg med en av samme kjønn, -

- er det en personlig sak.

Det er ikke noe jeg legger meg borti. Så lenge de har det bra med hverandre, -

- er det kjempeflott.

Det er en vanskelig sak som jeg selv har et todelt syn på.

Jeg vet hva som står i Bibelen, så det er et vanskelig spørsmål.

Men jeg har bestemt meg for at jeg ikke skal dømme noen.

Det er det jeg har landet på.

Man er ikke nødt til å være gift for å ha samleie. Det syns ikke jeg.

Det er jo bare det at to personer liker hverandre så godt at de kan ha samleie.

Jeg tror alle kjenner seg igjen i den der: "Det er ikke lov å ha sex før ekteskapet."

Det fikk jeg høre mye uten noen begrunnelse.

Det syns jeg er dumt, for det syns jeg alle bør få høre i dag.

Du får høre: "Bruk kondom og prevensjonsmiddel, så går det bra."

"Bare ha sex, så lenge du beskytter deg."

Men det som det ikke snakkes om, er at det ikke beskytter det indre.

Det beskytter ikke hjertet.

Sex er jo en stor og fantastisk ting. Det er noe av det fineste vi har.

Helt fra jeg var liten har jeg tenkt at døden er veldig skummel.

Jeg har alltid tenkt at det kan ikke slutte der.

Det er rart å tenke på, når jeg sitter her i kirken, at man må komme til å ta et liv.

Men det handler også om at man skal beskytte det som betyr noe.

Man skal beskytte folkene rundt seg. Man skal beskytte sitt eget land.


3: Jeg er kristen 3: Ich bin Christ 3: I am a Christian 3: soy cristiano 3 : Je suis chrétien 3: Ik ben een christen

JEG ER KRISTEN {\an2}EG ER KRISTEN

Jeg er for tiden i militæret. Som kristen er det kanskje et lite paradoks. {\an2}Eg er for tida i militæret. Som kristen er det kanskje eit lite paradoks.

I verste tilfelle er man nødt til å ta liv. {\an2}I verste tilfelle er ein nøydd til å ta liv.

Jeg anser meg sjøl som en liberal kristen. {\an2}Eg ser på meg sjølv som ein liberal kristen.

Jeg må tydeligvis være en konservativ kristen. {\an2}Eg må tydelegvis vere ein konservativ kristen.

Men jeg har aldri tenkt på det på den måten, - {\an2}Men eg har aldri tenkt på det på den måten, -

- for da ser jeg for meg en stram dame med briller. {\an2}- for då ser eg for meg ei stram dame med briller.

IRENE TILHØRTE TIDLIGERE PINSEMENIGHETEN PÅ RØROS {\an2}IRENE HØYRDE TIDLEGARE TIL PINSEKYRKJELYDEN PÅ RØROS

I DAG ER HUN AKTIV I FILADELFIAKIRKEN I OSLO {\an2}I DAG ER HO AKTIV I FILADELFIAKYRKJA I OSLO

Jeg ser på meg sjøl som en helt alminnelig kristen. {\an2}Eg ser på meg sjølv som ein heilt alminneleg kristen.

Enten er du kristen, eller så er du det ikke. {\an2}Anten er du kristen, eller så er du det ikkje.

I det siste har jeg fokusert mer på å være en etterfølger av Jesus, - {\an2}I det siste har eg fokusert meir på å vere ein etterfølgjar av Jesus, -

- og være en som viser godhet generelt. {\an2}- og vere ein som viser hjartelag generelt.

Nå går jeg i danseteam og lovsangteam hos Filadelfia i Oslo. {\an2}No går eg i danseteam og lovsongteam hos Filadelfia i Oslo.

Jeg går i kirken hver søndag. Der har jeg mitt store fellesskap. {\an2}Eg går i kyrkja kvar søndag. Der har eg mitt store fellesskap.

Der treffer jeg venner, og der har vi det godt i lag. {\an2}Der treffer eg vennar, og der har vi det godt i lag.

Hverken mamma eller pappa er spesielt kristne. {\an2}Verken mamma eller pappa er spesielt kristne.

Den kristne troen har jeg fått av meg sjøl. {\an2}Den kristne trua har eg fått av meg sjølv.

Da jeg var liten, følte jeg alltid at der var noe som var større enn meg sjøl. {\an2}Då eg var liten, følte eg alltid at der var noko som var større enn meg sjølv.

Det var noe der ute som alltid kunne lese tankene mine og høre hva jeg sa. {\an2}Det var noko der ute som alltid kunne lese tankane mine og høyre kva eg sa.

Det var vanskelig å sette ord på det, men jeg følte alltid at der var et eller annet. {\an2}Det var vanskeleg å setje ord på det, men eg følte alltid at der var eit eller anna.

Da jeg leste om universet som var så stort, - {\an2}Då eg las om universet som var så stort, -

- følte jeg at der måtte være noe som var større enn meg. {\an2}- følte eg at der måtte vere noko som var større enn meg.

Det må være noe der ute som har skapt alt dette. {\an2}Det må vere noko der ute som har skapt alt dette.

Vitenskapen har jo bevist mye av det som står i Bibelen. {\an2}Vitskapen har jo stadfesta mykje av det som står i Bibelen.

Det syns jeg er en morsom vri, for mange setter Bibelen opp mot vitenskapen. {\an2}Det synest eg er ein morosam vri, for mange set Bibelen opp mot vitskapen.

Men vi jobber egentlig på samme lag, og det syns jeg er veldig spennende. {\an2}Men vi jobbar eigentleg på same lag, og det synest eg er veldig spennande.

Jeg er oppvokst i en kristen familie. Det har gått fra barnetro til en voksentro. {\an2}Eg har vakse opp i ein kristen familie. Det har gått frå barnetru til ei vaksentru.

Jeg har sagt ja til Jesus mange ganger opp gjennom årene. {\an2}Eg har sagt ja til Jesus mange gongar opp gjennom åra.

De siste årene har jeg tenkt mye på hvor fornuftig og logisk det er. {\an2}Dei siste åra har eg tenkt mykje på kor fornuftig og logisk det er.

Jeg har alltid sunget for maten, og som liten var det alltid nattasang. {\an2}Eg har alltid sunge for maten, og som liten var det alltid nattasong.

Jeg er veldig glad i denne. {\an2}Eg er veldig glad i denne.

Jeg har et mål om at jeg skal lese litt i Bibelen hver dag. {\an2}Eg har eit mål om at eg skal lese litt i Bibelen kvar dag.

Jeg leser ikke Bibelen hver dag, men spesielt hver søndag. {\an2}Eg les ikkje Bibelen kvar dag, men spesielt kvar søndag.

Da tar jeg et dypere dykk ned i Bibelen - {\an2}Då tek eg eit djupare dykk ned i Bibelen -

- og fordyper meg litt. {\an2}- og fordjupar meg litt.

Det nye testamentet er mer nærliggende for meg som liberal kristen, - {\an2}Det nye testamentet er meir nærliggande for meg som liberal kristen, -

- enn det gamle testamentet og arven etter jødedommen. {\an2}- enn det gamle testamentet og arven etter jødedomen.

Det kan kanskje bli litt strengt, litt brutalt og tungt. {\an2}Det kan kanskje bli litt strengt, litt brutalt og tungt.

Jeg er jo medlem av Den norske kirken. {\an2}Eg er jo medlem av Den norske kyrkje.

Men siden ungdomstiden - {\an2}Men sidan ungdomstida -

- har jeg tilbrakt mye tid i Pinsemenigheten her på Røros. {\an2}- har eg vore mykje hos Pinsekyrkjelyden her på Røros.

Nå skal vi til gudstjeneste, - {\an2}No skal vi til gudsteneste, -

- eller møte, som mange liker å kalle det. {\an2}- eller møte, som mange liker å kalle det.

Da blir det mye lovsang, og det blir preken. {\an2}Då blir det mykje lovsong, og det blir preike.

Vi skal starte med å synge. {\an2}Vi skal starte med å synge.

Vi skal rett og slett proklamere Guds ære. {\an2}Vi skal rett og slett proklamere Guds ære.

I motsetning til kirken, har ikke vi noen overbygning som sier noe om - {\an2}I motsetnad til kyrkja, har ikkje vi nokon overbygnad som seier noko om -

- hvilken liturgi vi skal bruke, hva slags rekkefølge vi skal ha på ting, - {\an2}- kva liturgi vi skal bruke, kva slags rekkjefølgje vi skal ha på ting, -

- hvilke elementer og musikk vi skal bruke, osv. {\an2}- kva element og musikk vi skal bruke, osv.

Vi gjør akkurat som det passer oss. {\an2}Vi gjer akkurat som det passar oss.

Det åndelige fellesskapet betyr mye for meg. {\an2}Det åndelege fellesskapet betyr mykje for meg.

Her kan vi være oss selv, og du kan legge alt på Gud. {\an2}Her kan vi vere oss sjølve, og du kan leggje alt på Gud.

Det blir veldig stort og beroligende. {\an2}Det blir veldig stort og følast trygt.

Jeg er veldig glad i å be sammen med andre, og be for hverandre. {\an2}Eg er veldig glad i å be saman med andre, og be for kvarandre.

Jeg opplever ofte Guds nærvær i bønn. {\an2}Eg opplever ofte Guds nærvær i bøn.

Vi bor seks mann på et rom på brakka. {\an2}Vi bur seks mann på eitt rom på brakka.

Så jeg ber som regel en bønn inni meg før jeg legger meg. {\an2}Så eg ber som regel ei bøn inni meg før eg legg meg.

Spesielt i nyere tid har det kommet opp dette med ekteskap mellom likekjønnede. {\an2}Spesielt i nyare tid har det kome opp dette med ekteskap mellom likekjønna.

Som liberal kristen er jeg for å vie også likekjønnede. {\an2}Som liberal kristen er eg for å vie også likekjønna.

Vil du ha... {\an2}Vil du ha...

Det er jo kjærligheten man legger vekt på i kristendommen. {\an2}Det er jo kjærleiken ein legg vekt på i kristendomen.

-...til din ektefelle? -Ja. {\an2}-...til ektemake? -Ja.

Derfor erklærer jeg at dere er rette ektefolk. {\an2}Då sannar eg at de er rette ektefolk.

Det er jo like mye kjærlighet mellom likekjønnede. {\an2}Det er jo like mykje kjærleik mellom likekjønna.

Om noen velger å gifte seg med en av samme kjønn, - {\an2}Om nokon vel å gifte seg med ein av same kjønn, -

- er det en personlig sak. {\an2}- er det ei personleg sak.

Det er ikke noe jeg legger meg borti. Så lenge de har det bra med hverandre, - {\an2}Det er ikkje noe eg legg meg borti. Så lenge dei har det bra med kvarandre, -

- er det kjempeflott. {\an2}- er det kjempeflott.

Det er en vanskelig sak som jeg selv har et todelt syn på. {\an2}Det er ei vanskeleg sak som eg sjølv har eit todelt syn på.

Jeg vet hva som står i Bibelen, så det er et vanskelig spørsmål. {\an2}Eg veit kva som står i Bibelen, så det er eit vanskeleg spørsmål.

Men jeg har bestemt meg for at jeg ikke skal dømme noen. {\an2}Men eg har bestemt meg for at eg ikkje skal døme nokon.

Det er det jeg har landet på. {\an2}Det er det eg har landa på.

Man er ikke nødt til å være gift for å ha samleie. Det syns ikke jeg. {\an2}Ein er ikkje nøydd til å vere gift for å ha samleie. Det synest ikkje eg.

Det er jo bare det at to personer liker hverandre så godt at de kan ha samleie. {\an2}Det er jo berre det at to personar liker kvarandre så godt at dei kan ha samleie.

Jeg tror alle kjenner seg igjen i den der: "Det er ikke lov å ha sex før ekteskapet." {\an2}Eg trur alle kjenner seg att i den der: "Det er ikkje lov å ha sex før ekteskapet."

Det fikk jeg høre mye uten noen begrunnelse. {\an2}Det fekk eg høyre mykje utan noko grunngjeving.

Det syns jeg er dumt, for det syns jeg alle bør få høre i dag. {\an2}Det synest eg er dumt, for det synest eg alle bør få høyre i dag.

Du får høre: "Bruk kondom og prevensjonsmiddel, så går det bra." {\an2}Du får høyre: "Bruk kondom og prevensjonsmiddel, så går det bra."

"Bare ha sex, så lenge du beskytter deg." {\an2}"Berre ha sex, så lenge du beskyttar deg."

Men det som det ikke snakkes om, er at det ikke beskytter det indre. {\an2}Men det som det ikkje blir snakka om, er at det ikkje beskyttar det indre.

Det beskytter ikke hjertet. {\an2}Det beskyttar ikkje hjartet.

Sex er jo en stor og fantastisk ting. Det er noe av det fineste vi har. {\an2}Sex er jo ein stor og fantastisk ting. Det er noko av det finaste vi har.

Helt fra jeg var liten har jeg tenkt at døden er veldig skummel. {\an2}Heilt frå eg var liten har eg tenkt at døden er veldig skummel.

Jeg har alltid tenkt at det kan ikke slutte der. {\an2}Eg har alltid tenkt at det kan ikkje slutte der.

Det er rart å tenke på, når jeg sitter her i kirken, at man må komme til å ta et liv. {\an2}Det er rart å tenkje på, når eg sit her i kyrkja, at ein må kome til å ta eit liv.

Men det handler også om at man skal beskytte det som betyr noe. {\an2}Men det handlar også om at ein skal beskytte det som betyr noko.

Man skal beskytte folkene rundt seg. Man skal beskytte sitt eget land. {\an2}Ein skal beskytte folka rundt seg. Ein skal beskytte sitt eige land.