×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Religion og Etikk, 2: Jeg er buddhist

2: Jeg er buddhist

JEG ER BUDDHIST - BOKMÅL

Jeg skal til en buddhist.

En som døde for akkurat én uke siden.

Vi skal holde en liten seremoni.

Vi mener at ånden til den døde -

- svever rundt.

Det er derfor veldig bra karma at den kan få høre Buddhas lære.

Da har den stor sjanse for å finne riktig vei -

- opp til det neste livet. Vi hjelper den døde i denne tiden.

Jeg kommer fra Vietnam.

Jeg ønsker å bli en buddha eller en bodhisattva.

Men først og fremst tenker jeg -

- at jeg skal ofre livet mitt for alle.

Det er slik vi hilser.

Jeg er buddhist og tilhører Diamantveibuddhismen i Norge.

Jeg konverterte fra kristendommen til buddhismen i 2005.

Jeg kom i kontakt med buddhismen gjennom en jeg studerte musikk sammen med.

Han introduserte meg for et Diamantvei-senter i Oslo.

Jeg begynte der med meditasjon. Jeg syntes det var interessant, -

- og fikk lyst til å lære mer både om den typen buddhisme -

- og om meditasjon. Meditasjon er en fin måte å finne indre ro på.

Det hjelper også til å forstå sinnet bedre.

I tillegg mediterer vi for å bli opplyst.

Jeg ber fire ganger om dagen.

Første økt begynner -

- klokken seks om morgenen.

Da sitter jeg og mediterer i 20 minutter.

Jeg ber for Norge.

For at vi skal ha en velferdsstat, fordi vi bor her.

Jeg ber for alle jeg kjenner, og for de som er syke.

Jeg ber for de som er døde, for at de skal få det bra i neste liv.

Jeg har valgt å leve i sølibat, -

- fordi jeg vil ofre eller donere livet mitt -

- til folk og til verden.

Jeg skal gjøre alt for folk.

Og jeg skal avstå fra sex og ikke gifte meg. Det er vanskelig.

Alle syns det er vanskelig.

Derfor er det veldig få som velger å bli munker.

I diamantveibuddhismen er ikke begjær så farlig.

Vi kan godt ha begjær, men med måte.

Så lenge vi ikke skader andre eller oss selv.

Det er helt ok at jeg drikker vin og øl, bare jeg ikke skader noen.

Jeg prøver å ikke ha begjær.

Ikke drikke alkohol. Jeg synes det er artig å gå på diskotek.

Men nå prøver jeg å slutte med det.

Jeg velger å studere og meditere -

- for å oppnå det vi kaller bodhisattva.

Tempelet er huset til munkene, så jeg bor i tempelet.

Det er opp til hver enkelt å passe på seg selv.

Alle må selv avgjøre hva som er fornuftig og ikke.

Det vi kaller karma.

Karma er... For å si det enkelt:

Hvis man sår gulerøtter, vokser det ikke opp kaktus, og omvendt.

Du høster det du sår.

Før jeg ble buddhist, hadde jeg et komplisert forhold til døden.

Jeg var veldig redd for døden, og redd for at de rundt meg skulle dø.

Jeg hadde et trøblete forhold til det, -

- og søkte svar i mange andre religioner og filosofier.

Men ingen hadde noe svar på det.

Først da jeg møtte buddhismen, fikk jeg et fullgodt svar -

- som jeg kunne slå meg til ro med.

Jeg syntes at det hørtes fornuftig ut.

Så da ble det buddhisme for meg.

Jeg tror at vi inkarnerer. Når vi dør, -

- går det en viss periode, og så blir vi unnfanget -

- og født på ny i en ny kropp.

Slik har vi holdt på siden "begynnelsesløs tid".

Og slik skal vi holde på i det uendelige, helt til vi blir opplyst.

TICH VIEN GIAC PÅ VEI TIL SEREMONI FOR AVDØD TROSFELLE

Selv om personen er død, er vi ikke ferdig med saken.

Vi kaller på karma, eller sjelen, så den skal gå videre.

Hvis vi ikke ber for dem, kan dårlig karma trekke dem nedover.

Vi som lever, må derfor prøve å trekke dem opp igjen -

- ved å be og lese bønn.

I buddhismen er det veldig viktig at vi i 49 dager -

- gjør alt vi kan for å dele positiv karma til de døde.

Vi leser bønn og prøver å snakke med dem i døden.

Vi tror at de er der, ser oss og hører oss.

De har bare ikke en kropp.

Enten du tror på reinkarnasjon eller ikke, -

- blir du likevel påvirket av karma.

Du er ikke ferdig med saken når du er død.


2: Jeg er buddhist 2: Ich bin Buddhist I am a Buddhist 2: soy budista 2 : je suis bouddhiste

JEG ER BUDDHIST - BOKMÅL I AM BUDDHIST - BOKMÅL EG ER BUDDHIST - NYNORSK

Jeg skal til en buddhist. I am going to a Buddhist. Eg skal til ein buddhist.

En som døde for akkurat én uke siden. One who died exactly one week ago. Ein som døydde for akkurat éi veke sidan. Той, хто помер рівно тиждень тому.

Vi skal holde en liten seremoni. We're going to have a little ceremony. Vi skal halde ein liten seremoni.

Vi mener at ånden til den døde - We believe that the spirit of the dead - Vi meiner at ånda til den avlidne -

- svever rundt. - hovering around. - svever rundt.

Det er derfor veldig bra karma at den kan få høre Buddhas lære. It is therefore very good karma that it can hear the Buddha's teachings. Det er difor veldig bra karma at ho kan få høyre Buddhas lære. Тому це дуже хороша карма, що він може почути вчення Будди.

Da har den stor sjanse for å finne riktig vei - Then it has a high chance of finding the right path - Då har ho stor sjanse for å finne rett veg -

- opp til det neste livet. Vi hjelper den døde i denne tiden. - up to the next life. We help the dead in this time. - opp til det neste livet. Vi hjelper den avlidne i denne tida.

Jeg kommer fra Vietnam. I come from Vietnam. Eg kjem frå Vietnam.

Jeg ønsker å bli en buddha eller en bodhisattva. I want to become a buddha or a bodhisattva. Eg ønskjer å bli ein buddha eller ein bodhisattva. Я хочу стати буддою чи бодхісатвою.

Men først og fremst tenker jeg - But first of all, I think - Men først og fremst tenkjer eg -

- at jeg skal ofre livet mitt for alle. - that I will sacrifice my life for everyone. - at eg skal ofre livet mitt for alle.

Det er slik vi hilser. That's how we greet. Det er slik vi helser.

Jeg er buddhist og tilhører Diamantveibuddhismen i Norge. I am a Buddhist and belong to the Diamond Way Buddhism in Norway. Eg er buddhist og høyrer til Diamantvegbuddhismen i Noreg.

Jeg konverterte fra kristendommen til buddhismen i 2005. I converted from Christianity to Buddhism in 2005. Eg konverterte frå kristendomen til buddhismen i 2005.

Jeg kom i kontakt med buddhismen gjennom en jeg studerte musikk sammen med. I came into contact with Buddhism through someone I studied music with. Eg kom i kontakt med buddhismen gjennom ein eg studerte musikk saman med.

Han introduserte meg for et Diamantvei-senter i Oslo. He introduced me to a Diamantvei center in Oslo. Han introduserte meg for eit Diamantveg-senter i Oslo.

Jeg begynte der med meditasjon. Jeg syntes det var interessant, - I started there with meditation. I thought it was interesting, - Eg byrja der med meditasjon. Eg syntest det var interessant, - Я почав там із медитації. Мені здалося, що це цікаво, -

- og fikk lyst til å lære mer både om den typen buddhisme - - and wanted to learn more both about that type of Buddhism -

- og om meditasjon. Meditasjon er en fin måte å finne indre ro på. - and about meditation. Meditation is a great way to find inner peace.

Det hjelper også til å forstå sinnet bedre. It also helps to understand the mind better. Det hjelper også til å forstå sinnet betre.

I tillegg mediterer vi for å bli opplyst. In addition, we meditate to become enlightened. I tillegg mediterer vi for å bli opplyste.

Jeg ber fire ganger om dagen. I pray four times a day. Eg ber fire gongar om dagen.

Første økt begynner - First session begins - Første økt byrjar - Перший сеанс починається -

- klokken seks om morgenen. - at six in the morning. - klokka seks om morgonen.

Da sitter jeg og mediterer i 20 minutter. Then I sit and meditate for 20 minutes. Då sit eg og mediterer i 20 minutt.

Jeg ber for Norge. I pray for Norway. Eg ber for Noreg.

For at vi skal ha en velferdsstat, fordi vi bor her. For us to have a welfare state, because we live here. For at vi skal ha ein velferdsstat, fordi vi bur her. Щоб у нас була соціальна держава, бо ми тут живемо.

Jeg ber for alle jeg kjenner, og for de som er syke. I pray for everyone I know, and for those who are sick. Eg ber for alle eg kjenner, og for dei som er sjuke. Я молюся за всіх, кого знаю, і за тих, хто хворий.

Jeg ber for de som er døde, for at de skal få det bra i neste liv. I pray for those who have died, that they will be well in the next life. Eg ber for dei som er døde, for at dei skal få det bra i neste liv.

Jeg har valgt å leve i sølibat, - I have chosen to live in celibacy, - Eg har valt å leve i sølibat, -

- fordi jeg vil ofre eller donere livet mitt - - because I want to sacrifice or donate my life - - fordi eg vil ofre eller donere livet mitt -

- til folk og til verden. - to people and to the world. - til folk og til verda.

Jeg skal gjøre alt for folk. I will do everything for people. Eg skal gjere alt for folk.

Og jeg skal avstå fra sex og ikke gifte meg. Det er vanskelig. And I will abstain from sex and not marry. It is difficult. Og eg skal avstå frå sex og ikkje gifte meg. Det er vanskeleg.

Alle syns det er vanskelig. Everyone finds it difficult. Alle synest det er vanskeleg.

Derfor er det veldig få som velger å bli munker. Therefore, very few choose to become monks. Difor er det veldig få som vel å bli munkar. Тому мало хто вирішує стати монахом.

I diamantveibuddhismen er ikke begjær så farlig. In Diamond Way Buddhism, lust is not so dangerous. I diamantvegbuddhismen er ikkje begjær så farleg. У буддизмі Алмазного шляху хіть не така небезпечна.

Vi kan godt ha begjær, men med måte. We can have lust, but in moderation. Vi kan godt ha begjær, men med måte. Ми можемо мати хіть, але в міру.

Så lenge vi ikke skader andre eller oss selv. As long as we don't harm others or ourselves. Så lenge vi ikkje skader andre eller oss sjølve. Поки ми не завдаємо шкоди іншим або собі.

Det er helt ok at jeg drikker vin og øl, bare jeg ikke skader noen. It's perfectly fine for me to drink wine and beer, as long as I don't harm anyone. Det er heilt ok at eg drikk vin og øl, berre eg ikkje skader nokon. Для мене цілком нормально пити вино і пиво, якщо я нікому не завдаю шкоди.

Jeg prøver å ikke ha begjær. I try not to have lust. Eg prøver å ikkje ha begjær. Я намагаюся не мати хтивості.

Ikke drikke alkohol. Jeg synes det er artig å gå på diskotek. Do not drink alcohol. I think it's fun to go to the disco. Ikkje drikke alkohol. Eg synest det er artig å gå på diskotek. Не вживати алкоголь. Я думаю, що це весело піти на дискотеку.

Men nå prøver jeg å slutte med det. But now I'm trying to stop it. Men no prøver eg å slutte med det.

Jeg velger å studere og meditere - I choose to study and meditate - Eg vel å studere og meditere -

- for å oppnå det vi kaller bodhisattva. - to achieve what we call bodhisattva. - for å oppnå det vi kallar bodhisattva.

Tempelet er huset til munkene, så jeg bor i tempelet. The temple is the house of the monks, so I live in the temple. Tempelet er huset til munkane, så eg bur i tempelet.

Det er opp til hver enkelt å passe på seg selv. It is up to each individual to take care of themselves. Det er opp til kvar enkelt å passe på seg sjølv. Кожна особистість повинна піклуватися про себе.

Alle må selv avgjøre hva som er fornuftig og ikke. Everyone has to decide for themselves what is reasonable and what is not. Alle må avgjere sjølv kva som er fornuftig og ikkje.

Det vi kaller karma. What we call karma. Det vi kallar karma.

Karma er... For å si det enkelt: Karma is... To put it simply: Karma er... For å seie det enkelt:

Hvis man sår gulerøtter, vokser det ikke opp kaktus, og omvendt. If you sow carrots, cactus will not grow, and vice versa. Viss ein sår gulrøter, veks det ikkje opp kaktus, og omvendt. Якщо посіяти моркву, то кактус не виросте, і навпаки.

Du høster det du sår. You reap what you sow. Du haustar det du sår.

Før jeg ble buddhist, hadde jeg et komplisert forhold til døden. Before I became a Buddhist, I had a complicated relationship with death. Før eg blei buddhist, hadde eg eit komplisert forhold til døden.

Jeg var veldig redd for døden, og redd for at de rundt meg skulle dø. I was very afraid of death, and afraid that those around me would die. Eg var veldig redd for døden, og redd for at dei rundt meg skulle døy.

Jeg hadde et trøblete forhold til det, - I had a troubled relationship with it, - Eg hadde eit trøblete forhold til det, -

- og søkte svar i mange andre religioner og filosofier. - and sought answers in many other religions and philosophies. - og søkte svar i mange andre religionar og filosofiar.

Men ingen hadde noe svar på det. But no one had an answer to that. Men ingen hadde noko svar på det.

Først da jeg møtte buddhismen, fikk jeg et fullgodt svar - Only when I met Buddhism did I get a perfectly good answer - Først då eg møtte buddhismen, fekk eg eit fullgodt svar - Тільки коли я познайомився з буддизмом, я отримав ідеальну відповідь -

- som jeg kunne slå meg til ro med. - that I could settle down with. - eg kunne slå meg til ro med. - з якою я міг би оселитися.

Jeg syntes at det hørtes fornuftig ut. I thought that sounded reasonable. Eg syntest at det høyrdest fornuftig ut.

Så da ble det buddhisme for meg. So then it became Buddhism for me. Så då blei det buddhisme for meg.

Jeg tror at vi inkarnerer. Når vi dør, - I believe that we incarnate. When we die, - Eg trur at vi inkarnerer. Når vi døyr, -

- går det en viss periode, og så blir vi unnfanget - - a certain period of time passes, and then we are conceived - - går det ein viss periode, så blir vi til liv att - - проходить певний період часу, а потім ми зачалися -

- og født på ny i en ny kropp. - and born again in a new body. - og fødde på ny i ein ny kropp.

Slik har vi holdt på siden "begynnelsesløs tid". This is how we have been since "beginningless time". Slik har vi halde på sidan "byrjingslaus tid".

Og slik skal vi holde på i det uendelige, helt til vi blir opplyst. And so we shall continue ad infinitum, until we are enlightened. Og slik skal vi halde på i det uendelege, heilt til vi blir opplyste.

TICH VIEN GIAC PÅ VEI TIL SEREMONI FOR AVDØD TROSFELLE TICH VIEN GIAC ON THE WAY TO CEREMONY FOR DEAD FAITHFUL TICH VIEN GIAC PÅ VEG TIL SEREMONI FOR AVLIDEN TRUSFELLE

Selv om personen er død, er vi ikke ferdig med saken. Even if the person is dead, we are not done with the case. Sjølv om personen er død, er vi ikkje ferdige med saka. Навіть якщо людина померла, ми не закінчили справу.

Vi kaller på karma, eller sjelen, så den skal gå videre. We call on karma, or the soul, so it will move on. Vi kallar på karma, eller sjela, så ho skal gå vidare.

Hvis vi ikke ber for dem, kan dårlig karma trekke dem nedover. If we don't pray for them, bad karma can drag them down. Viss vi ikkje ber for dei, kan dårleg karma trekkje dei nedover.

Vi som lever, må derfor prøve å trekke dem opp igjen - We who live must therefore try to pull them up again - Vi som lever, må soleis prøve å trekkje dei opp att -

- ved å be og lese bønn. - by praying and reading a prayer. - ved å be og lese bøn.

I buddhismen er det veldig viktig at vi i 49 dager - In Buddhism it is very important that we for 49 days - I buddhismen er det veldig viktig at vi i 49 dagar -

- gjør alt vi kan for å dele positiv karma til de døde. - do everything we can to share positive karma with the dead. - gjer så godt vi kan for å dele positiv karma til dei avlidne.

Vi leser bønn og prøver å snakke med dem i døden. We read prayers and try to talk to them in death. Vi les bønn og prøver å snakke med dei i døden.

Vi tror at de er der, ser oss og hører oss. We believe that they are there, seeing us and hearing us. Vi trur at dei er der, ser oss og høyrer oss.

De har bare ikke en kropp. They just don't have a body. Dei har berre ikkje ein kropp.

Enten du tror på reinkarnasjon eller ikke, - Whether you believe in reincarnation or not, - Anten du trur på reinkarnasjon eller ikkje, -

- blir du likevel påvirket av karma. - you are still affected by karma. - blir du likevel påverka av karma. - на вас все ще впливає карма.

Du er ikke ferdig med saken når du er død. You're not done with the case when you're dead. Du er ikkje ferdig med saka når du er død. Ви не закінчите справу, коли помрете.