×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Religion og Etikk, 11: Hvorfor forandrer etikken seg?

11: Hvorfor forandrer etikken seg?

[HVORFOR FORANDRER ETIKKEN SEG?]

Etikken forandrer seg hovedsakelig fordi samfunnet forandrer seg.

Et eksempel på det er at mens det før var en viktig plikt å ta vare på de eldre, -

- gi penger til fattige, -

- så har samfunnet forandret seg.

I dag er mye av dette overlatt til velferdsstaten.

Og det er blitt en plikt å betale skatt.

Selvfølgelig, vi bør også ta vare på de eldre og gi til de fattige, -

- men tyngdepunktet har forskjøvet seg.

En annen ting som gjør at etikken forandrer seg, -

- det er... Hegel har en forklaring på det.

Vi mennesker har masse motstridende behov.

Vi ønsker frihet på den ene siden, -

- og så ønsker vi trygghet på den andre.

Det er veldig vanskelig å tilfredsstille disse behovene samtidig, -

-så da har vi gjerne at i én epoke -

- tilfredsstiller man behovet for trygghet.

Til slutt blir friheten fullstendig kvalt.

Og så gjør man opprør og slår kontra, -

- og så får man en epoke med enormt fokus på friheten.

Nå er vi kanskje der.

Og så begynner noen å lengte etter -

- en sterk leder og tradisjon, og så videre.

Og så kanskje slår det kontra igjen.

Ja, det kommer an på hva vi mener med etikken her igjen, da.

Hvis man mener "Hvorfor forandrer folks tenkning om etikk seg"?

- så handler jo det nettopp om -

- samfunnsforhold, historien påvirker hva vi tenker, -

- hvilke spørsmål vi stiller, hvilke svar som er tilgjengelige for oss.

Men hvis vi spør: "Forandrer de etiske sannhetene seg over tid?"

Er det slik at noe som er rett på ett tidspunkt, kan være galt på et annet?

På en måte vil de fleste si at det kan det jo være.

Når lokale skikker og tradisjoner endrer seg, -

- kan det jo være at det som tidligere var respektfullt, for eksempel, -

- senere blir respektløst.

Men selve målestokken, -

- altså det at respektfullhet er bra og at respektløshet er dårlig, -

- forandrer den seg også?

Og det er jo et litt større spørsmål.

Man må spørre seg:

Er det slik at historien påvirker, er det slik at den påvirker -

- at den har makten til å kunne forme slike ting også?

Og det kommer kanskje an på, da, -

- hvis man ser på etikken som en veldig sosialt konstruert ting, -

- som en ting som lett kunne vært annerledes, -

- så kan man se for seg at etikken forandrer seg mye opp gjennom historien.

Altså, hva som ultimalt sett er sant om etikken, -

- kan forandre seg opp gjennom historien.

Men hvis man tenker at etiske sannheter er noe mer grunnleggende, -

- noe som kanskje hefter ved verden som sådan, -

- eller ved liv som sådan, -

- så vil man kanskje helle i retning av at -

- nei, de etiske sannhetene forandrer seg ikke med historien.


11: Hvorfor forandrer etikken seg? 11: Warum ändert sich die Ethik? 11: Why do ethics change? 11 : Pourquoi l’éthique change-t-elle ? 11: Dlaczego etyka się zmienia? 11: Чому етика змінюється?

**[HVORFOR FORANDRER ETIKKEN SEG?]**

Etikken forandrer seg hovedsakelig fordi samfunnet forandrer seg.

Et eksempel på det er at mens det før var en viktig plikt å ta vare på de eldre, -

- gi penger til fattige, -

- så har samfunnet forandret seg.

I dag er mye av dette overlatt til velferdsstaten.

Og det er blitt en plikt å betale skatt.

Selvfølgelig, vi bør også ta vare på de eldre og gi til de fattige, -

- men tyngdepunktet har forskjøvet seg. - but the center of gravity has shifted.

En annen ting som gjør at etikken forandrer seg, -

- det er... Hegel har en forklaring på det.

Vi mennesker har masse motstridende behov. We humans have lots of conflicting needs.

Vi ønsker frihet på den ene siden, -

- og så ønsker vi trygghet på den andre.

Det er veldig vanskelig å tilfredsstille disse behovene samtidig, - It is very difficult to satisfy these needs at the same time, -

-så da har vi gjerne at i én epoke -

- tilfredsstiller man behovet for trygghet.

Til slutt blir friheten fullstendig kvalt.

Og så gjør man opprør og slår kontra, -

- og så får man en epoke med enormt fokus på friheten.

Nå er vi kanskje der.

Og så begynner noen å lengte etter -

- en sterk leder og tradisjon, og så videre.

Og så kanskje slår det kontra igjen.

Ja, det kommer an på hva vi mener med etikken her igjen, da.

Hvis man mener "Hvorfor forandrer folks tenkning om etikk seg"?

- så handler jo det nettopp om -

- samfunnsforhold, historien påvirker hva vi tenker, - - social conditions, history affects what we think, -

- hvilke spørsmål vi stiller, hvilke svar som er tilgjengelige for oss. - what questions we ask, what answers are available to us.

Men hvis vi spør: "Forandrer de etiske sannhetene seg over tid?" But if we ask: "Do the ethical truths change over time?"

Er det slik at noe som er rett på ett tidspunkt, kan være galt på et annet?

På en måte vil de fleste si at det kan det jo være.

Når lokale skikker og tradisjoner endrer seg, - When local customs and traditions change, -

- kan det jo være at det som tidligere var respektfullt, for eksempel, -

- senere blir respektløst.

Men selve målestokken, - But the scale itself, -

- altså det at respektfullhet er bra og at respektløshet er dårlig, - - i.e. that respectability is good and that disrespect is bad, -

- forandrer den seg også?

Og det er jo et litt større spørsmål.

Man må spørre seg:

Er det slik at historien påvirker, er det slik at den påvirker - Is it the case that history affects, is it the case that it affects -

- at den har makten til å kunne forme slike ting også?

Og det kommer kanskje an på, da, -

- hvis man ser på etikken som en veldig sosialt konstruert ting, -

- som en ting som lett kunne vært annerledes, -

- så kan man se for seg at etikken forandrer seg mye opp gjennom historien.

Altså, hva som ultimalt sett er sant om etikken, -

- kan forandre seg opp gjennom historien.

Men hvis man tenker at etiske sannheter er noe mer grunnleggende, -

- noe som kanskje hefter ved verden som sådan, -

- eller ved liv som sådan, -

- så vil man kanskje helle i retning av at -

- nei, de etiske sannhetene forandrer seg ikke med historien.