×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Religion og Etikk, 10: Hva kom først, etikk eller religion?

10: Hva kom først, etikk eller religion?

[HVA KOM FØRST, ETIKK ELLER RELIGION?]

Jeg tror at moralen og religionen utviklet seg parallelt.

Fordi vi mennesker er flokkdyr, -

- vi har levd i flokk, -

- og det har fordret av oss -

-at vi har utviklet moralske regler.

Og som vesener er vi opptatte av mening, -

- og vi trenger å forstå, -

- så vi har laget, eller produsert, grunner -

- i form av myter om hvordan vi ble til, -

- og så videre.

Så jeg tenker at dette er noe som har skjedd parallelt.

Og hvis man ser på de første mytene i historien, -

- så er de fulle av moral.

Tenk på myten om Ikaros.

Der er det Ikaros som flyr opp til sola, -

- og vingene blir brent og han faller ned.

Der ligger det en tydelig moral, ikke sant.

Man må ikke være for bråmoden.

Altså, det er en moral mot hybris.

Man må ikke tro for høyt om seg selv.

Da faller man fort.

Et standard filosofisvar er jo -

- når noen spør om hva som kom først av noe,

- så kommer det veldig an på hva man mener -

- når man bruker disse begrepene.

Hva er det man mener med etikk, -

- og hva mener man med religion?

Svaret uansett er nok at disse er veldig, veldig gamle.

Etikk, forstått litt mer moderne, er jo systematisk refleksjon -

- rundt hva som er rett og galt.

Kanskje har det fantes noe som er rett og galt for alltid, -

- og kanskje har folk hatt en del tanker -

- om at det er rett og det er galt,

Men den filosofiske tenkingen rundt det, -

- det er jo det vi ofte kaller etikk i dag.

Og da er nok religionen eldst.

Religioner er noe som har kjennetegnet menneskelige samfunn stort sett alltid.

Man har hatt ritualer, man har hatt praksiser, -

- man har hatt måter å komme sammen på.

Og det kan man jo ha uten å reflektere så mye, -

- argumentere så mye, rundt hva som er rett og galt.

Da vil jeg si at religionen er eldst, -

- og at etikken er noe som vokser ut litt senere enn religionen.


10: Hva kom først, etikk eller religion? 10: Was war zuerst da, Ethik oder Religion? 10: Which came first, ethics or religion? 10: ¿Qué fue primero, la ética o la religión? 10: Что было первым: этика или религия?

**[HVA KOM FØRST, ETIKK ELLER RELIGION?]**

Jeg tror at moralen og religionen utviklet seg parallelt.

Fordi vi mennesker er flokkdyr, -

- vi har levd i flokk, -

- og det har fordret av oss - - and it has demanded of us -

-at vi har utviklet moralske regler. - that we have developed moral rules.

Og som vesener er vi opptatte av mening, - And as beings we are preoccupied with meaning, -

- og vi trenger å forstå, - - and we need to understand, -

- så vi har laget, eller produsert, grunner - - so we have made, or produced, reasons -

- i form av myter om hvordan vi ble til, - - in the form of myths about how we came to be, -

- og så videre. - and so on.

Så jeg tenker at dette er noe som har skjedd parallelt. So I think that this is something that has happened in parallel.

Og hvis man ser på de første mytene i historien, - And if you look at the first myths in history, -

- så er de fulle av moral. - then they are full of morals.

Tenk på myten om Ikaros.

Der er det Ikaros som flyr opp til sola, - There it is Icarus who flies up to the sun, -

- og vingene blir brent og han faller ned. - and the wings are burned and he falls down.

Der ligger det en tydelig moral, ikke sant. There is a clear moral there, isn't it.

Man må ikke være for bråmoden. One must not be too hasty.

Altså, det er en moral mot hybris. So, there is a moral against hubris.

Man må ikke tro for høyt om seg selv. You must not think too highly of yourself.

Da faller man fort. Then you fall quickly.

Et standard filosofisvar er jo - A standard philosophy answer is -

- når noen spør om hva som kom først av noe, - when someone asks what came first of something,

- så kommer det veldig an på hva man mener - - then it really depends on what you mean -

- når man bruker disse begrepene. - when using these terms.

Hva er det man mener med etikk, - What is meant by ethics, -

- og hva mener man med religion? - and what do you mean by religion?

Svaret uansett er nok at disse er veldig, veldig gamle. The answer is probably that these are very, very old.

Etikk, forstått litt mer moderne, er jo systematisk refleksjon - Ethics, understood a bit more modernly, is after all systematic reflection -

- rundt hva som er rett og galt. - about what is right and wrong.

Kanskje har det fantes noe som er rett og galt for alltid, - Perhaps there has always been a right and a wrong, -

- og kanskje har folk hatt en del tanker - - and maybe people have had a lot of thoughts -

- om at det er rett og det er galt, - about what is right and what is wrong,

Men den filosofiske tenkingen rundt det, -

- det er jo det vi ofte kaller etikk i dag.

Og da er nok religionen eldst. And then religion is probably the oldest.

Religioner er noe som har kjennetegnet menneskelige samfunn stort sett alltid. Religions are something that have characterized human societies almost always.

Man har hatt ritualer, man har hatt praksiser, -

- man har hatt måter å komme sammen på.

Og det kan man jo ha uten å reflektere så mye, - And you can have that without reflecting so much, -

- argumentere så mye, rundt hva som er rett og galt.

Da vil jeg si at religionen er eldst, - Then I would say that religion is the oldest, -

- og at etikken er noe som vokser ut litt senere enn religionen. - and that ethics is something that grows out a little later than religion.