×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

NRK Unormal, Gutter trenger mer frihet enn jenter?!

Gutter trenger mer frihet enn jenter?!

-Jeg vil ikke ha chili! -Jeg spiste chili, OK?

Paprika?

-Velkommen til NRK Unormal. -Kult med ny kanal!

Sjukt kult, azz.

-Alice, hva skal vi i dag?

Se på "Chattes", der folk med sterke meninger diskuterer og debatterer.

À propos sterkt. Hvis vi er uenige, -

- må vi spise enten paprika eller chili, som er blanda i disse haugene.

-Først episoden om likestilling. -Da kjører vi.

Litt uenig i de tøflene.

Dagens første påstand, folkens.

Skal vi ta om vi er uenige?

Det er ikke noe jeg tenker, det er noe jeg vet.

Han vet. Vi er uenige. Gutter trenger ikke mer frihet enn jenter.

-De burde ha mer frihet enn jenter. -Hvorfor det?

Med lik frihet hadde de vært som hunder uten bånd som løper etter gulrøtter.

Hunder som springer etter gulrøtter?

OK.

-Vi er uenige hver gang. -Nå var det chili. Jeg fikk sånne frø.

Flere kvinner, ikke jenter, men kvinner, blir som menn.

Er det feil?

Det er derfor vi har jente og gutt. Det går ikke. Dette går. Det er forskjell.

-Det går an å ha sex som gutt og gutt. Og jente og jente.

-Det er ikke bare én måte å ha sex på. -Da må jeg være uenig, da.

-Gud. Herlighet. -Chili.

Sånn jeg tenker, klarer gutt seg bedre enn jente.

Det er ikke sånn at en gutt automatisk klarer seg bedre.

-Paprika. -Chili. Det var en sterk bit!

-Menn voldtar kvinner, ikke motsatt. -Feil påstand.

Damer kan faktisk voldta menn. Det må vi ikke glemme.

Alle menn voldtar ikke damer, og alle damer voldtar ikke menn.

-Jeg orker ikke. -Kanskje en paprika? Nei.

-Paprika. -Paprika. Nei, chili.

Det er flere episoder, vi skal se på en til. Dette handler om sex, så ...

Let's talk about sex, baby.

Alle bestemmer over sin kropp. Ingen bestemmer over andres kropp.

Jeg mener det er best å holde seg til ekteskap.

Det er ikke best å holde seg til ekteskap. Det er opp til hver enkelt.

Ville du giftet deg med en jente som har hatt samleie med en annen før deg?

Det min fremtidige kone har gjort før meg, har ikke noe med meg å gjøre.

Men hvis jeg vet at hun har ligget med 100- 200, mister jeg interessen.

"OK, alle kan være der". Det blir ikke spesielt.

Uenig. Hvor mange du har hatt sex med før du blir sammen med en person, -

- har du ikke noe med. Er dere sammen resten av livet, blir du den siste.

Chili.

Hva er jomfruhinna? Hoda?

-Finnes det? -Vet dere hva som er der, da?

Skjedekrans. Den er egentlig forskjellig fra jente til jente.

Hullete, tykk eller tynn, noen ble ikke født med den.

Det er en sosial konstruksjon for å hindre jenter fra å ha sex.

Jomfruhindre.

Det er kontroll av kvinner. Jomfruhinna finnes ikke. Nytt ord.

Vi har spurt seerne om mytene rundt jomfruhinna.

I spagaten sprekker den. Bruker du tampong, ryker den.

Får du en ball der nede, mister du jomfrudommen.

Hoppetau? Da sprekker den.

Mer vann! Før, etter bryllupsnatta, skulle man henge opp lakenet -

- for å vise hele familien at det hadde vært sex.

-Du måtte jo ha sex for å... -Ah, dott i øret!

-Og kongelige og sånn, de tror jeg... -Vann!

Det finnes jo folk som er aseksuelle. At de ikke har lyst på sex.

Men du er interessert i noen, og da betyr det ikke...

At du er mindre verdt for det, eller hva? Går det bra?

Jeg har stor respekt for det du sier.

Tusen takk.

-Der var vi ferdige. -Ferdige med episoden om sex.

Det ble en del chili på rappen der.

Jeg tror vi begge var ganske uenige. Ser sånn ut på deg.

Ja. Det var veldig mange gode ting som ble sagt, -

- men også påstander vi ikke er helt enige i.

Og noen uttalelser vi skulle ønske kunne være med i debatten.

Men hvis du har noen tanker om sex eller likestilling, kan dere kommentere -

- og si hva vi skal lage i neste video. Dere kan se "Chattes" i NRK TV.

Der kan dere se hele episoder. Og abonner.

Gutter trenger mer frihet enn jenter?! Jungen brauchen mehr Freiheiten als Mädchen?! Boys need more freedom than girls?! Os meninos precisam de mais liberdade que as meninas?! Мальчикам нужно больше свободы, чем девочкам?! Erkeklerin kızlardan daha fazla özgürlüğe mi ihtiyacı var? Хлопцям потрібно більше свободи, ніж дівчатам?!

-Jeg vil ikke ha chili! -Jeg spiste chili, OK? - I don't want chili! - I ate chili, OK?

Paprika?

-Velkommen til NRK Unormal. -Kult med ny kanal! - Welcome to NRK Unormal. - Cool with a new channel!

Sjukt kult, azz. Pretty cool, azz.

-Alice, hva skal vi i dag? -Alice, what are we going to do today?

Se på "Chattes", der folk med sterke meninger diskuterer og debatterer. Look at "Chattes", where people with strong opinions discuss and debate.

À propos sterkt. Hvis vi er uenige, - À propos strongly. If we disagree, -

- må vi spise enten paprika eller chili, som er blanda i disse haugene. - do we have to eat either paprika or chili, which are mixed in these piles.

-Først episoden om likestilling. -Da kjører vi. -The first episode about equality. - Then we drive.

Litt uenig i de tøflene. Slightly disagree with those slippers.

Dagens første påstand, folkens. First claim of the day, folks.

Skal vi ta om vi er uenige? Should we agree if we disagree?

Det er ikke noe jeg tenker, det er noe jeg vet. It's not something I think, it's something I know.

Han vet. Vi er uenige. Gutter trenger ikke mer frihet enn jenter. He knows. We disagree. Boys do not need more freedom than girls.

-De burde ha mer frihet enn jenter. -Hvorfor det? - They should have more freedom than girls. -Why?

Med lik frihet hadde de vært som hunder uten bånd som løper etter gulrøtter. With equal freedom they would have been like dogs without a leash running after carrots.

Hunder som springer etter gulrøtter? Dogs running after carrots?

OK.

-Vi er uenige hver gang. -Nå var det chili. Jeg fikk sånne frø. - We disagree every time. - Now it was chili. I got seeds like that.

Flere kvinner, ikke jenter, men kvinner, blir som menn. More women, not girls, but women, are becoming like men.

Er det feil? Is it wrong?

Det er derfor vi har jente og gutt. Det går ikke. Dette går. Det er forskjell. That's why we have a girl and a boy. It doesn't work. This goes. There is a difference.

-Det går an å ha sex som gutt og gutt. Og jente og jente. - It is possible to have sex as a boy and a boy. And girl and girl.

-Det er ikke bare én måte å ha sex på. -Da må jeg være uenig, da. - There is not just one way to have sex. - Then I have to disagree, then.

-Gud. Herlighet. -Chili. -God. Glory. - Chili.

Sånn jeg tenker, klarer gutt seg bedre enn jente. The way I think, boys do better than girls.

Det er ikke sånn at en gutt automatisk klarer seg bedre. It's not like a boy automatically does better.

-Paprika. -Chili. Det var en sterk bit! -Paprika. - Chili. It was a strong bite!

-Menn voldtar kvinner, ikke motsatt. -Feil påstand. - Men rape women, not the other way around. - Wrong claim.

Damer kan faktisk voldta menn. Det må vi ikke glemme. Women can actually rape men. We must not forget.

Alle menn voldtar ikke damer, og alle damer voldtar ikke menn. All men do not rape women, and all women do not rape men.

-Jeg orker ikke. -Kanskje en paprika? Nei. -I can not bear. - Maybe a bell pepper? No.

-Paprika. -Paprika. Nei, chili. -Paprika. -Paprika. No, chili.

Det er flere episoder, vi skal se på en til. Dette handler om sex, så ... There are more episodes, we will watch one more. This is about sex, so…

Let's talk about sex, baby.

Alle bestemmer over sin kropp. Ingen bestemmer over andres kropp. Everyone decides about their body. No one decides over someone else's body.

Jeg mener det er best å holde seg til ekteskap. I think it's best to stick to marriage.

Det er ikke best å holde seg til ekteskap. Det er opp til hver enkelt. It is not best to stick to marriage. It is up to each individual.

Ville du giftet deg med en jente som har hatt samleie med en annen før deg? Would you marry a girl who has had intercourse with another before you?

Det min fremtidige kone har gjort før meg, har ikke noe med meg å gjøre. What my future wife has done before me has nothing to do with me.

Men hvis jeg vet at hun har ligget med 100- 200, mister jeg interessen. But if I know that she has slept with 100-200, I lose interest.

"OK, alle kan være der". Det blir ikke spesielt. "OK, everyone can be there". It won't be special.

Uenig. Hvor mange du har hatt sex med før du blir sammen med en person, - Disagree. How many people have you had sex with before getting together with a person, -

- har du ikke noe med. Er dere sammen resten av livet, blir du den siste. - do you have anything to do with it? If you are together for the rest of your life, you will be the last.

Chili.

Hva er jomfruhinna? Hoda? What is the hymen? Head?

-Finnes det? -Vet dere hva som er der, da? - Does it exist? - Do you know what's there, then?

Skjedekrans. Den er egentlig forskjellig fra jente til jente. Sheath wreath. It really differs from girl to girl.

Hullete, tykk eller tynn, noen ble ikke født med den. Holey, thick or thin, some were not born with it.

Det er en sosial konstruksjon for å hindre jenter fra å ha sex. It is a social construct to prevent girls from having sex.

Jomfruhindre. Virgin barrier.

Det er kontroll av kvinner. Jomfruhinna finnes ikke. Nytt ord. It is the control of women. The hymen does not exist. New word.

Vi har spurt seerne om mytene rundt jomfruhinna. We asked the viewers about the myths surrounding the hymen.

I spagaten sprekker den. Bruker du tampong, ryker den. It cracks in the split. If you use a tampon, it breaks.

Får du en ball der nede, mister du jomfrudommen. If you get a ball down there, you lose your virginity.

Hoppetau? Da sprekker den. Skipping rope? Then it cracks.

Mer vann! Før, etter bryllupsnatta, skulle man henge opp lakenet - More water! Before, after the wedding night, you had to hang up the sheet -

- for å vise hele familien at det hadde vært sex. - to show the whole family that there had been sex.

-Du måtte jo ha sex for å... -Ah, dott i øret! - You had to have sex in order to... - Ah, stuff in the ear!

-Og kongelige og sånn, de tror jeg... -Vann! -And royals and such, I think they... -Water!

Det finnes jo folk som er aseksuelle. At de ikke har lyst på sex. There are people who are asexual. That they don't want sex.

Men du er interessert i noen, og da betyr det ikke... But you're interested in someone, and then it doesn't mean…

At du er mindre verdt for det, eller hva? Går det bra? That you're worth less for that, or what? Are you doing well?

Jeg har stor respekt for det du sier. I have great respect for what you say.

Tusen takk.

-Der var vi ferdige. -Ferdige med episoden om sex. - We were done there. -Finished with the episode about sex.

Det ble en del chili på rappen der. There was a lot of chili on the rap there.

Jeg tror vi begge var ganske uenige. Ser sånn ut på deg. I think we both pretty much disagreed. Looks like that on you.

Ja. Det var veldig mange gode ting som ble sagt, - Yes. There were a lot of good things said, -

- men også påstander vi ikke er helt enige i. - but also claims with which we do not completely agree.

Og noen uttalelser vi skulle ønske kunne være med i debatten. And some statements we wish could be part of the debate.

Men hvis du har noen tanker om sex eller likestilling, kan dere kommentere - But if you have any thoughts about sex or equality, you can comment -

- og si hva vi skal lage i neste video. Dere kan se "Chattes" i NRK TV. - and say what we will make in the next video. You can watch "Chattes" on NRK TV.

Der kan dere se hele episoder. Og abonner.