×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Youtube Imports, Tour of Baalbek - in LATIN! [Subtitles in 10+ Languages] 🇱🇧

Tour of Baalbek - in LATIN! [Subtitles in 10+ Languages] 🇱🇧

Nunc Berytō Heliopolim Syriācam raedā uehor.

Haec via Damascena appellātur, quia ad urbem Damascum olim dūcēbat.

Hēliopolis fere chiliometra octoginta sive quinquaginta milia pasuum Bērytō abest.

Illuc ut perveniam mihi opus est dūabus hōris.

Hae sunt ingentes terrae Bekaa vallis.

Hodiē caelum ualde sudum est.

Modo Heliopolis, vel Baalbek, sicut Arabice hic locus uocātur, advenī.

Heliopolis iam ante amplius quam decem milia annōs condita est.

Prīmum, lapidicinās Rōmānas petivi,

in quibus saxum quadratum stat omnium maximum totius orbis terrārum.

Hoc saxum fere unum chiliōmetrum (siue septingentōs passūs) a templō sītum est.

Saxa, primum in hōc locō quadrāta et secāta,

deinde ad ipsum templum comportāta sunt.

Quōmodo id factum sit nondum quisquam intelligere potuit,

nec quārē hoc magnum saxum hic relīquerint cuiquam uere liquet.

Utcumque est, lapidicinārum operāriī in hīs cellulīs dormiēbant.

Huic saxo pondus est ad mille tonnas (sive tria milia librārum).

Iste vero māior, ut ita dicam, frater eius,

iuxta illud sītus est, qui gravior est eō.

Mihi hic adstanti ualde ingens videtur.

Ecce lōcus templī Hēliopolitanī,

en hae nonnullae veteres Libanenses domūs sunt.

Hic situs nōn modo ruīnis ex temporibus Rōmānis compōnitur,

sed etiam antīquuis ruīnis gentium quae Semiticae vocantur,

scilicet Phoenīcium Chanaanaeōrumque.

Haec est frons quae spectat in meridiem et orientem solem.

Agite eāmus intus ut in illud mirāculum proprius inspiciāmus.

Ecce forum Heliopolitanum.

Nunc equidem ante magnum fanum,

quod Iovi Optimō Maximō Heliopolitāno dicatum est, adsto.

Cuius atrium lōcus erat ad remittendum corpus

atque ad ludōs spectāndōs aptus.

Haec sunt propylaea, ingens aditum quod ad sanctuārium dūcit.

Propylaea autem ex duōdecim columnīs syeniticis constant,

sēnis columnis ex utrāque parte ornāta.

Dum per scalās pergrandēs ascendō,

arcanās huius lōci uoluptātes sentīre incipiō.

Quōs lapidēs! Quae saxa! Aspīcite modo!

Romanis tempōribus, ut imagine utamur,

haec Propylaea partem urbis profanam et publicam a parte urbis sacrā dividēbant.

Quārum columnārum unaquaeque unā molle syenitis factā est.

Nam circa tertium saeculum aetatis nostrae,

multae hārum columnārum aurō aereque ita ōrnata erant

ut e longiquo vidērī possent, quod aditum speciosum efficiebat.

Hoc genus lapidis, qui granītum hodie vocātur,

ex urbe Syēnē, in Aegyptō sitā, hucusque aduectum est.

Valdē polītus lapis est molleque tactū.

Aspīciatis modo illud artis opus!

Haec est pars propylaeōrum quae in septentriōnes spectat.

Aetate quae dicitur media, in cārcerem mūtāta est.

Et ecce adsum equidem, Patrīcius,

homō hodiernus qui Heliopolidis versatur!

Verum eāmus nunc ad aulam sexangulam,

res inter priscas aedificatiōnes mira raraque,

nam cīncta est porticū ex trīginta columnīs syeniticis

quattuorque exedrīs rectangulīs factō.

Quod ad exedras pertinet, pulchrē opiparēque ornātae sunt.

Aula sexangula trānsitus est a propylaeā ad magnam aulam.

O! Quam pulcher lenisque est hic lapis!

Exeunte quartō saeculō post Christum natum

in hōc locō conveniebant Christiani.

Postea ex hāc āreā castellum mediaevāle factum est.

Adhūc in duābus exedrīs reliquias moenium vidēre possumus.

Rōmānī enim epistyliō ōva conchasque sculpēbant,

signum pignusque vītae fertilitātisque.

Aspīcite hoc pulchrum ovum...

Nunc ad maximam sanctuāriī āream progrediāmur,

ubi res maximae curae dignās agebantur.

Lōcus enim erat in quo homines preces

dīs immortalibus adhibebant ac sacrificia faciebant.

Aula uero magnō porticū columnārum cinctā est.

E plūriis aediculīs cum pulchrīs statuīs constābat.

Istīus quam uidētis instar.

Exedra autem ipsa ex plūriis rectangulis semicirculātisque ēxedris constābat.

Areola in quae ara sita est, lōcus amoenissimus erat et festivus,

spectaculōrum sonōrum odōrumque plenus.

Iam per aram magnam ambulō.

Ara magna araeque minores sunt structurae

quae apud Rōmānōs et Graecōs plērumque non inveniuntur.

Itaque dicuntur a cultu mediorientālium populōrum deducta esse.

Crepidines signōrum plūrēs latīnis uerbīs inscribuntur,

ubi nōmina donatōrum commemorāta sunt.

Nam illae statuae figuram imitabantur rēgum, imperātōrum,

mīlitum, sacerdōtum nobilium patriciōrumque.

Nec tamen eārum statuārum ullum vestīgium inventum est.

Aspīcite hanc pulcherrimam Latīnam inscriptionem!

Inter Christiānum tēmporis a saeculō quintō Anno Domini,

arae duae dēletae sunt atque basilicā commūtatae sunt.

Relīquiae basilicae saeculō vīcēsimo remōtae sunt

ut templum Rōmānum investigaret.

Duae huius basilicae columnae adhūc adrectae sunt.

Pergāmus tandem viam nostram usque ad Iovis templum,

quod sanctuārium est maximum omnium a Rōmānīs exstructōrum.

Cuius tamen templi modo sex columnae tamen adhūc stant.

Nam fama est saeculō sextō post Christum natum

aedifīcium fulgure ictum ruinā collapsum esse.

Postea uero Justiniānus princeps multas eārum columnarum removēre coepit

ut Byzantii (Cōnstantīnopolī) ecclesiam Sanctae Sophiae (Hagiae Sophiae) exstrueret.

Multis annis transactis, Europae reges in expeditiones sacras (cruciātās) profecti,

eōsdem lapides denuo ad castellum aedificandum usurpaūerunt.

Columnae mole pergrandes sunt.

Eminentiores enim sunt altitudine sexaginta pedum (vīginti metrorum),

earumque crassitudo (Graece diametrus) ad septem pedes.

Caelaturae opus in capitulis templī satis subtīle accurātumque erat.

Artes magnae pulchritūdinis!

Hīc est fastīgiī āngulus.

Hoc fragmentum solum est quāsi quinquāgintā tonnis.

Videtisne hoc signum quod Indi Svastikam vocant?

Significat divinitatem, numen deorum,

hominum deorumque consortionem, prosperitatem.

Hinc prospectus late patet.

Ecce magna aula Heliopolīs.

Dum hōs lapidēs spectāmus, dē vita antiquōrum hominum cōgitēmus

ut huius lōcī numen atque ingenium animadvertāmus.

Vidēte quam parva sit puella quae ante has columnas stat!

Nunc super lapidem discalceātus dēcumbō.

O prospectum templōrum nulli alteri comparandum!

Totum diem hīc sedere possim.

Ecce prospectus amoenissimus ex parte quae ad occidentem solem vergit.

Quam pulcher et viridis est!

Nunc autem ad Bacchum templum regrediāmur.

Ecce est alius colosseum saxum ex Iovis capitulō.

Hae sunt ceterae columnae ex templō Iovis quae

diruta sunt extremo terrae mōtu qui annō 1759 (MDCCLIX) urbem excussit.

Proponatis autem oculīs speciem huius templi,

nam Iovis templum omnino 54 (LIV) columnīs praeditus erat!

O di immortales, hic est opus maxime laboriosum nonne?

Ni fallor, hoc papāver est!

Ecce cēterā ōva!

Hoc est epistyliī fragmentum ex templō Iōvis,

quae est pars sub tectum stans quam columnae sustinent.

Leo, qui Rōmānis tempōribus signum vis ac fidei inter socios datae habebatur,

fauces aperit, quas Romani ut canalem pluvialem usurpabant

“Forma dei munus!”, ut dixit Ovidius.

Aedes Bacchi valdē minores sunt quam Iōvis templum,

mollis tamen eius etiam ingens est.

Aspīcite in īmā parte aedificii quam pusilli homines uideantur!

Putes tamquam ex lāpidibus ēmergens vita sōlem salūtare..

O! Quam pulchrum est illud Bacchi fanum,

quam dignum caelesti suā naturā..

Ecce stylobatae quibus columnae superstant.

Vīta brevis, ars longa!

O praeclaram aedificii maiestatem!

Est enim unum ex integerrimis speciosissimisque

templis Romanis in toto orbe terrārum.

Templum Bacchō, deō vīnī, vindēmiārum,

fertilitātis theātrīque sacratum est.

Is autem deus apud Romanōs Bacchus quidem vocātur,

Diōnysus tamen apud Graecōs dīcitur.

Templum inter 150 A.D et 250 A.D aedificātum est.

Hīc olim stabant 42 (XLII) Corinthiae columnae,

quārum 19 (XIX) adhūc exstant.

Hae columnae permagnae sustentant epistylium opulenter sculptum,

opus optimus, mirabile, politissimā arte perfectum.

Longā vero scalāriā ad sanctuārium dūcor,

quod sculpto papavere, vineīs ovisque implexis exornatum est.

In hōc templō, nōbilēs solēbant vinum et opium bībere,

ac omnes conversatiōne oblectārī.

Tenesne quōrsum hoc dicam?

Natura, artis magistra..

En tectī pars diruta

Extra templum, in parte quae vergit ad occidentem solem,

extant reliquiae moenium ab Arabis saeculō

ūndecimō duodecimōque A.D. extructōrum.

Quae munimenta aedificavērunt ut oppidum a cruciatis defenderent.

Hinc autem, ab aedibus Bacchi, videtis prospectum Iovis templī.

In quō templō sunt plūrae aedīculae quae olim multis stātuis signisque ornābantur.

In hōc vero lōcō etiamnum concentus et sollemniaque popularia aguntur.

"Salvete amici amicaeque, hīc in templo romano sunt"

Sonus hic est tamquam musica naturā edita, cui libentissime aures praebeo...

Nunc vero extremos oppidi muros praetereo quos aetate media

priscis adstructi sunt ad oppidum muniendum.

Partem autem peto aedium Iovis quae in occidentem solem spectat,

ut videam notissimam lapidum compositionem quae trilithon vocatur.

Nam hic tria trilitha stant, quorum quodque pondus ad 800 tonnas habet.

Nec tamen quisquam scit quomodo hucusque sublata advectaque sint!

Haec est Veneris Musarumque aedes.

Circum aedem peristylum erat.

Dea autem Venus in templum Iovis spectat.

Hic enim olim homines Venerem colebant venerabantur.

Cum tandem Berytum peto,

non est quin miratus mecum reputem:

“Attat! Ubinam versatus sum!”


Tour of Baalbek - in LATIN! [Subtitles in 10+ Languages] 🇱🇧 Rundgang durch Baalbek – auf LATEINISCH! [Untertitel in über 10 Sprachen] 🇱🇧 Tour of Baalbek - in LATIN! [Subtitles in 10+ Languages] Tour de Baalbek - ¡en LATÍN! [Subtítulos en más de 10 idiomas] 🇱🇧 Tour de Baalbek - en LATIN ! [Sous-titres dans plus de 10 langues] 🇱🇧 Ronde van Baalbek - in het LATIJNS! [Ondertiteling in meer dan 10 talen] 🇱🇧 Tour de Baalbek - em latim! [Legendas em mais de 10 idiomas] 🇱🇧

Nunc Berytō Heliopolim Syriācam raedā uehor. أنا الآن ذاهب من بيروت إلى بعلبك بالسيارة Ich fahre jetzt mit dem Auto von Beirut nach Baalbek. Πηγαίνω τώρα από τη Βηρυτό στο Baalbek με αυτοκίνητο. I am now going from Beirut to Baalbek by car Ahora estoy yendo en coche de Beirut a Baalbek. Je vais maintenant de Beyrouth à Baalbek en voiture. Sto andando in automobile da Beirut a Baalbek. Jadę teraz samochodem z Bejrutu do Baalbek. Agora estou indo de Beirute a Baalbek de carro. Сейчас еду из Бейрута в Баальбек на машине. Jag åker nu från Beirut till Baalbek med bil Şuanda Beyrut'tan Baalbek'e arabayla gidiyorum.

Haec via Damascena appellātur, quia ad urbem Damascum olim dūcēbat. يطلق على الطريق اسم "طريق دمشق" لأنه كان يقود في السابق إلى مدينة دمشق (او الشام) في سوريا Die Straße heißt “Damaskus Straße”, Ο δρόμος ονομάζεται “Ο δρόμος της Δαμασκού” The road is called "Damascus road" because in the past, El camino se llama “camino de Damasco” porque, en el pasado, L'autoroute s'appelle “Autoroute de Damas" car autrefois, La strada si chiama “via di Damasco” perché in passato Droga nazywa się “Droga Damaszku”, ponieważ w przeszłości A estrada se chama "Estrada de Damasco" porque no passado, Дорога называется “Дорога Дамаскa", Vägen kallas "Damaskus väg" eftersom den tidigare Yolun adı "Şam yolunu" çünkü geçmişte

Hēliopolis fere chiliometra octoginta sive quinquaginta milia pasuum Bērytō abest. المسافة من بيروت إلى بعلبك حوالي 80 كم Die Entfernung von Beirut nach Baalbek beträgt ca. 80 km Η απόσταση από τη Βηρυτό έως το Μπααλμπέκ The distance from Beirut to Baalbek is about 80 km La distancia de Beirut a Baalbek es de unos 80 kilómetros, La distance de Beyrouth à Baalbek est d'environ 80 km La distanza da Beirut a Baalbek è di circa 80 km Odległość z Bejrutu do Baalbek to około 80 km A distância de Beirute a Baalbek é de cerca de 80 km Расстояние от Бейрута до Баальбека около 80 км, Avståndet från Beirut till Baalbek är cirka 80 km Beyrut'tan Baalbek'e olan mesafe yaklaşık 80 km

Illuc ut perveniam mihi opus est dūabus hōris. وأحتاج إلى ساعتين كحد أدنى للوصول إلى هناك Ich brauche mindestens 2 Stunden um dort anzukommen. Xρειάζομαι τουλάχιστον 2 ώρες για να φτάσω εκεί. I need 2 hours minimum to get there. Necesito un mínimo de 2 horas para llegar hasta allí. Il me faut au minimum 2 heures pour y arriver. e ho bisogno di almeno due ore per arrivare, Potrzeba minimum 2 godzin, aby tam dotrzeć. Preciso no mínimo de 2 horas para chegar lá. и мне нужно минимум 2 часа, чтобы добраться туда. och jag behöver minst 2 timmar för att komma dit. Oraya varmak için en az 2 saate ihtiyacım var.

Hae sunt ingentes terrae Bekaa vallis. هذه سهول شاسعة في منطقة البقاع Dies sind riesige Ländereien der Beqaa-Region Εδώ συναντάει κανείς τα τεράστια εδάφη της περιοχής Beqaa. These are vast lands of the Beqaa region. Estas son unas vastas extensiones de la región de la Bekaa. Voici les vastes terres de la région de la Bekaa. passando per le vaste terre della regione della Beqaa, To rozległe ziemie regionu Beqaa. Estas são vastas terras da região de Bekaa. Это огромные земли региона Бекаа. Dessa är stora landområden i Beqaa-regionen. Bunlar Bekaa bölgesinin geniş topraklarıdır.

Hodiē caelum ualde sudum est. الطقس جميل جدا اليوم Das Wetter ist sehr schön heute. Ο καιρός είναι ωραίος σήμερα. The weather is very beautiful today Hoy hace muy buen tiempo. Il fait beau temps aujourd'hui. Il tempo è bellissimo oggi.. Dziś jest ładna pogoda. O tempo está bom hoje. Хорошая погода сегодня. Vädret är fint idag. Bugün hava çok güzel.

Modo Heliopolis, vel Baalbek, sicut Arabice hic locus uocātur, advenī. وصلت الآن إلى مدينة هليوبوليس ، أو بعلبك ، كما يطلق عليها باللغة العربية Ich bin jetzt in der Stadt Heliopolis angekommen, Έφτασα τώρα στην πόλη της Ηλιούπολης, I now arrived at the city of Heliopolis, or Baalbek, Acabo de llegar a la ciudad de Heliópolis, Je suis maintenant arrivé à la ville d'Héliopolis, ou Baalbek, Sono appena arrivato alla città di Heliopolis, Właśnie dotarłem do miasta Heliopolis, Eu cheguei agora à cidade de Heliópolis, Я прибыл в город Гелиополис, или Баальбек, Jag kom nu till staden Heliopolis, eller Baalbek, Şimdi Heliopolis şehrine, veya Arapça adıyla Baalbek'e geldim.

Heliopolis iam ante amplius quam decem milia annōs condita est. يبلغ عمر بعلبك حوالي 10,000 سنة Baalbek ist etwa 10.000 Jahre alt. Η πόλη της Baalbek είναι περίπου 10.000 ετών. Baalbek is about 10,000 years old. Baalbek tiene unos diez mil años. Baalbek a environ 10 000 ans. Baalbek ha più di 10.000 anni Baalbek ma około 10 000 lat. Baalbek tem cerca de 10.000 anos. Баальбеку около 10 000 лет. Baalbek är cirka 10 000 år gammal. Baalbek yaklaşık 10.000 yaşında.

Prīmum, lapidicinās Rōmānas petivi, ذهبت أولاً إلى المحجر الروماني حيث يوجد أكبر حجر مقطوع في العالم Zuerst ging ich zum Römersteinbruch, Πρώτα πήγα στο ρωμαϊκό λατομείο First I went to the Roman quarry Primero fui a la cantera romana, Je suis d'abord allé à la carrière romaine, Innanzi tutto ho visitato la cava romana Najpierw poszedłem do rzymskiego kamieniołomu, Primeiro eu fui à pedreira romana, Сначала я пошел в римский карьер, Först gick jag till det romerska stenbrottet Önce dünyanın en büyük kesme taşının

in quibus saxum quadratum stat omnium maximum totius orbis terrārum. in which stands a square stone, the greatest of all the earth. onde se encontra a maior pedra cortada do mundo. где был найден самый большой ограненный камень в мире.

Hoc saxum fere unum chiliōmetrum (siue septingentōs passūs) a templō sītum est. تقع في حوالي. 1 كم من موقع المعبد Er liegt ca.1 km von der Tempelanlage entfernt. Βρίσκεται περίπου 1 χλμ από τον χώρο του ναού. It is situated at approx. 1 km from the temple site. Está situada aproximadamente a un kilómetro del emplazamiento del templo. Elle est située à environ 1 km du site du temple. Si trova a circa 1 km dal sito del tempio. znajduje się on ok. godz. 1 km od miejsca świątyni. Ela está situada a aprox. 1 km do local do templo. Он расположен приблизительно в 1 км от места храма. Den ligger på ca. 1 km från tempelplatsen. Burası tapınak alanına yaklaşık 1 km uzaklıkta yer almaktadır.

Saxa, primum in hōc locō quadrāta et secāta, تم قطع الأحجار اولا هنا وثم تم نقلها إلى الموقع Hier wurden Steine ​​herausgeschnitten und auf die Baustelle verlegt. Σε αυτό το σημείο κόπηκαν πέτρες Stones have been cut out here and then moved to the site Aquí se extraían piedras que luego se llevaban al emplazamiento. Des pierres ont été découpées ici et déplacées sur le site. Le pietre sono state tagliate qui e poi spostate nel sito del tempio. Kamienie zostały tu wycięte i przeniesione na miejsce. Pedras foram cortadas aqui e movidas para o local. Здесь вырезаны камни и перенесены на участок. Här har man sågat ut stenar och flyttat till platsen. Burada taşlar kesilerek siteye taşınmıştır.

deinde ad ipsum templum comportāta sunt. και μεταφέρθηκαν στον χώρο. then they were brought to the temple itself.

Quōmodo id factum sit nondum quisquam intelligere potuit, كيف قاموا بذلك لا يزال لغزا Wie man das schaffte, bleibt ein Rätsel. Το πώς το κατάφεραν παραμένει ένα μυστήριο. How they did it remains a mystery Cómo lo hacían sigue siendo un misterio. Comment? Cela reste un mystère. Come abbiano fatto a spostarle rimane un mistero. Jak to zrobiono, pozostaje tajemnicą. Como eles fizeram isso permanece um mistério. Как они это сделали, остается загадкой. Hur de gjorde det förblir ett mysterium. Bunu nasıl yapabildikleri hala bir sır.

nec quārē hoc magnum saxum hic relīquerint cuiquam uere liquet. ولماذا تركوا هذه الكتلة الضخمة هنا أيضا لغزا Warum sie diesen Block hier gelassen haben, ist auch ein Rätsel. Το γιατί άφησαν αυτό το μπλοκ εδώ αποτελεί επίσης ένα μυστήριο. And why they left this block here is also a mystery. También es un misterio por qué dejaron aquí esta piedra. Et aussi, pourquoi ce bloc fut laissé à cet endroit? Anche il motivo per cui hanno lasciato questa enorme pietra qui è un mistero. Dlaczego opuszczono ten blok tutaj, jest również tajemnicą. Por que eles deixaram este bloco aqui também é um mistério. Почему они покинули этот квартал - тоже загадка. Varför de lämnade detta block här är också ett mysterium. Bu bloğu neden burada bıraktıkları da bir sır.

Utcumque est, lapidicinārum operāriī in hīs cellulīs dormiēbant. اعتاد العمال في المحجر على النوم في هذه الزنزانات الحجرية In diesen Zellen schliefen die Arbeiter des Steinbruchs. Οι εργάτες στο λατομείο κοιμόντουσαν σε αυτά τα κελιά. Workers in the quarry used to sleep in these cellulas (cells) Los trabajadores de la cantera solían dormir en estas celdas. Les ouvriers de la carrière dormaient dans ces cellules. In queste celle dormivano gli operai della cava. Robotnicy w kamieniołomie spali w małych komórkach. Os trabalhadores da pedreira costumavam dormir nessas células. В этих целочисленных помещениях спали рабочие карьера. Arbetare i stenbrottet brukade sova i dessa cellulor. Taş ocağındaki işçiler bu selülozlarda uyuyorlardı.

Huic saxo pondus est ad mille tonnas (sive tria milia librārum). يزن ال”منولث” (الحجرة الضخمة) حوالي 1000 طن Der Monolith (Riesiege Block) wiegt etwa 1000 Tonnen. Ο βράχος ζυγίζει περίπου 1000 τόνους. The monolith weighs about 1000 tonnes. El monolito pesa unas mil toneladas. Le monolithe pèse environ 1000 tonnes. Il monolite pesa circa mille tonnellate. Monolit waży około 1000 ton. O monolito pesa cerca de 1000 toneladas. Монолит весит около 1000 тонн. Monoliten väger cirka 1000 ton. Monolit yaklaşık 1000 ton ağırlığındadır.

Iste vero māior, ut ita dicam, frater eius, ويقع شقيقه الأكبر بجواره مباشرة ويزن أكثر بكثيرمنه Sein größerer Bruder liegt direkt daneben und wiegt deutlich mehr. Ο μεγαλύτερος αδερφός του βρίσκεται ακριβώς δίπλα Its bigger brother is situated right next to it and weighs a lot more. Su hermano mayor está situado justo a su lado y pesa mucho más. Un monolithe semblable est situé juste à côté et pèse beaucoup plus. Il suo “fratello maggiore” si trova proprio qui accanto Jego większy brat znajduje się tuż obok i waży dużo więcej. O seu irmão mais velho está situado ao lado dele e pesa muito mais. Его старший брат находится рядом и весит намного больше. Hans storebror ligger precis bredvid och väger mycket mer. Ağabeyi hemen yanındadır ve çok daha ağırdır.

iuxta illud sītus est, qui gravior est eō. και ζυγίζει πολύ περισσότερο. next to it is a thirst that is heavier than it.

Mihi hic adstanti ualde ingens videtur. يبدو ضخم للغاية عندما أقف بجانبه Er wirkt riesig, wenn ich daneben stehe. Φαίνεται τεράστιο όταν στέκομαι δίπλα του. It looks huge when I am standing next to it. Cuando me pongo a su lado, se ve que es muy grande. Il parait énorme quand je me tiens à ses côtés. Sembra enorme quando ci sto accanto. Jest ogromny, kiedy stoję obok niego (w porównaniu). Parece enorme quando estou ao lado dele. Когда я стою рядом, он огромен (в сравнении). Den ser enorm ut när jag står bredvid den. Yanında durduğumda çok büyük görünüyor.

Ecce lōcus templī Hēliopolitanī, ، هذا هو معبد بعلبك Dies ist die Tempelanlage von Baalbek, Αυτή είναι η τοποθεσία του ναού του Baalbek This is the temples site of Baalbek, Este es el sitio de los templos de Baalbek, Voici le site des temples de Baalbek, Questo è il complesso dei tempi di Baalbek, To jest miejsce świątyń Baalbek, Este é o sitio dos templos de Baalbek, Это храм Баальбека, Detta är Baalbeks tempelplats, İşte bu Baalbek'in tapınak bölgesi,

en hae nonnullae veteres Libanenses domūs sunt. وهذه بعض البيوت اللبنانية التقليدية القديمة und hier sind einige alte traditionelle libanesische Häuser. και αυτά είναι μερικά παλιά παραδοσιακά λιβανέζικα σπίτια. and these are some old traditional Lebanese houses. y estas son algunas casas tradicionales libanesas antiguas. et voici quelques vieilles maisons libanaises traditionnelles. a to są stare, tradycyjne domy libańskie. e estas são algumas antigas casas libanesas tradicionais. и это несколько старых традиционных ливанских домов. och det här är några gamla traditionella libanesiska hus. ve bunlar da bazı eski geleneksel Lübnan evleri.

Hic situs nōn modo ruīnis ex temporibus Rōmānis compōnitur, لا يتألف الموقع من آثار رومانية فحسب ، بل أيضًا من آثار سامية قديمة Die Stätte besteht nicht nur aus römischen Ruinen, Ο χώρος δεν αποτελείται μόνο από ρωμαϊκά ερείπια, The site is not only composed of Roman ruins, El lugar no sólo contiene ruinas romanas, Le site n'est pas seulement composé de ruines romaines, Il sito non è composto solo da rovine romane, W tym miejscu nie znajdują się tylko rzymskie ruiny, O local não é apenas composto de ruínas romanas, Это место состоит не только из римских руин, Platsen består inte bara av romerska ruiner, Bu yer yalnızca Roma kalıntılarından değil, aynı zamanda

sed etiam antīquuis ruīnis gentium quae Semiticae vocantur, sondern auch aus antiken semitischen Ruinen αλλά και αρχαία σημιτικά ερείπια but also ancient Semitic ruins, sino también antiguas ruinas de pueblos semitas, mais aussi d'anciennes ruines sémitiques, ale również pozostałości starożytnych mas também antigas ruínas semíticas, но и из руин древних семитов, utan också gamla semitiska ruiner

scilicet Phoenīcium Chanaanaeōrumque. كالفينيقية والكنعانية wie die von den Phöniziern und Kanaanitern. όπως των Φοινίκων και των Χαναναίων. Such as Phoenicians & Canaanites. tales como los fenicios y los cananeos. telles que celles des phéniciens et des cananéens. come fenici e cananee. budowli po Fenicjanach i Kananejczykach. como Fenícios e Cananeus. som fenicier och kanaanéer.

Haec est frons quae spectat in meridiem et orientem solem. هذه هي الواجهة الجنوبية الشرقية للمعبد Dies ist die südöstliche Fassade des Komplexes. Αυτή είναι η νοτιοανατολική πρόσοψη του συγκροτήματος. This is the south-eastern facade of the complex. Esta es la fachada sureste del complejo. C'est la façade sud-est du complexe. Questa è la facciata sud-orientale del complesso. Jest to południowo-wschodnia fasada kompleksu. Esta é a fachada sudeste do complexo. Это юго-восточный фасад комплекса. Detta är komplexets sydöstra fasad. Burası kompleksin güneydoğu cephesidir.

Agite eāmus intus ut in illud mirāculum proprius inspiciāmus. ! دعونا نذهب إلى الداخل لنلقي نظرة إلى هذه العجائب Gehen wir hinein und schauen wir uns dieses Wunder an! Πάμε μέσα να ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το θαύμα! Let's go inside and have a look at this wonder! ¡Entremos y echemos un vistazo a esta maravilla! Allons voir cette splendeur à l'intérieur! Entriamo e diamo un'occhiata a questa meraviglia! Wejdźmy do środka i zajrzyjmy! Vamos entrar e dar uma olhada para esta maravilha! Пойдем внутрь и посмотрим на это чудо! Låt oss gå in och ta en titt! Hadi içeri girip bu harikaya bakalım!

Ecce forum Heliopolitanum. هذا هو وسط معبد بعلبك Dies ist das Zentrum von Heliopolis. Αυτό είναι το κέντρο της Ηλιούπολης. This is the center of Heliopolis. Este es el centro de Heliópolis. Voici le centre d'Héliopolis. Questo è il centro di Heliopolis. To jest centrum Heliopolis. Este é o centro de Heliópolis. Это центр Гелиополиса. Detta är Heliopolis centrum. Burası Heliopolis'in merkezi.

Nunc equidem ante magnum fanum, أقف الان أمام المعبد العظيم للإله جوبيتر أوبتيموس ماكسيموس هليوبوليتانوس Jetzt stehe ich vor dem großen Heiligtum des Jupiter Optimus Maximus Heliopolytanus. Στέκομαι μπροστά στο μεγάλο ιερό I stand in front of the great sanctuary of Jupiter Optimus Maximus Heliopolytanus. Estoy frente al gran santuario dedicado a Júpiter Óptimo Máximo Heliopolitano. Je me tiens devant le grand sanctuaire de Jupiter Optimus Maximus Heliopolytanus. Mi trovo adesso di fronte al grande santuario di Giove Ottimo Massimo Heliopolytanus. Stoję przed wielkim sanktuarium Jowisza Optimusa Maximusa Heliopolytanusa. Estou agora diante do grande santuário de Júpiter Optimus Maximus Heliopolytanus. Я стою перед великим святилищем Юпитера Оптимуса Максима Гелиополитана. Jag står framför Jupiter Optimus Maximus Heliopolytanus stora helgedom. Jüpiter Optimus Maximus Heliopolytanus'un büyük tapınağının önünde duruyorum.

quod Iovi Optimō Maximō Heliopolitāno dicatum est, adsto. which was dedicated to Jove Optimus Maximus Heliopolitanus, I am here.

Cuius atrium lōcus erat ad remittendum corpus كان الفناء الأمامي مكانًا للتجمع والجلوس ومشاهدة عرض مسرحي Der Vorplatz war ein Versammlungsraum Το προαύλιο ήταν ένας χώρος για συγκεντρώσεις The forecourt was a space for gathering and a place to sit and watch a spectacle. El patio era un lugar de encuentro, Le parvis était un espace de rassemblement Il piazzale era un luogo di incontro Dziedziniec był miejscem spotkań i miejscem do siedzenia i oglądania spektakli. O pátio era um espaço de reunião e um local para Передний двор был местом для собраний и местом, Förgården var ett utrymme för samling och en plats att sitta och titta på ett spektakel. Ön avlu, toplanmak için ya da oturup

atque ad ludōs spectāndōs aptus. und ein Platz zum Sitzen und Beobachten eines Spektakels. και ένα μέρος για να έρθει ο κόσμος και να παρακολουθήσει θεάματα. and suitable for watching sports. y también servía para sentarse y ver un espectáculo. se sentar e assistir a um espetáculo. gösteri seyretmek için bir yerdi.

Haec sunt propylaea, ingens aditum quod ad sanctuārium dūcit. . هذا هو "البروبيليا". إنه مدخل ضخم للمعبد Dies ist die Propylaea, ein riesiger Eingang zum Heiligtum. Αυτά είναι τα προπύλαια, μια τεράστια είσοδος στο ιερό. This is the propylaea, a huge entrance to the sanctuary. Estos son los propileos, una gran entrada al santuario. Voici les propylées, une entrée immense du sanctuaire. Questi sono i propilei, un enorme ingresso del santuario. To jest propylaea, ogromne wejście do sanktuarium. Este é o propileu, uma enorme entrada para o santuário. Это пропилеи - огромный вход в святилище. Detta är propylaea, en enorm ingång till helgedomen. Burası da propileadır. Kutsal alanın büyük bir girişidir.

Propylaea autem ex duōdecim columnīs syeniticis constant, يتكون البروبيليا من 12 عمودًا من الجرانيت ، 6 على كل جانب Die Propyläen bestehen aus 12 Granitsäulen, 6 auf jeder Seite. Τα προπύλαια αποτελούνται από 12 στήλες γρανίτη, 6 σε κάθε πλευρά. The propylaea consist of 12 granite columns, 6 on each side. Los propileos consisten en doce columnas de granito, seis a cada lado. Les propylées sont constituées de 12 colonnes de granit, 6 de chaque côté. I propilei sono costituiti da dodici colonne di granito, sei per lato. Propylaea składa się z 12 granitowych kolumn, O propileu consiste em 12 colunas de granito, 6 de cada lado. Пропилеи состоят из 12 гранитных колонн, по 6 с каждой стороны. Propylaea består av 12 granitpelare, 6 på varje sida. Propilea, her iki tarafta 6 olmak üzere 12 granit sütundan oluşur.

sēnis columnis ex utrāque parte ornāta. decorated with columns on both sides. po 6 z każdej strony.

Dum per scalās pergrandēs ascendō, .. بينما أصعد الدرج الضخم ، بدأت أشعر بسحر المكان Während ich die monumentale Treppe hinaufgehe, Ενώ ανεβαίνω τη μνημειώδη σκάλα, While I go up the monumental staircase, Mientras subo por la gran escalera monumental, Alors que je monte l'escalier monumental, Mentre salgo lo scalone monumentale, Wchodząc po monumentalnych schodach, Enquanto eu subo a escadaria monumental, Поднимаясь по монументальной лестнице, Medan jag går uppför den monumentala trappan, Anıtsal merdivenlerden yukarı çıkarken,

arcanās huius lōci uoluptātes sentīre incipiō. fing ich an, die Magie des Ortes zu spüren.. αρχίζω να αισθάνομαι τη μαγεία του τόπου.. I start sensing the magic of the place.. empiezo a sentir la magia del lugar.. comincio a percepire la magia del luogo.. zaczynam odczuwać magię tego miejsca. começo a sentir a magia do lugar... начинаю ощущать магию этого места. börjar jag känna platsens magi... bu yerin büyüsüne kapılmaya başlıyorum...

Quōs lapidēs! Quae saxa! Aspīcite modo! ! يا لها من صخور! انظروا فقط Schauen sie sich diese Steine ​​an! Απλά κοιτάξτε αυτά τα βράχια! Just look at these stones! ¡Solo mirad esas piedras! Regardez ces pierres! Basta guardare queste rocce! Spójrz tylko na te skały! Olha só essas pedras! Вы только посмотрите на эти камни! Titta bara på dessa stenar! Şu kayalara bir bakın!

Romanis tempōribus, ut imagine utamur, كان البروبيليا في العصر الروماني تقسيمًا رمزيًا Die Propyläen waren in römischer Zeit eine symbolische Trennung Τα προπύλαια ήταν στα ρωμαϊκά χρόνια ένας συμβολικός διαχωρισμός The propylaea were in Roman times a symbolic partition En tiempos de los romanos, los propileos eran una división simbólica Les propylées étaient à l'époque romaine une séparation symbolique I propilei erano in epoca romana una simbolica partizione Propylea była w czasach rzymskich symboliczną przegrodą O propileu era na época romana uma partição simbólica Пропилеи во времена Римской империи были символическим разделом Propylaea var under romartiden en symbolisk skiljevägg Propilea, Roma döneminde şehrin laik ve dini

haec Propylaea partem urbis profanam et publicam a parte urbis sacrā dividēbant. these Propylaea divided the profane and public part of the city from the sacred part of the city.

Quārum columnārum unaquaeque unā molle syenitis factā est. كل عمود كناية عن قطعة واحدة من الجرانيت الوردي Jede Säule ist ein einzelnes Stück rosa Granit. Κάθε στήλη είναι ένα μόνο κομμάτι ροζ γρανίτη. Each column is a single piece of pink granite. Cada columna es un solo trozo de granito rosa. Chaque colonne est constituée d'une seule pièce de granit rose. Ogni colonna è un unico pezzo di granito rosa. Każda kolumna to pojedynczy kawałek różowego granitu. Cada coluna é uma única peça de granito rosa. Каждая колонна представляет собой цельный кусок розового гранита. Varje kolumn är ett enda stycke rosa granit. Her sütun tek parça pembe granittir.

Nam circa tertium saeculum aetatis nostrae, تم تزيين العديد من الأعمدة بالبرونز والذهب في حوالي القرن الثالث بعد الميلاد Viele von denen wurden um das 3. Jahrhundert n. Chr. Πολλοί από τους κίονες ήταν διακοσμημένοι Many of the columns were ornated with bronze and gold circa in the 3rd century A.D Muchas de las columnas fueron decoradas con bronce y oro De nombreuses colonnes étaient ornées de bronze et d'or Molte delle colonne erano ornate in bronzo e oro già nel III secolo d.C. Wiele kolumn zostało ozdobionych brązem i złotem około III wieku naszej ery Muitas das colunas eram ornamentadas com bronze e ouro por volta do século III d.C. Многие из колонн были украшены бронзой Många av kolonnerna var prydda med brons och guld cirka på 300-talet e.Kr. Sütunların çoğu MS 3. yüzyılda bronz ve altınla süslenmişti,

multae hārum columnārum aurō aereque ita ōrnata erant many of these columns were thus ornamented with gold and brass

ut e longiquo vidērī possent, quod aditum speciosum efficiebat. ، وكان من الممكن رؤيتها من بعيد und waren weiterhin von weit her sichtbar, και μπορούσαν να φανούν από μακριά, and could be seen from afar, giving the entrance its impressive character. y podían verse desde lejos, et pouvaient être vues de loin, e potevano essere viste da lontano, i można je było zobaczyć z daleka, co nadawało wejściu imponujący charakter. e podiam ser vistas de longe, conferindo à entrada seu caráter impressionante. и их можно было увидеть издалека, och kunde ses på långt håll, vilket gav entrén dess imponerande karaktär. ve giriş kısmına kattığı büyüleyici havası ile çok uzaktan bile görülebiliyordu.

Hoc genus lapidis, qui granītum hodie vocātur, تم جلب الجرانيت من مدينة أسوان في مصر Der Granit wurde aus Assuan, Ägypten, hierher gebracht. Ο γρανίτης μεταφέρθηκε από το Ασουάν της Αιγύπτου. The granite was brought from the city of Aswan, in Egypt. El granito fue traído desde Asuán, en Egipto. Le granit a été apporté d'Assouan, en Égypte. Il granito è stato portato da Assuan, in Egitto. Granit sprowadzono z Asuanu w Egipcie. O granito foi trazido de Aswan, Egito. Гранит был привезен из Асуана, Египет. Graniten hämtades från Aswan, Egypten. Granit Aswan, Mısır'dan getirildi.

ex urbe Syēnē, in Aegyptō sitā, hucusque aduectum est. It was brought from the city of Syene, in Egypt, and hither.

Valdē polītus lapis est molleque tactū. إنه مصقول وسلس للغاية عند اللمس Er ist poliert und fühlt sich extrem glatt an Είναι γυαλισμένο και εξαιρετικά λείο στην αφή. It is polished and extremely smooth to the touch. Está pulido y es extremadamente suave al tacto. Il est poli et extrêmement doux au toucher. È lucido ed estremamente liscio al tatto. Jest to skała polerowana i niezwykle gładka w dotyku. É polido e extremamente suave ao toque. Он полированный и очень гладкий на ощупь. Den är polerad och extremt smidig vid beröring. Cilalı ve son derece pürüzsüzdür.

Aspīciatis modo illud artis opus! ! انظروا فقط الى هذا العمل الفني الرائع Schauen sie sich dieses Kunstwerk an! Ένα πραγματικό έργο τέχνης! Just look at this work of art! ¡Vaya obra de arte! Regardez cette œuvre d'art ! Basta guardare quest'opera d'arte! Co za dzieło sztuki! Olhem para essa obra de arte! Какое произведение искусства! Vilket konstverk! Ne de güzel bir sanat eseri!

Haec est pars propylaeōrum quae in septentriōnes spectat. هذا هو الجزء الشمالي من البروبيليا Dies ist das nördliche Kompartiment der Propyläen. Αυτό είναι το βόρειο διαμέρισμα των προπυλαίων. This Is the north compartment of the propylaea. Este es el compartimento norte de los propileos. Voici le compartiment nord des propylées. Questo è il settore nord dei propilei. To jest północna komora propylea. Este é o compartimento norte do propileu. Это северный отсек пропилеи. Detta är den norra delen av propylaea. Burası Propilea'nın kuzey kompartımanı.

Aetate quae dicitur media, in cārcerem mūtāta est. يقال أنه تحول إلى سجن في العصور الوسطى Man sagt, dass es im Mittelalter in ein Gefängnis umgewandelt wurde. Λένε ότι κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα They say it was turned into a prison in the middle ages. Se dice que en la Edad Media fue convertido en prisión. On dit qu'il a été transformé en prison au moyen-âge. Dicono che sia stato trasformato in una prigione nel Medioevo. Mówią, że w średniowieczu została przekształcona w więzienie. Dizem que foi transformado em prisão na idade média. говорят, в средние века его превратили в тюрьму. de säger att det förvandlades till ett fängelse under medeltiden. Orta çağda hapishaneye çevirildiği söylenir.

Et ecce adsum equidem, Patrīcius, ، وهذا أنا ، باتريك Und das bin ich, Patrick, Και αυτός είμαι εγώ, ο Πάτρικ, And this is me, Patrick, Y este soy yo, Patricio, Et me voici, Patrick, E questo sono io, Patrizio, A to ja, Patrick, współczesny człowiek z Heliopolis. E este sou eu, Patrique, А это я, Патрик, современный человек в Гелиополис. Och det här är jag, Patrik, İşte bu da benim, Patrik,

homō hodiernus qui Heliopolidis versatur! رجل عصري في هليوبوليس ein moderner Mann in Heliopolis! ένας σύγχρονος άνθρωπος στην Ηλιούπολη. a modern man in Heliopolis. en modern man i Heliopolis. Heliopolis'te modern bir adam.

Verum eāmus nunc ad aulam sexangulam, أنا الآن أدخل الفناء السداسي الشكل Ich betrete jetzt den sechseckigen Hof, Μπαίνω τώρα στο εξάγωνο γήπεδο, I am now entering the hexagonal court, Ahora estoy entrando en el patio hexagonal, J'entre maintenant dans la cour hexagonale, Sto entrando ora nella corte esagonale, Wchodzę teraz na sześciokątny dwór, Agora eu estou entrando no pátio hexagonal, Теперь я вхожу в шестиугольный двор, Jag går nu in på den sexkantiga domstolen, Şimdi ise antik yapılarda nadir görülen

res inter priscas aedificatiōnes mira raraque, وهو شيء نادر في الهياكل القديمة eine Seltenheit in antike Strukturen. μια σπανιότητα στην αρχαία δομή. a rarity in ancient structure. una rareza en lo que a estructuras antiguas se refiere. una rarità nella struttura antica. rzadkość w antycznej architekturze. uma raridade na estrutura antiga. что является редкостью для древних построек. en raritet i antik struktur.

nam cīncta est porticū ex trīginta columnīs syeniticis كان محاطًا بصف أعمدة مكون من 30 عمودًا من الجرانيت Dieser ist von einem Portikus mit einer Kolonnade aus 30 Granitsäulen Περικλείονταν από μια στοά με κολώνα από 30 στήλες γρανίτη It was enclosed by a portico with a colomnade of 30 granite columns Estaba rodeado por un pórtico con una columnata compuesta por treinta columnas de granito Elle était fermée par un portique avec une colonnade de 30 colonnes de granit Era racchiusa da un portico con un colonnato di trenta colonne di granito Otaczał go portyk i kolumnada z 30 granitowych kolumn Era envolvido por um pórtico com uma colunata de 30 colunas de granito Eго окружал портик с колоннадой из 30 гранитных колонн den omslöts av en portik med en pelargång av 30 granitpelare 30 granit sütunu ve baştan aşağı dekore edilmiş

quattuorque exedrīs rectangulīs factō. and made four rectangular rooms.

Quod ad exedras pertinet, pulchrē opiparēque ornātae sunt. As for the drawing-rooms, they are beautifully and richly decorated.

Aula sexangula trānsitus est a propylaeā ad magnam aulam. إنه ممر من البروبيليا إلى ساحة المذبح (الساحة الكبرى) Dies ist ein der Durchgang von den Propyläen zum Altarhof (Großer Hof). Είναι ένα πέρασμα από τα προπύλαια στην αυλή του βωμού (Μεγάλη αυλή). The Hexagonal Court is a passageway from the propylaea to the Altar Court (Great Court). Es un pasillo que va desde los propileos al patio del altar (el gran patio). C'est un passage des propylées à la cour de l'autel (Grande cour). È il passaggio dai propilei al cortile dell'altare (grande cortile). Jest to przejście z propylei do dziedzińca ołtarzowego (Wielki Sąd). É uma passagem do propileu para o pátio do altar (Grande Pátio). Это проход от пропилеи к алтарному двору (Большому двору). Det är en passage från propylaea till altargården (den stora gården). Propilea'dan sunak avlusuna (Büyük avlu) bir geçittir.

O! Quam pulcher lenisque est hic lapis! ! كم أن هذا الحجر جميل وسلس Oh! Wie schön und glatt der Stein ist! Πόσο όμορφη και λεία είναι η πέτρα! Oh! How beautiful and smooth the stone is! ¡Oh! ¡Qué bella y suave es la piedra! Oh! Comme la pierre est belle et lisse! Oh! Com'è bella e liscia la pietra! Oh! Jak piękny i gładki jest kamień! Oh! Quão bela e lisa é a pedra! Ой! Какой красивый и гладкий камень! åh! Så vacker och slät stenen är! Taş ne kadar güzel ve pürüzsüz!

Exeunte quartō saeculō post Christum natum أصبحت الساحة مكانًا للقاء المسيحيين في نهاية القرن الرابع الميلادي Der Hof wurde Ende des 4. Jahrhunderts zu einem christlichen Treffpunkt Η αυλή έγινε χριστιανικός τόπος συνάντησης στα τέλη του 4ου αιώνα The court became a Christian meeting place at the end of the 4th century A finales del siglo IV, el patio La cour devint un lieu de rencontre chrétien à la fin du IVe siècle La corte divenne un luogo di ritrovo cristiano alla fine del IV secolo Pod koniec IV wieku dwór stał się miejscem spotkań chrześcijan, O pátio tornou-se um ponto de encontro cristão no final do século 4 В конце 4-го века двор стал местом христианских встреч, Hovet blev en kristen mötesplats i slutet av 300-talet Mahkeme, 4. yüzyılın sonunda bir Hıristiyan buluşma yeri haline geldi

in hōc locō conveniebant Christiani. in this place the Christians met. se convirtió en un lugar de encuentro para los cristianos,

Postea ex hāc āreā castellum mediaevāle factum est. وتحولت الى قلعة في القرون الوسطى فيما بعد und später zu einer mittelalterlichen Festung. και η περιοχή έγινε μεσαιωνικό φρούριο αργότερα. and the area became a medieval fortress later on. y más tarde, todo el área pasó a ser una fortaleza medieval. et le quartier devint plus tard une forteresse médiévale. e l'area divenne in seguito una fortezza medievale. a później teren ten stał się średniowieczną twierdzą. e a área tornou-se uma fortaleza medieval mais tarde. а позже этот район стал средневековой крепостью. och området blev senare en medeltida fästning. ve bölge daha sonra bir ortaçağ kalesi haline geldi.

Adhūc in duābus exedrīs reliquias moenium vidēre possumus. لا يزال بإمكاننا رؤية آثار بقايا الأعمال الدفاعية في اثنين من الاكسدرا In zwei Exedren können wir noch die Überreste der Verteidigungsanlagen sehen. Μπορούμε ακόμη να δούμε τα υπολείμματα των αμυντικών έργων We can still see the remains of the defensive works in two of the exedras. Aún se pueden ver los restos de las obras defensivas en dos de las exedras. On peut encore voir les vestiges des ouvrages défensifs dans deux des exèdres. In due esedre sono ancora visibili i resti delle opere difensive. W dwóch eksedrach do dziś możemy zobaczyć pozostałości po obronach. Ainda podemos ver os restos das obras defensivas em duas das êxedras. В двух экседрах до сих пор можно увидеть остатки оборонительных сооружений. Vi kan fortfarande se resterna av defensiva verken i två av exedra. Eksedraların ikisinde de hala savunma çalışmalarının kalıntılarını görebiliyoruz.

Rōmānī enim epistyliō ōva conchasque sculpēbant, اعتاد الرومان نحت البيض والأصداف على السطح المعمد للمعابد Die Römer schnitzten Eier und Muscheln auf das Gebälk Οι Ρωμαίοι συνήθιζαν να χαράζουν αυγά και κελύφη στο επιστύλιο The Romans used to carve eggs and shells on the entablature Los romanos solían tallar huevos y conchas en el entablado Les Romains sculptaient des œufs et des coquillages sur l'entablement, I romani erano soliti intagliare uova e conchiglie sulla trabeazione Rzymianie rzeźbili jajka i muszle na belkowaniu Os romanos costumavam esculpir ovos e cascas no entablamento Римляне вырезали на антаблементе яйца и скорлупу Romarna brukade rista ägg och skal på entablaturen Romalılar, sütun pervazlarına (entablurların üstüne) yaşamın

signum pignusque vītae fertilitātisque. كرمز للحياة والخصوبة als Symbol für Leben und Fruchtbarkeit. ως σύμβολο ζωής και γονιμότητας. as a symbol of life and fertility. como símbolo de vida y fertilidad. symbole de vie et de fertilité. come simbolo di vita e fertilità. jako symbol życia i płodności. como um símbolo de vida e fertilidade. как символ жизни и плодородия. som en symbol för liv och fertilitet. ve doğurganlığın sembolü olarak yumurta ve kabuk şekilleri oyarlardı.

Aspīcite hoc pulchrum ovum... ! انظروا إلى تلك البيضة الجميلة Schauen sie sich dieses schöne Ei an! Kοιτάξτε αυτό το υπέροχο αυγό! Look at that beautiful egg! ¡Mirad ese huevo tan bonito! Regardez ce bel œuf! Guardate che bell'uovo! Spójrz na to piękne jajko! Olhem aquele ovo lindo! Посмотритe на это красивое яйцо! Titta på det vackra ägget! Şu güzel yumurtaya bakın!

Nunc ad maximam sanctuāriī āream progrediāmur, دعونا نواصل طريقنا نحو أكبر وأهم قسم في الحرم Lasst uns unseren Weg zum Großen Hof fortsetzen, Ας συνεχίσουμε τον δρόμο μας προς τη μεγαλύτερη Let's continue our way towards the Great Court, the biggest and most important area in the sanctuary. Continuemos nuestro camino hacia el área mayor y más importante es el santuario. Continuons notre chemin vers la grande cour, la zone la plus grande et la plus importante du sanctuaire. Continuiamo il nostro cammino verso l'area più grande e importante del santuario. Kontynuujmy naszą drogę do wielkiego dworu, największy i najważniejszy obszar w sanktuarium. Vamos continuar nosso caminho em direção á área maior e mais importante do santuário. Продолжим наш путь к большому двору, cамая большая и важная территория в заповеднике. Låt oss fortsätta vår väg till den stora domstolen, det största och viktigaste området i helgedomen. İşte tapınaktaki en büyük ve en önemli alan'a yolumuza devam edelim.

ubi res maximae curae dignās agebantur. هذا هو المكان الذي جرت فيه أهم الأنشطة Hier fanden die wichtigsten Aktivitäten statt. This is where the most important activities took place. Aquí era donde se celebraban las actividades más importantes. C'est là que se déroulaient les activités les plus importantes. Qui si svolgevano le attività più importanti. To tutaj odbywały się najważniejsze wydarzenia. É aqui que as atividades mais importantes aconteciam. Здесь проходили самые важные мероприятия. Det var här de viktigaste aktiviteterna ägde rum. En önemli etkinliklerin yapıldığı yer burasıydı.

Lōcus enim erat in quo homines preces إنه المكان الذي قُدمت فيه الصلوات والتضحيات للآلهة Es ist der Ort, an dem den Göttern Gebete und Opfer dargebracht wurden. Είναι το μέρος όπου προσφέρονταν προσευχές It is the place where prayers and sacrifices were offered by humans to the Gods. Es el lugar donde se ofrecían oraciones y sacrificios a los dioses. C'est le lieu où les prières et les sacrifices étaient offerts aux dieux. È il luogo dove si offrivano preghiere e sacrifici agli Dei. Jest to miejsce, w którym składano bogom modlitwy i ofiary. É o lugar onde orações e sacrifícios eram oferecidos aos deuses. Это место, где возносились молитвы и жертвы богам. Det är platsen där böner och offer offrades till gudarna. Tanrılara duaların edildiği ve kurbanların sunulduğu yerdi.

dīs immortalibus adhibebant ac sacrificia faciebant. They used immortal gods and made sacrifices.

Aula uero magnō porticū columnārum cinctā est. كانت الساحة محاطة بصف كبير من الاعمدة Der Platz war von einem großen Portikus umgeben. Η πλατεία περικλείονταν από μια μεγάλη στοά. The plaza was enclosed by a big portico. La place était fermée par un grand portique. La piazza era racchiusa da un grande portico. Plac ogrodzony był dużym portykiem. A praça era cercada por um grande pórtico. Площадь была огорожена большим портиком. Torget var inneslutet av en stor portik. Meydan büyük bir revakla çevriliydi.

E plūriis aediculīs cum pulchrīs statuīs constābat. كان يتألف الرواق من عدة ايديكولا مع تماثيل جميلة Es bestand aus vielen Ädikula mit schönen Statuen. Αποτελούνταν από πολλά ναΐδια με όμορφα αγάλματα. It consisted of many aedicules with beautiful statues. que consistía en muchos edículos con hermosas estatuas. Il était composé de nombreux édicules avec de belles statues Consisteva di molte edicole con belle statue. Składał się z wielu aediculi z pięknymi posągami. Consistia em várias edículas com belas estátuas Он состоял из множества эдикул с красивыми статуями. Den bestod av många aediculas med vackra statyer. Birkaç güzel heykellere sahip birçok aedikuladan oluşuyordu.

Istīus quam uidētis instar. مثل هذا So wie dieser hier Όπως αυτό Like that one. Como esa Comme celui-là. Come questa. Jak ten Como aquela. Как тот. Som den där. İşte şunun gibi.

Exedra autem ipsa ex plūriis rectangulis semicirculātisque ēxedris constābat. يتكون ال"اكسدرا" نفسه من عدة "اكسدرا" مستطيلة وشبه دائرية Die Exedra selbst bestand aus mehreren rechteckigen und halbrunden Exedras. Η ίδια η εξέδρα αποτελείται από πολλές ορθογώνιες και ημικυκλικές εξέδρες The exedra itself consisted of several rectangular and semi-circular exedras. La misma exedra consiste en varias exedras rectangulares y semicirculares. L'exèdre elle-même se compose de plusieurs exèdres rectangulaires et semi-circulaires. L'esedra stessa è costituita da diverse esedre rettangolari e semicircolari. Sama eksedra składa się z kilku prostokątnych i półokrągłych eksedr. A própria êxedra consiste em várias êxedras retangulares e semicirculares. Сама экседра состоит из нескольких прямоугольных и полукруглых экседр. Själva exedran består av flera rektangulära och halvcirkulära exedra. Eksedra, birkaç dikdörtgen ve yarı dairesel eksedradan oluşuyordu.

Areola in quae ara sita est, lōcus amoenissimus erat et festivus, كانت ساحة المذبح مكانًا حيويًا Der Altarhof war ein lebendiger Ort Το γήπεδο του βωμού ήταν ένα ζωντανό μέρος, The altar court was a lively place El patio del altar era un lugar concurrido La cour de l'autel était un lieu foisonnant de vie, Il cortile dell'altare era un luogo vivace, Dziedziniec ołtarzowy był miejscem tętniącym życiem, O pátio do altar era um lugar animado, Алтарный двор был оживленным местом, Altargården var en livlig plats, Sunak avlusu görüntü,

spectaculōrum sonōrum odōrumque plenus. voller Anblick, Klang und Gerüchen. γεμάτο θέαμα, ήχο και μυρωδιά. full of sight, sound, and smell. lleno de cosas por ver, sonidos y olores. pieno di cose da vedere, suoni e profumi. pełnym wzroku, dźwięku i zapachu. full av syn, ljud och lukt.

Iam per aram magnam ambulō. أسير الآن عبر المذبح العظيم Ich gehe jetzt durch den großen Altar. Περπατώ τώρα στο μεγάλο βωμό. I am walking now through the Great Altar. Ahora estoy caminando por el gran altar. Je marche maintenant à travers le grand autel. Sto camminando ora attraverso il grande altare. Przechodzę teraz przez wielki ołtarz. Estou caminhando agora pelo grande altar. Я прохожу сейчас через большой алтарь. Jag går nu genom det stora altaret. Şimdiyse büyük sunaktan geçiyorum.

Ara magna araeque minores sunt structurae المذابح الصغيرة والكبيرة هي هياكل لا وجود لها Die kleinen und großen Altäre sind Bauwerke, Οι μικροί και μεγάλοι βωμοί είναι δομές The small and great Altars are structures El altar pequeño y el grande son estructuras que habitualmente Les petit et grand autels sont des structures Gli altari, piccoli e grandi, sono strutture che solitamente Mały i wielki ołtarz to konstrukcje, Os altares pequenos e grandes são estruturas Большой и малый алтари - это сооружения, De små och stora altaren är strukturer Küçük ve büyük sunaklar, genellikle Roma ve Yunan dünyasında bulunmayan yapılardır.

quae apud Rōmānōs et Graecōs plērumque non inveniuntur. die in der römischen und griechischen Welt normalerweise nicht zu finden sind. που συνήθως δεν βρίσκονται στον ρωμαϊκό και τον ελληνικό κόσμο. which are not found for the most part among the Romans and Greeks. que l'on ne trouve généralement pas dans le monde romain et grec. których zazwyczaj nie ma w świecie rzymskim i greckim. que geralmente não são encontradas no mundo romano e grego. которые обычно не встречаются в римском и греческом мире.

Itaque dicuntur a cultu mediorientālium populōrum deducta esse. يقال أنها مستوحاة من عبادة شرق أوسطية محلية Man sagt, dass sie von einem lokalen Kult aus dem Nahen Osten inspiriert sind. Λέγεται ότι είναι εμπνευσμένο από μια τοπική λατρεία της Μέσης Ανατολής. It is said that they are inspired by a local middle eastern cult. Se dice que están inspirados en un culto propio de Oriente Medio. On dit qu'il est inspiré d'un culte local du Moyen-Orient. Si dice che siano ispirati a un culto mediorientale locale. Mówi się, że inspirowany jest lokalnym kultem bliskowschodnim. Diz-se que é inspirado por um culto local do Oriente Médio. Говорят, что он вдохновлен местным ближневосточным культом. Det sägs att den är inspirerad av en lokal mellanösternkult. Yerel bir orta doğu kültünden esinlendiği söyleniyor.

Crepidines signōrum plūrēs latīnis uerbīs inscribuntur, هنا عدة ركائز للتماثيل ذات نقوش لاتينية تذكر أسماء المتبرعين Mehrere Sockel für Statuen mit lateinischen Inschriften mit den Namen der Stifter. Αρκετά βάθρα για αγάλματα με λατινικές επιγραφές, There are several pedestals for statues with Latin inscriptions Estos son varios pedestales para estatuas con inscripciones latinas Plusieurs socles de statues avec inscriptions latines Ci sono diversi piedistalli per statue con iscrizioni latine Kilka cokołów dla posągów z łacińskimi inskrypcjami Vários pedestais de estátuas com inscrições em latim Несколько постаментов для статуй с латинскими надписями Flera piedestaler för statyer med latinska inskriptioner Bağış yapanların isimlerinden bahseden Latince yazıtlı heykeller için birkaç kaide.

ubi nōmina donatōrum commemorāta sunt. που αναφέρουν τα ονόματα των δωρητών. where the names of the donors are commemorated. mencionando os nomes dos doadores.

Nam illae statuae figuram imitabantur rēgum, imperātōrum, كانت هناك تماثيل للملوك والأباطرة Es gab Statuen von Königen, Kaisern, Soldaten, Υπήρχαν αγάλματα βασιλιάδων, αυτοκρατόρων, στρατιωτών, There were statues of kings, emperors, soldiers, Había estatuas de reyes, emperadores, soldados, Il y avait des statues de rois, d'empereurs, de soldats, C'erano statue di re, imperatori, soldati, Były tam posągi królów, cesarzy, żołnierzy, Havia estátuas de reis, imperadores, soldados, Здесь были статуи королей, императоров, солдат, Det fanns statyer av kungar, kejsare, soldater, Kralların, imparatorların, askerlerin, rahiplerin

mīlitum, sacerdōtum nobilium patriciōrumque. والجنود والكهنة وأعضاء الطبقة العليا beloved, the priest of the nobles and patricians.

Nec tamen eārum statuārum ullum vestīgium inventum est. لسوء الحظ ، لم يتم العثور على أي أثر للتماثيل Leider wurde keine einzige Spur einer Statue gefunden. Δυστυχώς, δεν βρέθηκε ούτε ένα ίχνος αγάλματος. Unfortunately, not a single trace of statue has been found. Por desgracia, no se ha encontrado ni rastro de ninguna estatua. Malheureusement, aucune trace de statue n'a été retrouvée. Sfortunatamente, non è stato trovato nemmeno un resto di quelle statue. Niestety nie znaleziono po nich ani jednego śladu. Infelizmente, nem um único vestígio de estátua foi encontrado. К сожалению, ни единого следа статуи не найдено. Tyvärr har inte ett enda spår av staty hittats. Ama ne yazık ki, tek bir heykelin izine bile rastlanamadı.

Aspīcite hanc pulcherrimam Latīnam inscriptionem! !انظروا إلى هذا النقش اللاتيني الجميل Schauen Sie sich diese schöne lateinische Inschrift an! Kοιτάξτε αυτή την όμορφη λατινική επιγραφή! Look at this beautiful Latin inscription! ¡Mirad esta bella inscripción latina! Regardez cette belle inscription latine! Guardate questa bella iscrizione latina! Spójrz na ten piękny łaciński napis! Olhem para esta linda inscrição em latim! Посмотрите на эту красивую латинскую надпись! Titta på denna vackra latinska inskription! Şu güzel Latince yazıya bakın!

Inter Christiānum tēmporis a saeculō quintō Anno Domini, خلال الفترة المسيحية من القرن الخامس بعد الميلاد Während der christlichen Zeit ab dem 5. Jahrhundert n. Chr. Κατά τη χριστιανική περίοδο από τον 5ο αιώνα μ.Χ., During the Christian period from the 5th century A.D, Durante el período cristiano, desde el siglo V de nuestra era, Pendant la période chrétienne à partir du Ve siècle après J.-C, Durante il periodo cristiano dal V secolo d.C., W okresie chrześcijańskim od V wieku n.e. , Durante o período cristão do século V d.C., В христианский период с V века нашей эры Under den kristna perioden från 500-talet e.Kr. förstördes, MS 5. yüzyıldan itibaren Hıristiyanlık döneminde,

arae duae dēletae sunt atque basilicā commūtatae sunt. تم تدمير المذبحين واستبدالهما بكاتدرائية wurden die 2 Altäre zerstört und durch eine Basilika ersetzt. οι 2 βωμοί καταστράφηκαν και αντικαταστάθηκαν από μια βασιλική. the 2 altars were destroyed and replaced by a basilica. los dos altares fueron destruidos y sustituidos por una basílica. les 2 autels ont été détruits et remplacés par une basilique. i due altari furono distrutti e sostituiti da una basilica. 2 ołtarze zostały zniszczone i zastąpione bazyliką. os 2 altares foram destruídos e substituídos por uma basílica. два алтаря были разрушены и заменены базиликой. de två altaren och ersattes av en basilika. 2 sunak yıkılmış ve yerine bir bazilika yapılmıştır.

Relīquiae basilicae saeculō vīcēsimo remōtae sunt تمت إزالة بقايا الكنيسة في القرن العشرين Die Überreste der Basilika wurden im 20. Jahrhundert entfernt, Τα ερείπια της βασιλικής αφαιρέθηκαν τον 20ο αιώνα The remains of the basilica were removed in the 20th century Los restos de la basílica fueron retirados en el siglo XX Les restes de la basilique ont été prélevés au XXe siècle I resti della basilica furono rimossi nel XX secolo Pozostałości bazyliki usunięto w XX wieku Os restos da basílica foram removidos no século 20 Остатки базилики были удалены в 20 веке Resterna av basilikan togs bort på 1900-talet för Bazilikanın kalıntıları, 20. yüzyılda Roma tapınağını araştırmak için kaldırıldı.

ut templum Rōmānum investigaret. to investigate the Roman temple. w celu zbadania rzymskiej świątyni.

Duae huius basilicae columnae adhūc adrectae sunt. عمودان من البازيليكا لا يزالان قائمين Zwei Säulen der Basilika stehen noch. Δύο κίονες της βασιλικής εξακολουθούν να στέκονται. Two columns of the basilica are still standing. Dos columnas de dicha basílica aún están en pie. Deux colonnes de la basilique sont encore debout. Due colonne della basilica sono ancora in piedi. Do dziś stoją dwie kolumny bazyliki. Duas colunas da basílica ainda estão de pé. Две колонны базилики до сих пор стоят. Två kolonner av basilikan står fortfarande kvar. Bazilikanın iki sütunu şuan hala ayaktadır.

Pergāmus tandem viam nostram usque ad Iovis templum, دعونا نواصل طريقنا إلى معبد جوبيتر، Weiter geht es hinauf zum Jupitertempel, Ας συνεχίσουμε την πορεία μας προς τον ναό του Δία, Let us continue our way up to the temple of Jupiter, Sigamos subiendo hasta el templo de Júpiter, Continuons notre chemin jusqu'au temple de Jupiter, Proseguiamo fino al tempio di Giove, Kontynuujemy naszą drogę do świątyni Jowisza, Continuemos nosso caminho até o templo de Júpiter, Продолжим наш путь к храму Юпитера, Låt oss fortsätta vår väg upp till Jupiters tempel, Roma dünyasının en büyük tapınağı

quod sanctuārium est maximum omnium a Rōmānīs exstructōrum. أكبر معبد في العالم الروماني which is the greatest sanctuary of all that was built by the Romans. le plus grand sanctuaire du monde romain. il più grande santuario del mondo romano. olan Jüpiter tapınağına kadar yolumuza devam edelim.

Cuius tamen templi modo sex columnae tamen adhūc stant. ومع ذلك ، فقط 6 أعمدة لا تزال قائمة Allerdings stehen nur noch 6 Säulen. Ωστόσο, μόνο 6 στήλες εξακολουθούν να είναι όρθιες. However, only 6 columns are still standing. Sin embargo, sólo quedan en pie seis columnas. Cependant, seules 6 colonnes sont encore debout. Tuttavia, solo sei colonne sono ancora in piedi. Pozostało jedynie 6 kolumn. No entanto, apenas 6 colunas ainda estão de pé. Однако до сих пор стоят только 6 колонн. Endast 6 kolumner står dock kvar. Ancak sadece 6 sütun ayaktadır.

Nam fama est saeculō sextō post Christum natum ، يقال أنه في القرن السادس الميلادي ، دمر البرق المعبد Es wird gesagt, dass im 6. Jahrhundert n. Chr. Λέγεται ότι τον 6ο αιώνα μ.Χ., It is said that in the 6th century A.D, a bolt of lightning destroyed the building. Se dice que en el siglo VI de nuestra era, un rayo destruyó el edificio, On dit qu'au VIe siècle après J.-C, la foudre détruisit le bâtiment, Si dice che nel VI secolo d.C. un fulmine distrusse l'edificio, Mówi się, że w VI wieku n.e. piorun zniszczył budynek, Diz-se que no século 6 d.C., um raio destruiu o prédio e, Говорят, что в VI веке нашей эры здание разрушила молния, Det sägs att på 600-talet e.Kr. förstörde en blixt byggnaden, MS 6. yüzyılda bir yıldırımın binayı yıktığı

aedifīcium fulgure ictum ruinā collapsum esse. ein Blitz das Gebäude zerstörte, ένας κεραυνός κατέστρεψε το κτίριο the building was struck by lightning and collapsed.

Postea uero Justiniānus princeps multas eārum columnarum removēre coepit und danach begann Kaiser Justinian, die Säulen Afterwards, indeed, the prince Justinian began to remove many of these columns

ut Byzantii (Cōnstantīnopolī) ecclesiam Sanctae Sophiae (Hagiae Sophiae) exstrueret. لبناء كنيسة آيا صوفيا في القسطنطينية for the construction of the Haghia Sophia church in Constantinople. para construir la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla. pour la construction de la basilique Sainte-Sophie à Constantinople. per la costruzione della Basilica di Santa Sofia a Costantinopoli. pod budowę Hagia Sophia w Konstantynopolu. para a construção da igreja da Santa Sofia em Constantinopla. для строительства собора Святой Софии в Константинополе. för byggandet av Haghia Sophia i Konstantinopel. Ayasofya'nın inşası için sütunları sökmeye başladığı söylenir.

Multis annis transactis, Europae reges in expeditiones sacras (cruciātās) profecti, ، في وقت لاحق في عصر الحروب الصليبية Später im Zeitalter der Kreuzzüge wurden die Steine ​​wiederverwendet, Αργότερα στην εποχή των Σταυροφοριών, Later in the age of the Crusades, Más tarde, en la época de las Cruzadas, Plus tard, à l'époque des croisades, Più tardi, nell'età delle Crociate, Później, w epoce wypraw krzyżowych, Mais tarde, na era das Cruzadas, Позже, в эпоху крестовых походов, Senare under korstågens tid återanvändes Daha sonra Haçlı Seferleri döneminde,

eōsdem lapides denuo ad castellum aedificandum usurpaūerunt. um die Stätte in eine Festung umzuwandeln. They used the same stones again to build the fort.

Columnae mole pergrandes sunt. Die Säulen sind kolossal. Οι στήλες έχουν τεράστιο μέγεθος. The columns are colossal in size. Las columnas son de un tamaño colosal, Les colonnes sont de taille colossale. Le colonne sono di dimensioni colossali. Kolumny mają kolosalne rozmiary. As colunas são colossais em tamanho. Колонны колоссальные по размеру. Kolumnerna är kolossala i storlek. Sütunlar devasa boyutlarda,

Eminentiores enim sunt altitudine sexaginta pedum (vīginti metrorum), يبلغ ارتفاعها أكثر من 20 مترا وقطرها 2 مترين Die sind über 20 Meter hoch und 2 Meter im Durchmesser. Eίναι πάνω από 20 μέτρα ύψος και 2 μέτρα διάμετρος. They're more than 20 meters tall and 2 meters in diameter. de más de veinte metros de alto y dos de diámetro. Elles sont plus de 20 mètres de haut et 2 mètres de diamètre. Sono più di venti metri di altezza e due metri di diametro. Ponad 20 metrów wysokości i 2 metry średnicy. São mais de 20 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Более 20 метров в высоту и 2 метра в диаметре. De är mer än 20 meter hög och 2 meter i diameter. 20 metreden uzun ve 2 metre çapında.

earumque crassitudo (Graece diametrus) ad septem pedes. and their thickness (Greek diameter) to seven feet.

Caelaturae opus in capitulis templī satis subtīle accurātumque erat. كان عمل النحت على تيجان المعبد دقيقًا للغاية Die Schnitzarbeiten an den Kapitellen des Tempels waren sehr präzise und akribisch. Οι εργασίες σκαλίσματος στις πρωτεύουσες του ναού The carving work on the capitals of the temple was very precise and meticulous. El tallado en los capiteles del templo fue muy preciso y meticuloso. Le travail de sculpture sur les chapiteaux du temple était très précis et minutieux. Il lavoro di intaglio sui capitelli del tempio è molto preciso e meticoloso. Prace rzeźbiarskie na kapitelach świątyni były bardzo precyzyjne i drobiazgowe. O trabalho de talha nos capitéis do templo foi muito preciso e meticuloso. Резьба на капителях храма была очень точной и кропотливой. Snideriarbetet på templets huvudstäder var mycket exakt och noggrant. Tapınağın sütun başlıklarındaki oyma işi çok dikkatlice ve titizlikle yapılmıştır.

Artes magnae pulchritūdinis! ! يا له من جمال راقي Welch eine Schönheit! Απίστευτη ομορφιά! Such a beauty! ¡Qué belleza! Quelle beauté! Che bellezza! Jaka piękność! Tão lindo! Такая красота! Vilken skönhet! Ne kadar güzel duruyor!

Hīc est fastīgiī āngulus. هذا ركن من أركان سقف المعبد Dies ist eine Ecke des Dachgiebels. Αυτή είναι μια γωνία του αετώματος της οροφής. This is a corner of the roof pediment. Esta es una esquina del frontón del techo. Il s'agit d'un coin du fronton du toit. Questo è un angolo del frontone del tetto. To jest róg frontonu dachu. Este é um canto do frontão do telhado. Это угол фронтона крыши. Detta är ett hörn av takfrontonen. Bu, çatı alınlığının bir köşesidir.

Hoc fragmentum solum est quāsi quinquāgintā tonnis. هذه الكتلة الحجرية وحدها تزن حوالي 50 طنًا Allein dieser Block wiegt ca. 50 Tonnen. Μόνο αυτός ο τσιμεντόλιθος ζυγίζει περίπου 50 τόνους. This bloc alone is approx 50 tons. Sólo este bloque pesa aproximadamente cincuenta toneladas. Ce bloc à lui seul fait environ 50 tonnes. Questo blocco da solo pesa circa cinquanta tonnellate. Sam ten blok to ok. 50 ton. Este bloco sozinho tem cerca de 50 toneladas. Только этот блок весит около 50 тонн. Bara detta block är cirka 50 ton. Bu blok tek başına yaklaşık 50 tondur.

Videtisne hoc signum quod Indi Svastikam vocant? هل لاحظتوا الصليب المعقوف ؟ Bemerken Sie das Hakenkreuz? Παρατηρείτε τη σβάστικα; Do you notice the Swastika symbol? ¿Veis el símbolo la esvástica? Remarquez-vous la croix gammée? Notate la svastica? Czy zauważyłeś swastykę? Você percebe o símbolo da suástica? Вы замечаете свастику? Lägger du märke till hakkorset? Swastika'yı fark ettiniz mi?

Significat divinitatem, numen deorum, إنه رمز الألوهية والروحانية والازدهار Es war das Symbol für Göttlichkeit, Spiritualität und Wohlstand Είναι το σύμβολο της θεότητας, της πνευματικότητας και της ευημερίας. It was the symbol of divinity, spirituality, and prosperity. Era el símbolo de la divinidad, la espiritualidad y la prosperidad. C'était le symbole de la divinité, de la spiritualité et de la prospérité. È stato il simbolo della divinità, della spiritualità e della prosperità. Jest symbolem boskości, duchowości i dobrobytu. Foi o símbolo da divindade, espiritualidade e prosperidade. Это был символ божественности, духовности и процветания. Det är symbolen för gudomlighet, andlighet och välstånd. O, İlahiyat, maneviyat ve refahın sembolüdür.

hominum deorumque consortionem, prosperitatem. people and their company, prosperity.

Hinc prospectus late patet. من هنا ، المنظر يفتح على مصراعيه Von hier aus öffnet sich der Blick weit. Από εδώ, η θέα ανοίγει διάπλατα. From here, the view opens wide. Desde aquí hay unas vistas muy amplias. De là, la vue s'ouvre largement. Da qui la vista si spalanca. Stąd widok otwiera się szeroko. A partir daqui, a visão se abre amplamente. Отсюда открывается широкий вид. Härifrån öppnar sig utsikten vid. Buradan bakınca geniş bir manzarayla karşılaşıyoruz.

Ecce magna aula Heliopolīs. هنا الفناء الكبير لمدينة الشمس Hier ist der große Hof von Heliopolis. Εδώ είναι η μεγάλη αυλή της Ηλιούπολης. Here is the great court of Heliopolis. Aquí está el gran patio de Heliópolis. Voici la grande cour d'Héliopolis. Ecco la grande corte di Heliopolis. Oto wielki dwór Heliopolis. Aqui está a grande corte de Heliópolis. Вот великий двор Гелиополиса. Här är det stora hovet i Heliopolis. İşte Heliopolis'in büyük avlusu.

Dum hōs lapidēs spectāmus, dē vita antiquōrum hominum cōgitēmus ، دعونا نتأمل هذه الصخور ، دعونا نفكر في الحياة القديمة Schauen wir uns diese Felsen an, denken wir an das uralte Leben Ενώ κοιτάμε αυτούς τους βράχους, ας σκεφτούμε την αρχαία ζωή While we contemplate these rocks, let us think about ancient life, Mientras contemplamos esas piedras, pensemos en la vida de la Antigüedad En contemplant ces pierres, pensons à la vie d'antan, Mentre guardiamo queste rocce, pensiamo alla vita antica Przyjrzyjmy się tym skałom, pomyślmy o pradawnym życiu Enquanto contemplamos essas pedras, vamos pensar sobre a vida antiga Давайте посмотрим на эти скалы, давайте подумаем о древней жизни Medan vi överväger dessa stenar, låt oss tänka på det gamla livet Bu kayalara bakarken, antik hayatları düşünelim

ut huius lōcī numen atque ingenium animadvertāmus. ودعونا نشعر بسحر هذا المكان und spüren wir die Magie dieses Ortes. και ας νιώσουμε τη μαγεία αυτού του τόπου. and let us feel the magic of this place. et ressentons la magie qui émane de ces lieux. e sentiamo la magia di questo luogo. i poczujmy magię tego miejsca.. e vamos sentir a magia deste lugar. и почувствуем магию этого места... och låt oss känna magin i denna plats. ve buranın büyüsünü hissedelim.

Vidēte quam parva sit puella quae ante has columnas stat! هل ترون مدى صغر حجم الفتاة أمام هذه الأعمدة ؟ Schauen sie sich an, wie klein das Mädchen im Vergleich zu den Säulen ist! Κοιτάξτε πόσο μικρό είναι το κορίτσι σε σύγκριση με τις στήλες. Do you see how small the girl is in front of these columns? Mirad qué pequeña se ve la chica comparada con las columnas. Regardez à quel point cette femme est petite par rapport aux colonnes! Guardate quanto è piccola la ragazza rispetto alle colonne! Spójrz, jak mała jest dziewczyna w porównaniu z kolumnami. Você vê como a menina é pequena em comparação com as colunas? Посмотрите, насколько маленькая девочка по сравнению с колоннами. Titta på hur liten tjejen är jämfört med kolumnerna. Kızın sütunlara kıyasla ne kadar küçük olduğuna bakın!

Nunc super lapidem discalceātus dēcumbō. أنا مستلق حافي القدمين الآن Ich liege jetzt barfuß Ξαπλώνω ξυπόλητος τώρα. Now I am lying down barefoot. Ahora estoy tumbado, descalzo. Je suis allongé pieds nus maintenant. Ora sono sdraiato a piedi nudi. Leżę teraz boso Estou deitado descalço agora. Cейчас лежу босиком. Nu ligger jag barfota. Şuan yalın ayakla yatıyorum.

O prospectum templōrum nulli alteri comparandum! ! منظر المعابد لا يقدر بثمن Der Blick auf die Tempel ist unbezahlbar.. Η θέα στους ναούς είναι ανεκτίμητη.. The view of the temples is priceless! La vista de los templos no tiene precio.. La vue sur les temples est inestimable. La vista dei templi è impagabile.. Widok świątyń jest bezcenny. A vista dos templos não tem preço.. Вид на храмы бесценен.. Utsikten över templen är ovärderlig. Tapınakların manzarası paha biçilemez.

Totum diem hīc sedere possim. يمكنني الجلوس هنا طوال اليوم Ich könnte den ganzen Tag hier sitzen. Θα μπορούσα να κάθομαι εδώ όλη μέρα I could sit here all day long. Podría quedarme aquí sentado todo el día. Je pourrais rester assis là toute une journée! Potrei stare qui tutto il giorno. Mógłbym tu siedzieć cały dzień. Eu poderia ficar sentado aqui o dia todo. Я мог бы сидеть здесь целый день. Jag skulle kunna sitta här hela dagen lång. Bütün gün burada oturabilirim.

Ecce prospectus amoenissimus ex parte quae ad occidentem solem vergit. هنا منظر جميل على الجزء الغربي من المعبد Hier ist eine schöne Aussicht auf den westlichen Teil der Anlage. Εδώ υπάρχει μια όμορφη θέα στο δυτικό τμήμα του συγκροτήματος. Here is a beautiful view of the western part of the complex. Aquí hay una bella vista de la parte oeste del complejo. Voici une belle vue sur la partie ouest du complexe. Ecco una bella vista sulla parte occidentale del complesso. Oto piękny widok na zachodnią część kompleksu. Aqui está uma bela vista da parte oeste do complexo. Отсюда прекрасный вид на западную часть комплекса. Här är en vacker utsikt över den västra delen av komplexet. İşte kompleksin batı kısmında güzel bir manzara.

Quam pulcher et viridis est! ...كم هي جميلة وخضراء Wie schön und grün! Πόσο εντυπωσιακά όμορφο και πράσινο! How beautiful and green! ¡Qué bonito y qué verde! Comme c'est beau et vert ! Che bella e verde! Jak pięknie i zielono! Que lindo e verde! Как красиво и зелено! Vad vackert och grönt! Ne kadar güzel ve yeşil!

Nunc autem ad Bacchum templum regrediāmur. دعونا نعود إلى الأسفل نحو معبد باخوس Gehen wir zurück zum Bacchus-Tempel. Ας επιστρέψουμε, κάτω προς τον ναό του Βάκχου. Let us head back down towards the Bacchus temple. Volvamos a bajar hacia el templo de Baco. Torniamo giù verso il tempio di Bacco. Zejdźmy z powrotem w stronę świątyni Bachusa. Vamos voltar para o templo de Baco. Давайте вернемся к храму Вакха. Låt oss gå tillbaka ner mot Bacchustemplet. Baküs tapınağına doğru geri dönelim.

Ecce est alius colosseum saxum ex Iovis capitulō. هذه حجرة ضخمة أخرى من معبد جوبيتر Hier ist ein weiterer riesiger Felsen der Hauptstadt des Jupiters. Ένας άλλος τεράστιος βράχος της πρωτεύουσας του Δία. Here is another huge rock from the capital of Jupiter. Aquí está una otra gran piedra del capitel de Júpiter. Voici une autre pierre énorme de la capitale de Jupiter. Questa è un'altra enorme roccia della capitale di Giove. Tutaj jest kolejna ogromna skała stolicy Jowisza. Aqui está uma outra enorme pedra da capital Júpiter. Вот eще одна огромная скала столицы Юпитера. Ännu en enorm sten i Jupiters huvudstad. Jüpiter'in başkentinin bir başka büyük kayası.

Hae sunt ceterae columnae ex templō Iovis quae وهذه أعمدة ضخمة أخرى من معبد جوبيتر Dies sind andere riesige Säulen des Jupitertempels, Άλλοι τεράστιοι κίονες από τον ναό του Γιούπιτερ Here are other huge columns from the temple of Jupiter that Estas son otras grandes columnas del templo de Júpiter Et voici d'autres colonnes immenses du temple de Jupiter Qui ci sono altre enormi colonne del tempio di Giove Inne ogromne kolumny ze świątyni Jowisza, Aqui estão umas outras enormes colunas do templo de Júpiter Вот и другие огромные колонны из храма Юпитера, Andra enorma kolonner från Juppiters tempel 1759'daki son depremden sonra yıkılan Jüpiter

diruta sunt extremo terrae mōtu qui annō 1759 (MDCCLIX) urbem excussit. التي سقطت بعد الزلزال الأخير عام 1759 die nach dem letzten Erdbeben im Jahr 1759 einstürzten. που έπεσαν μετά τον τελευταίο σεισμό, το 1759. fell down after the last earthquake, in 1759. que se derrumbaron tras el último terremoto, en 1759. qui sont tombées lors du dernier tremblement de terre, en 1759. che caddero dopo l'ultimo terremoto, nel 1759. które spadły po ostatnim trzęsieniu ziemi w 1759 roku. que caíram após o último terremoto, em 1759. который упал после последнего землетрясения в 1759 году. som föll ner efter den senaste jordbävningen, 1759. tapınağından geriye kalan diğer devasa sütunlar.

Proponatis autem oculīs speciem huius templi, تخيلوا أن معبد جوبيتر كان يحتوي على 54** عمودًا في المجموع Stellen Sie sich vor, der Jupitertempel hatte insgesamt 54** Säulen. Φανταστείτε ότι ο ναός του Δία είχε 54** στήλες συνολικά. Imagine that the Jupiter temple had 54** columns in total. Imaginaos que el templo de Júpiter tenía 54** columnas en total. Imaginez que le temple de Jupiter comptait 54** colonnes au total. Immaginate che il tempio di Giove aveva 54** colonne in totale. Wyobraź sobie, że świątynia Jowisza miała w sumie 54** kolumny. Imagine que o templo de Júpiter tivesse 54** colunas no total. Представьте себе, что в храме Юпитера всего 54** колонны. Föreställ dig att Jupitertemplet hade totalt 54** kolonner. Jüpiter tapınağının toplamda 54** sütunu olduğunu düşünün.

nam Iovis templum omnino 54** (LIV) columnīs praeditus erat! for Jupiter's temple was completely endowed with 54 (54) columns!

O di immortales, hic est opus maxime laboriosum nonne? يا إلهي ! ، كمّ العمل الذي استُغرق في بنائه Oh mein Gott, das ist jetzt eine Menge Arbeit, oder? Λέω από μέσα μου πως θα πήρε πολλή δουλειά όλο αυτό, δεν νομίζετε; Oh my God, now that is a lot of work, isn't it? Oh, Dios mío, eso es mucho trabajo, ¿verdad? Mon Dieu! Un travail véritablement titanesque! Oh mio Dio, è un lavoro enorme, non è vero? O mój Boże, jakże to dużo pracy, prawda? Oh meu Deus, agora isso dá muito trabalho, não é? Боже мой, теперь это много работы, не так ли? Herregud, nu är det mycket jobb, eller hur? Aman Allahım, bu tonla iş demek, değil mi?

Ni fallor, hoc papāver est! ! أعتقد أن هذه زهرة الخشخاش Ich denke, das ist eine Mohnblume! Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι μια παπαρούνα! I think this is a poppy flower! ¡Creo que eso es una amapola! Je pense que c'est une fleur de pavot! Penso che questo sia un fiore di papavero! Myślę, że to kwiat maku! Acho que esta é uma flor de papoula! Думаю, это цветок мака! Jag tror att det här är en vallmoblomma! Bence bu bir haşhaş çiçeği!

Ecce cēterā ōva! Kαι εδώ στον βράχο μπορεί να δει κανείς περισσότερα αυγά! Behold the rest! E qui ci sono altre uova!

Hoc est epistyliī fragmentum ex templō Iōvis, هذه قطعة من السطح المعمد لمعبد جوبيتر Dies ist ein Teil des Tempels von Jupiters Gebälk, Αυτό είναι ένα κομμάτι του ναού του περιβόλου του Δία, This is a piece of the temple of Jupiter's entablature, Esto es un trozo del entablado del templo de Júpiter, Il s'agit d'un morceau de l'entablement du temple de Jupiter, Questo è un pezzo della trabeazione del tempio di Giove, To fragment świątyni belkowania Jowisza, część, Este é um pedaço do entablamento do templo de Júpiter, Это часть храма антаблемента Юпитера, Detta är en del av templet i Jupiters entablatur, Bu, sütunlara dayanan ve çatıyı destekleyen

quae est pars sub tectum stans quam columnae sustinent. الجزء الذي يرتكز على الأعمدة ويدعم السقف der Teil, der auf Säulen ruht und das Dach trägt. το τμήμα που στηρίζεται σε κολώνες και στηρίζει την οροφή. the part that rests on columns and supports the roof. la parte que descansa sobre columnas y sostiene el techo. la partie qui repose sur des colonnes et soutient le toit. la parte che poggia su colonne e sostiene il tetto. która opiera się na kolumnach i wspiera dach. a parte que repousa sobre colunas e sustenta o telhado. которая опирается на колонны и поддерживает крышу. den del som vilar på pelare och stöder taket. Jüpiter sütun pervazının bir kısmıdır.

Leo, qui Rōmānis tempōribus signum vis ac fidei inter socios datae habebatur, ، الأسد ، رمز القوة والثقة بين الحلفاء في العصر الروماني Der Löwe, Symbol für Stärke und Vertrauen unter Verbündeten in der Römerzeit, Το λιοντάρι, σύμβολο δύναμης και εμπιστοσύνης The lion, symbol of strength and trust amongst allies in Roman times, El león, símbolo de fuerza y de confianza entre aliados en la época de los romanos, Le lion, symbole de force et de confiance des alliés à l'époque romaine, Il leone, simbolo di forza e fiducia tra gli alleati in epoca romana, Lew, symbol siły i zaufania wśród sojuszników w czasach rzymskich, O leão, símbolo de força e confiança entre os aliados na época romana, У льва, символа силы и доверия среди союзников во времена Римской империи, Lejonet, symbol för styrka och tillit bland allierade under romartiden, Roma döneminde müttefikler arasında güç ve güvenin simgesi olan aslanın,

fauces aperit, quas Romani ut canalem pluvialem usurpabant به فم مفتوحًا على مصراعيه ، وقد استخدم كقمع لمزاريب مياه الأمطار hatte sein Maul weit geöffnet und wurde als Ausguss für Regenrinnen verwendet. είχε το στόμα του ορθάνοιχτο και έχει χρησιμοποιηθεί ως στόμιο had its mouth wide open, and has been used as a spout for rainwater gutters. tenía la boca abierta de par en par avait la gueule grande ouverte et servait de bec aux gouttières. aveva la bocca spalancata ed era utilizzato miał szeroko otwartą paszczę i był używany jako dziobek do rynien deszczowych. tinha a boca bem aberta e servia de bica para calhas de água da chuva. была широко открытая пасть, и он использовался в качестве носика для водосточных желобов. hade sin mun vidöppen och har använts som en pip för regnvattenrännor. ağzı sonuna kadar açıktı ve yağmur suyu için bir oluk olarak kullanıldı.

“Forma dei munus!”, ut dixit Ovidius. الجمال هبة من الله” ، كما يقول أوفيديوس“ “Schönheit ist ein Geschenk Gottes”, wie Ovidius sagt. "Η ομορφιά είναι δώρο Θεού", "Beauty is God's gift", as Ovidius says. “La belleza es un regalo de Dios”, como dice Ovidio. “La beauté est un don de Dieu”, comme dit Ovide. "La bellezza è un dono di Dio!", come dice Ovidio. Piękno jest darem Bożym, jak mówi Owidiusz. "A beleza é um presente de Deus", como diz o poeta Ovídio. Как говорит Овидий, “красота - это дар Бога”. "Skönhet är en Guds gåva", som Ovidius säger. Tıpkı Ovidius'un dediği gibi “Güzellik, Tanrı'nın bir armağanıdır.”

Aedes Bacchi valdē minores sunt quam Iōvis templum, معبد باخوس أصغر بكثير من معبد جوبيتر Der Bacchus-Tempel ist viel kleiner als der Jupiter-Tempel, Ο ναός του Βάκχου είναι πολύ μικρότερος από τον ναό του Δία, The Bacchus temple is way smaller than the Jupiter temple, El templo de Baco es mucho más pequeño que el de Júpiter, Le temple de Bacchus est bien plus petit que le temple de Jupiter. Il tempio di Bacco è molto più piccolo del tempio di Giove, Świątynia Bachusa jest znacznie mniejsza niż świątynia Jowisza, O templo de Baco é bem menor do que o de Júpiter, Храм Вакха намного меньше храма Юпитера, Bacchustemplet är mycket mindre än Jupitertemplet, Baküs Tapınağı, Jüpiter Tapınağı'ndan çok daha küçük

mollis tamen eius etiam ingens est. ومع ذلك فهو ضخم الحجم aber dennoch von kolossaler Größe. ωστόσο είναι κολοσσιαίο σε μέγεθος. nevertheless, it is colossal in size. pero aun así es de un tamaño colosal. Néanmoins il est de taille gigantesque. tuttavia è di dimensioni colossali. ale i tak ma kolosalne rozmiary. mas é colossal em tamanho. но, тем не менее, колоссален по размеру. trots det är det kolossalt i storlek. olmasına rağmen yine de devasa boyuttadır.

Aspīcite in īmā parte aedificii quam pusilli homines uideantur! ! انظروا إلى مدى صغر الاشخاص في الزاوية اليسرى السفلية Schauen Sie sich die Menschen in der unteren linken Ecke an! Κοιτάξτε τους ανθρώπους στην κάτω αριστερή γωνία! Look how small these humans are in the bottom left corner! ¡Mirad que pequeños son los humanos de la esquina inferior izquierda! Regardez les humains dans le coin inférieur gauche! Guardate gli uomini nell'angolo in basso a sinistra! Spójrz na ludzi w lewym dolnym rogu! Olhem para os humanos no canto esquerdo inferior. Посмотрите на людей в нижнем левом углу! Titta på människorna i det nedre vänstra hörnet! Sol alt köşedeki insanlara bakın!

Putes tamquam ex lāpidibus ēmergens vita sōlem salūtare.. ...الحياة المنبثقة من الحجارة تحيي الشمس Das Leben, das aus Steinen entsteht, grüßt die Sonne... Η ζωή που αναδύεται από τις πέτρες χαιρετά τον ήλιο... Life emerging from stones salutes the sun.. La vida que sale de las piedras saluda al sol... La vie émergente des pierres salue le soleil... La vita che emerge dalle pietre saluta il sole.. Życie wyłaniające się z kamieni pozdrawia słońce.. A vida emergindo das pedras saúda o sol.. Жизнь, выходящая из камней, приветствует солнце... Livet som växer fram ur stenar hälsar solen... Taşlardan çıkan hayat güneşi selamlıyor..

O! Quam pulchrum est illud Bacchi fanum, ! كم هو جميل وسماوي معبد باخوس Oh, wie schön und himmlisch ist der Bacchus-Tempel.. Πόσο όμορφος και συνάμα επιβλητικός είναι ο ναός του Βάκχου.. Oh how beautiful and celestial is the Bacchus temple! ¡Oh, qué bello y celestial es el templo de Baco! Qu'il est beau et céleste ce temple de Bacchus.. Oh quanto è bello e celeste il tempio di Bacco.. Och, jak piękna i niebiańska jest świątynia Bachusa.. Oh, quão belo e celestial é o templo de Baco.. О, как прекрасен и небесен храм Вакха.. Åh så vackert och himmelskt är Bacchustemplet.. Ah, Baküs tapınağı, ne kadar güzel ve kutsal..

quam dignum caelesti suā naturā.. how worthy of his heavenly nature.

Ecce stylobatae quibus columnae superstant. هذه هي الركائز التي وقفت عليها الأعمدة Dies sind Sockel, auf denen Säulen standen. Πρόκειται για βάθρα στα οποία στηρίζονταν στήλες. These are pedestals on which columns stood. Estos son pedestales en los que se apoyaban columnas. Voici des socles sur lesquels se dressaient des colonnes. Questi sono piedistalli su cui poggiavano le colonne. Są to postumenty, na których stały kolumny. Estes são pedestais sobre os quais as colunas se erguiam. Это постаменты, на которых стояли колонны. Dessa är piedestaler som pelare stod på. Bunlar, sütunların üzerinde durduğu kaidelerdir.

Vīta brevis, ars longa! “ الحياة قصيرة ، الفن طويل ” “Leben ist kurz, Kunst ist lang”. Η ζωή είναι μικρή, και η τέχνη διαρκής! Life is short, art is long! La vida es corta, el arte es largo.. “La vie est courte, l'art est long” ! La vita è breve, l'arte è lunga.. Źycie jest krótkie, sztuka długa.. “A vida é curta, a arte é longa” “жизнь коротка, искусство долго”.. "Livet är kort, konsten är lång".. Hayatsa kısa, sanat uzun..

O praeclaram aedificii maiestatem! ! يا له من معبد مهيب Was für ein majestätischer Tempel! Τι μεγαλοπρεπής ναός! What a majestic temple! ¡Qué templo más majestuoso! Quel temple majestueux ! Che tempio maestoso! Co za majestatyczna świątynia! Que templo majestoso! Какой величественный храм! Vilket majestätiskt tempel! Ne görkemli bir tapınak!

Est enim unum ex integerrimis speciosissimisque إنه أحد أفضل المعابد الرومانية المحفوظة في العالم بأسره Er ist einer der am besten erhaltenen römischen Tempel der Welt. Είναι ένας από τους καλύτερα διατηρημένους It is one of the best-preserved Roman temples in the whole world. Es uno de los templos romanos mejor conservados de todo el mundo. C'est l'un des temples romains les mieux conservés au monde. È uno dei templi romani meglio conservati al mondo. Jest to jedna z najlepiej zachowanych świątyń rzymskich na całym świecie. É um dos templos romanos mais bem preservados de todo o mundo. Это один из наиболее хорошо сохранившихся римских храмов во всем мире. Det är ett av de bäst bevarade romerska templen i hela världen. Dünyanın en iyi korunmuş Roma tapınaklarından biridir.

templis Romanis in toto orbe terrārum. ρωμαϊκούς ναούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Roman temples throughout the world.

Templum Bacchō, deō vīnī, vindēmiārum, تم تكريس معبد باخوس لإله الخمر وحصاد العنب والخصوبة والمسرح ، باخوس Der Bacchus-Tempel ist Bacchus gewidmet, dem Gott des Weines, Ο ναός του Βάκχου είναι αφιερωμένος στον Βάκχο, τον Θεό του κρασιού, The temple of Bacchus is dedicated to Bacchus, the God of wine, El templo de Baco está dedicado a Baco, el dios del vino, Le temple de Bacchus est dédié à Bacchus, le dieu du vin, Il tempio è dedicato a Bacco, il dio del vino, della vendemmia, Świątynia Bachusa poświęcona jest Bachusowi, O templo de Baco é dedicado a Baco, o deus do vinho, Храм Вакха посвящен Вакху, богу вина, Bacchus tempel är tillägnat Bacchus, guden för vin, Baküs tapınağı, şarap, üzüm hasadı,

fertilitātis theātrīque sacratum est. der Weinlese, der Fruchtbarkeit und des Theaters. It was sacred to fertility and theater. la vendimia, la fertilidad y el teatro. des vendanges, de la fertilité et du théâtre. bogowi wina, winobrania, płodności i teatru. da colheita da uva, da fertilidade e do teatro. урожая винограда, плодородия и театра

Is autem deus apud Romanōs Bacchus quidem vocātur, باخوس هو الاسم الروماني للإله اليوناني ديونيسوس Bacchus ist der römische Name für den griechischen Gott Dionysos. Ο Βάκχος είναι το ρωμαϊκό όνομα για τον Έλληνα Θεό Διόνυσο. Bacchus is the Roman name for the Greek God Dionysus. Baco es el nombre romano del dios griego Dioniso. Bacchus est le nom romain du dieu grec Dionysos. Bacco è il nome romano del dio greco Dioniso. Bachus to rzymska nazwa greckiego boga Dionizosa. Baco é o nome romano do deus grego Dionísio. Вакх - это римское имя греческого бога Диониса. Bacchus är det romerska namnet för den grekiska guden Dionysos. Baküs, Yunan Tanrısı Dionysos'un Roma'daki adıdır.

Diōnysus tamen apud Graecōs dīcitur. Dionysus, however, is killed among the Greeks.

Templum inter 150 A.D et 250 A.D aedificātum est. تم بناء المعبد بين عامي 150 م و 250 م Der Tempel wurde zwischen 150 n. Chr. und 250 n. Chr. erbaut. Ο ναός χτίστηκε μεταξύ 150 μ.Χ. και 250 μ.Χ. The temple was constructed between 150 A.D and 250 A.D. El templo fue construido entre los años 150 y 250 de nuestra era. Le temple a été construit entre CLe (150) et CCLe (250) après J.-C. Il tempio fu costruito tra il 150 d.C. e il 250 d.C. Świątynia została zbudowana w latach 150-250 n.e. O templo foi construído entre 150 d.C. e 250 d.C. Храм был построен между 150 и 250 годами нашей эры. Templet byggdes mellan 150 e.Kr. och 250. e.Kr. Tapınak MS 150 ile MS 250 yılları arasında inşa edilmiştir.

Hīc olim stabant 42 (XLII) Corinthiae columnae, ، ويوجد 42 عمودًا كورنثيًا خلابا Es gab 42 atemberaubende korinthische Säulen, Υπάρχουν 42 κορινθιακές στήλες που κόβουν την ανάσα, There are 42 breathtaking Corinthian columns, Hay 42 esplendorosas columnas corintias, Il y a 42 colonnes corinthiennes à couper le souffle, Ci sono 42 colonne corinzie mozzafiato, Znajdują się tam 42 zapierające dech w piersiach korynckie kolumny, Há 42 colunas coríntias de tirar o fôlego, Здесь 42 захватывающих дух коринфских колонны, Det finns 42 hisnande korintiska kolonner, Aralarından 19'u dik duran 42 nefes kesici Korint sütunu vardır.

quārum 19 (XIX) adhūc exstant. 19 منها لا تزال منتصبة في مكانها 19 από τις οποίες παραμένουν όρθιες. 19 of which remain upright in position. de las que 19 se mantienen en pie y rectas. dont 19 tiennent encore debout. 19 delle quali rimangono in posizione verticale. 19 das quais permanecem em posição vertical. 19 из которых остаются в вертикальном положении. varav 19 förblir upprätt på plats.

Hae columnae permagnae sustentant epistylium opulenter sculptum, تدعم هذه الأعمدة العملاقة هيكلًا منحوتًا بأدق التفاصيل Diese gigantischen Säulen tragen ein reich geschnitztes Gebälk. Αυτές οι γιγάντιες στήλες υποστηρίζουν ένα πλούσιο λαξευμένο επιστύλιο. These gigantic columns support a richly carved entablature. Estas gigantescas columnas sostienen un entablado ricamente tallado. Ces colonnes immenses supportent un entablement richement sculpté. Queste gigantesche colonne sorreggono una trabeazione riccamente intagliata. Te gigantyczne kolumny podtrzymują bogato rzeźbione belkowanie. Essas colunas gigantescas sustentam um entablamento ricamente esculpido. Эти гигантские колонны поддерживают богато вырезанный антаблемент. Dessa gigantiska kolonner bär upp en rikt snidad entablatur. Bu devasa sütunlar, baştan aşağı oyulmuş bir sütun pervazını desteklerler.

opus optimus, mirabile, politissimā arte perfectum. excellent work, wonderful, most polished and perfected. Un lavoro eccellente, ammirevole e perfettamente completato. Znakomita, godna podziwu i perfekcyjnie wykonana praca.

Longā vero scalāriā ad sanctuārium dūcor, يقودني هذا الدرج الضخم إلى المعبد Diese monumentale Treppe führt mich hinauf zum Heiligtum, Αυτή η μνημειώδης σκάλα με οδηγεί στο ιερό This monumental staircase leads me up to the sanctuary Esta gran escalera me lleva hasta el santuario Cet escalier monumental me mène au sanctuaire Questa scala monumentale mi porta al santuario Monumentalne schody prowadzą mnie do sanktuarium, Esta escadaria monumental me leva até o santuário, Эта монументальная лестница ведет меня к святилищу, Denna monumentala trappa leder mig upp till helgedomen Bu tarihi merdiven beni haşhaş çiçekleri, asmalar ve yumurtalardan

quod sculpto papavere, vineīs ovisque implexis exornatum est. حيث يوجد تصميم نمط معقد من أزهار الخشخاش وكروم العنب والبيض wo sich ein kompliziertes Musterdesign aus Mohnblumen, Weinreben und Eiern befindet. όπου υπάρχει ένα περίτεχνο σχέδιο με παπαρούνες, αμπέλια και αυγά. where there is an intricate pattern design of poppy flowers, grapevines, and eggs. donde hay un intrincado dibujo de flores de amapola, hojas de parra y huevos. où se trouve un motif complexe de fleurs de pavot, de vignes et d'œufs. dove c'è un intricato disegno di fiori di papavero, viti e uova. gdzie znajduje się misterny wzór kwiatów maku, winorośli i jajek. onde há um desenho intrincado de flores de papoula, videiras e ovos. где есть замысловатый узор из цветов мака, виноградной лозы и яиц. där det finns en intrikat mönsterdesign av vallmoblommor, vinrankor och ägg. oluşan karmaşık bir desen tasarımının olduğubir tapınağa götürüyor.

In hōc templō, nōbilēs solēbant vinum et opium bībere, في هذا المعبد ، اعتاد أفراد الطبقة العليا على شرب الخمر ، وتناول الأفيون In diesem Tempel tranken die Mitglieder der Oberschicht Wein, nahmen Opium, Σε αυτόν τον ναό, τα μέλη της ανώτερης τάξης συνήθιζαν να πίνουν κρασί, In this temple, members of the upper class used to drink wine, take opium, En este templo, los miembros de la clase alta solían beber vino, tomar opio, Dans ce temple, les membres de la classe privilégiée buvaient du vin, prenaient de l'opium, In questo tempio, i membri della classe superiore bevevano vino, prendevano oppio, W tej świątyni członkowie wyższej klasy pili wino, brali opium, Neste templo, os membros da classe alta costumavam beber vinho, ingerir ópio, В этом храме представители высшего класса обычно пили вино, принимали опиум, I det här templet brukade medlemmar av överklassen dricka vin, ta opium, Bu tapınakta, üst sınıfın üyeleri şarap içer, afyon alır,

ac omnes conversatiōne oblectārī. ...والاستمتاع ببعض المرح الجماعي ، إن فهمتم ما أقصده und hatten Spaß in der Gruppe. and have some group fun, if you know what I mean. y divertirse un poco en grupo, et s'adonnaient à des plaisirs orgiaques, si vous voyez ce que je veux dire. e si divertivano un po' in gruppo, se capite cosa intendo. i bawili się w grupie, jeśli wiesz, co mam na myśli. e se divertir um pouco em grupo, se é que você me entende. и развлекались в компании, если вы понимаете, о чем я. och ha lite gruppkul, om du förstår vad jag menar. ve grupça eğlenirlerdi,

Tenesne quōrsum hoc dicam? Verstehen Sie was ich meine? Aν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Do you want me to say this? Ne demek istediğimi anlarsınız ya :)

Natura, artis magistra.. ..“ الطبيعة سيدة الفن ” “Natur, die Herrin der Kunst”.. "Η φύση, η ερωμένη της τέχνης" Nature, the mistress of the art.. La naturaleza, la amante del arte... “La nature, maîtresse de l'art”.. La natura, maestra d'arte.. Natura, mistrzyni sztuki.. “Natureza, dona da arte”.. Природа, хозяйка искусства.. Naturen, konstens älskarinna.. Doğa, sanatın efendisi..

En tectī pars diruta هذا جزء انهار من السقف Dies ist der Teil des Daches, der eingestürzt ist. Αυτό είναι ένα τμήμα της οροφής που κατέρρευσε. This is part of the roof that collapsed. Esta es una parte del techo que se derrumbó. Voici une partie du toit qui s'est effondrée. Questa è una parte del tetto che è crollata. To ta część dachu, która się zawaliła. Esta é uma parte do telhado que desabou. Это обрушившаяся часть крыши. Det här är den del av taket som rasade. Burası çatının çöken kısmı.

Extra templum, in parte quae vergit ad occidentem solem, ، خارج المعبد المواجه للغرب Außerhalb des Tempels mit Blick nach Westen Έξω από τον ναό που βλέπει δυτικά, Outside the temple facing west, En el exterior del templo, mirando al oeste, À l'extérieur du temple faisant face à l'ouest, All'esterno del tempio rivolto a ovest ci sono i resti di una fortificazione muraria araba Na zewnątrz świątyni zwróconej na zachód znajdują się pozostałości arabskich fortyfikacji Do lado de fora do templo voltado para o oeste, Снаружи храма, обращенного на запад, Utanför templet i västerläge Tapınağın batıya bakan dışında,

extant reliquiae moenium ab Arabis saeculō توجد بقايا تحصينات جدار عربي يعود تاريخها befinden sich die Überreste einer arabischen Mauerbefestigung there are the remains of the wall from the Arabs for centuries están los restos de una fortificación árabe amurallada se trouvent les vestiges d'une fortification murale arabe estão os restos de uma fortificação de parede árabe находятся остатки арабского стенового укрепления,

ūndecimō duodecimōque A.D. extructōrum. 11th and 12th AD constructions. che risale al XI e XII secolo d.C. z XI i XII wieku naszej ery. que data dos séculos 11 e 12 d.C. MS 11. ve 12. yüzyıla uzanan bir Arap duvar surunun kalıntıları vardır.

Quae munimenta aedificavērunt ut oppidum a cruciatis defenderent. تم بناء الجدران لحماية أنفسهم من غزوات الصليبيين Die Mauern wurden gebaut, um sich gegen die Kreuzfahrer zu schützen. Τα τείχη χτίστηκαν για να προστατευτούν από τους σταυροφόρους. The walls were built to protect themselves against the crusaders. Las murallas se construyeron para servir de protección contra los cruzados. Les murs ont été construits pour se protéger contre les croisés. Le mura furono costruite per proteggersi dai crociati. Mury zostały zbudowane, aby chronić się przed krzyżowcami. As paredes foram construídas para se protegerem dos cruzados. Стены были построены для защиты от крестоносцев. Murarna byggdes för att skydda sig mot korsfararna. Duvarlar kendilerini Haçlılardan korumak için inşa edilmiştir.

Hinc autem, ab aedibus Bacchi, videtis prospectum Iovis templī. . من هنا يمكننا رؤية معبد جوبيتر من معبد باخوس Von hier aus sieht man den Jupiter-Tempel vom Bacchus-Tempel. Από εδώ βλέπετε τον ναό του Δία από τον ναό του Βάκχου. From here you see the Jupiter temple from the Bacchus temple. Desde aquí podéis ver el templo de Júpiter desde el templo de Baco. De là, vous voyez le temple de Jupiter depuis le temple de Bacchus. Da qui si vede il tempio di Giove dal tempio di Bacco. Stąd widać świątynię Jowisza. Daqui você vê o templo de Júpiter do templo de Baco. Отсюда вы видите храм Юпитера со стороны храма Вакха. Härifrån ser du Jupitertemplet från Bacchustemplet. Buradan Baküs tapınağından Jüpiter tapınağını görüyorsunuz.

In quō templō sunt plūrae aedīculae quae olim multis stātuis signisque ornābantur. كان يوجد داخل المعبد العديد من الأيديكولا Im Inneren des Tempels befinden sich viele Ädikula, Μέσα στο ναό υπάρχουν πολλά ναΐδια Inside the temple are many aedicules where numerous statues decorated the place. Dentro del templo hay muchos edículos en los que A l'intérieur du temple se trouvent de nombreux édicules All'interno del tempio si trovano numerose edicole, Wewnątrz znajduje się wiele aediculi, Dentro do templo existem muitas edículas onde inúmeras estátuas decoravam o local. Внутри храма много эдикулов, Inne i templet finns många aediculas där många statyer dekorerade platsen. Tapınağın içinde çok sayıda heykelin bu alanı süslediği birçok aedicula vardır.

In hōc vero lōcō etiamnum concentus et sollemniaque popularia aguntur. ز لا يزال المكان يحيي مهرجانات موسيقية وأنشطة فولكلورية Der Ort ist immer noch lebendig mit Musikfestivals und folkloristischen Aktivitäten. Ο τόπος συνεχίζει να είναι ακόμη ζωντανός The place is still always alive with music festivals and folklore-related activities. Este lugar siempre está lleno de vida, con festivales de música L'endroit est toujours vivant avec des festivals de musique Il sito archeologico è sempre vivo con festival musicali Miejsce wciąż tętni życiem dzięki festiwalom muzycznym O local ainda está sempre animado com festivais de música e atividades folclóricas. В этом месте всегда проходят музыкальные фестивали Platsen lever fortfarande alltid med musikfestivaler och folklorerelaterade aktiviteter. Burası müzik festivalleri ve folklor etkinlikleri sayesinde

"Salvete amici amicaeque, hīc in templo romano sunt" "Hello friends and girlfriends, here they are in the Roman temple" "Salut les amis, je me trouve ici dans le temple romain"..

Sonus hic est tamquam musica naturā edita, cui libentissime aures praebeo... ...موسيقى طبيعية للاستماع إليها ، تجلب الفرح لأذني Natürliche Musik zum Hören, die Freude in meine Ohren bringt.. Το να ακούω ήχους και μουσική από τη φύση, Natural music to listen to, that brings joy to my ears.. Música natural para escuchar, eso alegra mis oídos... Une musique naturelle qui me réjouit les oreilles... Musica naturale da ascoltare, che porta gioia alle mie orecchie.. Naturalna muzyka do słuchania, która cieszy moje uszy.. Música natural para ouvir, que traz alegria aos meus ouvidos.. Естественная музыка для прослушивания, Naturlig musik att lyssna på, som ger glädje i mina öron.. Kulaklarıma neşe veren doğal müzik..

Nunc vero extremos oppidi muros praetereo quos aetate media أسير الان على طول الجدران الخارجية التي أضيفت في منتصف العمر كتحصين Ich laufe entlang der Außenmauern, Περπατάω κατά μήκος των εξωτερικών τοίχων I am walking along the outer walls Estoy caminando por las murallas exteriores, Je marche le long des murs extérieurs Sto camminando lungo le mura esterne Idę wzdłuż zewnętrznych murów, Estou caminhando ao longo das paredes externas Я иду по внешним стенам, Jag går längs ytterväggarna Orta çağda sur olarak sonradan eklenen

priscis adstructi sunt ad oppidum muniendum. they were built in ancient times to fortify the town. dış duvarların yanından yürüyorum.

Partem autem peto aedium Iovis quae in occidentem solem spectat, سأرى التريليتون الشهير(3 كتل حجرية ضخمة) على الجانب الغربي من معبد جوبيتير Ich werde den berühmten Trilithon (3 riesige Steine) Θα πάω να δω τον περίφημο τριλίθωνα I am going to see the famous trilithon (3 huge stones) Voy a ver el famoso triliton (Tres piedras inmensas) Je pars voir le fameux trilithon (3 pierres énormes) Vado a vedere anche il famoso triliton (3 pietre enormi) Idę zobaczyć słynny triliton po zachodniej stronie świątyni Jowisza. Vou ver o famoso trilito (3 pedras enormes) no lado oeste do templo de Júpiter. Я собираюсь увидеть знаменитый трилитон (3 огромных камня) Jag ska se det berömda trilitonet Jüpiter tapınağının batı tarafında ünlü trilitonu (Üç büyük taş) izleyeceğim.

ut videam notissimam lapidum compositionem quae trilithon vocatur. auf der Westseite des Jupitertempels sehen. to see the well-known composition of stones called the trilithon.

Nam hic tria trilitha stant, quorum quodque pondus ad 800 tonnas habet. هذه أحجار التريليتون الثلاثة. تزن كل واحدة منها 800 طن Hier sind die Trilithons mit einem Gewicht von jeweils ca. 800 Tonnen. Εδώ είναι ο τρίλιθων Here is the trilithon weighing circa 800 tons each. Aquí está el triliton, que pesan unas ochocientas toneladas cada uno. Voici les trilithons pesant environ 800 tonnes chacun. Ecco il triliton dal peso di circa ottocento tonnellate ciascuno. Oto trilitony ważące około 800 ton każdy. Aqui está o trilito pesando cerca de 800 toneladas cada um. Вот трилитон весом около 800 тонн каждый. Här är trilitonet som väger cirka 800 ton vardera. İşte her biri yaklaşık 800 ton ağırlığındaki trilitonlar.

Nec tamen quisquam scit quomodo hucusque sublata advectaque sint! ! كيف تم نقلهم ورفعهم لا يزال لغزا كبيرا Wie sie transportiert und gehoben wurden, bleibt ein großes Rätsel. Το πώς μεταφέρθηκαν και ανυψώθηκαν How they were transported and lifted remains a huge mystery. Sigue siendo un gran misterio cómo los transportaron hasta aquí y los levantaron. Comment ont-ils été transportés et soulevés demeure un grand mystère. Come siano stati trasportati e sollevati rimane un enorme mistero. Sposób ich transportu i podnoszenia pozostaje wielką tajemnicą. Como eles foram transportados e içados permanece um grande mistério. Как их перевозили и поднимали, остается загадкой. Hur de transporterades och lyftes är fortfarande ett stort mysterium. Nasıl taşındıkları ve kaldırıldıkları büyük bir gizem olmaya devam ediyor.

Haec est Veneris Musarumque aedes. هذا هو معبد فينوس و ميوز Dies ist der Komplex von Venus & Musen. Αυτό είναι το συγκρότημα της Αφροδίτης και των Μουσών This is the complex temple of Venus & Muses. Este es el complejo de Venus y las Musas. Voici le complexe de Vénus & Muses. Questo è il complesso di Venere e delle Muse. To jest kompleks Wenus i Muz. Este é o complexo de Vênus e Musas. Это комплекс Венеры и Музы. Detta är komplexet av Venus & Muses. Bu Venüs ve Muses kompleksidir.

Circum aedem peristylum erat. كانت محاطة بصف اعمدة Es war von einer Kolonnade umgeben. Περιτριγυρίζεται από κιονοστοιχία. It was surrounded by a colonnade. Estaba rodeado por una columnata. Il était entouré d'une colonnade. Era circondato da un colonnato. Otaczała go kolumnada. Estava rodeado por uma colunata. Он был окружен колоннадой. Den var omgiven av en pelargång. Etrafı bir sıra sütunlarla çevrili.

Dea autem Venus in templum Iovis spectat. معبد فينوس يواجه معبد جوبيتر Venus steht vor dem Jupitertempel. Η Αφροδίτη αντικρίζει τον ναό του Δία. Venus is facing the temple of jupiter. Venus está de cara al templo de Júpiter. Vénus fait face au temple de Jupiter. Venere è di fronte al tempio di Giove. Wenus stoi przed świątynią Jowisza. Vênus está voltado para o templo de Júpiter. Венера обращена к храму Юпитера. Venus är vänd mot Jupiters tempel. Venüs, Jüpiter'in tapınağına bakıyor.

Hic enim olim homines Venerem colebant venerabantur. هنا تم تبجيل الإلهة فينوس Hier wurde Venus verehrt. Εδώ λατρεύτηκε η Αφροδίτη. This is where Venus was venerated. Aquí era donde se veneraba a Venus. C'est là où Vénus était vénérée. Qui era venerata Venere. To tutaj ją czczono É aqui que Vênus era venerada. Здесь почитали Венеру. Det var här Venus vördades. Venüs'ün hürmet edildiği yer işte burasıydı.

Cum tandem Berytum peto, ، في طريقي إلى بيروت Auf dem Weg nach Beirut, Στο δρόμο μου για τη Βηρυτό, On my way to Beirut, Mientras iba de vuelta a Beirut, Sur le chemin de Beyrouth, Mentre tornavo a Beirut, W drodze do Bejrutu No meu caminho para Beirute, По дороге в Бейрут, På väg till Beirut, Beyrut'a giderken

non est quin miratus mecum reputem: fiel mir nur noch ein: το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν: it is not that I am amazed at myself. sólo podía pensar: tout ce à quoi je pouvais penser était : tutto ciò a cui riuscivo a pensare era: myślałem tylko: всё, о чем я мог думать, было: tek düşünebildiğim şey şuydu:

“Attat! Ubinam versatus sum!” «Ουάου, κοίτα να δεις πού βρέθηκα!» “Wow, where have I been!” „Wow, gdzie ja byłem!” “Uau, onde eu estive!” «Ого, где я был!» "Wow, var har jag varit!" "Vay canına, bunca zaman ben nerelerdeydim!"