×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Keep it Up - November 2021, Week 3 - כאן | גרביים במקום קעקועים 🧦

Week 3 - כאן | גרביים במקום קעקועים 🧦

‫במקום לקעקע, בואו נעבור לגרביים.

‫כמו כולם, גם אני מחפשת דרך ‫להביא לידי ביטוי

‫את האני הפנימי המיוחד שלי.

‫בא לי את האפקט של הקעקוע, ‫רק בלי הכאב.

‫די.

‫לא מושך אותי לצבוע את השיער לאדום, ‫אני לא בנויה לקוספליי,

‫ואני לא משקיעה יותר מדי בבגדים,

‫גם כי אין לי שום חוש אופנתי ‫וגם כי אני לא אוהבת לבלוט מדי.

‫הגרביים מאפשרים לי ‫מינון מדויק של הגדרה עצמית.

‫הם עונים על הצורך של הנפש שלי ‫להיות שונה,

‫בלי לכפות את הייחודיות ‫הקסומה הזאת על החברה.

‫הם התרסה נגד השגרה ‫האפורה והמשעממת,

‫והכי טוב - הם ממילא שם.

‫אומנם הקעקוע מעניק לנו ‫חספוס ותו תקן של אומץ ומגניבות,

‫אבל לא בכל יום אנחנו מרגישים ‫אותו דבר.

‫אנחנו אנשים מורכבים עם רצונות ‫ועמדות שמתחלפים כל יום,

‫ממש כמו גרביים.

‫איתם, יום אחד נוכל להביא לידי ביטוי ‫את הצד האומנותי שלנו,

‫ביום שני את מחאתנו הפוליטית,

‫ביום השלישי נוכל ‫להפגין את הידע שלנו

‫וביום הרביעי להזכיר לעצמנו את הבית.

‫וברגע שנעבור לאג'נדה הבאה ‫לא נצטרך להצטער על כך.

‫הגרביים גם יעילים מאוד כי הם ‫מאפשרים לנו לשלוט

‫במינון ובעוצמת החשיפה.

‫בעוד חולצה למשל של המבורגר ‫עשויה לסבך אותנו פוליטית,

‫הגרביים יכולים להציג רמת אהבה ‫גדולה להמבורגר כשאת ברחוב,

‫רמת אהבה בינונית במשרד,

‫ורמת אהבה מינימלית ‫כשאת נפגשת עם האויב.

‫אני לא הראשונה שטוענת את הטענה ‫ויש כבר קבוצות אוכלוסייה

‫שניתנות לזיהוי על פי גרביהן.

‫ההיפסטרים, האבות והבנות בחורף,

‫ומעל כולם, ראש ממשלת קנדה, ‫ג'סטין טרודו, עם גרבי צ'ובקה.

‫אך יתר המגזרים נותרו אילמים ‫והגיע הזמן שישמיעו קול

‫כי בשביל הגרביים ‫אדם הוא אדם הוא אדם.

‫המחנה שלי, ‫ואני קוראת לכם להצטרף אליי,

‫הוא מחנה הגרביים הלא תואמים.

‫הכול התחיל ביום ‫בו לא מצאתי יותר זוגות.

‫מכונת הכביסה ומעברי דירה תכופים ‫קשרו קשר נגדי

‫והפכו את הגרביים שלי לאלמנים.

‫אז הפכתי את הבאג לפיצ'ר ‫והכרזתי על אופנה,

‫אבל לא כולם קיבלו אותה באהדה.

‫סבתא שלי למשל לא יכלה לשאת ‫את זה וקנתה לי כמה זוגות חדשים,

‫אבל אותם כבר ערבבתי בכוונה.

‫אני עושה את זה בשבילך.

‫בשבילי, להרגיז אותי או מה?

‫ככה המנה הצנועה ‫של חוסר הקונפורמיות שלי

‫פורחת מתחת לשולחן המשרדי. ‫ויותר טוב מזה,

‫ככה אני חוסכת ‫המון כאב ראש, כסף וזמן.

‫כמה בדיוק?

‫נניח שלוקח לנו דקה לאתר זוגות ‫מסל הכביסה המלוכלכת

‫ועוד ארבע דקות וחצי ‫לצוות ולקפל אותם

‫ונניח שאנחנו עושים ‫שתי כביסות בשבוע,

‫מדובר על חיסכון ‫של 781 שעות מהחיים.

‫אבל זה הרבה יותר מכסף.

‫אין צורך להחדיר דיו מתחת לעור, ‫ולהסיר גרביים זה הרבה פחות כואב.

‫אבל הרבה יותר מסריח.

‫טוב תראי, זה...

‫ככה, זה דבר מוזר, את מבינה? ‫-נכון.

‫טוב.


Week 3 - כאן | גרביים במקום קעקועים 🧦 Week 3 - Here | Socks instead of tattoos 🧦

‫במקום לקעקע, בואו נעבור לגרביים. Instead of a tattoo, let's move on to socks.

‫כמו כולם, גם אני מחפשת דרך ‫להביא לידי ביטוי Like everyone else, I too am looking for a way to express myself

‫את האני הפנימי המיוחד שלי. My special inner self.

‫בא לי את האפקט של הקעקוע, ‫רק בלי הכאב. I got the effect of the tattoo, only without the pain.

‫די. enough.

‫לא מושך אותי לצבוע את השיער לאדום, ‫אני לא בנויה לקוספליי, Not pulling me to dye my hair red, I'm not built for cosplay,

‫ואני לא משקיעה יותר מדי בבגדים, And I don't invest too much in clothes,

‫גם כי אין לי שום חוש אופנתי ‫וגם כי אני לא אוהבת לבלוט מדי. Also because I have no fashion sense and also because I do not like to stand out.

‫הגרביים מאפשרים לי ‫מינון מדויק של הגדרה עצמית. The socks allow me a precise dose of self-determination.

‫הם עונים על הצורך של הנפש שלי ‫להיות שונה, They answer my soul's need to be different,

‫בלי לכפות את הייחודיות ‫הקסומה הזאת על החברה. Without imposing this magical uniqueness on society.

‫הם התרסה נגד השגרה ‫האפורה והמשעממת, They defy the gray and boring routine,

‫והכי טוב - הם ממילא שם. And best of all - they are there anyway.

‫אומנם הקעקוע מעניק לנו ‫חספוס ותו תקן של אומץ ומגניבות, While the tattoo gives us a rough and standard of courage and stealth,

‫אבל לא בכל יום אנחנו מרגישים ‫אותו דבר. But not every day we feel the same.

‫אנחנו אנשים מורכבים עם רצונות ‫ועמדות שמתחלפים כל יום, We are complex people with desires and attitudes that change every day,

‫ממש כמו גרביים. Just like socks.

‫איתם, יום אחד נוכל להביא לידי ביטוי ‫את הצד האומנותי שלנו, With them, one day we can bring to light our artistic side,

‫ביום שני את מחאתנו הפוליטית, On Monday our political protest,

‫ביום השלישי נוכל ‫להפגין את הידע שלנו On the third day we can demonstrate our knowledge

‫וביום הרביעי להזכיר לעצמנו את הבית. And on the fourth day to remind ourselves of the house.

‫וברגע שנעבור לאג'נדה הבאה ‫לא נצטרך להצטער על כך. And once we move on to the next agenda we won't have to regret it.

‫הגרביים גם יעילים מאוד כי הם ‫מאפשרים לנו לשלוט The socks are also very effective because they allow us to control

‫במינון ובעוצמת החשיפה. Dose and intensity of exposure.

‫בעוד חולצה למשל של המבורגר ‫עשויה לסבך אותנו פוליטית, While a hamburger t-shirt for example might entice us politically,

‫הגרביים יכולים להציג רמת אהבה ‫גדולה להמבורגר כשאת ברחוב, The socks can show a great level of love for a hamburger while on the street,

‫רמת אהבה בינונית במשרד, Medium love level in the office,

‫ורמת אהבה מינימלית ‫כשאת נפגשת עם האויב. And a minimum level of love when you meet the enemy.

‫אני לא הראשונה שטוענת את הטענה ‫ויש כבר קבוצות אוכלוסייה I'm not the first to make the claim and there are already population groups

‫שניתנות לזיהוי על פי גרביהן. Recognizable by their socks.

‫ההיפסטרים, האבות והבנות בחורף, The hipsters, fathers and girls in winter,

‫ומעל כולם, ראש ממשלת קנדה, ‫ג'סטין טרודו, עם גרבי צ'ובקה. And above all, Canadian Prime Minister Justin Trudeau with Chubka socks.

‫אך יתר המגזרים נותרו אילמים ‫והגיע הזמן שישמיעו קול But the other sectors remained mute and it was time to make a sound

‫כי בשביל הגרביים ‫אדם הוא אדם הוא אדם. Because for the socks a person is a person is a person.

‫המחנה שלי, ‫ואני קוראת לכם להצטרף אליי, My camp, and I urge you to join me,

‫הוא מחנה הגרביים הלא תואמים. Is the mismatched stocking camp.

‫הכול התחיל ביום ‫בו לא מצאתי יותר זוגות. It all started the day I found no more couples.

‫מכונת הכביסה ומעברי דירה תכופים ‫קשרו קשר נגדי The washing machine and frequent apartment crossings conspired against me

‫והפכו את הגרביים שלי לאלמנים. And made my socks widowed.

‫אז הפכתי את הבאג לפיצ'ר ‫והכרזתי על אופנה, So I turned the bug into a feature and declared fashion,

‫אבל לא כולם קיבלו אותה באהדה. But not everyone was sympathetic to her.

‫סבתא שלי למשל לא יכלה לשאת ‫את זה וקנתה לי כמה זוגות חדשים, My grandmother, for example, couldn't bear it and bought me some new pairs,

‫אבל אותם כבר ערבבתי בכוונה. But I already mixed them on purpose.

‫אני עושה את זה בשבילך. I'm doing it for you.

‫בשבילי, להרגיז אותי או מה? For me, annoy me or what?

‫ככה המנה הצנועה ‫של חוסר הקונפורמיות שלי That's the humble dose of my nonconformity

‫פורחת מתחת לשולחן המשרדי. ‫ויותר טוב מזה, Blooms under the office desk. And better than that,

‫ככה אני חוסכת ‫המון כאב ראש, כסף וזמן. That's how I save a lot of headache, money and time.

‫כמה בדיוק? How exactly?

‫נניח שלוקח לנו דקה לאתר זוגות ‫מסל הכביסה המלוכלכת Suppose it takes us a minute to locate pairs from the dirty laundry basket

‫ועוד ארבע דקות וחצי ‫לצוות ולקפל אותם And another four and a half minutes for the team and fold them

‫ונניח שאנחנו עושים ‫שתי כביסות בשבוע, And let's say we do two washes a week,

‫מדובר על חיסכון ‫של 781 שעות מהחיים. It's about saving 781 hours of life.

‫אבל זה הרבה יותר מכסף. But it's much more than money.

‫אין צורך להחדיר דיו מתחת לעור, ‫ולהסיר גרביים זה הרבה פחות כואב. There is no need to insert ink under the skin, and removing socks is much less painful.

‫אבל הרבה יותר מסריח. But much more stinky.

‫טוב תראי, זה... Well look, it's ...

‫ככה, זה דבר מוזר, את מבינה? ‫-נכון. So that's a weird thing, you know? Right.

‫טוב.