×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Keep it Up - November 2021, Week 1 - אם סמארטפונים היו אנשים

Week 1 - אם סמארטפונים היו אנשים

אמא התקשרה, טלי אהבה את התמונה שהעלית, שבעה אנשים רוצים להיות חברים שלך וגם חוז'בסקי רוצה לשחק איתך פיראטים. מי זה גיא חוז'בסקי? - הלקוח אמר שהוא לא אוהב את זה כי זה לא משרת לו את המטרות. הוא רוצה משהו קצת... יותר טרנדי, יותר שיקי, יותר חדש. אתה יודע... חלאס, נו! ואנחנו חושבים ללכת לכיוון אחר אולי של... יותר שקופיות ודברים כאלה.. נראה... אולי זה יעבוד, לא יודע. - תגיד, איך אני מגיע לארלוזורוב? אל תדבר איתי אם אתה נהג! אה, אני לא הנהג. אה. אז בכיכר ימינה ומיד לאחר מכן פנה שמאלה. רוצה להתכתב עם אנשים בצ'אט בינתיים? - מה זה הכיסוי המכוער הזה? לא, למה שלך יותר טוב? - יש לנו את הדגם הזה שהוא ממש מצויין. לא יודע, הוא מכוער והוא גם גדול מדי. אז יש לנו גם דגם של המיני. אה, מעולה, בול! הוא גם נכנס לי בכיס.

- תגיד, איך קראו לשלישי מ"הופה היי"? היה יגאל בשן, אוזי חיטמן ו.. ויונתן מילר! ובשנת 1989 החליפו

אותו אבי דור ואהרון פררה. לקח לי 0.7382 שניות לגלות את זה. יש לי עוד מיליון תוצאות נוספות אם אתם רוצים. - תתקשר לאמא. מתקשר לגיא חוז'בסקי. מי זה גיא חוז'בסקי? - יו, לא, לא! שיט, לא, אני לא מאמין! קום קום! - לא ולא, אדוני השוטר! הוא הפעיל שירות חנייה!

תסתלק מכאן! תסתלק מכאן! איזה מזל שאני פה אני חייב לסמס ללקוח. "לקוח יקר.." - דקה 90, אני דמעות בעיניים, מבחינתי הכל סגור... שוטר לפניך - מה קרה? אין לי אנרגיה. אני עוד מעט מת. נו, אז אני אוריד לך את הבהירות. מה.. אה?

הרבה יותר טוב! חופשי סוחב עוד שעתיים. יאללה בוא. - שמור לי את הדיסק הזה, אני רוצה לשמוע אותו אחר כך. רוצה לשמוע מוזיקה? קודם עובר דרך ארטיון. - אני צריך משהו ביצועים טובים זה

זה הדגם הכי מהיר שיש לנו 3700 שקל לא, איפה, זה יקר, בנאדם.

אם יקר לך אתה יכול לקנות את הסיני. - איזה סרט מגניב, שמור לי אותו, אני אראה אותו אחר כך גם סרטים עוברים דרך ארטיון. אחי, אני פה, תביא, אני אשמור לך. ארטיון! "פקה, דסבידניה!" עוד אחד הביא iXpand - פנה שמאלה, ומיד לאחר מכן פנה שמאלה. אתה לא יכול להגיד "פרסה"? - פיי, מה זה הדבר הזה? ראית? זה הדגם הכי חדש! איך אני משיג כזה? חבוב, זה עוד לא הגיע לארץ. חבר הביא לי מאמריקה. יאללה ביי. לא אין מקום. ארגז של 16 קילו. iXpand יש מקום? מה זה, תמיד! איזה מלך!


Week 1 - אם סמארטפונים היו אנשים Week 1 - If smartphones were people Semana 1 - Se smartphones fossem pessoas Неделя 1. Если бы смартфоны были людьми

אמא התקשרה, טלי אהבה את התמונה שהעלית, שבעה אנשים רוצים להיות חברים שלך וגם חוז'בסקי רוצה לשחק איתך פיראטים. Mom called, Tali loved the picture you uploaded, seven people want to be your friends and Khozewski also wants to play pirate with you. מי זה גיא חוז'בסקי? Who is Guy Khozewski? - הלקוח אמר שהוא לא אוהב את זה כי זה לא משרת לו את המטרות. - The customer said he does not like it because it does not serve his purposes. הוא רוצה משהו קצת... יותר טרנדי, יותר שיקי, יותר חדש. He wants something a little ... more trendy, more chic, more new. אתה יודע... חלאס, נו! You know ... Halas, well! ואנחנו חושבים ללכת לכיוון אחר אולי של... יותר שקופיות ודברים כאלה.. נראה... אולי זה יעבוד, לא יודע. And we're thinking of going in a different direction maybe of ... more slides and stuff like that .. it seems ... maybe it will work, do not know. - תגיד, איך אני מגיע לארלוזורוב? - Say, how do I get to Arlozorov? אל תדבר איתי אם אתה נהג! Do not talk to me if you are a driver! אה, אני לא הנהג. Oh, I'm not the driver. אה. Ah. אז בכיכר ימינה ומיד לאחר מכן פנה שמאלה. So in the square turn right and immediately afterwards turn left. רוצה להתכתב עם אנשים בצ'אט בינתיים? Want to chat with people in the meantime? - מה זה הכיסוי המכוער הזה? - What is this ugly cover? לא, למה שלך יותר טוב? No, why is yours better? - יש לנו את הדגם הזה שהוא ממש מצויין. - We have this model which is really excellent. לא יודע, הוא מכוער והוא גם גדול מדי. Do not know, he's ugly and he's too big. אז יש לנו גם דגם של המיני. So we also have a model of the mini. אה, מעולה, בול! Oh, great, Bull! הוא גם נכנס לי בכיס. It also went in my pocket.

- תגיד, איך קראו לשלישי מ"הופה היי"? - Say, what was the name of the third from "Hoppa Hi"? היה יגאל בשן, אוזי חיטמן ו.. ויונתן מילר! There was Yigal Bashan, Ozzy Hitman and .. and Jonathan Miller! ובשנת 1989 החליפו And in 1989 replaced

אותו אבי דור ואהרון פררה. The same Avi Dor and Aharon Ferrara. לקח לי 0.7382 שניות לגלות את זה. It took me 0.7382 seconds to find out. יש לי עוד מיליון תוצאות נוספות אם אתם רוצים. I have another million more results if you will. - תתקשר לאמא. - Call mom. מתקשר לגיא חוז'בסקי. Calling Guy Khozewski. מי זה גיא חוז'בסקי? Who is Guy Khozewski? - יו, לא, לא! - Huh, no, no! שיט, לא, אני לא מאמין! Sailing, no, I do not believe! קום קום! get up! - לא ולא, אדוני השוטר! - No and no, sir, policeman! הוא הפעיל שירות חנייה! He activated a parking service!

תסתלק מכאן! Get out of here! תסתלק מכאן! Get out of here! איזה מזל שאני פה אני חייב לסמס ללקוח. How lucky I am here I have to text the customer. "לקוח יקר.." -  דקה 90, אני דמעות בעיניים, מבחינתי הכל סגור... שוטר לפניך -  מה קרה? "Dear customer ..." - 90 minutes, I have tears in my eyes, for me everything is closed ... A policeman in front of you - what happened? אין לי אנרגיה. I have no energy. אני עוד מעט מת. I'm about to die. נו, אז אני אוריד לך את הבהירות. Well, then I'll lower your clarity. מה.. אה? What .. eh?

הרבה יותר טוב! Much better! חופשי סוחב עוד שעתיים. Free drags another two hours. יאללה בוא. Come on, come on. - שמור לי את הדיסק הזה, אני רוצה לשמוע אותו אחר כך. - Save me this disc, I want to hear it later. רוצה לשמוע מוזיקה? Want to hear music? קודם עובר דרך ארטיון. First passes through Artion. - אני צריך משהו ביצועים טובים זה - I need something good performance in this

זה הדגם הכי מהיר שיש לנו  3700 שקל לא, איפה, זה יקר, בנאדם. This is the fastest model we have 3700 shekels no, where, it's expensive, man.

אם יקר לך אתה יכול לקנות את הסיני. If you are expensive you can buy the Chinese. - איזה סרט מגניב, שמור לי אותו, אני אראה אותו אחר כך גם סרטים עוברים דרך ארטיון. - What a cool movie, save it for me, I'll see it later also movies going through Artion. אחי, אני פה, תביא, אני אשמור לך. Dude, I'm here, bring it, I'll keep it for you. ארטיון! Artion! "פקה, דסבידניה!" "Cam, Desvidnia!" עוד אחד הביא iXpand - פנה שמאלה, ומיד לאחר מכן פנה שמאלה. Another brought iXpand - turn left, and immediately after that turn left. אתה לא יכול להגיד "פרסה"? Can't you say "horseshoe"? - פיי, מה זה הדבר הזה? - Pei, what is this thing? ראית? Have you seen? זה הדגם הכי חדש! This is the newest model! איך אני משיג כזה? How do I get one? חבוב, זה עוד לא הגיע לארץ. Dude, it's not here yet. חבר הביא לי מאמריקה. A friend brought me from America. יאללה ביי. bye. לא אין מקום. No there is no place. ארגז של 16  קילו. A box of 16 kilos. iXpand  יש מקום? iXpand has a place? מה זה, תמיד! What is it, always! איזה מלך! what a king!