×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Shraga Bishgada, שרגא בישגדא עונה 5: יהושע פרוע

שרגא בישגדא עונה 5: יהושע פרוע

‎יש כמה דברים‎"‎ ‎,‎שתמיד כדאי לדעת‎

‎כמו למה למשל‎"‎ ‎.‎הכיכר לא מרובעת‎

‎ומה ההבדלים בין שוקולד לשוקולדה‎"‎

‎או למה מצמידים‎"‎ ‎?‎לשם כמו שרגא את בישגדא‎

‎?‎מי המציא את החשמל‎"‎ ‎?‎מי ביית את הגמל‎-‎

‎?‎מי צייר את המונה ליזה‎"‎ ‎?‎מי הגה מילה כמו גלידה‎-‎

‎?‎מי טיפס על ראש ההר‎"‎ ‎?‎ומי גר בזנזיבר‎-‎

‎?‎מי בנה מגדל בפיזה‎"‎ ‎?‎מי זאת אימא של עליזה‎-‎

‎,‎מוכנים שם בנגב‎"‎ ‎?‎מוכנים כבר בגליל‎

‎,‎שלוש ארבע‎ ,‎זה תכף בא‎"‎ ‎".‎והנה זה מתחיל‎

‎.‎נחמד פה‎

‎וברוכים הבאים‎ ,‎שלום‎ ‎,‎לבלוג של שרגא‎

‎!‎זה אני‎

‎בטח מיד הבחנתם‎ ‎.‎בפפיון החגיגי שלי‎

‎ה‎'‎שאלתי אותו מיוסל‎ ‎,‎לכבוד הבלוג המיוחד היום‎

‎.‎כן‎ .‎בספרות‎ ...‎בלוג שעוסק‎

‎תחום‎ -‎ ספרות‎ ‎,‎שמתאים מאוד לפפיון‎

‎,‎כי הוא נושא מכובד מאוד‎ ‎.‎בעיקר למי שאוהב לכתוב או לקרוא‎

‎הרשו לי לפתוח את הבלוג בקריאה‎ ‎,‎של יצירה ספרותית שעליזה‎

‎אחת הצופות הנאמנות‎ ‎,‎של הבלוג‎

‎,‎המליצה לי עליה‎ ‎."‎יהושע פרוע‎" :‎וקוראים לה‎

‎הוא יצירה ספרותית‎ "‎יהושע פרוע‎"‎ ‎שנים ‎200‎ שנכתבה לפני‎

‎,‎ידי היינריך הופמן‎-‎על‎

‎.‎שכתב אותה לילדיו‎

‎הוא סיפור אחד‎ ...‎בעצם ה‎ ‎מתוך כמה סיפורים קצרים‎

‎שהמטרה שלהם הייתה להזהיר את‎ ‎.‎הילדים מפני התנהגות לא נאותה‎

‎:‎שימו לב‎

‎אני הכנתי כמה אביזרים‎ ‎,‎כדי שניכנס לאווירה‎

‎.‎ומיד נתחיל לקרוא את הסיפור‎

‎..."‎יהושע פרוע‎"‎ ,‎אז ככה‎

‎!‎אני בשוק‎

‎!‎עליזה‎ ,‎אני בשוק מאוד גם לך‎

‎?‎מה עשית לפאה שלי‎

‎?‎מה עשית לה‎-‎ ?‎מה‎

‎,‎קצת הוספתי‎ ...‎קצת‎ ‎,‎קצת גזרתי‎ ,‎קצת סלסלתי‎

‎,‎קצת לכלכתי‎ ,‎קצת הוספתי‎ ‎,‎קצת ניפחתי‎

‎כדי שהיא תיראה כמו השיער הפרוע‎ ‎?‎למה‎ ,‎של יהושע פרוע‎

‎.‎אוי‎- .‎כי מחר התכוונתי לצאת איתה‎ ‎!‎יש לי כרטיסים להצגה‎-‎

‎אני לא ידעתי‎ ,‎רגע‎ ,‎אוי‎ ‎.‎עליזה‎ ,‎שאת משתמשת בה‎

‎,‎ודאי שאני משתמשת בה‎

‎אז בשביל מה חשבת‎ ‎?‎ליופי‎ ?‎שאני מחזיקה פאה בבית‎

‎.‎חשבתי לפורים‎ ,‎לא‎

‎!‎?‎מה פתאום פורים‎ ‎!‎שרגא‎ ,‎זאת פאת היציאות שלי‎

‎במקום ללכת בכל פעם‎ ‎.‎כן‎- ...‎לניסים הספר‎

‎אני שולחת אליו את הפאה‎ ‎!‎וחוסכת לעצמי זמן‎

‎?‎מה‎-‎ ?‎את יודעת מה‎

‎אני אשלח אליו‎ ,‎אז אחרי הבלוג‎ ‎?‎בסדר‎ ,‎עליזה‎ ,‎את הפאה לחפיפה‎

‎שגם יחליק‎- .‎כן‎- ...‎ותגיד לו‎ ‎.‎טוב‎- .‎את השיער‎

‎.‎טוב‎- ...‎י‎'‎ינג‎'‎ושיצבע לג‎ ‎.‎בסדר‎- .‎באותה ההזדמנות‎-‎

‎.‎ית‎'‎ינג‎'‎מתחשק לי להיות ג‎

‎,‎עליזה‎ ,‎טוב‎ ,‎טוב‎ ,‎טוב‎ ‎?‎אפשר לחזור לענייני הספרות‎

‎,‎"‎יהושע פרוע‎"‎ לקרוא את‎ ‎.‎יופי‎- .‎כן‎-‎ ?‎כמו שהבטחתי‎

‎אבל אל תשכח לקרוא אחרי זה‎ ‎את הסיפור על דורית הגפרורית‎

‎ששיחקה בגפרורים‎ ‎!‎אויש‎- .‎ונשרפה לה היד‎

‎!‎אני חולה על הסיפור שלה‎

‎!‎אויש‎ ,‎אויש‎ ,‎אויש‎

‎כך אוהב את זה‎-‎אני לא כל‎ ‎.‎עליזה‎ ,‎שנשרפה לה היד‎

‎ואני לא אוהבת את זה‎ ‎,‎שהרסת לי את הפאה‎

‎?‎אבל מה אפשר לעשות‎

‎.‎בסדר‎ ,‎עליזה‎ ,‎בסדר‎

‎,‎לא נעים‎ ‎.‎אבל ההצגה חייבת להימשך‎

‎.‎נתחיל עם הסיפור על יהושע פרוע‎

‎.‎יפה‎ ?‎מקשיבים כולם‎

‎...‎מדוע יהושע‎ ,‎הי‎"‎

‎?‎כה קרוע ופרוע‎"‎

‎ציפורניים וידיים‎"‎ ‎,‎לא נטל כבר כשנתיים‎

‎ככרבולת תרנגולת‎"‎ ‎.‎שיער ראשו על הגולגולת‎

‎,‎יהושע יהושע‎"‎ ‎"!‎פרוע‎ ,‎לך והסתפר‎

‎...‎מה‎ ...‎מה‎ ?‎מה‎

‎?‎מה קורה פה‎ ?‎מה זה‎

‎?‎מה זה הגירודים האלה‎ ?‎מה זה‎

‎?‎מה זה‎

‎!!!‎כינים‎ !‎יו‎

‎.‎ף‎"‎שלום כיתה אל‎ ‎.‎שלום‎-‎

‎?‎את יושבת לידי‎ ,‎מה‎

‎.‎זה המקום היחיד הפנוי‎ ,‎אין לי בררה‎

‎כי אני יהושע פרוע‎ ‎.‎ואני גם קצת מסריח‎

‎...‎גם אני קצת‎ ,‎לא נורא‎

‎.‎יש לך ריח של שרפה‎ .‎כן‎

‎.‎כי שיחקתי בגפרורים ונשרפתי‎ ,‎כן‎

‎אז בגלל זה קוראים לך‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎"‎דורית הגפרורית‎"‎

‎?‎רוצה לראות הופעה‎

‎?‎מה הופעה‎ ?‎...‎מה‎ ‎?‎איזו הופעה‎ ,‎בטח‎

‎.‎הופעה של כינה מאולפת‎

‎.‎אפשר לאלף כינה‎-‎אי‎

‎,‎בטח‎ ,‎ועוד איך אפשר‎ ,‎או או‎ ‎?‎רוצה לראות‎

‎.‎כן‎-‎ ?‎את רואה אותה‎ ...‎הנה‎

‎,‎גבירותיי ורבותיי‎ ‎:‎קבלו אותה בתשואות‎

‎!‎הכינה נחמה‎

‎ועכשיו הכינה נחמה‎ ‎.‎תקפוץ מיד ימין ליד שמאל‎

‎...‎הופ‎ !‎הופ‎ ‎...‎הופ‎ !‎הופ‎

‎!‎כל הכבוד‎

‎...‎לא לזוז‎ ,‎אל תיפלי‎ ,‎רגע‎ ...‎ועכשיו‎

‎הכינה נחמה‎ ‎!‎תקפוץ דרך חישוק‎

‎.‎תחזיקי את הטבעת‎

‎!‎הופה‎ !‎הופ‎

‎?‎ראית‎

‎שימי לב לקפיצה לגובה‎ ,‎ועכשיו‎ ‎,‎בתוספת סלטה באוויר‎

‎זאת פעם ראשונה שכינה‎ ‎.‎מנסה לעשות דבר כל כך מסוכן‎

‎.‎כן‎-‎ ?‎את מוכנה‎

‎!‎הופ‎ ...‎ו‎

‎,‎לגובה‎ ,‎לגובה‎ ,‎היא עולה לגובה‎ ,‎הופ‎

‎!‎ועכשיו היא עושה את הסלטה באוויר‎ ‎,‎שתי סלטות‎

‎?‎הא‎ ,‎וחוזרת חזרה ליעד‎

‎!‎כל הכבוד‎ ‎!‎כל הכבוד‎ ,‎נחיתה מושלמת‎-‎

‎....‎אופס‎ ...‎כל הכבו‎

‎!‎פתוח‎

‎!‎שרגא‎ ,‎הי‎ ‎!‎אני מיד בא‎-‎

‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎קיי‎-‎או‎ ...‎אה‎

‎!‎אימא‎

‎.‎זה אתה‎ ,‎שרגא‎ .‎שרגא‎ ‎?‎ואת‎ .‎זה אני‎ ,‎כן‎-‎

‎למה יש לך‎ .‎גם אני זאת אני‎ ‎?‎כובע אמבטיה על הראש‎

‎...‎לא‎ ,‎אה‎ ?‎כובע‎

‎?‎למה‎ ,‎לא‎ ,‎סתם‎ ...‎זה כי אני‎

‎?‎מה סתם‎ ...‎מה‎ ‎אני מכירה אותך מספיק זמן‎ ,‎שרגא‎

‎כדי לדעת שלא סתם‎ ‎.‎תחבוש כובע אמבטיה על הראש‎

‎.‎כן‎-‎ ?‎באמת‎

‎?‎לא‎

‎?‎באמת‎- .‎כינים‎ ...‎יש לי‎ .‎נכון‎

‎.‎ומרחתי חומר נגד כינים‎ ,‎כן‎

‎?‎ממי נדבקת‎

‎,‎ואני דווקא חופף כל יום‎ ,‎לא יודע‎ ‎.‎את יודעת שאני חופף כל יום‎

‎,‎זה לא משנה‎ ,‎שרגא‎ ,‎לא‎ ‎...‎זה לא‎ ,‎אין קשר בין כינים לניקיון‎

‎.‎זה לא קשור‎ ,‎כן‎-‎ ?‎באמת‎

‎...‎אז אולי זה קשור‎ ‎?‎ליהושע פרוע‎

‎הגירוד התחיל‎ ,‎את יודעת‎

‎ברגע שהתחלתי לקרוא‎ ‎.‎את הסיפור על יהושוע פרוע‎

‎,‎אין שום קשר בין כינים לניקיון‎ ,‎שרגא‎

‎.‎או בין כינים לעיסוק בסיפור מסוים‎

‎כינים קופצות מראש לראש‎ ‎.‎וככה נדבקים‎

‎,‎וואו וואו וואו וואו‎ ‎?‎אז מי הדביק אותי‎

‎בדרך כלל כינים‎ ,‎לא יודעת‎ ‎,‎עוברות בגני ילדים‎

‎כי ילדים משחקים‎ ‎.‎מאוד מאוד קרוב אחד לשני‎

‎,‎השבוע הייתי חולה‎ ‎,‎אפילו לא יצאתי מהבית לרגע אחד‎

‎...‎לא פגשתי אנשים חוץ מ‎

‎.‎וממך‎ ,‎חוץ מעליזה‎

‎...‎אה‎

‎?‎"‎אה‎"‎ מה‎ ,‎מה‎

‎?‎מה‎- ...‎זה או את או עליזה‎ ‎!‎אחת מכן הדביקה אותי‎-‎

‎?‎נטע‎ ,‎יש לך כינים‎

‎?‎שרגא‎ ,‎לי‎ ?‎מה‎ ‎?‎נראה לך‎ ?‎מה פתאום‎

‎אתה יכול להביא לי רגע‎ ,‎שרגא‎ ‎?‎את הספר הזה‎

‎?‎למה את צריכה את הספר‎

‎?‎אפשר‎ .‎כי אני רוצה לראות רגע‎

‎.‎תודה‎- .‎הנה הספר‎

‎יש פה כל מיני סיפורים‎ ‎על כל מיני ילדים‎

‎,‎שעשו מעשים שאסור לעשות‎ ‎.‎ואחר כך נענשו על זה‎

‎אני מכירה‎ ...‎אני‎ ,‎שרגא‎ ,‎כן‎ ‎?‎בסדר‎ ,‎את הספר הזה‎

‎?‎...‎אתה יכול שנייה ללכת‎

‎?‎בבקשה‎ ,‎להביא לי כוס מים‎

‎.‎בבקשה‎ ,‎כן‎-‎ ?‎כוס מים‎ ‎.‎כן‎- .‎את רוצה כוס מים‎-‎

‎,‎אז אני אביא לך כוס מים‎ ‎?‎מה את עושה עניין מכוס מים‎

‎?‎מים חמים או קרים‎

‎.‎קרים‎ ...‎אה‎ .‎חמים‎

‎.‎לא משנה‎ ,‎תביא פושרים‎ ‎.‎פושרים הכי טוב‎-‎

‎...‎אולה‎ ‎?‎מה‎- ...‎הא הא הא הא הא‎-‎

‎,‎אני רוקדת פלמנקו‎ ‎.‎שרגא‎ ,‎אז יוצא לי לפעמים אולה‎

‎.‎לא‎- !‎את מגרדת‎

‎!‎זו את שהדבקת אותי בכינים‎ ‎.‎תודי‎ ,‎תודי‎

‎,‎נשבעת לך‎ ‎.‎לא גירד לי לפני שהגעתי לפה‎

‎,‎אז מה את אומרת‎ ‎?‎שאני הדבקתי אותך‎

‎כי יש לך‎ ,‎זה לא הגיוני‎ ,‎לא יודעת‎ ‎!‎בדיוק‎- !‎כובע אמבטיה על הראש‎

‎אני חייבת לעשות משהו‎ ,‎טוב‎ ‎.‎בקשר לזה‎

‎?‎נשאר לך עוד מהחומר לכינים‎ ‎.‎באמבטיה‎ ,‎כן‎-‎

‎שמת לב‎ ,‎שרגא‎ ,‎אגב‎ ‎?‎כמה דורית הגפרורית דומה לי‎

‎רק אל תגידי לי‎ ,‎אה‎ ‎.‎שגם היא מהמשפחה שלך‎

‎,‎לא לא לא‎ ‎.‎הפעם זה דמיון מקרי לגמרי‎

‎?‎ראית אולי את העיפרון שלי‎ ?‎יהושע‎

‎?‎איזה עיפרון‎

‎.‎עם המחק בקצה‎ ,‎הכחול‎

‎.‎לא‎

‎?‎אולי בכל זאת‎

‎?‎מה תתני לי אם אני אמצא אותו‎

‎?‎מה אתה רוצה‎

‎.‎את הסוכרייה‎

‎...‎בסדר‎

‎.‎טוב‎

‎.‎כן‎-‎ ?‎כן‎ ,‎אמרת עיפרון‎

‎?‎זה‎

‎.‎זה עיפרון אדום‎ ,‎לא‎

‎.‎צודקת‎ .‎נכון‎ ,‎אה‎

‎...‎אולי‎

‎?‎זה‎ ,‎אה‎

‎!‎חיפשתי אותם‎ !‎המספריים שלי‎

‎.‎תודה‎- .‎יופי‎ ,‎נו‎- .‎כן‎-‎ ?‎באמת‎ ,‎אה‎

‎...‎אז אולי‎

‎?‎ביצה קשה‎ ...‎רוצה‎

‎.‎כן‎-‎ ?‎בא לך‎- ...‎טוב‎

‎.‎תודה‎- .‎חמה גם‎ .‎נהדרת‎ ,‎אה‎

‎?‎איפה זה יכול להיות‎

‎!‎העיפרון הכחול שלי‎ !‎כן‎ !‎או‎ ‎.‎תודה‎- .‎יופי‎ .‎ידעתי‎-‎

‎...‎מה‎ ,‎ומה‎ ‎?‎מה עם הסוכרייה‎

‎.‎קח‎ ...‎אה‎

‎.‎לא מתחשק לי עכשיו‎

‎.‎הרבה יותר טוב‎ ,‎או‎

‎.‎הרבה פחות מגרד‎ .‎כן‎

‎כך מסרקים את השיער‎-‎אחר‎

‎,‎בעזרת מסרק צפוף כזה‎

‎.‎ואין יותר כינים‎

‎מה שמדאיג אותי‎ ‎,‎זה שאנחנו לא יודעים ממי נדבקנו‎

‎כך שאנחנו לא יודעים‎ ‎.‎ממי להיזהר שלא נידבק שוב‎

‎!‎בטוח לא ממני‎

‎.‎עליזה‎ ,‎בטוח לא ממני מאוד גם לך‎

‎!‎כך מצחיקים‎-‎אתם כל‎ ,‎אוי‎

‎שני אנשים מגוחכים עם כינים‎ ‎!‎וכובעי אמבטיה‎

‎?‎מה‎- ...‎עליזה‎ ‎!‎את גירדת את הראש עכשיו‎-‎

‎!‎מה פתאום‎ ,‎לא‎- .‎כן‎-‎ ?‎אני‎

‎!‎גירדת‎ ,‎עליזה‎ ,‎כן‎ ,‎כן‎ ,‎כן‎

‎?‎מה אתם מנסים לעשות‎ ‎?‎לשכנע אותי שגם לי יש כינים‎

‎...‎אני אישה נקייה מאוד‎ ‎.‎באמת‎ ,‎אויש‎-‎

‎.‎אין סיכוי שיהיו לי כינים‎

‎,‎אני שוב אומרת‎-‎ ?‎מה‎- ...‎עליזה‎ ‎.‎אין קשר בין כינים לניקיון‎

‎יהושע פרוע היה מלוכלך‎ ‎,‎לפחות כמו יפתח המלוכלך‎

‎.‎ולשניהם לא היו כינים‎

‎,‎ונטע ואני מאוד נקיים‎ ‎.‎נכון‎- .‎והיו לנו כינים‎

‎?‎איך את מסבירה את זה‎ ,‎נו‎

‎.‎פשוט נדבקנו‎

‎.‎גם כשנקיים אפשר להידבק‎ ‎.‎זאת לא בושה‎ ,‎נכון‎-‎

‎אתם לא תצליחו לשכנע אותי‎ ‎,‎שיש לי כינים‎

‎!‎כי אין לי כינים‎

‎!‎גם לא פשפשים ולא פרעושים‎

‎בפעם האחרונה שהיו לי‎ ‎.‎ת‎"‎כינים הייתי בכיתה דל‎

‎ולי לא היו כינים‎ ‎!‎'‎מאז כיתה ג‎

‎.‎כן‎-‎ ?‎מה‎ ‎?‎באמת‎ ?‎ל‎"‎מכיתה גימ‎-‎

‎.‎זה היה בחג פורים‎ .‎כן‎

‎התחפשתי לליצן ושאלתי מחבר שלי‎

‎,‎פאה כזאת‎ ‎,‎מצחיקה מאוד‎ ,‎מתולתלת‎

‎אבל אז הסתבר שהיו כינים‎ ‎...‎או או‎ ...‎ב‎ ,‎זה‎ ...‎בפאה ש‎ ,‎בפאה‎

‎?‎גם אתה חבשת את הפאה הזאת‎

‎!‎גם את‎ .‎ברור‎ ‎...‎רק מדדתי‎ ,‎כן‎-‎

‎...‎או או‎ ,‎או או‎

‎הייתי עם הפאה‎- .‎כן‎- ...‎אתמול‎ ‎.‎הנכדה שלי‎ ,‎בגן של שירלי‎

‎...‎עכשיו אני מבין‎

‎לעשות לפאה‎ ‎?‎עליזה‎ ,‎טיפול נגד כינים‎

‎.‎איך שאתה רוצה‎ ,‎לא יודעת‎

‎,‎תשמור אותה לעצמך‎ ‎.‎אני כבר אקנה לי פאה חדשה‎

‎.‎בסדר‎ ‎,‎תגיד תודה‎ ?‎מה בסדר‎-‎

‎קיבלת מתנה לכבוד‎ ‎!‎הבלוג הספרותי הראשון שלך‎

‎תמיד חלמתי‎ ,‎עליזה‎ ,‎תודה‎ ‎.‎לקבל כינים במתנה‎

‎שלומית מימיס‎ :‎תכתוב‎

‎קינן‎-‎מיה בסטר‎ :‎ייעוץ לשון לכתוביות‎

‎אולפני אלרום‎ :‎הפקת כתוביות‎

שרגא בישגדא עונה 5: יהושע פרוע Shraga Bishgada Season 5: Yehoshua Fero

‎יש כמה דברים‎"‎ ‎,‎שתמיד כדאי לדעת‎

‎כמו למה למשל‎"‎ ‎.‎הכיכר לא מרובעת‎

‎ומה ההבדלים בין שוקולד לשוקולדה‎"‎

‎או למה מצמידים‎"‎ ‎?‎לשם כמו שרגא את בישגדא‎

‎?‎מי המציא את החשמל‎"‎ ‎?‎מי ביית את הגמל‎-‎

‎?‎מי צייר את המונה ליזה‎"‎ ‎?‎מי הגה מילה כמו גלידה‎-‎

‎?‎מי טיפס על ראש ההר‎"‎ ‎?‎ומי גר בזנזיבר‎-‎

‎?‎מי בנה מגדל בפיזה‎"‎ ‎?‎מי זאת אימא של עליזה‎-‎

‎,‎מוכנים שם בנגב‎"‎ ‎?‎מוכנים כבר בגליל‎

‎,‎שלוש ארבע‎ ,‎זה תכף בא‎"‎ ‎".‎והנה זה מתחיל‎

‎.‎נחמד פה‎

‎וברוכים הבאים‎ ,‎שלום‎ ‎,‎לבלוג של שרגא‎

‎!‎זה אני‎

‎בטח מיד הבחנתם‎ ‎.‎בפפיון החגיגי שלי‎

‎ה‎'‎שאלתי אותו מיוסל‎ ‎,‎לכבוד הבלוג המיוחד היום‎ God I asked him Moselle, in honor of the special blog today

‎.‎כן‎ .‎בספרות‎ ...‎בלוג שעוסק‎

‎תחום‎ -‎ ספרות‎ ‎,‎שמתאים מאוד לפפיון‎ Domain - Literature, which is very suitable for Papillon

‎,‎כי הוא נושא מכובד מאוד‎ ‎.‎בעיקר למי שאוהב לכתוב או לקרוא‎

‎הרשו לי לפתוח את הבלוג בקריאה‎ ‎,‎של יצירה ספרותית שעליזה‎

‎אחת הצופות הנאמנות‎ ‎,‎של הבלוג‎

‎,‎המליצה לי עליה‎ ‎."‎יהושע פרוע‎" :‎וקוראים לה‎ , Recommended me to her. "Wild Joshua": and call her

‎הוא יצירה ספרותית‎ "‎יהושע פרוע‎"‎ ‎שנים ‎200‎ שנכתבה לפני‎

‎,‎ידי היינריך הופמן‎-‎על‎

‎.‎שכתב אותה לילדיו‎

‎הוא סיפור אחד‎ ...‎בעצם ה‎ ‎מתוך כמה סיפורים קצרים‎

‎שהמטרה שלהם הייתה להזהיר את‎ ‎.‎הילדים מפני התנהגות לא נאותה‎

‎:‎שימו לב‎

‎אני הכנתי כמה אביזרים‎ ‎,‎כדי שניכנס לאווירה‎

‎.‎ומיד נתחיל לקרוא את הסיפור‎

‎..."‎יהושע פרוע‎"‎ ,‎אז ככה‎

‎!‎אני בשוק‎

‎!‎עליזה‎ ,‎אני בשוק מאוד גם לך‎

‎?‎מה עשית לפאה שלי‎

‎?‎מה עשית לה‎-‎ ?‎מה‎

‎,‎קצת הוספתי‎ ...‎קצת‎ ‎,‎קצת גזרתי‎ ,‎קצת סלסלתי‎

‎,‎קצת לכלכתי‎ ,‎קצת הוספתי‎ ‎,‎קצת ניפחתי‎

‎כדי שהיא תיראה כמו השיער הפרוע‎ ‎?‎למה‎ ,‎של יהושע פרוע‎

‎.‎אוי‎- .‎כי מחר התכוונתי לצאת איתה‎ ‎!‎יש לי כרטיסים להצגה‎-‎

‎אני לא ידעתי‎ ,‎רגע‎ ,‎אוי‎ ‎.‎עליזה‎ ,‎שאת משתמשת בה‎

‎,‎ודאי שאני משתמשת בה‎

‎אז בשביל מה חשבת‎ ‎?‎ליופי‎ ?‎שאני מחזיקה פאה בבית‎

‎.‎חשבתי לפורים‎ ,‎לא‎

‎!‎?‎מה פתאום פורים‎ ‎!‎שרגא‎ ,‎זאת פאת היציאות שלי‎

‎במקום ללכת בכל פעם‎ ‎.‎כן‎- ...‎לניסים הספר‎

‎אני שולחת אליו את הפאה‎ ‎!‎וחוסכת לעצמי זמן‎

‎?‎מה‎-‎ ?‎את יודעת מה‎

‎אני אשלח אליו‎ ,‎אז אחרי הבלוג‎ ‎?‎בסדר‎ ,‎עליזה‎ ,‎את הפאה לחפיפה‎

‎שגם יחליק‎- .‎כן‎- ...‎ותגיד לו‎ ‎.‎טוב‎- .‎את השיער‎

‎.‎טוב‎- ...‎י‎'‎ינג‎'‎ושיצבע לג‎ ‎.‎בסדר‎- .‎באותה ההזדמנות‎-‎

‎.‎ית‎'‎ינג‎'‎מתחשק לי להיות ג‎

‎,‎עליזה‎ ,‎טוב‎ ,‎טוב‎ ,‎טוב‎ ‎?‎אפשר לחזור לענייני הספרות‎

‎,‎"‎יהושע פרוע‎"‎ לקרוא את‎ ‎.‎יופי‎- .‎כן‎-‎ ?‎כמו שהבטחתי‎

‎אבל אל תשכח לקרוא אחרי זה‎ ‎את הסיפור על דורית הגפרורית‎

‎ששיחקה בגפרורים‎ ‎!‎אויש‎- .‎ונשרפה לה היד‎

‎!‎אני חולה על הסיפור שלה‎

‎!‎אויש‎ ,‎אויש‎ ,‎אויש‎

‎כך אוהב את זה‎-‎אני לא כל‎ ‎.‎עליזה‎ ,‎שנשרפה לה היד‎

‎ואני לא אוהבת את זה‎ ‎,‎שהרסת לי את הפאה‎

‎?‎אבל מה אפשר לעשות‎

‎.‎בסדר‎ ,‎עליזה‎ ,‎בסדר‎

‎,‎לא נעים‎ ‎.‎אבל ההצגה חייבת להימשך‎

‎.‎נתחיל עם הסיפור על יהושע פרוע‎

‎.‎יפה‎ ?‎מקשיבים כולם‎

‎...‎מדוע יהושע‎ ,‎הי‎"‎

‎?‎כה קרוע ופרוע‎"‎

‎ציפורניים וידיים‎"‎ ‎,‎לא נטל כבר כשנתיים‎

‎ככרבולת תרנגולת‎"‎ ‎.‎שיער ראשו על הגולגולת‎

‎,‎יהושע יהושע‎"‎ ‎"!‎פרוע‎ ,‎לך והסתפר‎

‎...‎מה‎ ...‎מה‎ ?‎מה‎

‎?‎מה קורה פה‎ ?‎מה זה‎

‎?‎מה זה הגירודים האלה‎ ?‎מה זה‎

‎?‎מה זה‎

‎!!!‎כינים‎ !‎יו‎

‎.‎ף‎"‎שלום כיתה אל‎ ‎.‎שלום‎-‎

‎?‎את יושבת לידי‎ ,‎מה‎

‎.‎זה המקום היחיד הפנוי‎ ,‎אין לי בררה‎

‎כי אני יהושע פרוע‎ ‎.‎ואני גם קצת מסריח‎

‎...‎גם אני קצת‎ ,‎לא נורא‎

‎.‎יש לך ריח של שרפה‎ .‎כן‎

‎.‎כי שיחקתי בגפרורים ונשרפתי‎ ,‎כן‎

‎אז בגלל זה קוראים לך‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎"‎דורית הגפרורית‎"‎

‎?‎רוצה לראות הופעה‎

‎?‎מה הופעה‎ ?‎...‎מה‎ ‎?‎איזו הופעה‎ ,‎בטח‎

‎.‎הופעה של כינה מאולפת‎

‎.‎אפשר לאלף כינה‎-‎אי‎

‎,‎בטח‎ ,‎ועוד איך אפשר‎ ,‎או או‎ ‎?‎רוצה לראות‎

‎.‎כן‎-‎ ?‎את רואה אותה‎ ...‎הנה‎

‎,‎גבירותיי ורבותיי‎ ‎:‎קבלו אותה בתשואות‎

‎!‎הכינה נחמה‎

‎ועכשיו הכינה נחמה‎ ‎.‎תקפוץ מיד ימין ליד שמאל‎

‎...‎הופ‎ !‎הופ‎ ‎...‎הופ‎ !‎הופ‎

‎!‎כל הכבוד‎

‎...‎לא לזוז‎ ,‎אל תיפלי‎ ,‎רגע‎ ...‎ועכשיו‎

‎הכינה נחמה‎ ‎!‎תקפוץ דרך חישוק‎

‎.‎תחזיקי את הטבעת‎

‎!‎הופה‎ !‎הופ‎

‎?‎ראית‎

‎שימי לב לקפיצה לגובה‎ ,‎ועכשיו‎ ‎,‎בתוספת סלטה באוויר‎

‎זאת פעם ראשונה שכינה‎ ‎.‎מנסה לעשות דבר כל כך מסוכן‎

‎.‎כן‎-‎ ?‎את מוכנה‎

‎!‎הופ‎ ...‎ו‎

‎,‎לגובה‎ ,‎לגובה‎ ,‎היא עולה לגובה‎ ,‎הופ‎

‎!‎ועכשיו היא עושה את הסלטה באוויר‎ ‎,‎שתי סלטות‎

‎?‎הא‎ ,‎וחוזרת חזרה ליעד‎

‎!‎כל הכבוד‎ ‎!‎כל הכבוד‎ ,‎נחיתה מושלמת‎-‎

‎....‎אופס‎ ...‎כל הכבו‎

‎!‎פתוח‎

‎!‎שרגא‎ ,‎הי‎ ‎!‎אני מיד בא‎-‎

‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎קיי‎-‎או‎ ...‎אה‎

‎!‎אימא‎

‎.‎זה אתה‎ ,‎שרגא‎ .‎שרגא‎ ‎?‎ואת‎ .‎זה אני‎ ,‎כן‎-‎

‎למה יש לך‎ .‎גם אני זאת אני‎ ‎?‎כובע אמבטיה על הראש‎

‎...‎לא‎ ,‎אה‎ ?‎כובע‎

‎?‎למה‎ ,‎לא‎ ,‎סתם‎ ...‎זה כי אני‎

‎?‎מה סתם‎ ...‎מה‎ ‎אני מכירה אותך מספיק זמן‎ ,‎שרגא‎

‎כדי לדעת שלא סתם‎ ‎.‎תחבוש כובע אמבטיה על הראש‎

‎.‎כן‎-‎ ?‎באמת‎

‎?‎לא‎

‎?‎באמת‎- .‎כינים‎ ...‎יש לי‎ .‎נכון‎

‎.‎ומרחתי חומר נגד כינים‎ ,‎כן‎

‎?‎ממי נדבקת‎

‎,‎ואני דווקא חופף כל יום‎ ,‎לא יודע‎ ‎.‎את יודעת שאני חופף כל יום‎

‎,‎זה לא משנה‎ ,‎שרגא‎ ,‎לא‎ ‎...‎זה לא‎ ,‎אין קשר בין כינים לניקיון‎

‎.‎זה לא קשור‎ ,‎כן‎-‎ ?‎באמת‎

‎...‎אז אולי זה קשור‎ ‎?‎ליהושע פרוע‎

‎הגירוד התחיל‎ ,‎את יודעת‎

‎ברגע שהתחלתי לקרוא‎ ‎.‎את הסיפור על יהושוע פרוע‎

‎,‎אין שום קשר בין כינים לניקיון‎ ,‎שרגא‎

‎.‎או בין כינים לעיסוק בסיפור מסוים‎

‎כינים קופצות מראש לראש‎ ‎.‎וככה נדבקים‎

‎,‎וואו וואו וואו וואו‎ ‎?‎אז מי הדביק אותי‎

‎בדרך כלל כינים‎ ,‎לא יודעת‎ ‎,‎עוברות בגני ילדים‎

‎כי ילדים משחקים‎ ‎.‎מאוד מאוד קרוב אחד לשני‎

‎,‎השבוע הייתי חולה‎ ‎,‎אפילו לא יצאתי מהבית לרגע אחד‎

‎...‎לא פגשתי אנשים חוץ מ‎

‎.‎וממך‎ ,‎חוץ מעליזה‎

‎...‎אה‎

‎?‎"‎אה‎"‎ מה‎ ,‎מה‎

‎?‎מה‎- ...‎זה או את או עליזה‎ ‎!‎אחת מכן הדביקה אותי‎-‎

‎?‎נטע‎ ,‎יש לך כינים‎

‎?‎שרגא‎ ,‎לי‎ ?‎מה‎ ‎?‎נראה לך‎ ?‎מה פתאום‎

‎אתה יכול להביא לי רגע‎ ,‎שרגא‎ ‎?‎את הספר הזה‎

‎?‎למה את צריכה את הספר‎

‎?‎אפשר‎ .‎כי אני רוצה לראות רגע‎

‎.‎תודה‎- .‎הנה הספר‎

‎יש פה כל מיני סיפורים‎ ‎על כל מיני ילדים‎

‎,‎שעשו מעשים שאסור לעשות‎ ‎.‎ואחר כך נענשו על זה‎

‎אני מכירה‎ ...‎אני‎ ,‎שרגא‎ ,‎כן‎ ‎?‎בסדר‎ ,‎את הספר הזה‎

‎?‎...‎אתה יכול שנייה ללכת‎

‎?‎בבקשה‎ ,‎להביא לי כוס מים‎

‎.‎בבקשה‎ ,‎כן‎-‎ ?‎כוס מים‎ ‎.‎כן‎- .‎את רוצה כוס מים‎-‎

‎,‎אז אני אביא לך כוס מים‎ ‎?‎מה את עושה עניין מכוס מים‎

‎?‎מים חמים או קרים‎

‎.‎קרים‎ ...‎אה‎ .‎חמים‎

‎.‎לא משנה‎ ,‎תביא פושרים‎ ‎.‎פושרים הכי טוב‎-‎

‎...‎אולה‎ ‎?‎מה‎- ...‎הא הא הא הא הא‎-‎

‎,‎אני רוקדת פלמנקו‎ ‎.‎שרגא‎ ,‎אז יוצא לי לפעמים אולה‎

‎.‎לא‎- !‎את מגרדת‎

‎!‎זו את שהדבקת אותי בכינים‎ ‎.‎תודי‎ ,‎תודי‎

‎,‎נשבעת לך‎ ‎.‎לא גירד לי לפני שהגעתי לפה‎

‎,‎אז מה את אומרת‎ ‎?‎שאני הדבקתי אותך‎

‎כי יש לך‎ ,‎זה לא הגיוני‎ ,‎לא יודעת‎ ‎!‎בדיוק‎- !‎כובע אמבטיה על הראש‎

‎אני חייבת לעשות משהו‎ ,‎טוב‎ ‎.‎בקשר לזה‎

‎?‎נשאר לך עוד מהחומר לכינים‎ ‎.‎באמבטיה‎ ,‎כן‎-‎

‎שמת לב‎ ,‎שרגא‎ ,‎אגב‎ ‎?‎כמה דורית הגפרורית דומה לי‎

‎רק אל תגידי לי‎ ,‎אה‎ ‎.‎שגם היא מהמשפחה שלך‎

‎,‎לא לא לא‎ ‎.‎הפעם זה דמיון מקרי לגמרי‎

‎?‎ראית אולי את העיפרון שלי‎ ?‎יהושע‎

‎?‎איזה עיפרון‎

‎.‎עם המחק בקצה‎ ,‎הכחול‎

‎.‎לא‎

‎?‎אולי בכל זאת‎

‎?‎מה תתני לי אם אני אמצא אותו‎

‎?‎מה אתה רוצה‎

‎.‎את הסוכרייה‎

‎...‎בסדר‎

‎.‎טוב‎

‎.‎כן‎-‎ ?‎כן‎ ,‎אמרת עיפרון‎

‎?‎זה‎

‎.‎זה עיפרון אדום‎ ,‎לא‎

‎.‎צודקת‎ .‎נכון‎ ,‎אה‎

‎...‎אולי‎

‎?‎זה‎ ,‎אה‎

‎!‎חיפשתי אותם‎ !‎המספריים שלי‎

‎.‎תודה‎- .‎יופי‎ ,‎נו‎- .‎כן‎-‎ ?‎באמת‎ ,‎אה‎

‎...‎אז אולי‎

‎?‎ביצה קשה‎ ...‎רוצה‎

‎.‎כן‎-‎ ?‎בא לך‎- ...‎טוב‎

‎.‎תודה‎- .‎חמה גם‎ .‎נהדרת‎ ,‎אה‎

‎?‎איפה זה יכול להיות‎

‎!‎העיפרון הכחול שלי‎ !‎כן‎ !‎או‎ ‎.‎תודה‎- .‎יופי‎ .‎ידעתי‎-‎

‎...‎מה‎ ,‎ומה‎ ‎?‎מה עם הסוכרייה‎

‎.‎קח‎ ...‎אה‎

‎.‎לא מתחשק לי עכשיו‎

‎.‎הרבה יותר טוב‎ ,‎או‎

‎.‎הרבה פחות מגרד‎ .‎כן‎

‎כך מסרקים את השיער‎-‎אחר‎

‎,‎בעזרת מסרק צפוף כזה‎

‎.‎ואין יותר כינים‎

‎מה שמדאיג אותי‎ ‎,‎זה שאנחנו לא יודעים ממי נדבקנו‎

‎כך שאנחנו לא יודעים‎ ‎.‎ממי להיזהר שלא נידבק שוב‎

‎!‎בטוח לא ממני‎

‎.‎עליזה‎ ,‎בטוח לא ממני מאוד גם לך‎

‎!‎כך מצחיקים‎-‎אתם כל‎ ,‎אוי‎

‎שני אנשים מגוחכים עם כינים‎ ‎!‎וכובעי אמבטיה‎

‎?‎מה‎- ...‎עליזה‎ ‎!‎את גירדת את הראש עכשיו‎-‎

‎!‎מה פתאום‎ ,‎לא‎- .‎כן‎-‎ ?‎אני‎

‎!‎גירדת‎ ,‎עליזה‎ ,‎כן‎ ,‎כן‎ ,‎כן‎

‎?‎מה אתם מנסים לעשות‎ ‎?‎לשכנע אותי שגם לי יש כינים‎

‎...‎אני אישה נקייה מאוד‎ ‎.‎באמת‎ ,‎אויש‎-‎

‎.‎אין סיכוי שיהיו לי כינים‎

‎,‎אני שוב אומרת‎-‎ ?‎מה‎- ...‎עליזה‎ ‎.‎אין קשר בין כינים לניקיון‎

‎יהושע פרוע היה מלוכלך‎ ‎,‎לפחות כמו יפתח המלוכלך‎

‎.‎ולשניהם לא היו כינים‎

‎,‎ונטע ואני מאוד נקיים‎ ‎.‎נכון‎- .‎והיו לנו כינים‎

‎?‎איך את מסבירה את זה‎ ,‎נו‎

‎.‎פשוט נדבקנו‎

‎.‎גם כשנקיים אפשר להידבק‎ ‎.‎זאת לא בושה‎ ,‎נכון‎-‎

‎אתם לא תצליחו לשכנע אותי‎ ‎,‎שיש לי כינים‎

‎!‎כי אין לי כינים‎

‎!‎גם לא פשפשים ולא פרעושים‎

‎בפעם האחרונה שהיו לי‎ ‎.‎ת‎"‎כינים הייתי בכיתה דל‎

‎ולי לא היו כינים‎ ‎!‎'‎מאז כיתה ג‎

‎.‎כן‎-‎ ?‎מה‎ ‎?‎באמת‎ ?‎ל‎"‎מכיתה גימ‎-‎

‎.‎זה היה בחג פורים‎ .‎כן‎

‎התחפשתי לליצן ושאלתי מחבר שלי‎

‎,‎פאה כזאת‎ ‎,‎מצחיקה מאוד‎ ,‎מתולתלת‎

‎אבל אז הסתבר שהיו כינים‎ ‎...‎או או‎ ...‎ב‎ ,‎זה‎ ...‎בפאה ש‎ ,‎בפאה‎

‎?‎גם אתה חבשת את הפאה הזאת‎

‎!‎גם את‎ .‎ברור‎ ‎...‎רק מדדתי‎ ,‎כן‎-‎

‎...‎או או‎ ,‎או או‎

‎הייתי עם הפאה‎- .‎כן‎- ...‎אתמול‎ ‎.‎הנכדה שלי‎ ,‎בגן של שירלי‎

‎...‎עכשיו אני מבין‎

‎לעשות לפאה‎ ‎?‎עליזה‎ ,‎טיפול נגד כינים‎

‎.‎איך שאתה רוצה‎ ,‎לא יודעת‎

‎,‎תשמור אותה לעצמך‎ ‎.‎אני כבר אקנה לי פאה חדשה‎

‎.‎בסדר‎ ‎,‎תגיד תודה‎ ?‎מה בסדר‎-‎

‎קיבלת מתנה לכבוד‎ ‎!‎הבלוג הספרותי הראשון שלך‎

‎תמיד חלמתי‎ ,‎עליזה‎ ,‎תודה‎ ‎.‎לקבל כינים במתנה‎

‎שלומית מימיס‎ :‎תכתוב‎

‎קינן‎-‎מיה בסטר‎ :‎ייעוץ לשון לכתוביות‎

‎אולפני אלרום‎ :‎הפקת כתוביות‎