×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dreckula 💉 דרעקולה, כאן | דרעקולה 💉 - אם זה עובד - פרק 7 (ואחרון!)

כאן | דרעקולה 💉 - אם זה עובד - פרק 7 (ואחרון!)

אתה מוכן להגיד לי לאן אנחנו הולכים?

סבלנות, סבלנות. תכף, זה...

חייב להיות פה איפשהו.

זה אסקייפ רום?

לא, כי אם זה אסקייפ רום, זה לא ילך בינינו.

אני נראה לך אקח אותך לאסקייפ רום?

מה, אני...

סיסמה.

מה?

איזו סיסמה?

אף אחד לא אמר לי כלום על סיסמה.

השבוע יש לנו אסקימוסי, מנה מאוד מיוחדת,

טעם חזק של ים, מאוד שומני.

ויש לנו גם בקבוקים חדשים

של דם של חולי סוכרת סוג 1, מתאים גם לקינוח.

רק אציין שהבריטי שלנו נגמר בגלל הברקזיט.

אוקיי, ומה זה "דם המכבים"?

מנה מאוד מומלצת,

זה דם מתחלף של שחקני מכבי תל אביב בכדורסל,

טעם מאוד משתלט.

אני חושב שאנחנו ניקח את הטרנטינו ספיישל.

מגש הטעימות?

בחירה מצוינת.

בתיאבון. -בתיאבון.

אוי, זה טוב.

אני יכול לשאול אותך משהו?

ברור, אתה משלם על כל השפע הזה, אז מגיע לך.

למה את ובעלך נפרדתם?

לא נפרדנו.

הוא מת.

מת מת?

סתם, תאונה,

השתפד על קרש של ל"ג בעומר.

ילדים, אתה יודע, הוא לא ראה את עגלת הסופר מגיעה.

פגע לו בדיוק בלב?

אז... לאלברט?

לאלברט.

מה?

עכשיו אני רוצה לקחת אותך לאן שהוא.

לאן?

תעקוב אחריי.

יאללה, כוסאומו.

מטוסים.

אתה יודע מה הכי הדהים אותי? איזו המצאה?

בטריות.

איך אתה יודע?

אני מנחש טוב. כזה אני, נחשן.

מתאים לך, נחשון. -נחשן.

תגיד, נחשון,

גם אותך שאלו כל הזמן איפה היית בשואה?

וואי, לא מפסיקים לחפור על זה. כאילו,

הדור הראשון לא דיבר,

הדור השני היה רגשי,

הדור השלישי כל דבר שואה, שואה, שואה, שואה,

שיר על שואה, מחזמר על שואה, הצגה על שואה,

זה על שואה, איפה היית בשואה? כאילו מה?

מה זה משנה איפה הייתי, אה?

זה הרי לא שיכולנו לעשות משהו.

טכנית, אני אולי

כן הייתי יכולה לעשות משהו.

מה?

בוא נגיד

שגרתי בצפון אוסטריה בסוף המאה ה-19 ו...

מעבר לרחוב,

לזוג הנחמד, ההיטלרים, נולד תינוק חמוד.

בוא'נה, אל תגידי את זה לאנשים פה, הם יתחרפנו עלייך.

כאילו מה, מה יכולתי לעשות?

להרוג כל תינוק שבא לי לא טוב כאילו אולי הוא היטלר?

תכלס.

ניסיתי את זה, הרגתי, הרגתי הרבה תינוקות,

אבל גם זה לא הספיק להם.

צבועים.

זה נחמד. -מה?

זה, ה...

לדבר עם מישהו על דברים שקרו.

עם בני אדם אין לי את זה.

נחשון, אף פעם לא היית בקשר עם ערפד?

לא יודע, זה... זה תמיד הרגיש לי לנצח מדי.

לא יודעת מה זה לנצח. אם זה עובד, זה עובד.

וזה... עובד?

מה, מה אתה עושה?

מה? -מה אתה עושה?

אני חשבתי שאת...

סתם, סתם, סתם, סתם, סתם, סתם.

נחשון, גבולות, גבולות!


כאן | דרעקולה 💉 - אם זה עובד - פרק 7 (ואחרון!) here | Dracula 💉 - If it works - Chapter 7 (and last!) здесь | Дракула 💉 - Если получится - Глава 7 (и последняя!)

אתה מוכן להגיד לי לאן אנחנו הולכים? Will you tell me where we're going?

סבלנות, סבלנות. תכף, זה... Patience, patience. Right away, it's ...

חייב להיות פה איפשהו. Must be here somewhere.

זה אסקייפ רום? Is that an escaped rum?

לא, כי אם זה אסקייפ רום, זה לא ילך בינינו. No, because if it's an escaped rom, it won't go between us.

אני נראה לך אקח אותך לאסקייפ רום? I think I'll take you to Skype Room?

מה, אני... what am I...

סיסמה. password.

מה?

איזו סיסמה?

אף אחד לא אמר לי כלום על סיסמה. Nobody told me anything about a password.

השבוע יש לנו אסקימוסי, מנה מאוד מיוחדת, This week we have Eskimosi, a very special dish,

טעם חזק של ים, מאוד שומני. Strong taste of sea, very fatty.

ויש לנו גם בקבוקים חדשים And we also have new bottles

של דם של חולי סוכרת סוג 1, מתאים גם לקינוח. Of blood of type 1 diabetics, also suitable for dessert.

רק אציין שהבריטי שלנו נגמר בגלל הברקזיט. I just want to point out that our British is over because of the barkite.

אוקיי, ומה זה "דם המכבים"? Okay, and what is "blood of the Maccabees"?

מנה מאוד מומלצת, Highly recommended dose,

זה דם מתחלף של שחקני מכבי תל אביב בכדורסל, It's the blood of Maccabi Tel Aviv's basketball players,

טעם מאוד משתלט. Taste is very prevalent.

אני חושב שאנחנו ניקח את הטרנטינו ספיישל.

מגש הטעימות? The tasting tray?

בחירה מצוינת. Great choice.

בתיאבון. -בתיאבון.

אוי, זה טוב.

אני יכול לשאול אותך משהו? Can I ask you something?

ברור, אתה משלם על כל השפע הזה, אז מגיע לך. Obviously, you pay for all this abundance, so you deserve it.

למה את ובעלך נפרדתם?

לא נפרדנו.

הוא מת.

מת מת?

סתם, תאונה, Just an accident,

השתפד על קרש של ל"ג בעומר. Lined up on a plank of Lag Baomer.

ילדים, אתה יודע, הוא לא ראה את עגלת הסופר מגיעה. Kids, you know, he didn't see the writer's cart coming.

פגע לו בדיוק בלב? Hit him right in the heart?

אז... לאלברט? So ... to Albert?

לאלברט.

מה?

עכשיו אני רוצה לקחת אותך לאן שהוא. Now I want to take you wherever it is.

לאן? where?

תעקוב אחריי. follow me.

יאללה, כוסאומו. Come on, his wife.

מטוסים. Aircraft.

אתה יודע מה הכי הדהים אותי? איזו המצאה? You know what stunned me the most? What invention?

בטריות. batteries.

איך אתה יודע?

אני מנחש טוב. כזה אני, נחשן. I'm guessing well. That's me, I guess.

מתאים לך, נחשון. -נחשן. Right for you, Nahshon. -predictor.

תגיד, נחשון, Say, Nahshon,

גם אותך שאלו כל הזמן איפה היית בשואה? You also constantly asked where you were in the Holocaust?

וואי, לא מפסיקים לחפור על זה. כאילו, Gee, don't stop digging on it. like,

הדור הראשון לא דיבר, The first generation didn't talk,

הדור השני היה רגשי, The second generation was emotional,

הדור השלישי כל דבר שואה, שואה, שואה, שואה,

שיר על שואה, מחזמר על שואה, הצגה על שואה, Holocaust song, Holocaust musical, Holocaust show,

זה על שואה, איפה היית בשואה? כאילו מה? It's about the Holocaust, where have you been during the Holocaust? Like what?

מה זה משנה איפה הייתי, אה? Does it matter where I was, eh?

זה הרי לא שיכולנו לעשות משהו. It's not like we could do anything.

טכנית, אני אולי Technically, I might

כן הייתי יכולה לעשות משהו. Yes I could do something.

מה?

בוא נגיד let's say

שגרתי בצפון אוסטריה בסוף המאה ה-19 ו... I lived in northern Austria in the late 19th century and ...

מעבר לרחוב, Across the street,

לזוג הנחמד, ההיטלרים, נולד תינוק חמוד. To the nice couple, the Hitlers, a cute baby was born.

בוא'נה, אל תגידי את זה לאנשים פה, הם יתחרפנו עלייך. Come on, don't say this to people here, they will freak you out.

כאילו מה, מה יכולתי לעשות? Like what, what could I do?

להרוג כל תינוק שבא לי לא טוב כאילו אולי הוא היטלר? To kill every baby I don't feel as good as maybe he is Hitler?

תכלס. Thessalonians.

ניסיתי את זה, הרגתי, הרגתי הרבה תינוקות, I tried it, I killed, I killed a lot of babies,

אבל גם זה לא הספיק להם. But that wasn't enough for them either.

צבועים. Painted.

זה נחמד. -מה? It's nice. -what?

זה, ה...

לדבר עם מישהו על דברים שקרו. Talk to someone about things that happened.

עם בני אדם אין לי את זה. With humans, I don't have that.

נחשון, אף פעם לא היית בקשר עם ערפד? Nahshon, have you never been in contact with a vampire?

לא יודע, זה... זה תמיד הרגיש לי לנצח מדי. I don't know, it ... It always felt like forever.

לא יודעת מה זה לנצח. אם זה עובד, זה עובד. Don't know what it is forever. If it works, it works.

וזה... עובד?

מה, מה אתה עושה?

מה? -מה אתה עושה?

אני חשבתי שאת...

סתם, סתם, סתם, סתם, סתם, סתם. Just, just, just, just, just, just, just.

נחשון, גבולות, גבולות! Nahshon, borders, borders!