×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dreckula 💉 דרעקולה, כאן | דרעקולה 💉 - הכי טרי שיש - פרק 1 (בכורה!)

כאן | דרעקולה 💉 - הכי טרי שיש - פרק 1 (בכורה!)

ציקלון, אלוף בניקיון, ועוד בעוצמה של 480...

ככה כתוב בתורה, "וכל דם לא תאכלו",

זה לא אני כתבתי.

אנחנו לא יכולים לשבת עם ערפדים בקואליציה.

אתם לא תשבו איתנו?

אזרחי ישראל יודעים טוב מאוד מי מוצצי הדם האמיתיים פה,

מי אוכל את כל התקציבים...

מדינה של גזענים.

לתרום או לקחת?

סליחה רגע, רק שנייה, סליחה...

פשוט... אני יכול לעקוף אותך? אני באתי רק לקחת.

לא.

לא, אין כבוד לאנשים פה.

תודה.

מני! -היי, נעמי. -מה קורה?

מה קורה?

איזה חמודה. -כפרה...

מה קורה? -מה קורה?

אואה.

מה, באת גם לתרום קצת דם? -ממש...

אני איזה לתרום? אני מפחד ממחטים.

לא, אני... אני פה עם השותף שלי לדירה, עירד.

תכיר, זו נעמי, חברה שלי מהעבודה.

מה הולך? -טוב, מה...

זה הערפד, לא? -זה הערפד.

מודה, מודה.

כבוד. לא בכל יום, אתה יודע.

וואו, מה, ובאת כאילו בעצם לקחת אז, נכון?

כן... -אה. -כן.

נו, אז תיקח את שלי.

מה, זה הכי טרי, לא? הרגע תרמתי.

כן? -כן. כן, כן, כן, כן.

נו...

אבל אני לא בטוח שזה...

את יודעת, זה צריך לעבור בצינורות המקובלים.

בטח שכן. נו, מה יש לך? -אפשר?

אתה יודע מה זה בשבילי שערפד שתה לי את הדם?

מה, זה אדיר. -מעולה, מה.

לתרום או לקחת? -לקחת.

כרטיס ערפד.

בסדר, חכה פה.

תביאי לו את שלי רק. -תעודת זהות?

רגע, רגע. מה סוג הדם שלך?

בי פלוס.

איזה זין, אני אלרגי לבי פלוס.

לקחת בי פלוס בשבוע שעבר.

מינוס, מינוס. אני אלרגי לבי מינוס.

זהו, שכחתי. זה...

לא, לא רשום לך אלרגיות.

את בטוחה? -תגיד,

יש לך בעיה?

את... לא... נראה לך?

האלרגיה זה משהו חדש שגילו לי לא מזמן,

יכול להיות שעוד לא הכניסו את זה למערכת.

תביאי לי בבקשה את הדם שלה.

זה פשוט... את יודעת...

כן.

תחתום לי פה רק.

וואו, הוא עוד חם.

אז תגידי, אנחנו בסדר, כן?

כן, כן. לא. סתם חשבתי לרגע כאילו...

מה? -יש אנשים, אתה יודע.

ש... -לא משנה.

חשבת שאני? לא, לא, אל תגזימי.

בסדר, לא משנה. לא משנה. -אני? אני?

מה, אני? לא, איזה. -מילה של מני.

יאללה, חבר'ה, אני אזוז.

ביי. -יאללה. ביי, מותק.

בתיאבון. -תודה, שמחתי.

ותגיד לי איך היה. -ברור, מה זה.

ביי. ברור. -ביי, מותק. -ביי.

שומעת, את יכולה להחליף לי את זה בבקשה?

מה אתה עושה? -לתרום או לקחת?

הרגע הייתי פה. -תגיד לי, מה, אתה דפוק?

מה אתה עושה? -מה... לא.

לא, נו, זה לא זה, אני...

לא אוהב אוכל אתיופי. נו, זה חריף לי,

זה עושה לי אחרי זה צרבות. -אז למה לא אמרת לה?

מה אני אגיד לה? מה? את שומעת, את לא טעימה לי?

זה מעליב, תהיה בן אדם.

אז את מחליפה לי?

תביא.

מה זה?

אז פה, את רואה, פה יש איזה חור. אם אפשר...

אתה רוצה שאני אחליף לך או לא? -לא, זה לא ייאמן.

זה לא ייאמן. -אם אפשר את אותו דם,

רק בשקית אחרת. -תגיד לי...

חוצפה של אנשים. אתה, מה אתה בכלל מסתובב

עם גזען כזה, מני? -נעמי, אני...

אתה, בכלל לא מגיע לך לשתות את הדם שלי.

מה, אתה לא מתבייש? אתה מגעיל אותי, מגעיל.

הלכתי. -נעמי...

יאללה, יאללה. -זה לא זה, זה לא...

אתם טעם נרכש!


כאן | דרעקולה 💉 - הכי טרי שיש - פרק 1 (בכורה!) hier | Dracula 💉 – das Frischeste, was es gibt – Folge 1 (Premiere!) here | Dracula 💉 - the freshest there is - episode 1 (premiere!) ici | Dracula 💉 - le plus frais qui soit - épisode 1 (première !) qui | Dracula 💉 - il più fresco che ci sia - episodio 1 (prima!) hier | Dracula 💉 - de nieuwste die er is - aflevering 1 (première!) здесь | Дракула 💉 - самое свежее, что есть - 1 серия (премьера!)

ציקלון, אלוף בניקיון, ועוד בעוצמה של 480... Cyclone, Champion Cleanup, and more with the power of 480 ...

ככה כתוב בתורה, "וכל דם לא תאכלו", This is what is written in the Torah, "And you shall not eat any blood"

זה לא אני כתבתי. It's not me I wrote.

אנחנו לא יכולים לשבת עם ערפדים בקואליציה. We can not sit with vampires in a coalition.

אתם לא תשבו איתנו? Will not you sit with us?

אזרחי ישראל יודעים טוב מאוד מי מוצצי הדם האמיתיים פה, The citizens of Israel know very well who the real bloodsuckers are here,

מי אוכל את כל התקציבים... Who's eating all the budgets ...

מדינה של גזענים. A country of racists.

לתרום או לקחת? Donate or take?

סליחה רגע, רק שנייה, סליחה... Sorry a minute, just a second, sorry ...

פשוט... אני יכול לעקוף אותך? אני באתי רק לקחת. Just ... can I overtake you? I just came to take.

לא. No.

לא, אין כבוד לאנשים פה. No, there is no respect for people here.

תודה. Thanks.

מני! -היי, נעמי. -מה קורה? Manny! - Hey, Naomi. -What's going on?

מה קורה? What's going on?

איזה חמודה. -כפרה... What a cutie. -atonement...

מה קורה? -מה קורה? What's going on? -What's going on?

אואה. Owa.

מה, באת גם לתרום קצת דם? -ממש... What, did you come to donate some blood? -really...

אני איזה לתרום? אני מפחד ממחטים. Am I a donor? I'm afraid of needles.

לא, אני... אני פה עם השותף שלי לדירה, עירד. No, I ... I'm here with my roommate, Irad.

תכיר, זו נעמי, חברה שלי מהעבודה. You know, this is Naomi, my friend from work.

מה הולך? -טוב, מה... what is going on? - Well, what ...

זה הערפד, לא? -זה הערפד. It's the vampire, is not it? - That 's the vampire.

מודה, מודה. Thanks, admits.

כבוד. לא בכל יום, אתה יודע. respect. Not every day, you know.

וואו, מה, ובאת כאילו בעצם לקחת אז, נכון? Wow, what, and you came as if you'd actually taken it, right?

כן... -אה. -כן. Ah yes. -Yes.

נו, אז תיקח את שלי. Well, take mine.

מה, זה הכי טרי, לא? הרגע תרמתי. What, it's the freshest, is not it? I just contributed.

כן? -כן. כן, כן, כן, כן. Yes? -Yes. Yes, yes, yes, yes.

נו... Well ...

אבל אני לא בטוח שזה... But I'm not sure it ...

את יודעת, זה צריך לעבור בצינורות המקובלים. You know, it has to go through the usual channels.

בטח שכן. נו, מה יש לך? -אפשר? of course. Well, what do you have? - Allow?

אתה יודע מה זה בשבילי שערפד שתה לי את הדם? You know what it means to me a vampire drank my blood?

מה, זה אדיר. -מעולה, מה. What, that's great. - What, what?

לתרום או לקחת? -לקחת. Donate or take? -to take.

כרטיס ערפד. Vampire card.

בסדר, חכה פה. All right, wait here.

תביאי לו את שלי רק. -תעודת זהות? Give him mine only. -ID?

רגע, רגע. מה סוג הדם שלך? Wait, wait. What is your blood type?

בי פלוס. B Plus.

איזה זין, אני אלרגי לבי פלוס. Fuck, I'm allergic to my heart Plus. Qué idiota, soy alérgico a mi corazón más.

לקחת בי פלוס בשבוע שעבר. Take me plus last week.

מינוס, מינוס. אני אלרגי לבי מינוס. Minus, minus. I am allergic to my heart.

זהו, שכחתי. זה... That's it, I forgot. It...

לא, לא רשום לך אלרגיות. No, you do not have allergies.

את בטוחה? -תגיד, are you sure? - Say,

יש לך בעיה? you have a problem?

את... לא... נראה לך? You do not ... do you think so?

האלרגיה זה משהו חדש שגילו לי לא מזמן, The allergy is something new that they discovered to me recently,

יכול להיות שעוד לא הכניסו את זה למערכת. It may not have been put into the system yet.

תביאי לי בבקשה את הדם שלה. Please bring me her blood.

זה פשוט... את יודעת... It 's just ... you know ...

כן.

תחתום לי פה רק. Just sign me here.

וואו, הוא עוד חם. Wow, it's still hot.

אז תגידי, אנחנו בסדר, כן? So tell us, we're all right, right?

כן, כן. לא. סתם חשבתי לרגע כאילו... Yes Yes. No. I just thought for a moment ...

מה? -יש אנשים, אתה יודע. what? "There are people, you know."

ש... -לא משנה. That ... -no matter.

חשבת שאני? לא, לא, אל תגזימי. Did you think I was? No, no, do not exaggerate.

בסדר, לא משנה. לא משנה. -אני? אני? Okay, it does not matter. Does not matter. -I am? I am?

מה, אני? לא, איזה. -מילה של מני. what am I? No, what? - Manny's word.

יאללה, חבר'ה, אני אזוז. Come on, guys, I'll move.

ביי. -יאללה. ביי, מותק. Bye. -Come on. Bye Baby.

בתיאבון. -תודה, שמחתי. enjoy your meal. - Thanks, I was glad.

ותגיד לי איך היה. -ברור, מה זה. And tell me how it was. - Sure, what is this?

ביי. ברור. -ביי, מותק. -ביי. Bye. Obviously. -Bye Baby. -Bye.

שומעת, את יכולה להחליף לי את זה בבקשה? Listen, can you change it for me please?

מה אתה עושה? -לתרום או לקחת? What are you doing? - Donate or take?

הרגע הייתי פה. -תגיד לי, מה, אתה דפוק? I was just here. - Tell me, what, you fucked up?

מה אתה עושה? -מה... לא. What are you doing? -What not.

לא, נו, זה לא זה, אני... No, well, that's not it, I ...

לא אוהב אוכל אתיופי. נו, זה חריף לי, I do not like Ethiopian food. Well, it's hot for me,

זה עושה לי אחרי זה צרבות. -אז למה לא אמרת לה? It makes me burn after it. "So why did not you tell her?"

מה אני אגיד לה? מה? את שומעת, את לא טעימה לי? What can I tell her? what? Do you hear, do not you taste me?

זה מעליב, תהיה בן אדם. It's insulting, you'll be a human being.

אז את מחליפה לי? So are you replacing me?

תביא. Bring.

מה זה?

אז פה, את רואה, פה יש איזה חור. אם אפשר... So here, you see, there's a hole here. If possible...

אתה רוצה שאני אחליף לך או לא? -לא, זה לא ייאמן. Do you want me to change you or not? - No, it's unbelievable.

זה לא ייאמן. -אם אפשר את אותו דם, It's unbelievable. -If possible the same blood,

רק בשקית אחרת. -תגיד לי... Only in another bag. -Tell me...

חוצפה של אנשים. אתה, מה אתה בכלל מסתובב Chutzpah of people. You, what are you going around?

עם גזען כזה, מני? -נעמי, אני... With such a racist, Manny? -Nami, I ...

אתה, בכלל לא מגיע לך לשתות את הדם שלי. You do not even deserve to drink my blood.

מה, אתה לא מתבייש? אתה מגעיל אותי, מגעיל. What, are not you ashamed? You disgust me, disgusting.

הלכתי. -נעמי... I walked. - Naomi ...

יאללה, יאללה. -זה לא זה, זה לא... C'mon C'mon. - That's not it, it's not ...

אתם טעם נרכש! You taste acquired!