×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dreckula 💉 דרעקולה, כאן | דרעקולה 💉 - החיים שלי עם ערפד - פרק 3

כאן | דרעקולה 💉 - החיים שלי עם ערפד - פרק 3

היי, אני מני,

וזה "החיים שלי עם ערפד".

יא בן של ז...

גבר, אתה יכול לקנות לנו וייפ?

מה זה?

סיגריה אלקטרונית. נו, תעשה טובה, באימא שלך.

מה זה החרא הזה?

תעשנו סיגריות רגילות כמו ילדים נורמליים, מה קרה?

תגיד, זה לא זה מהסרטון?

מה, מה, איזה סרטון? מה?

קבל.

מה זה החרא הזה?

מצחיק, אה?

אתה מלך, אחי.

מני... אני אזיין את סבתא שלו!

מני.

מני.

אין לך בושה, אה?

מה, איך ידעת?

אל תיתמם לי עכשיו,

מה שמת אותי באינטרנט הזה שלך, אה?

חכה רגע.

כל מיני דגנרטים עוצרים אותי ברחוב. מה זה השטויות האלה?

חרא בהיטלר, סוף סוף אנחנו ויראליים!

אתה ויראלי. עכשיו תמחק את זה.

מה? אני לא מוחק את זה. נראה לך? זה הכי הרבה שהשגנו עד עכשיו.

לא מענ...

מה זאת אומרת "עד עכשיו"? כמה כאלה היו?

יש עוד כאלה?

מה קורה, מאדרפאקרז?

המלך פה והוא לא עירום.

בכל שבוע אני משתדל להעלות לכם סרטון חדש,

אם אני לא עסוק מדי עם הבנות,

אם אתם יודעים למה אני מתכוון.

אם יש לכם דברים מגניביסטים שאתם רוצים

שאני אצלם לכם על החיים של ערפדים

אתם ממש מוזמנים לכתוב לי כאן למטה.

תעשו סאבסקרייב כמובן,

תעשו סאבסקרייב... ותשתפו, אה?

פיס. אאוט.

מה זה החרא הזה?

17 אלף עוקבים חדשים ביום אחד, אתה סלב!

לא רוצה להיות סלב, רוצה שתמחק את זה.

תתקשר אליהם, תגיד להם שימחקו את זה.

איפה ה"צור קשר" פה?

מה, זה החיים שלי גם, אתה יודע.

לא, זה החיים שלי.

אם החיים שלך היו מעניינים, היית עושה סדרה עליך,

אבל עשית עליי בלי שאני אדע, אז עכשיו תמחק את זה.

לא מוחק את זה. אתה יודע כמה קשה עבדתי על זה?

שתדע שעריכה זו עבודה מאוד קשה ולא מתגמלת.

סבבה. -מה?

סבבה. -מה אתה עושה?

עבדת קשה? -עירד, עירד...

לך תגור עם זה לבד בעצמך. -תעזוב לי את היד.

או שאתה מוחק את זה... -עירד, אני מבקש.

אבל אני מבקש... -ששש!

פיצה.

אבל תקשיב לי רגע. שנייה, נו, אני מדבר איתך.

תמחק - תחזור.

עשה אותי רעב כל הוויכוח הזה.

מי זה?

תן לי להיכנס, מטומטם.

מחקת?

כמה זה?

אני מכירה אותך, אתה חבר של אסי.

איזה אסי?

לא משנה, אני לא מכיר שום אסי.

כמה אמרנו שזה?

אה...

אתה הערפד, עם המצית.

רגע, מה, מה את עושה? אין לך עוד אנשים להביא להם פיצות?

אתה המשלוח האחרון היום.

תגיד, אפשר פיק לסטורי?

מה למה? -פיק.

פיקצ'ר. תמונה.

תחייך אבל.

אה... זה בסדר, כן? אתה לא תהפוך לי לערום פה.

לא, זה קורה רק כשמבהילים אותי.

חבל דווקא.

בוקר טוב, נסיכה.

פיצה?

בסדר, אני אמחק את הערוץ.

מממ? אה...

זה, כן...

חשבתי על זה,

בגלל שחשוב לך

תשאיר את הסרטונים והכול.

אתה רציני?

תודה.

הרווחת.

דברי איתי, אה?


כאן | דרעקולה 💉 - החיים שלי עם ערפד - פרק 3 here | Dracula 💉 - My life with a vampire - episode 3 здесь | Дракула 💉 - Моя жизнь с вампиром - серия 3

היי, אני מני, Hi, I'm Manny,

וזה "החיים שלי עם ערפד". And it's "my life with a vampire."

יא בן של ז... Yeah son of that ...

גבר, אתה יכול לקנות לנו וייפ? Man, can you buy us a vape?

מה זה? What is?

סיגריה אלקטרונית. נו, תעשה טובה, באימא שלך. Electronic Cigarette. Come on, do good, your mother.

מה זה החרא הזה? What is this shit?

תעשנו סיגריות רגילות כמו ילדים נורמליים, מה קרה? We made regular cigarettes like normal kids, what happened?

תגיד, זה לא זה מהסרטון? Say, isn't that from the video?

מה, מה, איזה סרטון? מה? What, what, what video? what?

קבל. get.

מה זה החרא הזה? What is this shit?

מצחיק, אה? Funny, eh?

אתה מלך, אחי. You're a king, dude.

מני... אני אזיין את סבתא שלו! Manny ... I'll fuck his grandmother!

מני. Manny.

מני. Manny.

אין לך בושה, אה? You have no shame, eh?

מה, איך ידעת? What, how did you know?

אל תיתמם לי עכשיו, Don't get me wrong now,

מה שמת אותי באינטרנט הזה שלך, אה? What killed me on this internet of yours, eh?

חכה רגע. Wait a moment.

כל מיני דגנרטים עוצרים אותי ברחוב. מה זה השטויות האלה? All kinds of degenerates stop me in the street. What is this nonsense?

חרא בהיטלר, סוף סוף אנחנו ויראליים! Hitler shit, we're finally viral!

אתה ויראלי. עכשיו תמחק את זה. You are viral. Now delete it.

מה? אני לא מוחק את זה. נראה לך? זה הכי הרבה שהשגנו עד עכשיו. what? I'm not deleting it. You think? That's the most we've achieved so far.

לא מענ... No answer ...

מה זאת אומרת "עד עכשיו"? כמה כאלה היו? What do you mean by "until now"? How many were there?

יש עוד כאלה? Are there any more?

מה קורה, מאדרפאקרז? What's up, Madrapacrez?

המלך פה והוא לא עירום. The king is here and he is not naked.

בכל שבוע אני משתדל להעלות לכם סרטון חדש, Every week I try to upload a new video,

אם אני לא עסוק מדי עם הבנות, If I'm not too busy with the girls,

אם אתם יודעים למה אני מתכוון. If you know what I mean.

אם יש לכם דברים מגניביסטים שאתם רוצים If you have any cool stuff you want

שאני אצלם לכם על החיים של ערפדים I will tell you about the life of vampires

אתם ממש מוזמנים לכתוב לי כאן למטה. Please feel free to write me down below.

תעשו סאבסקרייב כמובן, Subscribe, of course,

תעשו סאבסקרייב... ותשתפו, אה? Subscribe ... and share, eh?

פיס. אאוט. lottery. Out.

מה זה החרא הזה? What is this shit?

17 אלף עוקבים חדשים ביום אחד, אתה סלב! 17,000 new followers in one day, you celeb!

לא רוצה להיות סלב, רוצה שתמחק את זה. Don't want to be a celeb, you want to erase it.

תתקשר אליהם, תגיד להם שימחקו את זה. Call them, tell them to delete it.

איפה ה"צור קשר" פה? Where's the "contact" here?

מה, זה החיים שלי גם, אתה יודע. What, that's my life, too, you know.

לא, זה החיים שלי. No, it's my life.

אם החיים שלך היו מעניינים, היית עושה סדרה עליך, If your life was interesting, you would make a series about you,

אבל עשית עליי בלי שאני אדע, אז עכשיו תמחק את זה. But you did it on me without me knowing, so now you delete it.

לא מוחק את זה. אתה יודע כמה קשה עבדתי על זה? Don't delete it. You know how hard I worked on it?

שתדע שעריכה זו עבודה מאוד קשה ולא מתגמלת. Know that editing is a very hard and rewarding job.

סבבה. -מה? Round it. -what?

סבבה. -מה אתה עושה? Round it. -What are you doing?

עבדת קשה? -עירד, עירד... Have you worked hard? -Erd, Irred ...

לך תגור עם זה לבד בעצמך. -תעזוב לי את היד. Go live with it yourself. - Leave me alone.

או שאתה מוחק את זה... -עירד, אני מבקש. Or are you deleting it ...

אבל אני מבקש... -ששש! But I ask ... - Shhh!

פיצה. pizza.

אבל תקשיב לי רגע. שנייה, נו, אני מדבר איתך. But listen to me for a moment. Second, well, I'm talking to you.

תמחק - תחזור. Delete - come back.

עשה אותי רעב כל הוויכוח הזה. Made me hungry all this argument.

מי זה? Who is?

תן לי להיכנס, מטומטם. Let me in, dumb.

מחקת? Did you delete?

כמה זה? how much is this?

אני מכירה אותך, אתה חבר של אסי. I know you, you are a friend of Assi.

איזה אסי? Which assy?

לא משנה, אני לא מכיר שום אסי. Never mind, I know no assy.

כמה אמרנו שזה? How much did we say it was?

אה... Ah ...

אתה הערפד, עם המצית. You're the vampire, with the lighter.

רגע, מה, מה את עושה? אין לך עוד אנשים להביא להם פיצות? Wait, what, what are you doing? Don't have more people to bring them pizzas?

אתה המשלוח האחרון היום. You are the last shipment today.

תגיד, אפשר פיק לסטורי? Say, can you pick a story?

מה למה? -פיק. what why? -Fic.

פיקצ'ר. תמונה. Piccher. Image.

תחייך אבל. Smile but.

אה... זה בסדר, כן? אתה לא תהפוך לי לערום פה. Ah ... that's okay, yes? You won't make me pile here.

לא, זה קורה רק כשמבהילים אותי. No, it only happens when I'm startled.

חבל דווקא. It's a pity.

בוקר טוב, נסיכה. Good morning princess.

פיצה? pizza?

בסדר, אני אמחק את הערוץ. OK, I'll delete the channel.

מממ? אה... Mmm? Oh ...

זה, כן... its Yes...

חשבתי על זה, I thought about it,

בגלל שחשוב לך Because it's important to you

תשאיר את הסרטונים והכול. Leave the videos and everything.

אתה רציני? Are you serious?

תודה. Thanks.

הרווחת. You've earned.

דברי איתי, אה? Talk to me, eh?