×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן סין - Here is China :), כאן סין | תמיר לומד סינית

כאן סין | תמיר לומד סינית

‫שלום, הגעתי לסין

‫ללמוד סינית מדוברת

‫על מנת להתחיל עם בנות

‫בשביל זה, יש לי את העוזרים שלי

‫מדובר באיציק הסיני

‫היי שלום, שלום -ני האו, ני האו, ני האו

‫ויעל, המכונה יאן יאן -ני האו

‫ני האו -ני האו, ני האו, ני האו

‫כאן סין - תמיר לומד סינית

‫אז כמו שאמרנו קודם כל לך

‫ני האו זה שלום, שי שי זה תודה

‫מאוד מרתק -סינים מאוד...

‫מאוד מרתק מה שאתה מספר

‫זה באמת סיפור -סינים מאוד...

‫סיפור מדהים, כן סינים

‫זה... -איך אומרים בריטני ספירס?

‫מה? -איך אומרים פה בריטני ספירס?

‫שאו, טיין טיין פו לה ני

‫או קודם כל שאו טיין טיין

‫מה את, מה את אומרת?

‫הבנתי אותך, אנחנו עושים את זה -כן

‫שם אחר, קצת משנים אותו

‫כדי שלסינים אחרים יותר קל

‫להגיד את השם -אה, היא אמרה בריטני...

‫זה בריטני ספירס, מה שהיא...

‫אוקיי -כן -כן כן כן

‫אוקיי איך אני אומר את זה?

‫שאו, טיין טיין פו לה ני

‫שאו, טיין טיין פו לה ני

‫כן -אוקיי

‫אה, אה... תסלחי לי, תסלחי לי

‫תסלחי לי, תסלחי לי, תסלחי לי, תסלחי לי...

‫היי

‫שאו, טיין טיין פו לה ני

‫שאו, טיין טיין?

‫פו לה ני

‫"cause I'm crazy..."

‫???

‫"I just can't see"

‫היא היתה פעם חמודה, אבל אז היא הזדקנה

‫שלום

‫שלום

‫שלום

‫שאו, טיין טיין פו לה ני

‫יש אנשים שלא אוהבים יהודים

‫אני יכול להבין

‫יותר טובים מהם בכסף

‫יותר טובים מהם ב...

‫כסף

‫איך אני אומר "אני אוהב אותך"?

‫ישר?

‫אני יו...

‫אני יודע מה אני עושה -מהמבט הראשון?

‫אני יודע

‫תן לי, אוקיי?

‫איך אומרים "אני אוהב אותך"?

‫ווהה

‫ווהה

‫איי

‫איי, למה אתה מתקרב ככה?

‫ניי כדי שתוכל לראות

‫אוקיי

‫ווהה איי ניי

‫ווהה איי ניי

‫ווהה איי ניי

‫כמו שאתה רוצה לשים

‫פלאפל בתוך הפה, ווהה איי ני

‫למה כי אני ישראלי

‫אז אנחנו אוכלים פלאפל כל הזמן?

‫ווהה איי ני, כן

‫אה, אוקיי עוד פעם

‫ווהה איי ני -ווהה איי ני

‫מה פו טופו

‫מה פו טו פו?

‫מה זה "מה פו טופו"?

‫מה פו טופו

‫זה סוג של טופו שמכינים אותו

‫עם רוטב חריף ומאלחש

‫איציק אתה מז* אותי עכשיו, זה מה שקורה?

‫אתה רוצה שאני אלך לבנות, אני אגיד להן

‫"פלפל חריף ומאלחש"?

‫אם אתה כבר מתחיל עם "ווהה איי ני",

‫אז למה שלא... אתה יודע... -אוקיי

‫ווהה איי ני מה פו טופו

‫ווהה איי ני מה פו טופו

‫Excuse'e for, Excuse'e for

‫Excuse'e for

‫ווהה איי ני

‫ווהה איי ני

‫ווהה איי ני מה פו טופו

‫אתה מוכן לראות הקמת משפחה?

‫תסלחי לי, היי, היי, היי

‫היי, היי, היי, היי

‫???

‫כן...

‫אני אוהבת אותך

‫כן, אני אוהב אותך גם

‫אני אוהב אותך גם, את מאוד נחמדה

‫ווהה איי ני

‫יש לך כסף? או...

‫יש לי כסף

‫לא, לא יש לי כסף -לא, לא

‫אוקיי

‫תודה, תודה על הכסף לא, לא, לא

‫מה הטלפון שלך, איך אומרים?

‫אוקיי

‫היום אנחנו בעצם מבקשים ישר WeChat

‫אתה תפתח את ה- WeChat

‫ואתה אומר "זה ה-WeChat שלי

‫את יכולה לסרוק אותי?"

‫לסרוק אותי? -כן

‫סריקה אחת אתה מקבל הכל

‫אז אני מביא לה את הטלפון שלי

‫היא סורקת את זה ואנחנו חברים? -כן

‫איך אומרים את זה?

‫ני נאנ צ'ה ווה וויי שין מה

‫ני וואן טה...

‫ני נאנ צ'ה ווה -ני נאנ צ'ה

‫ווה -ווה

‫וויי שין מה

‫וויי שין מה

‫בוא אה...

‫אה... אה...

‫נו אה...

‫אה... אנחנו חברים

‫אנחנו חברים עכשיו

‫WeChat, WeChat

‫איציק אני לא מצליח לזכור

‫את המשפט הזה של הלהחליף

‫איך אומרים את המשפט הארוך הזה?

‫אני לא מצליח לזכור את זה -אוקיי

‫אז נקצר את זה -אוקיי

‫טיה ווי שין

‫אפשר להגיד טיה ווי שין וזהו?

‫למה אתה נותן לי את הארוך הזה

‫כשיש לך "ווי שין" וזה עושה את אותה העבודה?

‫אתה איש טוב

‫הו הא, נשיקה ליד הפה

‫אתה סוטה גדול

‫צ'ה לי שין

‫צ'ה לי שין, צ'ה לי שין

‫טיה ווי שין? -טיה ווי שין!

‫אה...

‫לא, אני מדבר הרבה סינית

‫אני יכול, אני יכול לנהל שיחה שלמה בסינית

‫את...

‫צ'רלי שין, צ'רלי שין, צ'רלי שין, צ'רלי שין

‫אוקיי

‫ווהה איי ני

‫תודה

‫עכשיו אנחנו "ווהה איי ני" אחד את השני

‫זה "ווה איי ני, מה פו טו פו"?

‫ביי ביי

‫אני צריך עוד משהו, להחזיק את השיחה -אוקיי

‫שאני אעשה לה "אהמ אהמ"

‫ותהיה לה הרגשה שאני יודע סינית -הבנתי

‫נראה לי שתוכל להגיד אה...

‫במקום "אהמ אהמ"

‫להגיד "הודה הודה"

‫מה זה חודה?

‫הודה זה - אוקיי אוקיי אוקיי

‫אוקיי -ואם אתה רוצה לשאול איזה משהו

‫תגיד "ווה יואו צ'י פן"

‫ווה יואו צ'י פן

‫???

‫מה זה היה?

‫מה זה ה"ניגר" הזה?

‫"ניג"

‫"ניגה" זה כמו...

‫זה כמו "אה..."

‫זה כמו "המממ" -"המממ"

‫זה כאילו... -על מה אתה...

‫אין פה פירוש, כאילו אין...

‫זה פשוט "ניגה"

‫ניגה

‫ניגה

‫ניגה

‫אוקיי

‫איפה אה...

‫הדה, ניגה אה...

‫אוכל

‫???

‫הדה, הדה, הדה

‫סצ'ואן, סצ'ואן ניגה

‫ניגה, ניגה איך...

‫ניגה...

‫אה... WeChat

‫אה-אה WeChat

‫ניגה ניגה פליז

‫צ'אנגדו ניגה

‫"ניגה" ישראלי

‫ישראלי? -כן!

‫ניגה ישראלי

‫איך... ביי ביי

‫אה... איך ניגה

‫איך, איך ניגה

‫איך ניגה?

‫זה כמו ניגר גדול?

‫ניגר קטן?

‫אוקיי?

‫אוקיי... -אז WeChat והניגרים שלנו

‫ניגה, ניגה, ניגה, ניגה, ניגה, ניגה, ניגה

‫"שישי שי שלום"

‫"שישי שי שלום"

‫את מכירה את השיר הזה?

‫לא

‫אבל את אוהבת אותי

‫את "ווהה איי ני" אותי?

‫האם את "ווהה איי ני" אותי?

‫קצת?

‫כן -כן?

‫כן! איי ני...

‫ווה איי ני

‫אוקיי, ביי ביי שי שי

‫"ווהה איי ני" אותך אחר כך?

‫כשיגיע הלילה,

‫אני " ווהה איי ני" אותך בטלפון

‫"גם אני"

‫את יודעת למה אני מתכוון? -אוקיי

‫אנחנו "ווהה איי ני"

‫"אני לא יודע", בסדר?

‫אוקיי -ביי ביי

‫ביי -ביי ביי


כאן סין | תמיר לומד סינית Here is China Tamir is learning Chinese

‫שלום, הגעתי לסין Hi, I came to China

‫ללמוד סינית מדוברת to learn spoken Chinese

‫על מנת להתחיל עם בנות so I can pick up girls.

‫בשביל זה, יש לי את העוזרים שלי To do it, I have my helpers,

‫מדובר באיציק הסיני Chinese Itzik...

‫היי שלום, שלום -ני האו, ני האו, ני האו Hi, hello. -Ni Hao.

‫ויעל, המכונה יאן יאן -ני האו And Yael, or Yang-Yang. -Ni Hao.

‫ני האו -ני האו, ני האו, ני האו Ni Hao. -Ni Hao.

‫כאן סין - תמיר לומד סינית Kan China: Tamir is learning Chinese

‫אז כמו שאמרנו קודם כל לך As we told you earlier,

‫ני האו זה שלום, שי שי זה תודה Ni Hao is hi, Xie Xie is thank you.

‫מאוד מרתק -סינים מאוד... Fascinating.

‫מאוד מרתק מה שאתה מספר It is fascinating,

‫זה באמת סיפור -סינים מאוד... it is really...

‫סיפור מדהים, כן סינים Amazing. Yes, Chinese.

‫זה... -איך אומרים בריטני ספירס? How do you say Britney Spears?

‫מה? -איך אומרים פה בריטני ספירס? What? -How do you say Britney Spears?

‫שאו, טיין טיין פו לה ני Xiao Tien Tien Pu La Ni.

‫או קודם כל שאו טיין טיין First of all, Xiao Tien Tien.

‫מה את, מה את אומרת? What are you talking about?

‫הבנתי אותך, אנחנו עושים את זה -כן I got it. We say it...

‫שם אחר, קצת משנים אותו a little differently

‫כדי שלסינים אחרים יותר קל so it will be easier for other Chinese

‫להגיד את השם -אה, היא אמרה בריטני... to pronounce it. -She said...

‫זה בריטני ספירס, מה שהיא... That was Britney Spears?

‫אוקיי -כן -כן כן כן Okay. -Yes.

‫אוקיי איך אני אומר את זה?

‫שאו, טיין טיין פו לה ני Xiao Tien Tien Pu La Ni.

‫שאו, טיין טיין פו לה ני Xiao Tien Tien Pu La Ni.

‫כן -אוקיי Yes. -Okay.

‫אה, אה... תסלחי לי, תסלחי לי Ah... excuse er...

‫תסלחי לי, תסלחי לי, תסלחי לי, תסלחי לי... Excuse me, excuse me, excuse me...

‫היי Hi.

‫שאו, טיין טיין פו לה ני Xiao Tien Tien Pu La Ni.

‫שאו, טיין טיין? Xiao Tien Tien?

‫פו לה ני Pu La Ni.

‫"cause I'm crazy..." "cause I'm crazy..."

‫??? ???

‫"I just can't see" "I just can't see..."

‫היא היתה פעם חמודה, אבל אז היא הזדקנה She used to be cute, but then she became old.

‫שלום Hello.

‫שלום Hello.

‫שלום Hello.

‫שאו, טיין טיין פו לה ני Xiao Tien Tien Pu La Ni.

‫יש אנשים שלא אוהבים יהודים Some people don't like Jews.

‫אני יכול להבין I can understand it.

‫יותר טובים מהם בכסף We are better with money,

‫יותר טובים מהם ב... we are better with...

‫כסף money.

‫איך אני אומר "אני אוהב אותך"? How do I say "I love you?"

‫ישר? Right away?

‫אני יו... I kno...

‫אני יודע מה אני עושה -מהמבט הראשון? I know what I'm doing - at first glance?

‫אני יודע I know.

‫תן לי, אוקיי? Let me, okay?

‫איך אומרים "אני אוהב אותך"? How do you say "I love you"?

‫ווהה Wo...

‫ווהה Wo...

‫איי Ai...

‫איי, למה אתה מתקרב ככה? Ay, why are you approaching like that?

‫ניי כדי שתוכל לראות Ni. so you can see.

‫אוקיי Okay.

‫ווהה איי ניי Wo ai ni.

‫ווהה איי ניי Wo ai ni.

‫ווהה איי ניי

‫כמו שאתה רוצה לשים It's like having a...

‫פלאפל בתוך הפה, ווהה איי ני falafel in your mouth. Wo ai ni.

‫למה כי אני ישראלי Why, because I am an Israeli,

‫אז אנחנו אוכלים פלאפל כל הזמן? and we eat falafel all the time?

‫ווהה איי ני, כן Wo ai ni. Right.

‫אה, אוקיי עוד פעם Oh, okay again

‫ווהה איי ני -ווהה איי ני Wo ai ni. -Wo ai ni.

‫מה פו טופו Ma po to fu.

‫מה פו טו פו? Ma po to fu?

‫מה זה "מה פו טופו"?

‫מה פו טופו Ma po to fu

‫זה סוג של טופו שמכינים אותו it's a kind of tofu

‫עם רוטב חריף ומאלחש with spicy, anesthetic sauce.

‫איציק אתה מז*** אותי עכשיו, זה מה שקורה? Itzik, are you fucking with me right now?

‫אתה רוצה שאני אלך לבנות, אני אגיד להן You want me to meet girls and tell them

‫"פלפל חריף ומאלחש"? "hot spicy pepper"?

‫אם אתה כבר מתחיל עם "ווהה איי ני", If you start with Wo ai ni,

‫אז למה שלא... אתה יודע... -אוקיי why don't you... you know. -Okay.

‫ווהה איי ני מה פו טופו Wo ai ni ma po to fu.

‫ווהה איי ני מה פו טופו Wo ai ni ma po to fu.

‫Excuse'e for, Excuse'e for Excuse'e for, Excuse'e for,

‫Excuse'e for Excuse'e for,

‫ווהה איי ני Wo ai ni.

‫ווהה איי ני Wo ai ni.

‫ווהה איי ני מה פו טופו Wo ai ni ma po to fu.

‫אתה מוכן לראות הקמת משפחה? Are you ready to see me start a family?

‫תסלחי לי, היי, היי, היי Excuse me, hi. Hi.

‫היי, היי, היי, היי Hi, hi.

‫??? ???

‫כן... Yes...

‫אני אוהבת אותך I love you.

‫כן, אני אוהב אותך גם Yes, I love you too.

‫אני אוהב אותך גם, את מאוד נחמדה I love you too, you are very nice.

‫ווהה איי ני Wo ai ni.

‫יש לך כסף? או... Do you have money, or...

‫יש לי כסף I have money.

‫לא, לא יש לי כסף -לא, לא

‫אוקיי Okay.

‫תודה, תודה על הכסף לא, לא, לא Thank you. Thank you for the money... no, no.

‫מה הטלפון שלך, איך אומרים? "What is your phone number?" How do you say it?

‫אוקיי Okay.

‫היום אנחנו בעצם מבקשים ישר WeChat Today we are basically asking for straight WeChat

‫אתה תפתח את ה- WeChat You open your WeChat,

‫ואתה אומר "זה ה-WeChat שלי you say: "This is my account,

‫את יכולה לסרוק אותי?" "can you scan me?"

‫לסרוק אותי? -כן To scan me? -Yes.

‫סריקה אחת אתה מקבל הכל One scan and you get everything.

‫אז אני מביא לה את הטלפון שלי I give her my phone number,

‫היא סורקת את זה ואנחנו חברים? -כן She's scanning it and we're friends? -Yes

‫איך אומרים את זה? How do you say it?

‫ני נאנ צ'ה ווה וויי שין מה Ni nan qia wo wei shin ma?

‫ני וואן טה... Ni wan ta...

‫ני נאנ צ'ה ווה -ני נאנ צ'ה Ni nan qia wo... -Ni nan qia...

‫ווה -ווה Wo. -Wo.

‫וויי שין מה Wei shin ma?

‫וויי שין מה Wei shin ma?

‫בוא אה... Let's...

‫אה... אה... ah... ah...

‫נו אה... well, ah...

‫אה... אנחנו חברים We are friends.

‫אנחנו חברים עכשיו We are friends now.

‫WeChat, WeChat WeChat, WeChat.

‫איציק אני לא מצליח לזכור Itzik, I can't remember

‫את המשפט הזה של הלהחליף this sentence.

‫איך אומרים את המשפט הארוך הזה? How do you say this long sentence?

‫אני לא מצליח לזכור את זה -אוקיי I can't remember it. -Okay.

‫אז נקצר את זה -אוקיי Let's do a shorter one. -Okay.

‫טיה ווי שין Tia wei shin.

‫אפשר להגיד טיה ווי שין וזהו? I can say Tia wei shin and that's it?

‫למה אתה נותן לי את הארוך הזה Why did you give me this long sentence

‫כשיש לך "ווי שין" וזה עושה את אותה העבודה? when you can say Wei shin and it's the same?

‫אתה איש טוב You are a good man.

‫הו הא, נשיקה ליד הפה

‫אתה סוטה גדול You are a pervert.

‫צ'ה לי שין Cha li shin.

‫צ'ה לי שין, צ'ה לי שין Cha li shin, cha li shin.

‫טיה ווי שין? -טיה ווי שין! Tia we shin? -Tia we shin!

‫אה... Ah...

‫לא, אני מדבר הרבה סינית No, I speak a lot of Chinese.

‫אני יכול, אני יכול לנהל שיחה שלמה בסינית I can hold a whole conversation in Chinese.

‫את... Do you...

‫צ'רלי שין, צ'רלי שין, צ'רלי שין, צ'רלי שין Charley Shin, Charley Shin...

‫אוקיי Okay.

‫ווהה איי ני Wo ai ni!

‫תודה Thank you.

‫עכשיו אנחנו "ווהה איי ני" אחד את השני No we wo ai ni each other?

‫זה "ווה איי ני, מה פו טו פו"? This is wo ai ni ma po to fu?

‫ביי ביי Bye bye.

‫אני צריך עוד משהו, להחזיק את השיחה -אוקיי I need something else to continue the conversation.

‫שאני אעשה לה "אהמ אהמ" I say ahm, ahm,

‫ותהיה לה הרגשה שאני יודע סינית -הבנתי and she thinks I know Chinese. -I get it.

‫נראה לי שתוכל להגיד אה... You can say...

‫במקום "אהמ אהמ" instead of "ahem"

‫להגיד "הודה הודה" you can say Hao da.

‫מה זה חודה? What does it mean?

‫הודה זה - אוקיי אוקיי אוקיי It's like "okay".

‫אוקיי -ואם אתה רוצה לשאול איזה משהו Okay. -And if you want to aske something,

‫תגיד "ווה יואו צ'י פן" you can say: Wo yao chi fan.

‫ווה יואו צ'י פן Wo yao chi fan.

‫??? Ne ge, dan shi...

‫מה זה היה? What was that?

‫מה זה ה"ניגר" הזה? Why did she say "nigger"?

‫"ניג" Ne ge...

‫"ניגה" זה כמו...

‫זה כמו "אה..." it's like saying "ah..."

‫זה כמו "המממ" -"המממ" It's like "ahem".

‫זה כאילו... -על מה אתה... It's like... -What are you...

‫אין פה פירוש, כאילו אין... It has no meaning, it's...

‫זה פשוט "ניגה" It's just "ne ge".

‫ניגה Ne ge.

‫ניגה Ne ge.

‫ניגה Ne ge.

‫אוקיי Okay.

‫איפה אה... Where...

‫הדה, ניגה אה... hao da, ne ge...

‫אוכל food.

‫??? ???

‫הדה, הדה, הדה Hao da, hao da.

‫סצ'ואן, סצ'ואן ניגה Sichuan nege?

‫ניגה, ניגה איך... Ne ge, ne ge, hao...

‫ניגה... ne ge...

‫אה... WeChat WeChat.

‫אה-אה WeChat Ah-ha, WeChat.

‫ניגה ניגה פליז Ne ge ne ge please.

‫צ'אנגדו ניגה Changdu ne ge.

‫"ניגה" ישראלי Israeli ne ge.

‫ישראלי? -כן! Israeli? -Yes!

‫ניגה ישראלי Israeli nigger.

‫איך... ביי ביי Hao... bye bye.

‫אה... איך ניגה Ne ge hao...

‫איך, איך ניגה hao, hao, ne ge...

‫איך ניגה? Hao nigger?

‫זה כמו ניגר גדול? Is it like a big nigger?

‫ניגר קטן? Small nigger?

‫אוקיי? Okay?

‫אוקיי... -אז WeChat והניגרים שלנו Okay... -So we chat and our niggers.

‫ניגה, ניגה, ניגה, ניגה, ניגה, ניגה, ניגה Ne ge, ne ge, ne ge...

‫"שישי שי שלום" "Shi shi shi shalom...

‫"שישי שי שלום" "Shi shi shi shalom..."

‫את מכירה את השיר הזה? Do you know this song?

‫לא No.

‫אבל את אוהבת אותי But you like me.

‫את "ווהה איי ני" אותי? You wo ai ni me?

‫האם את "ווהה איי ני" אותי? Do you wo ai ni me?

‫קצת? A little bit?

‫כן -כן? Yes. -Yes?

‫כן! איי ני... Yes! Ai ni!

‫ווה איי ני Wo ai ni!

‫אוקיי, ביי ביי שי שי Okay, bye bye, Xie xie.

‫"ווהה איי ני" אותך אחר כך? Wo ai ni you later.

‫כשיגיע הלילה, In the nighttime,

‫אני " ווהה איי ני" אותך בטלפון I wo ai ni you at the phone.

‫"גם אני" Me too!

‫את יודעת למה אני מתכוון? -אוקיי You know what I mean? -Okay.

‫אנחנו "ווהה איי ני" We wo ai ni...

‫"אני לא יודע", בסדר? I don't know. Okay?

‫אוקיי -ביי ביי Bye bye.

‫ביי -ביי ביי Bye bye.