×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

המעבדה - the Lab, המעבדה 💡 | למה אנחנו פוחדים להזדקן?

המעבדה 💡 | למה אנחנו פוחדים להזדקן?

‫למה אנחנו פוחדים להזדקן?

‫נראה לנו שזקנים לא מבינים אותנו, ‫לא זוכרים טוב,

‫הם מתלוננים הרבה ולא כיף לדמיין ‫שגם אנחנו נהיה במצב הזה.

‫מצד שני רוב האוכלוסייה רוצה להגיע ‫לגיל 60 ויותר.

‫אז בואו ננפץ כמה מיתוסים על זקנה.

‫מחקרים בפסיכולוגיה קוגניטיבית ‫מלמדים שהתפיסה

‫שזקנים אינם זוכרים היטב ‫ואינם מבינים היטב, מוגזמת מאוד.

‫אז למה היא כל כך רווחת?

‫הנה כמה סיבות: ‫הסיבה הראשונה היא החושים.

‫חוש הראייה וחוש השמיעה שלנו ‫נחלשים במשך הזמן,

‫אבל זה לא אומר שהיכולת שלנו ‫לעבד מידע הפסיקה לתפקד,

‫אלא שהמידע שנכנס אלינו, ‫אל המערכת,

‫נכנס באותות חלשים ‫או בצורה מבולגנת.

‫זה מה שמקשה על אנשים מבוגרים ‫להבין את המידע.

‫ושימו לב, אם מנמיכים ‫את עוצמת האותות

‫שנקלטים בחוש הראייה ובחוש השמיעה ‫אצל צעיר בן 20,

‫הוא יחווה אותם ‫בדיוק כמו שאדם מבוגר חווה אותם.

‫כלומר, הוא יתפקד כאילו היה בן 70.

‫זאת אומרת שאם צעירים ‫יצטרכו לקרוא כתב מטושטש

‫או לזהות במהירות צבעים דהויים,

‫הם יצליחו במשימה ‫כאילו הם בני 70 ויותר.

‫אגב, כשמגדילים את הכתב ‫או מחדדים את הצבעים

‫אדם בן 70 מצליח לזהות ולהגיב ‫ממש כמו אדם בן 20.

‫הסיבה השנייה היא גילנות.

‫כמו בהרבה נושאים גם בעניין הזקנה ‫יש המון הכללות ודעות קדומות.

‫מחקרים שערך פרופסור בעז בן דוד ‫מהמרכז הבינתחומי בהרצליה

‫הראו שכשקולגה בן 20, 30 וגם 40 ‫מאחר לעבודה,

‫הסובבים אותו מניחים ‫שזה בגלל הפקקים

‫או עומס גדול שהיה לו בבוקר ‫ועיכב אותו.

‫כשקולגה בן 65 או 70 מאחר, ‫מתגנבת למוחנו המחשבה

‫שהנה הוא מאבד את זה, ‫מתחילה ההידרדרות.

‫כאן נכנסת לתמונה תופעה ‫בשם "איום התיוג". הרעיון פשוט:

‫אם כולם בטוחים שאני אכשל, ‫אני כנראה אכשל.

‫אנשים יודעים שיש עליהם סטריאוטיפ,

‫והסטריאוטיפ יוצר לחץ על הפרטים ‫שבהם הוא עוסק

‫והם מפנימים אותו ‫ולבסוף מתנהגים בהתאם לו

‫גם אם הוא לא נכון עליהם באופן אישי.

‫איום התיוג יוצר מצב למעשה ‫של נבואה שמגשימה את עצמה.

‫תודה.

‫למשל, כשמזמינים אנשים ‫בני 60 או יותר להשיב על מבחן זיכרון,

‫מספיק שנבקש מהם ‫לכתוב על הטופס את גילם

‫כדי לעלות לתודעה את הסטריאוטיפ ‫שלפיו הזיכרון של זקנים פחות טוב.

‫כשהם ניגשים לפתור מבחן ‫בתחושה הזאת,

‫כשהתיוג מרחף מעליהם, ‫הם מצליחים פחות.

‫יותר מזה, מספיק שהבוחן ‫שמוסר להם את המבחן הוא אדם צעיר

‫כדי להשפיע על התחושה של ‫הנבחנים המבוגרים ועל התוצאות שלהם.

‫אוקיי, זה רק קלפים מצוירים, ‫זה לא מבחן זיכרון. -אוקיי.

‫כשעושים את ההפך המוחלט ‫ואומרים לנבחנים

‫שבכלל לא מדובר במבחן זיכרון

‫אלא במבחן שחובר במיוחד ‫לבני ה-60 ויותר

‫ולכן סביר שמבוגרים יצליחו בו מאוד,

‫הם מגיעים לתוצאות שהגיעו אליהן ‫קבוצת הגיל הצעירה בני ה-20,

‫שפתרו בדיוק את אותו המבחן.

‫הסיבה השלישית קשורה למשפט - ‫"העולם שייך לצעירים".

‫העולם שייך לצעירים ‫כי צעירים מעצבים אותו בשביל עצמם.

‫מסעדה חשוכה ורועשת, למשל, ‫היא לא חלל ניטרלי,

‫היא חלל שמדיר מתוכו אנשים מבוגרים.

‫אם נתאים את התאורה והאקוסטיקה ‫במשרדים ובמקומות הבילוי למגוון גילים,

‫נגלה שהזקנים זוכרים בסדר גמור, ‫מבינים אותנו היטב

‫ועדיין יש להם את זה.


המעבדה 💡 | למה אנחנו פוחדים להזדקן?

‫למה אנחנו פוחדים להזדקן? Why are we afraid of getting old?

‫נראה לנו שזקנים לא מבינים אותנו, ‫לא זוכרים טוב, We think older people don't understand us and have poor memory

‫הם מתלוננים הרבה ולא כיף לדמיין ‫שגם אנחנו נהיה במצב הזה. they complain a lot and it's no fun picturing ourselves ending up like that.

‫מצד שני רוב האוכלוסייה רוצה להגיע ‫לגיל 60 ויותר. on the other hand, most of the population wants to reach the age of 60 and above.

‫אז בואו ננפץ כמה מיתוסים על זקנה. so let's tear down a few myths about old age.

‫מחקרים בפסיכולוגיה קוגניטיבית ‫מלמדים שהתפיסה Studies in cognitive psychology show that the perception

‫שזקנים אינם זוכרים היטב ‫ואינם מבינים היטב, מוגזמת מאוד. of elderly people having poor memory and understanding abilities are quite overrated.

‫אז למה היא כל כך רווחת? so why is it so widespread?

‫הנה כמה סיבות: ‫הסיבה הראשונה היא החושים. Here are a few reasons: first is senses.

‫חוש הראייה וחוש השמיעה שלנו ‫נחלשים במשך הזמן, Our seeing and hearing senses deteriorate over time,

‫אבל זה לא אומר שהיכולת שלנו ‫לעבד מידע הפסיקה לתפקד, but that doesn't mean our ability to process information stopped working

‫אלא שהמידע שנכנס אלינו, ‫אל המערכת, but rather that the information coming into our system

‫נכנס באותות חלשים ‫או בצורה מבולגנת. is detected as weak or disorganized.

‫זה מה שמקשה על אנשים מבוגרים ‫להבין את המידע. That's what makes understanding information difficult for old people.

‫ושימו לב, אם מנמיכים ‫את עוצמת האותות And pay attention, if you weaken the signals

‫שנקלטים בחוש הראייה ובחוש השמיעה ‫אצל צעיר בן 20, received in the hearing and sight senses of a young, 20 year old man

‫הוא יחווה אותם ‫בדיוק כמו שאדם מבוגר חווה אותם. he will experience them exactly like an elderly person.

‫כלומר, הוא יתפקד כאילו היה בן 70. Meaning, he will function as if he was 70 years old.

‫זאת אומרת שאם צעירים ‫יצטרכו לקרוא כתב מטושטש This means that if young people will have to read blurry handwriting

‫או לזהות במהירות צבעים דהויים, or quickly identify faded colours

‫הם יצליחו במשימה ‫כאילו הם בני 70 ויותר. they will succeed in that task as if they were 70 years old and more.

‫אגב, כשמגדילים את הכתב ‫או מחדדים את הצבעים By the way, when the font size or contrast is increased

‫אדם בן 70 מצליח לזהות ולהגיב ‫ממש כמו אדם בן 20. a 70 year old man is capable of identifying and responding exactly like a 20 year old man.

‫הסיבה השנייה היא גילנות. The second reason is ageism.

‫כמו בהרבה נושאים גם בעניין הזקנה ‫יש המון הכללות ודעות קדומות. Like many topics, old age also suffers from generalisation and prejudice.

‫מחקרים שערך פרופסור בעז בן דוד ‫מהמרכז הבינתחומי בהרצליה Studies conducted by professor Boaz Ben David from the Herzliya Interdisciplinary Center

‫הראו שכשקולגה בן 20, 30 וגם 40 ‫מאחר לעבודה, show that when a 20, 30 and 40 year old colleague is late to work

‫הסובבים אותו מניחים ‫שזה בגלל הפקקים those around him deduce it was due to traffic

‫או עומס גדול שהיה לו בבוקר ‫ועיכב אותו. or an overloaded morning that delayed him.

‫כשקולגה בן 65 או 70 מאחר, ‫מתגנבת למוחנו המחשבה When a 65 or 70 year old colleague is late, a thought sneaks into our brains

‫שהנה הוא מאבד את זה, ‫מתחילה ההידרדרות. that here we go, he's starting to lose it, here comes the decline.

‫כאן נכנסת לתמונה תופעה ‫בשם "איום התיוג". הרעיון פשוט: Here comes into the picture a phenomenon called "label threat". The idea is simple:

‫אם כולם בטוחים שאני אכשל, ‫אני כנראה אכשל. If everyone is certain that I will fail, I will probably fail.

‫אנשים יודעים שיש עליהם סטריאוטיפ, People know that they are being stereotyped,

‫והסטריאוטיפ יוצר לחץ על הפרטים ‫שבהם הוא עוסק and the stereotype pressures the individuals it involves

‫והם מפנימים אותו ‫ולבסוף מתנהגים בהתאם לו until they finally act accordingly and internalise the stereotype

‫גם אם הוא לא נכון עליהם באופן אישי. even if it's incorrect for them personally.

‫איום התיוג יוצר מצב למעשה ‫של נבואה שמגשימה את עצמה. The label threat creates a situation of a self-fulfilling prophecy.

‫תודה. Thank you.

‫למשל, כשמזמינים אנשים ‫בני 60 או יותר להשיב על מבחן זיכרון, For instance, when you invite a 60 year old to respond to a memory test,

‫מספיק שנבקש מהם ‫לכתוב על הטופס את גילם it's sufficient to merely have them write their age on the form

‫כדי לעלות לתודעה את הסטריאוטיפ ‫שלפיו הזיכרון של זקנים פחות טוב. to prime their consciousness with the stereotype that old people have poorer memory abilities.

‫כשהם ניגשים לפתור מבחן ‫בתחושה הזאת, when they approach a test holding that feeling

‫כשהתיוג מרחף מעליהם, ‫הם מצליחים פחות. with the label floating above their heads, the succeed less.

‫יותר מזה, מספיק שהבוחן ‫שמוסר להם את המבחן הוא אדם צעיר Furthermore, it's enough for the tester giving out the test to be a young individual

‫כדי להשפיע על התחושה של ‫הנבחנים המבוגרים ועל התוצאות שלהם. to affect the feeling of the older test takers and their results.

‫אוקיי, זה רק קלפים מצוירים, ‫זה לא מבחן זיכרון. -אוקיי. Okay, it's only painted cards, not a memory test. Okay.

‫כשעושים את ההפך המוחלט ‫ואומרים לנבחנים When you do the exact opposite and tell the test takers

‫שבכלל לא מדובר במבחן זיכרון that this is not a memory test at all

‫אלא במבחן שחובר במיוחד ‫לבני ה-60 ויותר but a test specifically written for 60 year olds and above

‫ולכן סביר שמבוגרים יצליחו בו מאוד, and so it is more likely old people will be very successful with

‫הם מגיעים לתוצאות שהגיעו אליהן ‫קבוצת הגיל הצעירה בני ה-20, they achieve the result reached by the young 20 year old group,

‫שפתרו בדיוק את אותו המבחן. which solved the exact same test.

‫הסיבה השלישית קשורה למשפט - ‫"העולם שייך לצעירים". The third reason is related to the saying - "The world belongs to the young".

‫העולם שייך לצעירים ‫כי צעירים מעצבים אותו בשביל עצמם. The world belongs to the young because the young shape it for themselves.

‫מסעדה חשוכה ורועשת, למשל, ‫היא לא חלל ניטרלי, A dark and loud restaurant, for example, is not a neutral space,

‫היא חלל שמדיר מתוכו אנשים מבוגרים. it's a space which excludes the elderly.

‫אם נתאים את התאורה והאקוסטיקה ‫במשרדים ובמקומות הבילוי למגוון גילים, If we adjust the lighting and acoustics in offices and outing locations to suit the variety of ages,

‫נגלה שהזקנים זוכרים בסדר גמור, ‫מבינים אותנו היטב we will find out that old people remember stuff and understand us just fine,

‫ועדיין יש להם את זה. and that they still have it going.