×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

המעבדה - the Lab, המעבדה 💡 | גם לגברים יש בעיות פוריות

המעבדה 💡 | גם לגברים יש בעיות פוריות

‫לא נורא, מאמי, ‫אל תרגישי רע עם עצמך.

‫כשזוג לא מצליח להיכנס להיריון ‫מקובל לחשוב שהבעיה היא אצל האישה,

‫אבל נראה שבעיות הפוריות מתחלקות ‫באופן שווה בין גברים ונשים, חצי חצי,

‫וגם זה לא מדויק, משום שיש מקרים ‫שבהם הבעיה היא בחיבור בין בני הזוג.

‫וגם יש מקרים שהמדע עוד לא פיענח.

‫פגיעה בפוריות היא מצב של חוסר יכולת ‫או קושי להתרבות באופן טבעי.

‫עד שנות ה-60 של המאה ה-20 ‫הייתה המחשבה המקובלת

‫שצריך לטפל באישה ‫במקרים של בעיות פוריות.

‫המחשבה הזאת ‫הנחתה את תהליכי המחקר

‫והבדיקות נעשו בנשים בלבד.

‫משנות ה-60 החל המדע לראות ‫בבעיות הפיריון

‫בעיות שמשותפות לבני הזוג, ‫כלומר - שהן קשורות גם בגבר.

‫זכר מייצר כ-200 מיליון תאי רבייה, ‫תאי זרע, בכל יום.

‫תאי הזרע נוצרים באשכים, המורכבים ‫מאבוביות, צינוריות קטנות ומפותלות.

‫ועכשיו עיקבו אחריי: ‫לזרע שלושה חלקים: ראש, צוואר וזנב.

‫תאי הזרע מתפתחים בסביבה נוזלית

‫מתאי נבט שנוצרו בזכר כשהיה עובר ‫בשליש השלישי להיריון.

‫את התהליך מלווים ‫תאי סרטולי, תאים תומכי זרע,

‫שהמדע עדיין לא מבין ‫מה הם עושים בדיוק.

‫לצד אלה ישנם תאי ליידיג המפרישים ‫טסטוסטרון, ההורמון הידוע,

‫שיש לו חשיבות בתהליך היווצרות הזרע.

‫בעיות בפוריות זכרית ‫יכולות להיות קשורות בזרע עצמו,

‫בתהליכי ההיווצרות שלו, ‫במספר תאי הזרע או באיכות שלהם.

‫בעיות יכולות להיווצר

‫גם עקב חשיפה ממושכת וקבועה ‫של האשכים לטמפרטורה גבוהה מדי.

‫אל תדאג, אופיר, ‫לא מדובר בחשיפה חד-פעמית.

‫גם גורמים סביבתיים ‫עשויים להשפיע על תאי הזרע,

‫למשל מחשיפה יום-יומית לזיהומים ‫דרך המזון והשתייה שלנו,

‫בנשימה, בעקבות עישון ‫וצריכת סמים למיניהם,

‫עודף פעילות גופנית או היעדרה המוחלט ‫משפיעים גם הם על מערכת הרבייה

‫וכך גם כל סוג של טראומה לאשך.

‫נו, באמת, מי אומר אשך? ‫-מה? אני.

‫חרק, חרקים, אשך, אשכים.

‫למשל מכה בעוצמה חזקה ‫שמשנה את המבנה העדין שלו.

‫עוד דבר שמשפיע על מערכת הרבייה ‫הוא לחץ נפשי

‫שמשנה את הפרשת ההורמונים בגוף.

‫כל אחד מהגורמים האלה משפיע אחרת,

‫וכל השפעה ובעיה - ‫מצריכות פתרון אחר לגמרי.

‫ויש גם מקרים שבהם לזכר ‫אין תאי זרע בכלל.

‫המצב הזה נקרא אזואוספרמיה - ‫יש נוזל זרע, אבל אין בו תאי זרע.

‫במעבדה של פרופסור מחמוד חליחל ‫מהפקולטה למדעי הבריאות

‫באוניברסיטת בן גוריון ‫הצוות מנסה לפתור את הבעיה

‫ולגדל תאי זרע מתאי נבט, ‫ממש כמו צמח.

‫מה שאנחנו עושים במעבדה שלנו ‫זה בעצם מנסים להבין

‫איך תהליך הייצור של הזרע מתבצע ‫בתוך רקמת האשך באופן נורמלי.

‫אנחנו לוקחים רקמת אשך ‫מעכבר צעיר מינית,

‫מפרקים את הרקמה לתאים בודדים ‫על ידי שימוש באנזימים ספציפיים,

‫זורעים את התאים האלה בתוך ‫מצע גידול שאנחנו בנינו ופיתחנו אותו,

‫התאים משגשגים בתוך המבנה הזה ‫ואחרי שבועיים או שלושה שבועות

‫אנחנו מגיעים ליצירה של תהליך שלם ‫של ייצור של זרע.

‫הצלחת המחקר תוכל לעזור ‫בשימור פוריות של ילדים

‫שטופלו, מסיבות מגוונות, ‫בכימותרפיה אגרסיבית.

‫האתגר של המעבדה הזאת ‫הוא רק דוגמה אחת

‫למורכבות של פוריות הזכר,

‫שמתברר שהיא לא פחות מסתורית ‫ומסובכת מפוריות הנקבה.


המעבדה 💡 | גם לגברים יש בעיות פוריות The laboratory 💡 | Men also have fertility problems

‫לא נורא, מאמי, ‫אל תרגישי רע עם עצמך. Not bad, Mami, don't feel bad about yourself.

‫כשזוג לא מצליח להיכנס להיריון ‫מקובל לחשוב שהבעיה היא אצל האישה, When a couple fails to get pregnant it is common to think that the problem is with the woman,

‫אבל נראה שבעיות הפוריות מתחלקות ‫באופן שווה בין גברים ונשים, חצי חצי, But fertility problems seem to be split equally between men and women, half and half,

‫וגם זה לא מדויק, משום שיש מקרים ‫שבהם הבעיה היא בחיבור בין בני הזוג. And this is also inaccurate, because there are times when the problem is with the couple.

‫וגם יש מקרים שהמדע עוד לא פיענח. And there are also cases that science has not yet deciphered.

‫פגיעה בפוריות היא מצב של חוסר יכולת ‫או קושי להתרבות באופן טבעי. Infertility is a condition of inability or difficulty in reproducing naturally.

‫עד שנות ה-60 של המאה ה-20 ‫הייתה המחשבה המקובלת Until the 1960s it was the common thought

‫שצריך לטפל באישה ‫במקרים של בעיות פוריות. That a woman should be treated in cases of infertility.

‫המחשבה הזאת ‫הנחתה את תהליכי המחקר This thought guided the research process

‫והבדיקות נעשו בנשים בלבד. And the tests were done on women only.

‫משנות ה-60 החל המדע לראות ‫בבעיות הפיריון From the 1960s, science began to see the problems of fertility

‫בעיות שמשותפות לבני הזוג, ‫כלומר - שהן קשורות גם בגבר. Problems that are shared by the couple, that is - they are also related to a man.

‫זכר מייצר כ-200 מיליון תאי רבייה, ‫תאי זרע, בכל יום. Male produces about 200 million reproductive cells, sperm, every day.

‫תאי הזרע נוצרים באשכים, המורכבים ‫מאבוביות, צינוריות קטנות ומפותלות. The sperm cells form into testicles, which consist of tubules, small, convoluted tubules.

‫ועכשיו עיקבו אחריי: ‫לזרע שלושה חלקים: ראש, צוואר וזנב. And now follow me: to the seed three parts: head, neck and tail.

‫תאי הזרע מתפתחים בסביבה נוזלית Sperm cells develop in a fluid environment

‫מתאי נבט שנוצרו בזכר כשהיה עובר ‫בשליש השלישי להיריון. From germ cells formed in the male when he was in the third trimester of pregnancy.

‫את התהליך מלווים ‫תאי סרטולי, תאים תומכי זרע, The process is accompanied by serous cells, sperm-supporting cells,

‫שהמדע עדיין לא מבין ‫מה הם עושים בדיוק. That science still does not understand what they are doing exactly.

‫לצד אלה ישנם תאי ליידיג המפרישים ‫טסטוסטרון, ההורמון הידוע, Alongside these are the Lydig cells that secrete testosterone, the known hormone,

‫שיש לו חשיבות בתהליך היווצרות הזרע. Which has importance in the process of sperm formation.

‫בעיות בפוריות זכרית ‫יכולות להיות קשורות בזרע עצמו, Male fertility problems can be related to the sperm itself,

‫בתהליכי ההיווצרות שלו, ‫במספר תאי הזרע או באיכות שלהם. In its formation processes, in the number of sperm cells or in their quality.

‫בעיות יכולות להיווצר Problems can arise

‫גם עקב חשיפה ממושכת וקבועה ‫של האשכים לטמפרטורה גבוהה מדי. Also due to prolonged and constant exposure of the testicles to too high a temperature.

‫אל תדאג, אופיר, ‫לא מדובר בחשיפה חד-פעמית. Do not worry, Ophir, this is not a one-time exposure.

‫גם גורמים סביבתיים ‫עשויים להשפיע על תאי הזרע, Environmental factors may also affect sperm,

‫למשל מחשיפה יום-יומית לזיהומים ‫דרך המזון והשתייה שלנו, For example, from daily exposure to infections through our food and drink,

‫בנשימה, בעקבות עישון ‫וצריכת סמים למיניהם, In respiration, following smoking and drug use,

‫עודף פעילות גופנית או היעדרה המוחלט ‫משפיעים גם הם על מערכת הרבייה Excessive physical activity or its complete absence also affect the reproductive system

‫וכך גם כל סוג של טראומה לאשך. And so is any kind of trauma to the testicle.

‫נו, באמת, מי אומר אשך? ‫-מה? אני. Well, really, who says testicle? what? I am.

‫חרק, חרקים, אשך, אשכים. Insect, insects, testicle, testicles.

‫למשל מכה בעוצמה חזקה ‫שמשנה את המבנה העדין שלו. For example, a blow with a strong force that changes its delicate structure.

‫עוד דבר שמשפיע על מערכת הרבייה ‫הוא לחץ נפשי Another thing that affects the reproductive system is stress

‫שמשנה את הפרשת ההורמונים בגוף. Which changes the secretion of hormones in the body.

‫כל אחד מהגורמים האלה משפיע אחרת, Each of these factors has a different effect,

‫וכל השפעה ובעיה - ‫מצריכות פתרון אחר לגמרי. And every impact and problem - requires a completely different solution.

‫ויש גם מקרים שבהם לזכר ‫אין תאי זרע בכלל. And there are also cases where the male has no sperm at all.

‫המצב הזה נקרא אזואוספרמיה - ‫יש נוזל זרע, אבל אין בו תאי זרע. This condition is called azoospermia - there is semen, but it does not have sperm cells.

‫במעבדה של פרופסור מחמוד חליחל ‫מהפקולטה למדעי הבריאות In the laboratory of Professor Mahmoud Halihal of the Faculty of Health Sciences

‫באוניברסיטת בן גוריון ‫הצוות מנסה לפתור את הבעיה At Ben Gurion University, the team is trying to solve the problem

‫ולגדל תאי זרע מתאי נבט, ‫ממש כמו צמח. And grow sperm from germ cells, just like a plant.

‫מה שאנחנו עושים במעבדה שלנו ‫זה בעצם מנסים להבין What we do in our lab is basically trying to figure out

‫איך תהליך הייצור של הזרע מתבצע ‫בתוך רקמת האשך באופן נורמלי. How the sperm production process takes place within the testicular tissue in a normal way.

‫אנחנו לוקחים רקמת אשך ‫מעכבר צעיר מינית, We take testicular tissue from a sexually young mouse,

‫מפרקים את הרקמה לתאים בודדים ‫על ידי שימוש באנזימים ספציפיים, The tissue is broken down into individual cells by using specific enzymes,

‫זורעים את התאים האלה בתוך ‫מצע גידול שאנחנו בנינו ופיתחנו אותו, Sow these cells in a growing medium that we built and developed,

‫התאים משגשגים בתוך המבנה הזה ‫ואחרי שבועיים או שלושה שבועות The cells thrive within this structure and after two or three weeks

‫אנחנו מגיעים ליצירה של תהליך שלם ‫של ייצור של זרע. We come to the creation of a whole process of production of semen.

‫הצלחת המחקר תוכל לעזור ‫בשימור פוריות של ילדים The success of the study could help preserve children's fertility

‫שטופלו, מסיבות מגוונות, ‫בכימותרפיה אגרסיבית. Treated, for a variety of reasons, with aggressive chemotherapy.

‫האתגר של המעבדה הזאת ‫הוא רק דוגמה אחת The challenge of this lab is just one example

‫למורכבות של פוריות הזכר, To the complexity of male fertility,

‫שמתברר שהיא לא פחות מסתורית ‫ומסובכת מפוריות הנקבה. Which turns out to be no less mysterious and complicated than female fertility.