×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

הטרמפיסטים - Hitchhikers, הטרמפיסטים עונה 2 | פרק 8 - תובל

הטרמפיסטים עונה 2 | פרק 8 - תובל

מה העניינים?

לאן אתה מגיע?

לאן את צריכה?

טבריה

אנחנו עושים סדרה על טרמפיסטים

אז אני אקח אותך לאן שאת צריכה

אה... בסדר. טוב

איך קוראים לך?

תובל

אני מכיר תובל

אתה מכיר בנות? בת?

אה לא. אני מכיר תובל בן

זהו

חייל שלי במילואים

וזה נחמד שבחורה בשם תובל

נוסעת בטרמפים

למה?

כי היא מובלת. תובל

אבל זה לא נכון

זה לא

היא תובל!

לא! אבל זה לא נכון כי ה...

תבל. זה המהות של השם

כן אבל זה גם...

מה לעשות המילה תובל היא

האמת שאני רוצה להחליף שם

גם אני שונא את השם שלי

מה השם שלך?

יאיר

הוא שם יפה. אבל הוא יושב על מישהו אחר

לא עלי

אז אולי מאיר?

מאיר זה שם של דוד

תהיה צדיק

יש לי דוד שקוראים לו מאיר

יש לך דוד שקוראים לו מאיר?

כל מי שקוראים לו מאיר הוא צדיק

הוא דוד

כל מי שקוראים לו מאיר הוא דוד

הנה יש פה קבר. רבי מאיר

אני דתיה גם. לא נראה אבל אני דתיה

את דתיה?

כן

גם אני דתי

אז למה אתה בלי כיפה?

למה את בלי... למה את עם מכנסיים?

נכון אתה צודק

שכוייח

אגב, עכשיו יש סיבה שאני נוסעת לטבריה

אה, לאן את נוסעת?

אני צריכה בית כנסת

אני צריכה שיפרו לי נדר

באמת?

כן

לא את צוחקת איתי

אני לא צוחקת איתך אני חייבת...

נו, אז צריך שלושה להפרת נדרים

אבל אני צריכה דתיים לא?

לא מה פתאום?

לא?!

את צריכה יהודים

אני... יש לנו פה שלושה אנשים

אם את רוצה נעשה התרת נדרים

אה אתה מכיר את זה? את הפרוצדורה?

אני דתי אני אומר לך

אני אגיד לך מה

למה יש לי נדר?

אני חודש שעבר הייתי פתאום חולה ממש

שפעת ממש קשה

אוקיי

שלא עזבה אותי כמה ימים

והייתי חייבת

כאילו לא יכולתי להרשות לעצמי להיות חולה

ואמרתי - אם זה עובר לי

אז אני נודרת נדר

ובחודש עכשיו, חודש שבט

שהוא מסתיים אוטוטו

כן

להיות לפחות ארבעים ושמונה שעות

לעלות לירושלים למדרשה

התעוררתי בבוקר – בריאה כמו שור

שכחתי מזה

נזכרתי לפני יומיים

ופתאום נפלו עלי דברים שאני...

אני מתקשה בזה קצת

אז את צריכה הארכת נדרים

לא התרת נדרים

זה עושים במקום אחר לגמרי גברת

רגע אבל אם אתה אומר

שזה לא חייב כאילו דתיים

את צריכה התרת נדרים

ששלושה אנשים יקריאו לך את הנוסח

את צריכה להגיד את הנוסח

עושים את זה ביום כיפור

אם את רוצה אני עכשיו מארגן פה עוד מישהו

ואנחנו עושים יחד

אתה מכיר ביום כיפור? ש...

אני דתי נשמה

עמרי!

בוא נעשה נוסח התרת נדרים

טוב, זה טיפה ארוך

שלום

מה צריך לעשות?

אוקיי את צריכה להקריא לנו את זה

אבל יש לי כיפה?

תבדקי אם יש פה כיפה

יש פה איזה משהו

יש פה כובע. תביאי כובע

יש לך קפוצ'ון? אז אני אשים את זה

אוקיי

זה קצת אה...

קצת קריפי

קצת קריפי עם כובע ינשוף

אוקיי

יאללה, תני

אוקיי, בסדר, סבבה

"שמעו נא רבותיי, דיינים מומחים"

את רוצה שזה יסתובב?

תודה

"כל נדר או שבועה או איסר,

שנדרתי או נשבעתי בהקיץ או בחלום...

ושואל ומבקש אני ממעלתכם התרה עליהם...

ואני מתחרטת על כל הנזכר...

על כן יהיו נא בעיניכם

כאלו הייתי פורטם"

אוקיי

מוכנים?

"הכל יהיו מותרים לך, הכל מחולים לך,

הכל שרוים לך,

אין כאן לא נדר, ולא שבועה,

ולא נזירות, ולא חרם

ולא איסור ולא קונם ולא נידוי, ולא שמתא,

ולא ארור

אבל יש כאן מחילה וסליחה וכפרה

וכשם שמתירים הבית דין של מטה

כך יהיו מותרים מבית דין של מעלה"

זהו?

כן

לא משהו מחול לך, מחול לך?

אמרנו

אה אוקיי

טוב סבבה

תודה רבה

ואין מקריות בעולם

זה לא סתם גילגלו עליכם מצווה

כנראה עשיתם משהו, מעשה טוב היום

כל היום אנחנו לוקחים טרמפיסטים

אז אתה רואה?

ככה זה תמיד

שבת שלום

גם לכם

ביי. תודה

ביי נשמה

הטרמפיסטים עונה 2 | פרק 8 - תובל The hitchhikers season 2 | Chapter 8 - Toval Автостопом 2 сезон | Глава 8 - Товал

מה העניינים? What's up?

לאן אתה מגיע? Where do you come from Куда ты идешь

לאן את צריכה? Where do you need to go? где тебе нужно

טבריה Tiberias

אנחנו עושים סדרה על טרמפיסטים We do a series about hitchhikers Мы делаем сериал про автостопщиков.

אז אני אקח אותך לאן שאת צריכה So I'll take you wherever you need to Поэтому я отвезу тебя туда, где тебе нужно быть.

אה... בסדר. טוב Oh ok. are good

איך קוראים לך? what is your name?

תובל Spicy

אני מכיר תובל I know Tubal

אתה מכיר בנות? בת? Do you know girls? a girl?

אה לא. אני מכיר תובל בן Oh no. I know a son of Tubal

זהו This

חייל שלי במילואים My soldier in reserve

וזה נחמד שבחורה בשם תובל Which is nice in a girl named Tovel

נוסעת בטרמפים Hitchhiking

למה? Why?

כי היא מובלת. תובל Because she is being led. Spicy Потому что ее ведут. приправленный

אבל זה לא נכון But this is not true Но это не так

זה לא It is not

היא תובל! She's spicy! Она приправит!

לא! אבל זה לא נכון כי ה... No! But it is not true that the ... Нет! Но это неправда, потому что...

תבל. זה המהות של השם world. That is the essence of the name мир. В этом суть названия

כן אבל זה גם... Yes but it is also ... Да, но это также...

מה לעשות המילה תובל היא What the word spicy does is Что делать слово Товель

האמת שאני רוצה להחליף שם The truth is I want to change there Я очень хочу изменить свое имя

גם אני שונא את השם שלי I hate my name too Я тоже ненавижу свое имя

מה השם שלך? What is your name?

יאיר Yes

הוא שם יפה. אבל הוא יושב על מישהו אחר He is beautiful there. But he sits on someone else Это красивое имя. Но он сидит на ком-то другом

לא עלי Not on me

אז אולי מאיר? So maybe Meyer? Так может быть, Меир?

מאיר זה שם של דוד Meir is David's name Меир - имя Дэвида

תהיה צדיק Be righteous Будь праведным

יש לי דוד שקוראים לו מאיר I have an uncle called Meir У меня есть дядя по имени Меир

יש לך דוד שקוראים לו מאיר? Do you have an uncle called Meyer? У тебя есть дядя по имени Меир?

כל מי שקוראים לו מאיר הוא צדיק Anyone named Meir is righteous

הוא דוד He is an uncle

כל מי שקוראים לו מאיר הוא דוד Anyone named Meir is David Любой по имени Меир - это Дэвид

הנה יש פה קבר. רבי מאיר There is a grave here. Rabbi Meir Здесь есть могила. Раввин Меир

אני דתיה גם. לא נראה אבל אני דתיה I am religious too. Invisible but I am religious Я тоже религиозен. Я этого не вижу, но я религиозен

את דתיה? Вы верующий

כן

גם אני דתי

אז למה אתה בלי כיפה? So why are you without a dome? Так почему ты без кепки?

למה את בלי... למה את עם מכנסיים? Why are you without ... Why are you wearing pants? Почему ты без... Почему ты в штанах?

נכון אתה צודק Yes you are right Да, ты прав

שכוייח Indispensable по-прежнему

אגב, עכשיו יש סיבה שאני נוסעת לטבריה Кстати, теперь есть повод поехать в Тверию

אה, לאן את נוסעת? О, куда ты идешь?

אני צריכה בית כנסת I need a synagogue мне нужна синагога

אני צריכה שיפרו לי נדר I need a vow Мне нужно, чтобы они нарушили мою клятву

באמת?

כן

לא את צוחקת איתי You're not kidding me Ты не шутишь

אני לא צוחקת איתך אני חייבת... Я не шучу, я должен...

נו, אז צריך שלושה להפרת נדרים Well, then you need three for vowing Ну, тогда нужны трое, чтобы нарушить клятвы

אבל אני צריכה דתיים לא? But I need religious don't I? Но мне нужна религия, не так ли?

לא מה פתאום? ни за что?

לא?!

את צריכה יהודים You need Jews Вам нужны евреи

אני... יש לנו פה שלושה אנשים I ... We have three people here Я... у нас здесь три человека

אם את רוצה נעשה התרת נדרים If you want, we will allow vows Если хочешь, мы принесём клятвы

אה אתה מכיר את זה? את הפרוצדורה? Oh you know that? The procedure? О, ты это знаешь? процедура?

אני דתי אני אומר לך I'm religious I tell you Я религиозен, говорю тебе

אני אגיד לך מה I'll tell you what Я скажу тебе что

למה יש לי נדר? Why do I have a vow? Почему у меня есть обет?

אני חודש שעבר הייתי פתאום חולה ממש Last month I was suddenly really sick В прошлом месяце я внезапно сильно заболел

שפעת ממש קשה The flu is really hard Действительно сильный грипп

אוקיי

שלא עזבה אותי כמה ימים Who didn't leave me for a few days Она не оставляла меня несколько дней

והייתי חייבת And I had to И мне пришлось

כאילו לא יכולתי להרשות לעצמי להיות חולה Как будто я не мог позволить себе болеть

ואמרתי - אם זה עובר לי И я сказал - если смогу

אז אני נודרת נדר So I make a vow Поэтому я даю клятву

ובחודש עכשיו, חודש שבט And in the month now, the tribe month И в этом месяце месяц племени

שהוא מסתיים אוטוטו That he ends up Otto который заканчивается автоматически

כן

להיות לפחות ארבעים ושמונה שעות Be at least forty-eight hours быть не менее сорока восьми часов

לעלות לירושלים למדרשה поехать в Иерусалим в семинарию

התעוררתי בבוקר – בריאה כמו שור I woke up in the morning - healthy as a bull Утром проснулся - здоров как бык

שכחתי מזה I forgot about it я забыл об этом

נזכרתי לפני יומיים I remembered two days ago Я вспомнил два дня назад

ופתאום נפלו עלי דברים שאני... And suddenly things fell on me ... И вдруг на меня навалилось то, что я...

אני מתקשה בזה קצת I'm having a little trouble with that у меня с этим небольшие проблемы

אז את צריכה הארכת נדרים So you need to extend vows Итак, вам нужно продление обетов

לא התרת נדרים No vows allowed Не допуская обетов

זה עושים במקום אחר לגמרי גברת Это делается совершенно в другом месте, мэм.

רגע אבל אם אתה אומר подожди, но если ты скажешь

שזה לא חייב כאילו דתיים That it doesn't have to be religious Это не обязательно должно быть религиозно

את צריכה התרת נדרים Вам нужно освобождение от клятвы

ששלושה אנשים יקריאו לך את הנוסח That three people will read you the wording Пусть три человека прочтут вам текст

את צריכה להגיד את הנוסח You have to say the wording Вы должны сказать формулировку

עושים את זה ביום כיפור Мы делаем это в Йом Кипур

אם את רוצה אני עכשיו מארגן פה עוד מישהו If you want, I'm now organizing someone else here Если хочешь, я сейчас организую здесь еще кого-нибудь.

ואנחנו עושים יחד And we do together И мы делаем вместе

אתה מכיר ביום כיפור? ש... Знаете ли вы Йом Кипур? Что...

אני דתי נשמה I am a religious soul Я религиозен в душе

עמרי! Omri! Омри!

בוא נעשה נוסח התרת נדרים Давайте составим формулировку обетов

טוב, זה טיפה ארוך Well, that's a long drop Ну, это немного долго

שלום

מה צריך לעשות? То, что должно быть сделано?

אוקיי את צריכה להקריא לנו את זה Okay, you should read it to us Хорошо, ты должен прочитать это нам.

אבל יש לי כיפה? Но есть ли у меня кепка?

תבדקי אם יש פה כיפה See if there is a dome here Проверьте, есть ли здесь купол

יש פה איזה משהו Здесь что-то есть

יש פה כובע. תביאי כובע Здесь есть шляпа. Принесите шляпу

יש לך קפוצ'ון? אז אני אשים את זה Do you have a hoodie? So I'll put it у тебя есть толстовка Так что я поставлю это

אוקיי

זה קצת אה...

קצת קריפי Немного жутко

קצת קריפי עם כובע ינשוף A little creepy with an owl hat Немного жутковато в шляпе совы

אוקיי

יאללה, תני Давай, позволь мне

אוקיי, בסדר, סבבה Хорошо, хорошо, хорошо

"שמעו נא רבותיי, דיינים מומחים" "Please, gentlemen, expert diners" «Пожалуйста, послушайте, господа эксперты-судьи»

את רוצה שזה יסתובב? Do you want it to go around? Вы хотите, чтобы оно вращалось?

תודה

"כל נדר או שבועה או איסר, "Every vow or oath or bribe,

שנדרתי או נשבעתי בהקיץ או בחלום... I was either daydreaming or swearing in a dream or dream ...

ושואל ומבקש אני ממעלתכם התרה עליהם...

ואני מתחרטת על כל הנזכר... And I regret all that is mentioned ...

על כן יהיו נא בעיניכם

כאלו הייתי פורטם" Like I was a postman "

אוקיי

מוכנים?

"הכל יהיו מותרים לך, הכל מחולים לך, "Everything will be allowed to you, everything will be sick to you,

הכל שרוים לך,

אין כאן לא נדר, ולא שבועה,

ולא נזירות, ולא חרם And no nuns, no boycott

ולא איסור ולא קונם ולא נידוי, ולא שמתא,

ולא ארור

אבל יש כאן מחילה וסליחה וכפרה

וכשם שמתירים הבית דין של מטה

כך יהיו מותרים מבית דין של מעלה" This is how they will be allowed from an upstairs court "

זהו?

כן

לא משהו מחול לך, מחול לך? Not something you dance, you dance? Ты не против, ты не против?

אמרנו

אה אוקיי

טוב סבבה

תודה רבה

ואין מקריות בעולם And there is no accident in the world И в мире не бывает случайностей

זה לא סתם גילגלו עליכם מצווה It is not just your commandments Дело не только в том, что они выполнили над тобой мицву

כנראה עשיתם משהו, מעשה טוב היום Ты наверное сделал сегодня что-то, доброе дело

כל היום אנחנו לוקחים טרמפיסטים Весь день мы возим автостопом

אז אתה רואה? так что ты видишь

ככה זה תמיד That's how it always is Вот так всегда

שבת שלום Шабат шалом

גם לכם Ты тоже

ביי. תודה

ביי נשמה