×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

הטרמפיסטים - Hitchhikers, הטרמפיסטים עונה 2 | פרק 8 - תובל

הטרמפיסטים עונה 2 | פרק 8 - תובל

מה העניינים?

לאן אתה מגיע?

לאן את צריכה?

טבריה

אנחנו עושים סדרה על טרמפיסטים

אז אני אקח אותך לאן שאת צריכה

אה... בסדר. טוב

איך קוראים לך?

תובל

אני מכיר תובל

אתה מכיר בנות? בת?

אה לא. אני מכיר תובל בן

זהו

חייל שלי במילואים

וזה נחמד שבחורה בשם תובל

נוסעת בטרמפים

למה?

כי היא מובלת. תובל

אבל זה לא נכון

זה לא

היא תובל!

לא! אבל זה לא נכון כי ה...

תבל. זה המהות של השם

כן אבל זה גם...

מה לעשות המילה תובל היא

האמת שאני רוצה להחליף שם

גם אני שונא את השם שלי

מה השם שלך?

יאיר

הוא שם יפה. אבל הוא יושב על מישהו אחר

לא עלי

אז אולי מאיר?

מאיר זה שם של דוד

תהיה צדיק

יש לי דוד שקוראים לו מאיר

יש לך דוד שקוראים לו מאיר?

כל מי שקוראים לו מאיר הוא צדיק

הוא דוד

כל מי שקוראים לו מאיר הוא דוד

הנה יש פה קבר. רבי מאיר

אני דתיה גם. לא נראה אבל אני דתיה

את דתיה?

כן

גם אני דתי

אז למה אתה בלי כיפה?

למה את בלי... למה את עם מכנסיים?

נכון אתה צודק

שכוייח

אגב, עכשיו יש סיבה שאני נוסעת לטבריה

אה, לאן את נוסעת?

אני צריכה בית כנסת

אני צריכה שיפרו לי נדר

באמת?

כן

לא את צוחקת איתי

אני לא צוחקת איתך אני חייבת...

נו, אז צריך שלושה להפרת נדרים

אבל אני צריכה דתיים לא?

לא מה פתאום?

לא?!

את צריכה יהודים

אני... יש לנו פה שלושה אנשים

אם את רוצה נעשה התרת נדרים

אה אתה מכיר את זה? את הפרוצדורה?

אני דתי אני אומר לך

אני אגיד לך מה

למה יש לי נדר?

אני חודש שעבר הייתי פתאום חולה ממש

שפעת ממש קשה

אוקיי

שלא עזבה אותי כמה ימים

והייתי חייבת

כאילו לא יכולתי להרשות לעצמי להיות חולה

ואמרתי - אם זה עובר לי

אז אני נודרת נדר

ובחודש עכשיו, חודש שבט

שהוא מסתיים אוטוטו

כן

להיות לפחות ארבעים ושמונה שעות

לעלות לירושלים למדרשה

התעוררתי בבוקר – בריאה כמו שור

שכחתי מזה

נזכרתי לפני יומיים

ופתאום נפלו עלי דברים שאני...

אני מתקשה בזה קצת

אז את צריכה הארכת נדרים

לא התרת נדרים

זה עושים במקום אחר לגמרי גברת

רגע אבל אם אתה אומר

שזה לא חייב כאילו דתיים

את צריכה התרת נדרים

ששלושה אנשים יקריאו לך את הנוסח

את צריכה להגיד את הנוסח

עושים את זה ביום כיפור

אם את רוצה אני עכשיו מארגן פה עוד מישהו

ואנחנו עושים יחד

אתה מכיר ביום כיפור? ש...

אני דתי נשמה

עמרי!

בוא נעשה נוסח התרת נדרים

טוב, זה טיפה ארוך

שלום

מה צריך לעשות?

אוקיי את צריכה להקריא לנו את זה

אבל יש לי כיפה?

תבדקי אם יש פה כיפה

יש פה איזה משהו

יש פה כובע. תביאי כובע

יש לך קפוצ'ון? אז אני אשים את זה

אוקיי

זה קצת אה...

קצת קריפי

קצת קריפי עם כובע ינשוף

אוקיי

יאללה, תני

אוקיי, בסדר, סבבה

"שמעו נא רבותיי, דיינים מומחים"

את רוצה שזה יסתובב?

תודה

"כל נדר או שבועה או איסר,

שנדרתי או נשבעתי בהקיץ או בחלום...

ושואל ומבקש אני ממעלתכם התרה עליהם...

ואני מתחרטת על כל הנזכר...

על כן יהיו נא בעיניכם

כאלו הייתי פורטם"

אוקיי

מוכנים?

"הכל יהיו מותרים לך, הכל מחולים לך,

הכל שרוים לך,

אין כאן לא נדר, ולא שבועה,

ולא נזירות, ולא חרם

ולא איסור ולא קונם ולא נידוי, ולא שמתא,

ולא ארור

אבל יש כאן מחילה וסליחה וכפרה

וכשם שמתירים הבית דין של מטה

כך יהיו מותרים מבית דין של מעלה"

זהו?

כן

לא משהו מחול לך, מחול לך?

אמרנו

אה אוקיי

טוב סבבה

תודה רבה

ואין מקריות בעולם

זה לא סתם גילגלו עליכם מצווה

כנראה עשיתם משהו, מעשה טוב היום

כל היום אנחנו לוקחים טרמפיסטים

אז אתה רואה?

ככה זה תמיד

שבת שלום

גם לכם

ביי. תודה

ביי נשמה


הטרמפיסטים עונה 2 | פרק 8 - תובל Автостопом 2 сезон | Глава 8 - Товал

מה העניינים? What's up?

לאן אתה מגיע? Where do you come from

לאן את צריכה? Where do you need to go?

טבריה Tiberias

אנחנו עושים סדרה על טרמפיסטים We do a series about hitchhikers

אז אני אקח אותך לאן שאת צריכה So I'll take you wherever you need to

אה... בסדר. טוב Oh ok. are good

איך קוראים לך? what is your name?

תובל Spicy

אני מכיר תובל I know Tubal

אתה מכיר בנות? בת? Do you know girls? a girl?

אה לא. אני מכיר תובל בן Oh no. I know a son of Tubal

זהו This

חייל שלי במילואים My soldier in reserve

וזה נחמד שבחורה בשם תובל Which is nice in a girl named Tovel

נוסעת בטרמפים Hitchhiking

למה? Why?

כי היא מובלת. תובל Because she is being led. Spicy

אבל זה לא נכון But this is not true

זה לא It is not

היא תובל! She's spicy!

לא! אבל זה לא נכון כי ה... No! But it is not true that the ...

תבל. זה המהות של השם world. That is the essence of the name

כן אבל זה גם... Yes but it is also ...

מה לעשות המילה תובל היא What the word spicy does is

האמת שאני רוצה להחליף שם The truth is I want to change there

גם אני שונא את השם שלי I hate my name too

מה השם שלך? What is your name?

יאיר Yes

הוא שם יפה. אבל הוא יושב על מישהו אחר He is beautiful there. But he sits on someone else

לא עלי Not on me

אז אולי מאיר? So maybe Meyer?

מאיר זה שם של דוד Meir is David's name

תהיה צדיק Be righteous

יש לי דוד שקוראים לו מאיר I have an uncle called Meir

יש לך דוד שקוראים לו מאיר? Do you have an uncle called Meyer?

כל מי שקוראים לו מאיר הוא צדיק

הוא דוד

כל מי שקוראים לו מאיר הוא דוד

הנה יש פה קבר. רבי מאיר There is a grave here. Rabbi Meir

אני דתיה גם. לא נראה אבל אני דתיה I am religious too. Invisible but I am religious

את דתיה?

כן

גם אני דתי

אז למה אתה בלי כיפה? So why are you without a dome?

למה את בלי... למה את עם מכנסיים? Why are you without ... Why are you wearing pants?

נכון אתה צודק Yes you are right

שכוייח Indispensable

אגב, עכשיו יש סיבה שאני נוסעת לטבריה

אה, לאן את נוסעת?

אני צריכה בית כנסת I need a synagogue

אני צריכה שיפרו לי נדר I need a vow

באמת?

כן

לא את צוחקת איתי You're not kidding me

אני לא צוחקת איתך אני חייבת...

נו, אז צריך שלושה להפרת נדרים Well, then you need three for vowing

אבל אני צריכה דתיים לא? But I need religious don't I?

לא מה פתאום?

לא?!

את צריכה יהודים You need Jews

אני... יש לנו פה שלושה אנשים I ... We have three people here

אם את רוצה נעשה התרת נדרים If you want, we will allow vows

אה אתה מכיר את זה? את הפרוצדורה? Oh you know that? The procedure?

אני דתי אני אומר לך I'm religious I tell you

אני אגיד לך מה I'll tell you what

למה יש לי נדר? Why do I have a vow?

אני חודש שעבר הייתי פתאום חולה ממש Last month I was suddenly really sick

שפעת ממש קשה The flu is really hard

אוקיי

שלא עזבה אותי כמה ימים Who didn't leave me for a few days

והייתי חייבת And I had to

כאילו לא יכולתי להרשות לעצמי להיות חולה

ואמרתי - אם זה עובר לי

אז אני נודרת נדר So I make a vow

ובחודש עכשיו, חודש שבט And in the month now, the tribe month

שהוא מסתיים אוטוטו That he ends up Otto

כן

להיות לפחות ארבעים ושמונה שעות Be at least forty-eight hours

לעלות לירושלים למדרשה

התעוררתי בבוקר – בריאה כמו שור I woke up in the morning - healthy as a bull

שכחתי מזה I forgot about it

נזכרתי לפני יומיים I remembered two days ago

ופתאום נפלו עלי דברים שאני... And suddenly things fell on me ...

אני מתקשה בזה קצת I'm having a little trouble with that

אז את צריכה הארכת נדרים So you need to extend vows

לא התרת נדרים No vows allowed

זה עושים במקום אחר לגמרי גברת

רגע אבל אם אתה אומר

שזה לא חייב כאילו דתיים That it doesn't have to be religious

את צריכה התרת נדרים

ששלושה אנשים יקריאו לך את הנוסח That three people will read you the wording

את צריכה להגיד את הנוסח You have to say the wording

עושים את זה ביום כיפור

אם את רוצה אני עכשיו מארגן פה עוד מישהו If you want, I'm now organizing someone else here

ואנחנו עושים יחד And we do together

אתה מכיר ביום כיפור? ש...

אני דתי נשמה I am a religious soul

עמרי! Omri!

בוא נעשה נוסח התרת נדרים

טוב, זה טיפה ארוך Well, that's a long drop

שלום

מה צריך לעשות?

אוקיי את צריכה להקריא לנו את זה Okay, you should read it to us

אבל יש לי כיפה?

תבדקי אם יש פה כיפה See if there is a dome here

יש פה איזה משהו

יש פה כובע. תביאי כובע

יש לך קפוצ'ון? אז אני אשים את זה Do you have a hoodie? So I'll put it

אוקיי

זה קצת אה...

קצת קריפי

קצת קריפי עם כובע ינשוף A little creepy with an owl hat

אוקיי

יאללה, תני

אוקיי, בסדר, סבבה

"שמעו נא רבותיי, דיינים מומחים" "Please, gentlemen, expert diners"

את רוצה שזה יסתובב? Do you want it to go around?

תודה

"כל נדר או שבועה או איסר, "Every vow or oath or bribe,

שנדרתי או נשבעתי בהקיץ או בחלום... I was either daydreaming or swearing in a dream or dream ...

ושואל ומבקש אני ממעלתכם התרה עליהם...

ואני מתחרטת על כל הנזכר... And I regret all that is mentioned ...

על כן יהיו נא בעיניכם

כאלו הייתי פורטם" Like I was a postman "

אוקיי

מוכנים?

"הכל יהיו מותרים לך, הכל מחולים לך, "Everything will be allowed to you, everything will be sick to you,

הכל שרוים לך,

אין כאן לא נדר, ולא שבועה,

ולא נזירות, ולא חרם And no nuns, no boycott

ולא איסור ולא קונם ולא נידוי, ולא שמתא,

ולא ארור

אבל יש כאן מחילה וסליחה וכפרה

וכשם שמתירים הבית דין של מטה

כך יהיו מותרים מבית דין של מעלה" This is how they will be allowed from an upstairs court "

זהו?

כן

לא משהו מחול לך, מחול לך? Not something you dance, you dance?

אמרנו

אה אוקיי

טוב סבבה

תודה רבה

ואין מקריות בעולם And there is no accident in the world

זה לא סתם גילגלו עליכם מצווה It is not just your commandments

כנראה עשיתם משהו, מעשה טוב היום

כל היום אנחנו לוקחים טרמפיסטים

אז אתה רואה?

ככה זה תמיד That's how it always is

שבת שלום

גם לכם

ביי. תודה

ביי נשמה