×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

הטרמפיסטים - Hitchhikers, הטרמפיסטים עונה 2 | פרק 6 - פייסל

הטרמפיסטים עונה 2 | פרק 6 - פייסל

מה קורה?

לצומת וואללה אללה ירחמו

יאללה בוא

ברוך השם. כיף חאלק. מה שלומך?

אני עייף

אהה... כולנו עייפים

רק אה... אני לא יודע איפה אני, אתה יודע?

אה... בכיוון

אתה לא יודע איפה אתה עכשיו?

לא

אמרו לי ליד צומת המוביל. עוד קדימה קצת

באיזה קטע אתה לא יודע איפה אתה?

אני פשוט אני רוצה להגיד לך

שאני כבד ראייה קודם כל

ואני עובד בדיאלוג בחשיכה אם אתה מכיר

במוזיאון הילדים בחולון

אז איך עצרת טרמפים? איך נכנסת לאוטו?

אני מאמין לך

לאן אתה צריך עכשיו?

אני צריך עראבה

אנחנו לוקחים אותך לעראבה

אם אתה לוקח אותי לעראבה

אתה יורד איתי לשתות קפה

ככה אנחנו נעשה את זה הסכם

סגור

חלאס

אז אני אגיד לאישה שתכין לנו את הקפה

מנאל

אני בדרך עם שני בחורים טובים

תכיני קפה. הם רוצים לבוא אלינו הביתה

ביי

איזה עיניים יפות יש לך

תודה

אתה רואה כמה הן יפות?

אני רואה אותך, אבל אה....

אני לא יכול להגיד לך את הצבע העיניים

כמו שאמרת לי

אני רואה אותך אבל מטושטש על כל הגוף

אני נולדתי עם הבעיה

ואשתך?

רואה פחות ממני

היא גם... היא נולדה עם הבעיה

בגלל שהיא ילדה

מהמאמצים של הלידות ירדה לה קצת הראיה

יש לי שתי בנות וילד

והם רואים?

בהתחלה אמרו לנו שזה עובר לילדים שלנו

היה דמעות בעיניים כשקיבלנו את התשובות האלה

אבל הסתכליתי על עצמי ואמרתי לעצמי

אז מה אם יבוא לי ילד או ילדה

עם הבעיה כמו שיש לי

איך שאני הסתדרתי איך שאני התמודדתי

איך שאני גדלתי איך שאני יודע את זה עלי

ככה לקחתי החלטה

ברוך השם הילדים שלי באו בלי הבעיה. בריאים

שלושת הילדים שלך רואים?

כן. שתי בנות עכשיו תראה אותן. וילד

יא אללה שלך

אתה לא משתמש בכלב או משהו?

כלבים ממש עוזרים, לא?

איפה אני אביא את הכלב לכפר אחי כולם יברחו

רגע אז איך עובדים החיים שלך?

אתה כאילו גר בעראבה

ונוסע כל יום לחולון?

איך אתה כאילו מתמצא במרחב?

תקשיב, כאן אני למדתי את הדרך

תחנה, אני יודע איפה אני עומד

אוטובוס

אני יודע שכל רגע צריך להגיע אוטובוס

לפעמים יש נהגים

לא מכירים את המסלול

תאמין לי אני מדריך אותם

ואני אומר לו באיזו תחנה לעצור

ואתה מרגיש שהעולם טוב אליך?

באופן כללי?

העולם טוב. כן. באמת

תמיד אני נופל עם אנשים נחמדים

תמיד

אנחנו בעראבה, נכון?

כן

מאפיית וקונדיטוריה מועפיק אלחסן

עכשיו כיכר, נכון?

כן. כיכר

אנחנו ממשיכים עם הכיכר

ישר?

כן

עכשיו, אחי, אתה רואה את המאפיה הזאת?

כן

אתה נכנס מביניהם

בין שתי החנויות האלה

בדיוק. בדיוק. כן

כאן עפר קצת

איפה איפה?

עוד עוד

עוד קצת למטה

איך שאתה. איך שאתה

יש פה איזה אוטו, אז שניה

את זה לא ראיתי

זה אתה. זה עליך

זהו

הגענו

איפה?

זה כאן

פה?

כן

ואני יכול לעמוד פה?

לא לא. שניה. אני אפתח לך את הדלת

רגע

מה?

אנחנו צריכים להיפרד פה

כי הסדרה היא רק באוטו

לפני שאתה יוצא

מה החלום שלך?

החלום שלי?

שלום

בשבילנו שאנחנו כבדי ראיה ועיוורים

זה משותף בין ערבים ליהודים

כשאחד נתקל - כאילו כולם נתקלים

כאילו יש דווקא דרך הדבר הזה חיבור

בדיוק. בדיוק

פייסל

שבת שלום אחי

לא, אתם יורדים

בסדר. נבוא לקפה

אבל צריך לעשות כאילו אנחנו נפרדים

יאללה בואו, בואו לקפה

תודה רבה איש

שנייה רק אני אפתח לכם את הדלת

ביי

ביי

סע סע, יאיר

אין פה ילדים?

יש הרבה ערבים

שלום

שלום


הטרמפיסטים עונה 2 | פרק 6 - פייסל Автостопом 2 сезон | Глава 6 - Фейсал

מה קורה?

לצומת וואללה אללה ירחמו To the junction of Walla Allah will have mercy

יאללה בוא

ברוך השם. כיף חאלק. מה שלומך? Thank God. What's up. How are you?

אני עייף

אהה... כולנו עייפים Ahh ... we're all tired

רק אה... אני לא יודע איפה אני, אתה יודע? Just uh ... I don't know where I am, you know?

אה... בכיוון Ah ... in the direction

אתה לא יודע איפה אתה עכשיו? Don't know where you are now?

לא

אמרו לי ליד צומת המוביל. עוד קדימה קצת I was told near the carrier junction. More forward a bit

באיזה קטע אתה לא יודע איפה אתה? Which section do you not know where you are?

אני פשוט אני רוצה להגיד לך I just want to tell you

שאני כבד ראייה קודם כל That I am visually impaired first of all

ואני עובד בדיאלוג בחשיכה אם אתה מכיר And I work in dialogue in the dark if you know

במוזיאון הילדים בחולון At the Holon Children's Museum

אז איך עצרת טרמפים? איך נכנסת לאוטו? So how did you hitchhike? How did you get in the car?

אני מאמין לך I believe you

לאן אתה צריך עכשיו? Where do you need now?

אני צריך עראבה I need a prairie

אנחנו לוקחים אותך לעראבה We take you to Arava

אם אתה לוקח אותי לעראבה If you take me to Arava

אתה יורד איתי לשתות קפה You come down with me for coffee

ככה אנחנו נעשה את זה הסכם That's how we make it an agreement

סגור closed

חלאס Enough already

אז אני אגיד לאישה שתכין לנו את הקפה Then I'll tell the woman to make us the coffee

מנאל Manal

אני בדרך עם שני בחורים טובים I'm on my way with two good guys

תכיני קפה. הם רוצים לבוא אלינו הביתה Make coffee. They want to come home to us

ביי

איזה עיניים יפות יש לך What beautiful eyes you have

תודה

אתה רואה כמה הן יפות? Do you see how beautiful they are?

אני רואה אותך, אבל אה.... I see you, but uh ...

אני לא יכול להגיד לך את הצבע העיניים I can't tell you the color of your eyes

כמו שאמרת לי Like you told me

אני רואה אותך אבל מטושטש על כל הגוף I see you but blurry all over my body

אני נולדתי עם הבעיה I was born with the problem

ואשתך?

רואה פחות ממני See less of me

היא גם... היא נולדה עם הבעיה She also ... She was born with the problem

בגלל שהיא ילדה Because she's a child

מהמאמצים של הלידות ירדה לה קצת הראיה From the efforts of childbirth, she lost some evidence

יש לי שתי בנות וילד I have two daughters and a child

והם רואים?

בהתחלה אמרו לנו שזה עובר לילדים שלנו At first we were told it was going to be for our children

היה דמעות בעיניים כשקיבלנו את התשובות האלה There were tears in our eyes as we received these answers

אבל הסתכליתי על עצמי ואמרתי לעצמי But I looked at myself and said to myself

אז מה אם יבוא לי ילד או ילדה So what if a boy or girl comes to me

עם הבעיה כמו שיש לי With the problem as I have

איך שאני הסתדרתי איך שאני התמודדתי How I got along how I coped

איך שאני גדלתי איך שאני יודע את זה עלי The way I grew up the way I know it about me

ככה לקחתי החלטה That's how I made a decision

ברוך השם הילדים שלי באו בלי הבעיה. בריאים God bless my children came without the problem. Healthy

שלושת הילדים שלך רואים? Your three kids see?

כן. שתי בנות עכשיו תראה אותן. וילד Yes. Two girls will now see them. And boy

יא אללה שלך Yea Allah Thy

אתה לא משתמש בכלב או משהו? Don't you use a dog or something?

כלבים ממש עוזרים, לא? Dogs really help, don't they?

איפה אני אביא את הכלב לכפר אחי כולם יברחו Where I'll bring the dog to my brother's village everyone will run away

רגע אז איך עובדים החיים שלך? Wait a minute, so how does your life work?

אתה כאילו גר בעראבה

ונוסע כל יום לחולון?

איך אתה כאילו מתמצא במרחב? How do you feel as if you are savvy in space?

תקשיב, כאן אני למדתי את הדרך Listen, here I learned the way

תחנה, אני יודע איפה אני עומד Station, I know where I stand

אוטובוס

אני יודע שכל רגע צריך להגיע אוטובוס I know every minute a bus has to come

לפעמים יש נהגים Sometimes there are drivers

לא מכירים את המסלול Don't know the route

תאמין לי אני מדריך אותם Trust me I guide them

ואני אומר לו באיזו תחנה לעצור And I tell him at what stop to stop

ואתה מרגיש שהעולם טוב אליך? And do you feel the world is good for you?

באופן כללי? Overall?

העולם טוב. כן. באמת The world is good. Yes. really

תמיד אני נופל עם אנשים נחמדים I always fall in with nice people

תמיד Always

אנחנו בעראבה, נכון? We're in Arava, right?

כן

מאפיית וקונדיטוריה מועפיק אלחסן Bakery and confectionery is produced by Elhassan

עכשיו כיכר, נכון? Now a loaf, right?

כן. כיכר

אנחנו ממשיכים עם הכיכר We continue with the square

ישר? Straight?

כן

עכשיו, אחי, אתה רואה את המאפיה הזאת? Now, dude, do you see this mafia?

כן

אתה נכנס מביניהם You come in between them

בין שתי החנויות האלה Between these two stores

בדיוק. בדיוק. כן

כאן עפר קצת Here's a little dirt

איפה איפה?

עוד עוד

עוד קצת למטה A little further down

איך שאתה. איך שאתה The way you are. The way you are

יש פה איזה אוטו, אז שניה There's some car here, so second

את זה לא ראיתי I didn't see that

זה אתה. זה עליך It's you. It's about you

זהו

הגענו We arrived

איפה?

זה כאן

פה?

כן

ואני יכול לעמוד פה? And can I stand here?

לא לא. שניה. אני אפתח לך את הדלת

רגע

מה?

אנחנו צריכים להיפרד פה We have to say goodbye here

כי הסדרה היא רק באוטו Because the series is just a car

לפני שאתה יוצא Before you leave

מה החלום שלך?

החלום שלי?

שלום

בשבילנו שאנחנו כבדי ראיה ועיוורים For us, we are visually impaired and blind

זה משותף בין ערבים ליהודים It is shared between Arabs and Jews

כשאחד נתקל - כאילו כולם נתקלים When one comes across - as if everyone has

כאילו יש דווקא דרך הדבר הזה חיבור As if there is a connection through this thing

בדיוק. בדיוק exactly. exactly

פייסל

שבת שלום אחי

לא, אתם יורדים No, you go down

בסדר. נבוא לקפה Okay. We will come for coffee

אבל צריך לעשות כאילו אנחנו נפרדים But we have to act like we are separate

יאללה בואו, בואו לקפה Come on, come on for coffee

תודה רבה איש Thanks a lot man

שנייה רק אני אפתח לכם את הדלת Just a second, I'll open the door for you

ביי

ביי

סע סע, יאיר Whoa, yeah

אין פה ילדים? No kids here?

יש הרבה ערבים There are many evenings

שלום

שלום