×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

הטרמפיסטים - Hitchhikers, הטרמפיסטים עונה 2 | פרק 4 - כוכבה

הטרמפיסטים עונה 2 | פרק 4 - כוכבה

היי

לקצרין

קיבלת

איזה כיף לי

מה, טרמפ?

קיבלתי מה שביקשתי

איך קוראים לך?

אני כוכבה

ומאיפה את?

אני מכאן מבני יהודה

ועם מי את גרה בבני יהודה?

יש לי שלושה ילדים

והבן שלי הקטן גר איתי עד עכשיו

וואלה

אבל עכשיו הוא התגייס לצבא

לפני חודש. כן

אה, אני גרושה שכחתי לספר

אוקיי

כן, אני...

יש לי... יש לי ככה...

יש לי שני תאריכי לידה

אחד זה בשישים וארבע נולדתי

זה היה הלידה הראשונה שלי בבית חולים

והלידה השניה זה היה כשהתגרשתי

למה זה... כאילו נחשב...

הגירושים זה כאילו לידה?

באיזה קטע?

היו לי חיים...

לא... בסדר

היו לי חיים לא קלים בנישואים

הייתי נשואה כמעט עשרים וחמש שנה

שרוב השנים שם היו...

ו... אבל למזלי זה...

יצאתי משם. יצאתי משם

הייתי אישה מאד תלויה

תלויה בבן זוג שלי

אם הייתי צריכה לנקות גבות בטבריה

אז הוא היה לוקח אותי

ואם היית צריכה לעשות קניות אז...

הוא היה לוקח אותי

היום אני מבינה שזה היה...

זה היה צורך שלו כזה שאני אלך איתו

וכשהייתי אומרת לו...

כשהייתי מתפכחת ואומרת לו

די אנחנו...

די, זה לא הולך... אני רוצה שנתגרש

אז הוא היה אומר לי - אני אאשפז אותך

אני אדאג שרופאים עם חלוקים לבנים

יבואו וייקחו אותך מהבית

ואתה יודע מה?

אני מדברת איתך עכשיו

ואני ממש רואה

את הרופאים עם החלוקים הלבנים באים ולוקחים אותי

אני זוכרת שאני הלכתי לרופא שלי ואני אמרתי לו

אני מאבדת את השפיות

אני מרגישה שאני... אני צריכה שיאשפזו אותי...

אני... אני משתגעת

לאט לאט דעכתי ודעכתי ודעכתי ודעכתי

הרבה פעמים שואלים אותי

נו, אז למה לא קמת והלכת?

אבל אי אפשר לשאול שאלה כזאת

כי... אתה יודע זה לא קל

אני לא יודעת אם אתה נשוי. אתה נשוי?

אני נשוי

שיהיה לך באושר

זה לא קל לקום וללכת

ותמיד אתה אומר

אולי אני לא בסדר פה, אולי אני אתקן שם

אולי אם אני לא אגיד

ואולי אם אני אשתוק

וככה זה נמשך

אז מה כאילו... מה...

איך זה קרה? שהתגרשתי?

כאילו איך הצלחת... כן

אתה לא תאמין

מתברר שהוא הכיר מישהי

זה היה ממש איזה חודש וחצי לפני ש...

היה לנו את הגט, הוא הכיר מישהי

ו... היא כנראה שכנעה אותו

שזה לא נכון לו להישאר עם אישה כזאת

והוא עזב

ממש, אתה יודע, כשהתגרשנו

כבר באותו היום הוא עבר אליה הביתה

היה לי מאוד קשה. אבל...

אמרתי תודה תודה תודה

כאילו, עם כל הקושי אבל

זה מה שעזר לי לצאת מזה

ו...

באיזשהו מקום אני מרגישה שנולדתי מחדש

ואני כאילו... כל יום אני גדלה עוד קצת

נאמר אם היית אוסף אותי נגיד לפני חמש שנים

אז הייתי קצת יותר קטנה

אשכרה

ממש ככה. כן

כי וואלה היום אני מלכה

היום אני לא יכולה להיות במקום הזה שהייתי בו בעבר

היום אני אחראית על החיים שלי

ואני כל הזמן אומרת לעצמי

אף אחד... אין דבר כזה מישהו עשה לי

אני אחראית על החיים שלי

ואני אוביל את החיים שלי לאן שאני רוצה

ואני אגיע לאן שאני רוצה

זה מה שהחלטתי

כן

אתה יודע כל פעם אני חושבת שזה...

שזה קל לי

אבל זה תופס אותי באיזשהו מקום

אבל אני מאד שמחה

כן, אני מאושרת

טוב לי

טוב לי

ומה החלום שלך היום?

אני חולמת בקטן

יש לי חלום שיהיה לי רישיון נהיגה

שאני אהיה אישה עצמאית יותר

אני חולמת לשפץ את הבית שלי

אין לי חלומות ענקיים כאלה

מה, זה חלומות מדהימים!

כן, אני רוצה לשפץ את הבית שלי ו...

אתה יודע, אחרי שהתגרשתי

החלפתי קצת חרסינה במקלחת

ושמתי מזגנים בבית

בכסף שלי, אני בעצמי

בלי שאף אחד עזר לי!

אני יכולה חיבוק?

את הורסת נשמה

אני מה? אני פשוט אה...

אומרים שאם אתה לא מתחבק עשרים חיבוקים ביום

אתה צריך להגיע הביתה בערב

ופשוט ממש לשחרר

כן

אז תבדוק את זה עם עצמך

ביי אהבה

תודה

צ'או. ביי


הטרמפיסטים עונה 2 | פרק 4 - כוכבה Автостопом 2 сезон | Глава 4 - Кочва

היי

לקצרין To Katzrin

קיבלת you received

איזה כיף לי So fun for me

מה, טרמפ? What, a ride?

קיבלתי מה שביקשתי I got what I asked for

איך קוראים לך? what is your name?

אני כוכבה I'm a star

ומאיפה את? and where are you from?

אני מכאן מבני יהודה I'm from Bnei Yehuda

ועם מי את גרה בבני יהודה? And with whom do you live in Bnei Yehuda?

יש לי שלושה ילדים I have three children

והבן שלי הקטן גר איתי עד עכשיו And my little son lives with me until now

וואלה

אבל עכשיו הוא התגייס לצבא But now he joined the army

לפני חודש. כן a month ago. Yes

אה, אני גרושה שכחתי לספר Oh, I divorced forgot to tell

אוקיי Okay

כן, אני... Yes me...

יש לי... יש לי ככה... I have ... I have ...

יש לי שני תאריכי לידה I have two birth dates

אחד זה בשישים וארבע נולדתי This one at sixty-four I was born

זה היה הלידה הראשונה שלי בבית חולים It was my first birth in a hospital

והלידה השניה זה היה כשהתגרשתי And the second birth was when I got divorced

למה זה... כאילו נחשב... Why is it ... as if ...

הגירושים זה כאילו לידה? The divorce is like a birth?

באיזה קטע? In which section?

היו לי חיים... I've had a life ...

לא... בסדר Wrong

היו לי חיים לא קלים בנישואים I had an easy life in marriage

הייתי נשואה כמעט עשרים וחמש שנה I was married for almost twenty-five years

שרוב השנים שם היו... Most of the years there were ...

ו... אבל למזלי זה... And ... but luckily it's ...

יצאתי משם. יצאתי משם I left. I left

הייתי אישה מאד תלויה I was a very dependent woman

תלויה בבן זוג שלי Depends on my partner

אם הייתי צריכה לנקות גבות בטבריה If I had to clean eyebrows in Tiberias

אז הוא היה לוקח אותי So he would take me

ואם היית צריכה לעשות קניות אז... And if you had to go shopping then ...

הוא היה לוקח אותי He would take me

היום אני מבינה שזה היה... Today I realize it was ...

זה היה צורך שלו כזה שאני אלך איתו It was his need for me to go with him

וכשהייתי אומרת לו... And when I told him ...

כשהייתי מתפכחת ואומרת לו When I would sober up and tell him

די אנחנו... We are quite ...

די, זה לא הולך... אני רוצה שנתגרש Enough, it's not going to ... I want us divorced

אז הוא היה אומר לי - אני אאשפז אותך So he would tell me - I'll take you

אני אדאג שרופאים עם חלוקים לבנים I'll make sure doctors with white robes

יבואו וייקחו אותך מהבית They will come and take you home

ואתה יודע מה? And you know what?

אני מדברת איתך עכשיו I'm talking to you now

ואני ממש רואה And I can really see

את הרופאים עם החלוקים הלבנים באים ולוקחים אותי The doctors with the white robes come and take me

אני זוכרת שאני הלכתי לרופא שלי ואני אמרתי לו I remember I went to my doctor and I told him

אני מאבדת את השפיות I lose my sanity

אני מרגישה שאני... אני צריכה שיאשפזו אותי... I feel ... I need to be hospitalized ...

אני... אני משתגעת I ... I'm going crazy

לאט לאט דעכתי ודעכתי ודעכתי ודעכתי I slowly faded and faded and faded and faded

הרבה פעמים שואלים אותי Many times I am asked

נו, אז למה לא קמת והלכת? So why didn't you get up and leave?

אבל אי אפשר לשאול שאלה כזאת But you can't ask such a question

כי... אתה יודע זה לא קל Because ... you know it's not easy

אני לא יודעת אם אתה נשוי. אתה נשוי? I don't know if you're married. Are you married?

אני נשוי I'm married

שיהיה לך באושר Have a good time

זה לא קל לקום וללכת It's not easy to get up and walk

ותמיד אתה אומר And you always say

אולי אני לא בסדר פה, אולי אני אתקן שם Maybe I'm wrong here, maybe I'll fix it

אולי אם אני לא אגיד Maybe if I didn't say so

ואולי אם אני אשתוק And maybe if I shut up

וככה זה נמשך And that's how it went on

אז מה כאילו... מה... So what if ... what ...

איך זה קרה? שהתגרשתי? How did it happen? I got divorced?

כאילו איך הצלחת... כן Like how did you succeed ... yes

אתה לא תאמין you will not believe

מתברר שהוא הכיר מישהי It turns out he knew someone

זה היה ממש איזה חודש וחצי לפני ש... It was about a month and a half before ...

היה לנו את הגט, הוא הכיר מישהי We had the divorce, he knew someone

ו... היא כנראה שכנעה אותו And ... she must have convinced him

שזה לא נכון לו להישאר עם אישה כזאת It's not right for him to stay with such a woman

והוא עזב And he left

ממש, אתה יודע, כשהתגרשנו Really, you know, when we got divorced

כבר באותו היום הוא עבר אליה הביתה Already on the same day he moved home to her

היה לי מאוד קשה. אבל... It was very difficult for me. but...

אמרתי תודה תודה תודה I said thank you thank you thank you

כאילו, עם כל הקושי אבל Like, with all the trouble though

זה מה שעזר לי לצאת מזה That's what helped me get out of it

ו... and...

באיזשהו מקום אני מרגישה שנולדתי מחדש Somewhere I feel I was reborn

ואני כאילו... כל יום אני גדלה עוד קצת And I'm like ... Every day I grow some more

נאמר אם היית אוסף אותי נגיד לפני חמש שנים Let's say if you picked me up say five years ago

אז הייתי קצת יותר קטנה So I was a little smaller

אשכרה She was hired

ממש ככה. כן Just like that. Yes

כי וואלה היום אני מלכה Because today I am a queen

היום אני לא יכולה להיות במקום הזה שהייתי בו בעבר Today I can't be in this place I used to be

היום אני אחראית על החיים שלי Today I am in charge of my life

ואני כל הזמן אומרת לעצמי And I keep telling myself

אף אחד... אין דבר כזה מישהו עשה לי No one ... there is no such thing as someone did to me

אני אחראית על החיים שלי I am in charge of my life

ואני אוביל את החיים שלי לאן שאני רוצה And I will lead my life wherever I want

ואני אגיע לאן שאני רוצה And I'll get where I want

זה מה שהחלטתי That's what I decided

כן

אתה יודע כל פעם אני חושבת שזה... You know every time I think it's ...

שזה קל לי It's easy for me

אבל זה תופס אותי באיזשהו מקום But it catches me somewhere

אבל אני מאד שמחה But I'm very happy

כן, אני מאושרת Yes, I'm happy

טוב לי I feel good

טוב לי I feel good

ומה החלום שלך היום? And what is your dream today?

אני חולמת בקטן I dream little

יש לי חלום שיהיה לי רישיון נהיגה I have a dream to have a driver's license

שאני אהיה אישה עצמאית יותר That I would be a more independent woman

אני חולמת לשפץ את הבית שלי I dream of renovating my house

אין לי חלומות ענקיים כאלה I have no such huge dreams

מה, זה חלומות מדהימים! What, these are amazing dreams!

כן, אני רוצה לשפץ את הבית שלי ו... Yes, I want to renovate my house and ...

אתה יודע, אחרי שהתגרשתי You know, after I got divorced

החלפתי קצת חרסינה במקלחת I replaced some porcelain in the shower

ושמתי מזגנים בבית And I put air conditioners in the house

בכסף שלי, אני בעצמי With my money, I am myself

בלי שאף אחד עזר לי! Without anyone helping me!

אני יכולה חיבוק? Can I hug?

את הורסת נשמה You're ruining a soul

אני מה? אני פשוט אה... I am what? I'm just uh ...

אומרים שאם אתה לא מתחבק עשרים חיבוקים ביום They say if you don't embrace twenty hugs a day

אתה צריך להגיע הביתה בערב You have to get home in the evening

ופשוט ממש לשחרר And just really let go

כן

אז תבדוק את זה עם עצמך So check it out with yourself

ביי אהבה Bye love

תודה Thanks

צ'או. ביי Chow. Bye