×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

הטרמפיסטים - Hitchhikers, הטרמפיסטים עונה 2 | פרק 3 - אהרון

הטרמפיסטים עונה 2 | פרק 3 - אהרון

מה העניינים ?

לתפרח

קיבלת

תודה

אתה נראה לי נחמד רצח

תודה... איזה חמוד

וואו! מה זה כל זה ?

אני יאיר

אוקיי

זה אלעד

אוקיי

ואנחנו עושים סדרה על טרמפיסטים

איזה מגניב !

מה צריך לעשות ?

שתגיד לי איך קוראים לך

אה, אני אהרן

ואני בדרכי לתפרח, הביתה

ומה אתה עושה ?

מתעסק במוזיקה

ובתורה

כן

מוזיקה ותורה ?

כן. משתלב טוב ביחד

איזה אור יש לך בעיניים בנאדם

השם ישמור אותך. תודה רבה

שימחת אותי מאוד

לא יודע למה

תגיד אהרן, אתה חוזר בתשובה ?

היית חילוני פעם ?

לא שומר תורה ומצוות אני קורא לזה

לא חילוני. חילוני זה זר

...למדת בבית ספר

...לגמרי

לא שומר תורה ומצוות

לא שומר תורה ומצוות

כן, בדיוק

...עדיין לא שומר תורה ומצוות ו

איך קוראים לך אהרן? זה שם של דוסים

...היו קוראים לי אורן. ושיניתי את שמי

קראו לך אורן ?

טינג טינג טינג טינג !

אה, על זה זה ניקוד כאילו ?

לא לא סתם אני צוחק

לא אהבתי את התקופה הזאת כל כך

תספר לי עליה קצת

זאת תקופה של בעיקרון

הרבה מוזיקה, הרבה עבודה בלילות

הייתה לי להקה שקראו לה

...דה פאזי וונדר גואטס ו

דה פאזי וונדר גואט ?

כן, וונדר גואטס, כן

כאילו ?

...כבשים... וונדרים

עיזי הפלא ?

עיזי הפלא, כן

עיזי ה...וונדרס, כן

יאללה בתיאבון

היה מעניין, הייתה תקופה מעניינת

ומשם כבר פתחתי חיים חדשים לגמרי

זה היה בקאט או בפייד ?

זה לא היה בקאט. זה היה פייד ארוך

...שבת

כן עניינים

ואז אבי נפטר

...וכתוצאה מה

עוד לפני שאבי נפטר אז כבר התחלתי לחזור בתשובה

...כשאבי נפטר זה כבר נתן לי איזה

איזה כוח להמשיך הלאה

מי היה הליד שלך ל...? ברסלב ?

משתדלים

תן פה

משתדלים

איך ?

אתה גם בעניין ?

אני ברסלבר לגמרי

איזה חמוד

באמת

היית באומן ?

בטח. שלוש פעמים

וואי איך אני מתגעגע לאומן

אני הרגשתי שם כאילו האנשים שם

מתנהלים בלי עור

כאילו הם חשופים

אתה תופס מישהו ברחוב מדבר איתו

...לא יודע להסביר. אבל כאילו

נכון נכון נכון נכון

מרגישים איזה משהו שהוא מאוחד. שהוא אחד

זהו פה אחי

אשריך ואשרי חלקך

רוצים לשתות משהו? אתם מוזמנים

אהרן

אתה איש מקסים

השם ישמור אותך צדיק

באמת, אתה חם כמו תפוח אדמה טוב

איזה חמוד

שיצא מתנור באומן

,ותדע לך שמה שאמרת על אבא שלך

,אני גם אבא שלי נפטר לפני שנה וחצי

וזה מין משהו שאני לא יודע מה לעשות איתו, כאילו

אתה אמרת שזה נתן לך איזה... נכון ?

...אמרת שזה נתן לך איזה

איזה עליה

...אז אני ב... אני

אני לא יודע איפה זה. אתה מבין ?

...תמיד כשאני עולה על הטוסטוס אני

הייתי מתקשר או לאמא שלי, או לאשתי, או לאבא שלי

ועכשיו אני עולה על הטוסטוס - נשארו לי שניים

...אתה מבין? אני כזה

...וזה לא איזה משהו

כאילו הייתי שמח אם היה לי את ה... מה שאמרת

...את ה

אתה העליה למקום רוחני אתה אומר

כן. ולא היה לי את זה. עדיין

אז בעזרת השם שנזכה לישועות

נתראה באומן בנאדם

אמן

אמן

תודה רבה לכם

עזרתם לי גם עם העניינים

תודה בנאדם

אשריכם

תודה רבה צדיקים


הטרמפיסטים עונה 2 | פרק 3 - אהרון Автостопом 2 сезон | Глава 3 - Аарон

מה העניינים ? what's up?

לתפרח to Tifrach

קיבלת got it!

תודה

אתה נראה לי נחמד רצח you look super nice

תודה... איזה חמוד thank you... so cute

וואו! מה זה כל זה ? wow ! what's all of this ?

אני יאיר I'm Yair

אוקיי

זה אלעד That's Elad

אוקיי O.K

ואנחנו עושים סדרה על טרמפיסטים

איזה מגניב ! so cool!

מה צריך לעשות ? what do I have to do ?

שתגיד לי איך קוראים לך Tell me your name

אה, אני אהרן Oh, i'm aharon

ואני בדרכי לתפרח, הביתה And I'm on my way to Tifrach, home

ומה אתה עושה ? and what do you do ?

מתעסק במוזיקה I do music

ובתורה and Torah

כן yes

מוזיקה ותורה ?

כן. משתלב טוב ביחד yes. It's goes well together

איזה אור יש לך בעיניים בנאדם you have such light in your eyes, man

השם ישמור אותך. תודה רבה Hashem (God) bless you, thank you

שימחת אותי מאוד you made me very happy

לא יודע למה don't know why

תגיד אהרן, אתה חוזר בתשובה ? Aharon say, are you a Baal Tshuva ?

היית חילוני פעם ? were you secular once ?

לא שומר תורה ומצוות אני קורא לזה No Torah observant and commandment I call it

לא חילוני. חילוני זה זר not secular, secular means foreign

...למדת בבית ספר you went to a school that...

...לגמרי totally

לא שומר תורה ומצוות not torah and mitzvahs observant

לא שומר תורה ומצוות not torah and mitzvahs observant

כן, בדיוק Yes exactly

...עדיין לא שומר תורה ומצוות ו not torah and mitzvahs observant YET, and...

איך קוראים לך אהרן? זה שם של דוסים how come you name is Aharon ? it's a frum name

...היו קוראים לי אורן. ושיניתי את שמי my name was Oren and I changed ...

קראו לך אורן ? your name was Oren ?

טינג טינג טינג טינג ! Ting Ting Ting Ting!

אה, על זה זה ניקוד כאילו ? oh, I like, get points for it ?

לא לא סתם אני צוחק no, no just kidding

לא אהבתי את התקופה הזאת כל כך I didn't like that time that much

תספר לי עליה קצת tell me about it

זאת תקופה של בעיקרון it was a time of basically

הרבה מוזיקה, הרבה עבודה בלילות lots of music, lots of working nights

הייתה לי להקה שקראו לה I had a band called

...דה פאזי וונדר גואטס ו [the fuzzy wonder goats]...

דה פאזי וונדר גואט ? [the fuzzy wonder goat ]

כן, וונדר גואטס, כן yeah, [wonder goats], yeah

כאילו ? like?

...כבשים... וונדרים sheep... [wonders]...

עיזי הפלא ? the wonder goats

עיזי הפלא, כן Wonder goat, yes

עיזי ה...וונדרס, כן the goats of [wonders]

יאללה בתיאבון go for it, bon appetit

היה מעניין, הייתה תקופה מעניינת it was interesting, it was an interesting time

ומשם כבר פתחתי חיים חדשים לגמרי And then I opened a whole new life

זה היה בקאט או בפייד ? was it a [cut] or [fade]?

זה לא היה בקאט. זה היה פייד ארוך it wasn't a [cut]

...שבת ...Sabbath

כן עניינים yes, issues

ואז אבי נפטר Then my father died

...וכתוצאה מה ... and as a result

עוד לפני שאבי נפטר אז כבר התחלתי לחזור בתשובה Before my father died so I've started to do Teshuva (repent)

...כשאבי נפטר זה כבר נתן לי איזה ... when my father died it gave me some

איזה כוח להמשיך הלאה some strength to move on

מי היה הליד שלך ל...? ברסלב ? Who was your [lead] to ...? Bratslav?

משתדלים we Try

תן פה Give here

משתדלים Try

איך ?

אתה גם בעניין ? You're also in ?

אני ברסלבר לגמרי I totally Bratslaver

איזה חמוד so cute

באמת really

היית באומן ? were you at Uman?

בטח. שלוש פעמים of course. Three times

וואי איך אני מתגעגע לאומן Wow how I miss Uman

אני הרגשתי שם כאילו האנשים שם I felt there like the people there

מתנהלים בלי עור walk around without a skin

כאילו הם חשופים like they are exposed

אתה תופס מישהו ברחוב מדבר איתו You get talking to someone on the street

...לא יודע להסביר. אבל כאילו ...I can't explain. But like

נכון נכון נכון נכון True true true true

מרגישים איזה משהו שהוא מאוחד. שהוא אחד you feel something that feels unified. that is one

זהו פה אחי It is here, my brother

אשריך ואשרי חלקך Fortunate, and fortunate your share

רוצים לשתות משהו? אתם מוזמנים Want a drink? You are invited

אהרן Aharon

אתה איש מקסים You are a charming man

השם ישמור אותך צדיק God will keep you righteous

באמת, אתה חם כמו תפוח אדמה טוב You're really like a good hot potato

איזה חמוד soa cute

שיצא מתנור באומן from an oven in Uman

,ותדע לך שמה שאמרת על אבא שלך And you know that what you said about your dad

,אני גם אבא שלי נפטר לפני שנה וחצי I, also my father died a year and a half ago

וזה מין משהו שאני לא יודע מה לעשות איתו, כאילו And it's kind of something I don't know what to do with it, as if

אתה אמרת שזה נתן לך איזה... נכון ? You said that it gave you some ...right?

...אמרת שזה נתן לך איזה ... You said it gave you some

איזה עליה some ascension

...אז אני ב... אני

אני לא יודע איפה זה. אתה מבין ? I do not know where it is. Do you understand ?

...תמיד כשאני עולה על הטוסטוס אני Whenever I get on the scooter I...

הייתי מתקשר או לאמא שלי, או לאשתי, או לאבא שלי I was calling, either my mother, or my wife, or my father

ועכשיו אני עולה על הטוסטוס - נשארו לי שניים And now I get on the scooter - I have two left

...אתה מבין? אני כזה Do you understand? I'm like...

...וזה לא איזה משהו and that's not something ...

כאילו הייתי שמח אם היה לי את ה... מה שאמרת I mean, I wish I had the ... what you said

...את ה The ...

אתה העליה למקום רוחני אתה אומר the ascension to a spiritual place you say

כן. ולא היה לי את זה. עדיין Yes. I did not have it. Still

אז בעזרת השם שנזכה לישועות So with God's help we will bring salvation

נתראה באומן בנאדם See you at Uman, man

אמן Amen

אמן Amen

תודה רבה לכם

עזרתם לי גם עם העניינים I also helped with things

תודה בנאדם Thank you man

אשריכם Blessed are

תודה רבה צדיקים Thank righteous