×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

הטרמפיסטים - Hitchhikers, הטרמפיסטים עונה 2 | פרק 12 - יאיר ואלעד

הטרמפיסטים עונה 2 | פרק 12 - יאיר ואלעד

אלעד, אתה יכול לעשות את זה

אתה לא רק הסאונדמן

אתה לא רק הסאונדמן

הלו

שלום, אתה מגיע לירושלים?

יאללה בוא

יופי אני צריך להחזיר את האוטו לאמא שלי

פרק סיום!

סוף עונה!

פרק סיום, פרק סיום

וואי אחי

ביליתי איתך

מאחורי הראש שלך

כמה שעות!

אני חושב שמאה שעות, וזה בנמוך כאילו

יום צילום זה לפחות ארבע עשרה שעות

ועשינו...

יותר מעשרים

פאק!

אני חושב שישבתי יותר מאחוריך מאשר לידך

חד משמעית

אני נראה טוב אני בסדר?

אחחחח רוני דלומי!

ואיך יחיה אדם בלי צדקה?

וואי וואי וואי

אתה יכול להפסיק לאכול ולדבר?

די נו. נדרנו את נדר הילדים

אז אני מסתובב

עם חבר שלי

ואנחנו כל הזמן מחפשים טרמפיסטים

ולוקחים אותם לאן שהם צריכים

ואז מדברים איתם

כמה רגעים מוטרפים

היו לנו באוטו הזה אלעד שוורץ

אבל למה לא עושים קציצות מהערבים?

למה לא עושים מהם קציצות?

מה?!

בטח כל החלקים ירדו בעריכה

חוץ מהקטע שאני מדברת על זה שאני לסבית

וואלה, עבדתי במאפיית מצות אחי

וואלה, למה אתה מתחיל כל משפט בוואלה?

וואלה, סטלן

אתה יודע ערבית?

בערך

נשמה, לא ראיתי אותך מכיתה ט' בערך

יש לנו אותו יום הולדת

הרי אני מקבל עלי מצוות עשה

של ואהבת לרעך כמוך

ברוך...

תן פה

וואו!

סקסי!

ביוטיפול!

אתה עובד בתנובה?

כן. כן

כשיצאנו לדרך הזאת

לא חשבתי שאנשים ידברו איתנו ככה

לא

ומה המסקנה שלנו?

שכל אחד רוצה לספר את הסיפור שלו

אנשים מסתובבים בעולם הזה

והם רוצים לספר את הסיפור שלהם

זו פשוט עובדה מדהימה. מעוררת השראה

הם מחכים שמישהו יבוא

וישאל אותם את השאלה

מה החלום שלך?

אני רוצה להישאר בעולם באהבה

בית פרטי עם שטח של עשר דונם מסביב

עדר כבשים של מאה חמישים מאתיים ראש

אני רואה את עצמי שמח

עם משמעות

וימים מלאים

לשמח את עצמי ולשמח את האחרים

אתה יודע חלומות כל הזמן משתנים

אבל השורה התחתונה

להיות מאושר כי זה מה שחשוב

להיות בן אדם, להיות כמו כולם כזה

להגיע לזקנה

לעבוד. לכתוב. לשיר

אני חולמת לשפץ את הבית שלי

אין לי חלומות ענקיים

מה, זה חלומות מדהימים

אני רוצה להיות סבתא

נו אז דברי עם הבן שלך...

אבל מה אני אגיד לו?

הוא לא יודע מה לעשות?

יאיר

כן

מה החלום שלך?

מה החלום שלי?

לא יודע. שיהיה לי טוב עם הבת שלי

נולדה לי בת לפני חודש

צריך להגיד את זה

וממש כיף לי איתה...

זה ממש כיף, כאילו...

יאיר!

למה אני צריכה לצאת החוצה?

שלום לך

הנה המפתח של האוטו שלך

אני מכינה לך דברים לקחת

אמא!

מה?

אנחנו ברגע זה

סיימנו את יום הצילום האחרון

כן

של העונה השניה של הטרמפיסטים

בשעה טובה!

מזל טוב!

תודה רבה

אהה... מה אני צריכה לעשות?

מה נשמע, אלעד?

מה קורה?

משוגעים אתם. למה אתם צוחקים?

כי את מצחיקה

אני מצחיקה? יש לי אורז על הגז!

רגע אמא!

נו, את צריכה לסיים לנו את העונה

מה אתם רוצים?

תגידי משהו!

למה אני הייתי צריכה לצאת?

כדי שנצלם אותך

כן

אחחח, לכו לכל הרוחות

יאללה אלעד

יאללה

תודה רבה

היה כיף

רגע יאיר, תהיה גם עונה שלישית?

ביי


הטרמפיסטים עונה 2 | פרק 12 - יאיר ואלעד

אלעד, אתה יכול לעשות את זה Elad, you can do it

אתה לא רק הסאונדמן

אתה לא רק הסאונדמן

הלו

שלום, אתה מגיע לירושלים?

יאללה בוא

יופי אני צריך להחזיר את האוטו לאמא שלי I have to give the car back to my mom

פרק סיום! End episode!

סוף עונה! end of season!

פרק סיום, פרק סיום End Chapter, End Chapter

וואי אחי Hello dude

ביליתי איתך I spent time with you

מאחורי הראש שלך Behind your head

כמה שעות! How many hours!

אני חושב שמאה שעות, וזה בנמוך כאילו I think for a hundred hours, and it's as low as if

יום צילום זה לפחות ארבע עשרה שעות This photo day is at least fourteen hours

ועשינו... And we did ...

יותר מעשרים More than twenty

פאק! Fuck!

אני חושב שישבתי יותר מאחוריך מאשר לידך I think I sat more behind you than next to you

חד משמעית Unequivocal

אני נראה טוב אני בסדר? I look good am I okay?

אחחחח רוני דלומי! Lol Ronnie Delumi!

ואיך יחיה אדם בלי צדקה? And how will a person live without righteousness?

וואי וואי וואי Wai Wai Wai

אתה יכול להפסיק לאכול ולדבר? Can you stop eating and talking?

די נו. נדרנו את נדר הילדים Well. We vowed the vow of children

אז אני מסתובב So I turn around

עם חבר שלי with my friend

ואנחנו כל הזמן מחפשים טרמפיסטים And we're constantly looking for hitchhikers

ולוקחים אותם לאן שהם צריכים And take them where they need to

ואז מדברים איתם Then talk to them

כמה רגעים מוטרפים Some crazy moments

היו לנו באוטו הזה אלעד שוורץ We had Elad Schwartz in this car

אבל למה לא עושים קציצות מהערבים? But why not make meatballs from the Arabs?

למה לא עושים מהם קציצות? Why not make meatballs from them?

מה?! what?!

בטח כל החלקים ירדו בעריכה Sure all the parts have gone down in editing

חוץ מהקטע שאני מדברת על זה שאני לסבית Except for the section I'm talking about being a lesbian

וואלה, עבדתי במאפיית מצות אחי Well, I worked in my brother's matzo bakery

וואלה, למה אתה מתחיל כל משפט בוואלה? Why are you starting every trial in Walla?

וואלה, סטלן Walla, Stellan

אתה יודע ערבית? Do you know Arabic?

בערך About

נשמה, לא ראיתי אותך מכיתה ט' בערך Soul, I haven't seen you in about 9th grade

יש לנו אותו יום הולדת We have the same birthday

הרי אני מקבל עלי מצוות עשה After all, I accept the commandments

של ואהבת לרעך כמוך And love for your neighbor like you

ברוך... blessed...

תן פה Give it here

וואו! Wow!

סקסי! sexy!

ביוטיפול! Biotreatment!

אתה עובד בתנובה? Do you work in Tnuva?

כן. כן Yes. Yes

כשיצאנו לדרך הזאת As we set out on this road

לא חשבתי שאנשים ידברו איתנו ככה I didn't think people would talk to us like that

לא No

ומה המסקנה שלנו? And what is our conclusion?

שכל אחד רוצה לספר את הסיפור שלו That everyone wants to tell their story

אנשים מסתובבים בעולם הזה People walk around this world

והם רוצים לספר את הסיפור שלהם And they want to tell their story

זו פשוט עובדה מדהימה. מעוררת השראה This is simply an amazing fact. Inspiring

הם מחכים שמישהו יבוא They wait for someone to come

וישאל אותם את השאלה And ask them the question

מה החלום שלך? What is your dream?

אני רוצה להישאר בעולם באהבה I want to stay in the world with love

בית פרטי עם שטח של עשר דונם מסביב Private ten-acre house around

עדר כבשים של מאה חמישים מאתיים ראש Herd of sheep of one hundred and fifty two hundred head

אני רואה את עצמי שמח I consider myself happy

עם משמעות With meaning

וימים מלאים And full days

לשמח את עצמי ולשמח את האחרים Rejoice and please the others

אתה יודע חלומות כל הזמן משתנים You know dreams are constantly changing

אבל השורה התחתונה But the bottom line

להיות מאושר כי זה מה שחשוב Be happy because that's what matters

להיות בן אדם, להיות כמו כולם כזה Being human, being like everyone else

להגיע לזקנה Getting old

לעבוד. לכתוב. לשיר work. to write. sing

אני חולמת לשפץ את הבית שלי I dream of renovating my house

אין לי חלומות ענקיים I don't have huge dreams

מה, זה חלומות מדהימים What, it's amazing dreams

אני רוצה להיות סבתא I want to be a grandmother

נו אז דברי עם הבן שלך... So talk to your son ...

אבל מה אני אגיד לו? But what will I tell him?

הוא לא יודע מה לעשות? He doesn't know what to do?

יאיר Yes

כן Yes

מה החלום שלך? What is your dream?

מה החלום שלי? What's my dream?

לא יודע. שיהיה לי טוב עם הבת שלי Do not know. Have a good time with my daughter

נולדה לי בת לפני חודש A daughter was born to me a month ago

צריך להגיד את זה Need to say that

וממש כיף לי איתה... And really fun with her ...

זה ממש כיף, כאילו... It's really fun, like ...

יאיר! Yes!

למה אני צריכה לצאת החוצה? Why should I go outside?

שלום לך Hello

הנה המפתח של האוטו שלך Here is the key to your car

אני מכינה לך דברים לקחת I make things for you to take

אמא! mother!

מה? what?

אנחנו ברגע זה We are in this moment

סיימנו את יום הצילום האחרון We ended the last day of photography

כן Yes

של העונה השניה של הטרמפיסטים Of the second season of the hitchhikers

בשעה טובה! Good hour!

מזל טוב! Mazel Tov!

תודה רבה Thank you

אהה... מה אני צריכה לעשות? Ahh ... what should I do?

מה נשמע, אלעד? What sounds like, Elad?

מה קורה? What's going on?

משוגעים אתם. למה אתם צוחקים? Crazy with them. Why are you kidding?

כי את מצחיקה Because you're funny

אני מצחיקה? יש לי אורז על הגז! Am I funny? I have rice on the gas!

רגע אמא! Mom Mom!

נו, את צריכה לסיים לנו את העונה Well, you have to end the season for us

מה אתם רוצים? what do you want?

תגידי משהו! Say something!

למה אני הייתי צריכה לצאת? Why did I have to go out?

כדי שנצלם אותך For us to take photos of you

כן

אחחח, לכו לכל הרוחות Okay, go to hell

יאללה אלעד Come on

יאללה Come on

תודה רבה Thank you

היה כיף It was fun

רגע יאיר, תהיה גם עונה שלישית? Yair moment, will there be a third season as well?

ביי Bye