×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

הטרמפיסטים - Hitchhikers, הטרמפיסטים עונה 2 | פרק 11 - שם טוב

הטרמפיסטים עונה 2 | פרק 11 - שם טוב

שולם עליכם!

אולי אפשר עד המחסום כאן?

בוא

תודה תודה

ערב טוב. תזכו למצוות

מה העניינים?

ברוך השם. תודה. מה שלומכם?

שתהיה שנה טובה

איך קוראים לך?

שם טוב

שם טוב חוה

ומה אתה עושה בקבר רחל בעשר בלילה?

בדרך כלל מבקר פה כדי ללמוד

עכשיו בחודש הסליחות

יש בזה זכות קצת יותר גבוהה

אז מה אתה עושה בחיים?

החלטתי לפני כשלוש שנים

ללכת לכולל ללמוד תורה

אוקיי

אמרתי לקדוש ברוך הוא - תודה רבה השם

אני מוותר על כל המקצועות היפים שנתת לי

מורה דרך, מדריך טיולים בחו"ל, בארץ

במאי תיאטרון קהילתי

אוניברסיטה בדרך לדוקטורט

אני מוותר על הכל. תן לי ללמוד תורה

וירא כי טוב, כמו שאומרים

וירא כי טוב מאוד

איך היית בצעירותך?

חלמתי להיות שחקן כדורגל

וואלה

הייתי כוכב וזה עשה לי את הילדות

היו צריכים להפיל אותי כדי לקחת כדור

אז מה קרה לכדורגלן?

ומשהו בתוכי פתאום...

לא יודע מה. נגמר

משהו ככה נדם

הייתי תאב כל הזמן. להישגים לחוויות

היתה לי אישה נפלאה

ולא ידעתי להעריך אותה

והייתי אנוכי

ופתאום אני לומד את תורת הבעל שם טוב

את החסידות

מחשבה חיובית

פתאום אני מתחיל לחשוב שאפשר אולי...

יש פתרונות חיוביים לעולם הזה

שם טוב אתה איש מתוק

גם אתם

שנה טובה, שם טוב

שנה טובה. השם יברך אתכם

בשורות טובות

ביי ביי

ברכה והצלחה

הלו שלום?

כן

זה הבחור שמארגן את הטרמפיסטים?

אה, מה העניינים צדיק?

אתם רוצים את הסקופ של חייכם?

מה פירוש?

אה... תחזרו לפה

ואני לא אמרתי לכם את העיקר

אז... אני חושב שכדאי לכם לחזור

מה העיקר?

זה הסרט של החיים שלכם

טוב, בסדר. יאללה, אנחנו באים

שם טוב

מה שלומכם?

הקפצת אותנו במיוחד

הקפצתי אתכם

אה... חיפשתם טרמפיסט

ולפני שלוש שנים

'כתבתי חזון שנקרא 'חזון דוד

זה חזון ל...

תיקון ולגאולה

עליתי לרכבת הקלה בירושלים

אז היו נסיעות חינם, אז הייתי מחלק

ובשוק, במחנה יהודה

ואנשים התחילו להתקשר אלי ו...

טיפין טיפין התחילו לקרוא לי משיח

אוקיי

פניתי לשמיים והתפללתי לקדוש ברוך הוא

ואמרתי - מה אני עושה עם זה?

אז מה הקדוש ברוך הוא אמר?

אז...

קיבלתי האצלה ורוגע וביטחון

להודיע לעם ישראל - אני משיח בן דוד

ניסחתי מכתב

הוא היה מנוסח באופן הבא

אני שם טוב חוה, בן דוד וסלימה חוה

מודיע בזאת שאני משיח בן דוד

השליחות שלי היא

להביא שלום וצדק אמיתיים

על פי נביאי ישראל ותורת ישראל

אבא שלי...

הבנתי שהנשמה של דוד המלך היא...

הוא נשא אותה בדור הזה

ו...

שם טוב

כן

אתה המשיח?

אני משיח בן דוד

שמע, הבטחת סקופ וקיימת

אה... תשמע אני...

דברים רבים נכתבו על המשיח

כמעט הרגתי את המשיח

ותגיד שם טוב, סליחה על השאלה כן

אבל...

למה שאני לא אחשוב שאתה השתגעת לגמרי?

זה מבהיל

עם ישראל חולם על הגאולה אלף שנה

אלף תשע מאות שנה

פתאום זה בא - כאן ועכשיו

איך מעכלים את זה?

ואנשים לא חושבים שאתה משוגע?

זו מלחמה

כי מהיום שנאמר עלי משיח

יש מלחמה רוחנית נגדי - גוג ומגוג

שלוש וחצי שנים תאמין לי ישבתי עם עצמי

אף אחד לא שמע ממני כלום

הדברים טיפטפו לי

אתה יודע מה זה סינדרום ירושלים?

שמעתי. הייתי מדריך טיולים ובסדר

עברנו את כל ה...

את כל המונחים

שהעולם המודרני המציא בשכל

שבעתי מזה. אין לי דיאלוג עם זה יותר

נו אז אתה... אתה לא?

שבעתי מזה, אני אמרתי

אני ויתרתי על הדוקטורט

והוצאתי את התזה מהאוניברסיטה

ואמרתי עד כאן

היה נעים. סליחה. תודה רבה

נגמר

אני תקוע עם המשיח בטרמפ

אני תקוע עם המשיח בפקק מטורף

איך אתה לא מסדר שיהיה... זה?

אני לא פוסטר

אני לא הוליווד

ג'יזס קרייסט

חס וחלילה

אתה לא אמור להעלות את זה על השפתיים

סליחה, יצא לי משיח אחר

אין לך מושג...

אבינו שבשמיים!

השיחה איתכם הייתה מאד מעניינת

מאד מהנה, אתם נשמות גבוהות ו...

איזה נושא בחרתם - טרמפ

אז מי תפס על מי טרמפ?

זה כבר שאלה חשובה

שאלה חשובה

שתהיה לכם ברכה והצלחה

השם יברך אתכם

אדון משיח

תודה רבה

שבת שלום איש

ושתצליחו. בדרך הכי טובה

טובה ומוצלחת

תודה על זה

לכם ולכל בית ישראל

בשורות טובות

ביי איש

ביי ביי


הטרמפיסטים עונה 2 | פרק 11 - שם טוב Автостопом 2 сезон | Глава 11 - Доброе имя

שולם עליכם! Paid on you!

אולי אפשר עד המחסום כאן? Maybe we can get to the checkpoint here?

בוא

תודה תודה

ערב טוב. תזכו למצוות good evening. Win the commandments

מה העניינים?

ברוך השם. תודה. מה שלומכם? Thank God. Thanks. How are you?

שתהיה שנה טובה Have a good year

איך קוראים לך?

שם טוב

שם טוב חוה Good name Eve

ומה אתה עושה בקבר רחל בעשר בלילה? And what do you do at Rachel's tomb at ten o'clock?

בדרך כלל מבקר פה כדי ללמוד Usually visit here to learn

עכשיו בחודש הסליחות Now in the month of forgiveness

יש בזה זכות קצת יותר גבוהה This has a slightly higher privilege

אז מה אתה עושה בחיים?

החלטתי לפני כשלוש שנים I decided about three years ago

ללכת לכולל ללמוד תורה Go to Kollel to study Torah

אוקיי

אמרתי לקדוש ברוך הוא - תודה רבה השם I said to the Blessed One - thank God very much

אני מוותר על כל המקצועות היפים שנתת לי I give up all the beautiful trades you gave me

מורה דרך, מדריך טיולים בחו"ל, בארץ A guide, a tour guide abroad, in Israel

במאי תיאטרון קהילתי Community Theater Director

אוניברסיטה בדרך לדוקטורט University on the way to a Ph.D.

אני מוותר על הכל. תן לי ללמוד תורה I give up everything. Let me study Torah

וירא כי טוב, כמו שאומרים And look that good, as they say

וירא כי טוב מאוד And he saw that it was very good

איך היית בצעירותך? How were you in your youth?

חלמתי להיות שחקן כדורגל I dreamed of being a football player

וואלה

הייתי כוכב וזה עשה לי את הילדות I was a star and it made me childhood

היו צריכים להפיל אותי כדי לקחת כדור I had to drop me to take a bullet

אז מה קרה לכדורגלן?

ומשהו בתוכי פתאום... And something inside me suddenly ...

לא יודע מה. נגמר

משהו ככה נדם Something like that stopped him

הייתי תאב כל הזמן. להישגים לחוויות I was hungry all the time. Achievements for experiences

היתה לי אישה נפלאה I had a wonderful wife

ולא ידעתי להעריך אותה And I didn't appreciate her

והייתי אנוכי And I was selfish

ופתאום אני לומד את תורת הבעל שם טוב And all of a sudden, I'm learning the Baal Shem Tov

את החסידות The storks

מחשבה חיובית Positive thinking

פתאום אני מתחיל לחשוב שאפשר אולי...

יש פתרונות חיוביים לעולם הזה There are positive solutions to this world

שם טוב אתה איש מתוק Good name you sweet man

גם אתם

שנה טובה, שם טוב

שנה טובה. השם יברך אתכם Happy New Year. May God bless you

בשורות טובות Good news

ביי ביי

ברכה והצלחה blessing and success

הלו שלום? Hello hello?

כן

זה הבחור שמארגן את הטרמפיסטים?

אה, מה העניינים צדיק? Oh, what's the matter righteous?

אתם רוצים את הסקופ של חייכם? Do you want the scoop of your life?

מה פירוש? What does it mean?

אה... תחזרו לפה Ah ... come back here

ואני לא אמרתי לכם את העיקר And I didn't tell you the main thing

אז... אני חושב שכדאי לכם לחזור So ... I think you better come back

מה העיקר? What's the main thing?

זה הסרט של החיים שלכם This is the movie of your life

טוב, בסדר. יאללה, אנחנו באים

שם טוב

מה שלומכם?

הקפצת אותנו במיוחד You bumped us especially

הקפצתי אתכם I bumped into you

אה... חיפשתם טרמפיסט Ah ... you were looking for a hitchhiker

ולפני שלוש שנים And three years ago

'כתבתי חזון שנקרא 'חזון דוד I wrote a vision called David's Vision

זה חזון ל... It's a vision for ...

תיקון ולגאולה Repair and redemption

עליתי לרכבת הקלה בירושלים I boarded the light rail in Jerusalem

אז היו נסיעות חינם, אז הייתי מחלק So there were free trips, so I was giving away

ובשוק, במחנה יהודה And in the market, in the camp in Judea

ואנשים התחילו להתקשר אלי ו... And people started calling me and ...

טיפין טיפין התחילו לקרוא לי משיח Little by little, they started calling me a messiah

אוקיי

פניתי לשמיים והתפללתי לקדוש ברוך הוא

ואמרתי - מה אני עושה עם זה? And I said - what am I doing with this?

אז מה הקדוש ברוך הוא אמר?

אז...

קיבלתי האצלה ורוגע וביטחון I got delegated and relaxed and confident

להודיע לעם ישראל - אני משיח בן דוד To inform the people of Israel - I am the Messiah of David

ניסחתי מכתב I drafted a letter

הוא היה מנוסח באופן הבא It was styled as follows

אני שם טוב חוה, בן דוד וסלימה חוה I name good Eve, cousin and Slimah Eve

מודיע בזאת שאני משיח בן דוד I hereby announce that I am the cousin of Christ

השליחות שלי היא My mission is

להביא שלום וצדק אמיתיים

על פי נביאי ישראל ותורת ישראל According to the prophets of Israel and the teachings of Israel

אבא שלי...

הבנתי שהנשמה של דוד המלך היא... I realized that King David's soul is ...

הוא נשא אותה בדור הזה He carried her in this generation

ו...

שם טוב

כן

אתה המשיח?

אני משיח בן דוד I am a Messiah cousin

שמע, הבטחת סקופ וקיימת Listen, promise scoop and sustain

אה... תשמע אני...

דברים רבים נכתבו על המשיח

כמעט הרגתי את המשיח

ותגיד שם טוב, סליחה על השאלה כן And say good name, sorry for the question yes

אבל...

למה שאני לא אחשוב שאתה השתגעת לגמרי?

זה מבהיל It is startling

עם ישראל חולם על הגאולה אלף שנה The people of Israel have been dreaming of redemption for a thousand years

אלף תשע מאות שנה One thousand nine hundred years

פתאום זה בא - כאן ועכשיו Suddenly it comes - here and now

איך מעכלים את זה? How do you digest it?

ואנשים לא חושבים שאתה משוגע?

זו מלחמה It's a war

כי מהיום שנאמר עלי משיח Because from the day Messiah was told about me

יש מלחמה רוחנית נגדי - גוג ומגוג There is a spiritual war against me - Gog and Magog

שלוש וחצי שנים תאמין לי ישבתי עם עצמי For three and a half years, believe me I sat with myself

אף אחד לא שמע ממני כלום Nobody heard anything from me

הדברים טיפטפו לי Things trickled down to me

אתה יודע מה זה סינדרום ירושלים?

שמעתי. הייתי מדריך טיולים ובסדר I heard. I was a tour guide and in order

עברנו את כל ה... We went through all the ...

את כל המונחים All the terms

שהעולם המודרני המציא בשכל That the modern world invented in mind

שבעתי מזה. אין לי דיאלוג עם זה יותר Seven of that. I don't have a dialogue with that anymore

נו אז אתה... אתה לא? Well then you ... don't you?

שבעתי מזה, אני אמרתי

אני ויתרתי על הדוקטורט I gave up my Ph.D.

והוצאתי את התזה מהאוניברסיטה And I took the thesis out of the university

ואמרתי עד כאן And I said so far

היה נעים. סליחה. תודה רבה

נגמר

אני תקוע עם המשיח בטרמפ I'm stuck with Christ on a ride

אני תקוע עם המשיח בפקק מטורף

איך אתה לא מסדר שיהיה... זה? How are you not arranging to be ... this?

אני לא פוסטר

אני לא הוליווד

ג'יזס קרייסט

חס וחלילה God forbid

אתה לא אמור להעלות את זה על השפתיים

סליחה, יצא לי משיח אחר Sorry, I got another messiah

אין לך מושג... you have no idea...

אבינו שבשמיים! our father in the sky!

השיחה איתכם הייתה מאד מעניינת The conversation with you was very interesting

מאד מהנה, אתם נשמות גבוהות ו...

איזה נושא בחרתם - טרמפ

אז מי תפס על מי טרמפ? So who got a ride on who's riding?

זה כבר שאלה חשובה That's an important question already

שאלה חשובה

שתהיה לכם ברכה והצלחה Have a blessing and success

השם יברך אתכם May God bless you

אדון משיח Lord of the Messiah

תודה רבה

שבת שלום איש

ושתצליחו. בדרך הכי טובה And you will succeed. In the best way

טובה ומוצלחת

תודה על זה

לכם ולכל בית ישראל To you and to all the House of Israel

בשורות טובות

ביי איש

ביי ביי