×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

הטרמפיסטים - Hitchhikers, הטרמפיסטים עונה 1 | פרק 9 - אמא

הטרמפיסטים עונה 1 | פרק 9 - אמא

היי

הכל בסדר?

שלום גברת אגמון

למה אתה קורא לי גברת אגמון? אני אמא שלך

יאיר, אפשר את המזגן?

אני לא יכולה לנשום

זהו

רציתי רק להגיד לך שהיה לי יום עמוס

בבוקר הייתי בשיעור

פרשת בראשית, הרב מדן

לא הבנתי מה הוא הולך להגיד

מה הוא אמר

זהו. ואחרי זה נסעתי עם עגלת שוק לרמי לוי

עליתי בחזרה על קו 13, עגלה מלאה

למה לא נסעת באוטו שלך?

- באמת לענות? - כן

כי יש לי בן אחד

והוא עושה איזה סרט על טרמפיסטים או משהו כזה

והוא ביקש את האוטו, בפעם החמישית, ליומיים

שמינית

'השמינית. 'נוך בעסער עוד יותר טוב

תגידי אמא, בתור אם הבמאי. למה הבן שלך כזה אובססיבי לטרמפים?

בגלל שמלידתו אני מאוד רגישה ולוקחת טרמפיסטים

וכמובן כמובן, שאם לא הייתי נוסעת בטרמפים

אז לא הייתי פוגשת את אבא שלך חיים, זכרונו לברכה

ו...

אמא אם המזגן יהיה חזק אז לא יהיה סאונד טוב

תספרי, תספרי את הסיפור

הייתי באופקים

נסעתי משם עד צומת גילת

ומצומת גילת, יחד עם עוד איזה חמישה אנשים

עלינו על הרכב של אבא

את היית אז רווקה בת שלושים ותשע?

כן

דתייה?

כן, בדרכי

והוא, מה היה?

כורדי, לא דתי, ממושב פטיש

אבא לשישה ילדים

אוקיי

הוא שאל אותי לאן אני צריכה אמרתי - ללשכת הרווחה

ואז הוא אמר – את יודעת מה?

אני נוסע אחרי הצהריים לירושלים אני יכול לקחת אותך

נו...

ואז... מה "נו"?

- תספרי את הסיפור - יש לנו נסיעה גדולה...

תאר לך שאני לטרמפיסטים שאני לוקחת אומרת "נו"?

אני עוזרת להם. לא אומרת "נו"

אני אומרת - "הו, יפה, מה ההמשך?"

קצת יותר בעדינות

אוקיי, אז מה ההמשך אמא?

ההמשך הוא שבסביבות בית ג'וברין

הוא שואל אותי כמה ילדים יש לי

אז אני אומרת לו - אין לי בכלל ילדים אני בכלל לא נשואה

אז פתאום, כל השיחה השתנתה

וזהו, ואז התחיל בינינו...

רגע, ואת היית בקטע?

זה קורה

מה אני צריכה להסביר לך מה זה אהבה?

מה זה "זה קורה?"

אבל היית בטרמפ

עם גבר נשוי מה אז אמרת לעצמך...

לא אז הוא אמר "אפשר לכוס קפה?"

אתה לא מכיר שזה תמיד הולך על כאילו בסיס של כוס קפה?

כוס קפה זה קוד

קוד למה?

קוד ל... דרך פתוחה

דרך פתוחה למה?

אז היו כל מיני דברים

והתחיל בינינו סיפור

ששנינו ידענו שלא יוביל לשום דבר

ובסוף חשבנו שזה מתאים שיהיה לנו ילד משותף

והיה לי הריון מצוין ונולד לי ילד מצוין

זה היה סיפור אהבה

אבל זה היה יותר סיפור של הווה מאשר עתיד

ומה קרה אחרי שנולדתי?

אבא היה בשנות הארבעים לחייו... שובב

והוא מצא לו גברת אחרת

המשיך הלאה

- תפס טרמפ אחר - תפס טרמפ אחר

מה החלום שלך?

אני רוצה להיות סבתא

רוצה להיות סבתא?

- ממש - נו אז דברי עם הבן שלך

מה אני אגיד לו?

הוא לא יודע מה לעשות?

שיתפוס טרמפים

צאי

- אמא - מה?

תודה שהסכמת להצטלם אלינו

נגמר הצילום?

לא, עדיין לא נגמר, את צריכה לצאת

ביי אמא

מה "ביי"?

אתה יכול להסתובב


הטרמפיסטים עונה 1 | פרק 9 - אמא Автостопом 1 сезон | Глава 9 - Мать

היי Hi

הכל בסדר?

שלום גברת אגמון Hello Mrs. Agmon

למה אתה קורא לי גברת אגמון? אני אמא שלך Why do you address me as "Mrs. Agmon"? I'm your mother

יאיר, אפשר את המזגן? Yair, could we turn the A/C on?

אני לא יכולה לנשום I can't breathe

זהו

רציתי רק להגיד לך שהיה לי יום עמוס Well

בבוקר הייתי בשיעור In the morning I went to a lecture

פרשת בראשית, הרב מדן Parshat Bereshit Rabbi Medan

לא הבנתי מה הוא הולך להגיד I didn't understand What he was about to say

מה הוא אמר What he said

זהו. ואחרי זה נסעתי עם עגלת שוק לרמי לוי After than I went with my Market trolley to ‘Rami Levi'

עליתי בחזרה על קו 13, עגלה מלאה I took the number 13 bus back With a full trolley

למה לא נסעת באוטו שלך? Why didn't you take your car?

- באמת לענות? - כן - Should I really answer that? - Yes

כי יש לי בן אחד Because I have this son

והוא עושה איזה סרט על טרמפיסטים או משהו כזה And he makes some movie about hitchhikers or something

והוא ביקש את האוטו, בפעם החמישית, ליומיים And he asked for the car, for the fifth time, for two days

שמינית The Eighth

'השמינית. 'נוך בעסער עוד יותר טוב The Eighth. ‘Noch besser' Even better

תגידי אמא, בתור אם הבמאי. למה הבן שלך כזה אובססיבי לטרמפים? Tell Mom, as the mother of the director. Why is your son so obsessed with rides?

בגלל שמלידתו אני מאוד רגישה ולוקחת טרמפיסטים Because ever since he was born I'm being sensitive and take hitchhikers

וכמובן כמובן, שאם לא הייתי נוסעת בטרמפים And of course if I would not have Hitchhiked myself

אז לא הייתי פוגשת את אבא שלך חיים, זכרונו לברכה So I would not meet your father alive, his memory of blessing

ו... And...

אמא אם המזגן יהיה חזק אז לא יהיה סאונד טוב Mom, if the A/C will be loud The sound won't be usable

תספרי, תספרי את הסיפור Tell me, tell me the story

הייתי באופקים I was in Ofakim

נסעתי משם עד צומת גילת I hitchhiked to Gilat junction

ומצומת גילת, יחד עם עוד איזה חמישה אנשים And from Gilat junction Along with five other people

עלינו על הרכב של אבא We got on dad's car

את היית אז רווקה בת שלושים ותשע? You were then 39 years old and single?

כן Yes

דתייה? Religious?

כן, בדרכי Yes, in my own way

והוא, מה היה? And what was he like?

כורדי, לא דתי, ממושב פטיש A Kurd, not religious From the Moshav of Patish

אבא לשישה ילדים A father of six

אוקיי Okay

הוא שאל אותי לאן אני צריכה אמרתי - ללשכת הרווחה He asked me where I needed to go I said – to the Welfare Office

ואז הוא אמר – את יודעת מה? And then he said – You know what?

אני נוסע אחרי הצהריים לירושלים אני יכול לקחת אותך I'm driving to Jerusalem This afternoon. I can take you

נו... And…

ואז... מה "נו"? And then... What ‘and...'?

- תספרי את הסיפור - יש לנו נסיעה גדולה... - Tell the story - We have a long ride

תאר לך שאני לטרמפיסטים שאני לוקחת אומרת "נו"? Imagine that I would say ‘And…' to the hitchhikers I take

אני עוזרת להם. לא אומרת "נו" I help them I don't say ‘and…'

אני אומרת - "הו, יפה, מה ההמשך?" I say - "Oh, handsome, what's next?"

קצת יותר בעדינות A little more gently

אוקיי, אז מה ההמשך אמא? Okay, so what happened next?

ההמשך הוא שבסביבות בית ג'וברין In the area of Bet Gubrin

הוא שואל אותי כמה ילדים יש לי

אז אני אומרת לו - אין לי בכלל ילדים אני בכלל לא נשואה When I said that I don't have any children

אז פתאום, כל השיחה השתנתה Suddenly, The entire conversation Had changed

וזהו, ואז התחיל בינינו... Well, and then we started...

רגע, ואת היית בקטע? Wait a second And you were into him?

זה קורה It just happens

מה אני צריכה להסביר לך מה זה אהבה?

מה זה "זה קורה?" What do you mean ‘It just happens'?

אבל היית בטרמפ But you were on a ride

עם גבר נשוי מה אז אמרת לעצמך... With a married man

לא אז הוא אמר "אפשר לכוס קפה?" No, then he said ‘How about a cup of coffee?'

אתה לא מכיר שזה תמיד הולך על כאילו בסיס של כוס קפה? Don't you know that it's always Just 'a cup of coffee'?

כוס קפה זה קוד A cup of coffee is a code word

קוד למה? What's the code word's meaning?

קוד ל... דרך פתוחה Code word for… A clear road

דרך פתוחה למה? What is the Road Clear for?

אז היו כל מיני דברים There were all sorts of things

והתחיל בינינו סיפור And we started meeting

ששנינו ידענו שלא יוביל לשום דבר Both of us knew It won't lead anywhere

ובסוף חשבנו שזה מתאים שיהיה לנו ילד משותף But after a while we thought that We should have a child together

והיה לי הריון מצוין ונולד לי ילד מצוין And I had a wonderful pregnancy And I had a wonderful child

זה היה סיפור אהבה It was a love story

אבל זה היה יותר סיפור של הווה מאשר עתיד But the story was more about The present than about the future

ומה קרה אחרי שנולדתי? And what happened After I was born?

אבא היה בשנות הארבעים לחייו... שובב When In his forties, your dad was… Mischievous

והוא מצא לו גברת אחרת And he found himself Another lady

המשיך הלאה He moved on

- תפס טרמפ אחר - תפס טרמפ אחר Moved on

מה החלום שלך?

אני רוצה להיות סבתא What is your dream?

רוצה להיות סבתא? Do you want to be a grandmother?

- ממש - נו אז דברי עם הבן שלך - Right - so talk to your son

מה אני אגיד לו? What will I tell him?

הוא לא יודע מה לעשות? He doesn't know what to do?

שיתפוס טרמפים Tell him to hitchhike

צאי You can leave

- אמא - מה? Mom

תודה שהסכמת להצטלם אלינו What?

נגמר הצילום? Is the photography over?

לא, עדיין לא נגמר, את צריכה לצאת Not, not yet You still need to get out

ביי אמא Bye Mom

מה "ביי"? What do you mean by ‘Bye'?

אתה יכול להסתובב You can turn around