×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן סקרנים, כאן סקרנים | איזה חומרים מסוכנים נוסעים לידנו בכביש?

כאן סקרנים | איזה חומרים מסוכנים נוסעים לידנו בכביש?

‫מכירים את המשאיות שמובילות ‫חומרים מסוכנים על הכביש?

‫כן, קל לאתר אותן, אבל רובנו ‫לא באמת יודעים מה יש בפנים,

‫או אולי מעדיפים שלא לדעת

‫כי אחרת נתחיל להריץ לעצמנו ‫כל מיני תרחישי אימה ובאמת...

‫לפעמים עדיף לא לדעת.

‫ובכל זאת אפשר לזהות אותן ‫די בקלות. למה לא לנסות?

‫אנחנו זקוקים לחומרים מסוכנים ‫בתעשייה, בחקלאות,

‫אפילו כאן יש קצת כלור.

‫כל מי שמשנע אותם אל היעד ‫חייב להתקשט בשיטת סימון אחידה

‫שמקובלת בכל העולם, ‫בשינויי גודל ועיצוב.

‫כי כשמתרחשות תאונות, ‫והן מתרחשות,

‫גם דליפה קטנה עלולה לגרום ‫לנזק סביבתי ואפילו להמיט אסון כבד.

‫השלטים האלה לא רק מדריכים ‫את נהגי המשאיות וכוחות ההצלה

‫איך להתמגן מפני אירועים כאלה, ‫אלא גם איך לנטרל אותם.

‫כמו כל השלטים גם השלט הזה ‫מכיל ספרה,

‫תווית אזהרה, מספר סידורי ‫שקבע האו"ם וקוד חירום.

‫מעוין אדום מסמן חומר דליק, ‫מעוין לבן חומר רעיל

‫ומעוין צהוב יכול גם לסמן ‫חומר רדיואקטיבי, אבל זה נדיר.

‫כדי שאף אחד לא יתבלבל,

‫על המעוין תמיד יצויר גם איור ברור ‫שילווה בתיאור מילולי של הסכנה.

‫ומה עם הספרות? ‫הן מתארות את הקטגוריה של החומר,

‫אבל רק מעטים מסוגלים ‫לזכור אותן בעל פה.

‫יש תשע קבוצות בסיסיות ‫ועוד מלא תתי קבוצות מבלבלות.

‫למשל 6.2 מתאר חיידקים ונגיפים ‫מדבקים ו-7 חומרים רדיואקטיביים.

‫הסקרנים מאוד לגבי ‫ההרכב המדויק של החומר

‫יכולים למצוא אותו באמצעות ‫חיפוש פשוט בגוגל של מספר האו"ם,

‫המספר הסידורי שניתן לכל חומר.

‫אבל אולי הפרט החשוב ביותר ‫הוא קוד החירום.

‫הקוד הזה מורכב מספרה ‫שמסבירה לכבאים

‫איך להתמודד עם דליפה או פיצוץ,

‫ואות שמדריכה אותם איך להתמגן.

‫גם פה לא עשו לנו את החיים קלים.

‫יש לא פחות מתשע אותיות ‫שמסמלות דרכי פעולות שונות.

‫אליהן יכולה להתווסף ‫גם האות המלחיצה E

‫שמסמלת פינוי, EVACUATION.

‫אבל לנוכח העובדה שגם האותיות ‫האחרות עשויות לבשר על סכנה,

‫אולי באמת עדיף שלא לדעת ‫ופשוט לשמור על מרחק.


כאן סקרנים | איזה חומרים מסוכנים נוסעים לידנו בכביש?

‫מכירים את המשאיות שמובילות ‫חומרים מסוכנים על הכביש? You know those trucks that transport hazardous materials on the road?

‫כן, קל לאתר אותן, אבל רובנו ‫לא באמת יודעים מה יש בפנים, Yes, it's easy to recognize them, but most of us don't really know what's actually inside of them,

‫או אולי מעדיפים שלא לדעת Or maybe we prefer not to know.

‫כי אחרת נתחיל להריץ לעצמנו ‫כל מיני תרחישי אימה ובאמת... Because otherwise, we'll start to imagine all sorts of horror scenarios, and truthfully

‫לפעמים עדיף לא לדעת. sometimes it's better not to know.

‫ובכל זאת אפשר לזהות אותן ‫די בקלות. למה לא לנסות? and in spite of this, it's pretty easy to recognize them, so why not try?

‫אנחנו זקוקים לחומרים מסוכנים ‫בתעשייה, בחקלאות, We are dependent of hazardous materials in many industries,

‫אפילו כאן יש קצת כלור. even here there's a little chlorine.

‫כל מי שמשנע אותם אל היעד ‫חייב להתקשט בשיטת סימון אחידה Anyone who transports these materials to any destination must display it with a uniform marking method

‫שמקובלת בכל העולם, ‫בשינויי גודל ועיצוב. that is internationally accepted, in size and design.

‫כי כשמתרחשות תאונות, ‫והן מתרחשות, Because when an accident occurs, and they do happen,

‫גם דליפה קטנה עלולה לגרום ‫לנזק סביבתי ואפילו להמיט אסון כבד. just a small leak can cause environmental damage and even bring about catastrophic damage.

‫השלטים האלה לא רק מדריכים ‫את נהגי המשאיות וכוחות ההצלה These signs not only direct truck drivers and rescue forces

‫איך להתמגן מפני אירועים כאלה, ‫אלא גם איך לנטרל אותם. on how to protect themselves in such an event, but also how to neutralize it.

‫כמו כל השלטים גם השלט הזה ‫מכיל ספרה, Like all signs, this sign also consists of numbers,

‫תווית אזהרה, מספר סידורי ‫שקבע האו"ם וקוד חירום. a warning label, a serial number set by the UN and an emergency code.

‫מעוין אדום מסמן חומר דליק, ‫מעוין לבן חומר רעיל A red diamond symbolizes flammable material, a white diamond symbolizes poison

‫ומעוין צהוב יכול גם לסמן ‫חומר רדיואקטיבי, אבל זה נדיר. and a yellow diamond symbolizes radioactive material, but that's rare.

‫כדי שאף אחד לא יתבלבל, In order so that nobody will be confused,

‫על המעוין תמיד יצויר גם איור ברור ‫שילווה בתיאור מילולי של הסכנה. on the label, a clear illustration will also be drawn, accompanied by a verbal description of the danger.

‫ומה עם הספרות? ‫הן מתארות את הקטגוריה של החומר, And what about the numbers? They illustrate the material's category

‫אבל רק מעטים מסוגלים ‫לזכור אותן בעל פה. But only few are able to remember them by heart.

‫יש תשע קבוצות בסיסיות ‫ועוד מלא תתי קבוצות מבלבלות. There are nine basic groups and many other confusing subgroups.

‫למשל 6.2 מתאר חיידקים ונגיפים ‫מדבקים ו-7 חומרים רדיואקטיביים. For example, 6.2 describes bacteria and infectious viruses and 7 radioactive substances.

‫הסקרנים מאוד לגבי ‫ההרכב המדויק של החומר The very curious about the exact composition of the material

‫יכולים למצוא אותו באמצעות ‫חיפוש פשוט בגוגל של מספר האו"ם, can find it by conducting a simple search on google of the UN number,

‫המספר הסידורי שניתן לכל חומר. the serial number that's given to all material.

‫אבל אולי הפרט החשוב ביותר ‫הוא קוד החירום. But maybe the most important detail is the emergency code.

‫הקוד הזה מורכב מספרה ‫שמסבירה לכבאים This code consists of a number that tells firefighters

‫איך להתמודד עם דליפה או פיצוץ, how to deal with the leak or explosion,

‫ואות שמדריכה אותם איך להתמגן. And a letter instructs them how to protect themselves.

‫גם פה לא עשו לנו את החיים קלים. Also here they made out lives easier.

‫יש לא פחות מתשע אותיות ‫שמסמלות דרכי פעולות שונות. There are no fewer than nine letters representing different ways of doing things.

‫אליהן יכולה להתווסף ‫גם האות המלחיצה E To these letters, the letter "E" can also be added,

‫שמסמלת פינוי, EVACUATION. which represents "Evacuation"

‫אבל לנוכח העובדה שגם האותיות ‫האחרות עשויות לבשר על סכנה, But with the fact that there are other letters that are there to warn us of danger

‫אולי באמת עדיף שלא לדעת ‫ופשוט לשמור על מרחק. maybe it really is better not knowing and just keep your distance.