×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן סקרנים, כאן סקרנים | מי את, ויצי?

כאן סקרנים | מי את, ויצי?

‫כולנו מכירים את שרוליק, ‫הדמות הלאומית של ישראל.

‫סנדלים תנ"כיים, מכנסיים קצרים ‫וכובע טמבל

‫ממנו מבצבץ תלתל בודד.

‫את הדמות הזאת יצר ‫בראשית שנות ה-50'

‫הקריקטוריסט קריאל גרדוש, ‫הידוע בכינויו - דוש.

‫שרוליק הופיע בכל יום במעריב ‫במשך עשרות שנים,

‫התגייס לצה"ל בששת הימים,

‫והפך לסמל לאומי שהונצח ‫על בול הדואר של חגיגות היובל,

‫ולתקופה, גם על כל תפוח ‫תוצרת הארץ.

‫אבל מעטים יודעים ‫על האחות האבודה של שרוליק.

‫בתחילת 1967 קיבל דוש ‫פנייה מארגון ויצ"ו,

‫ארגון הנשים הציוניות הבין לאומי.

‫הן ביקשו ממנו ליצור דמות

‫שתשמש אותן להסברה למען ‫ישראל בעולם, ותייצג את הארגון.

‫בסקיצות הראשונות שלה ‫היא נראתה חלוצית וחובבת אדמה

‫בדיוק כמו אחיה. ‫אבל שלא כמו שרוליק,

‫שנועד לסמל את ישראל ‫כפי שהישראלים רצו לראות את עצמם,

‫אחותו יועדה להסברה בחוץ לארץ.

‫לכן ניסה דוש לייצר דמות ‫שתסביר פנים לכל העולם.

‫בסקיצות שלו הוא התלבט: ‫עם כובע, קשת בשיער או מטפחת?

‫שיער ארוך, קצר או מתולתל?

‫עם תליון של ויצ"ו ‫או עגיל בצורת מגן דוד?

‫והאם היא ילדה שובבה כמו אחיה, ‫או אולי מורה ציונית?

‫בסוף התהליך נבראה ‫דמות חדשה עם שיק בין לאומי

‫שקיבלה את השם ויצי. ‫מלשון ויצ"ו כמובן.

‫ויצי הציגה את עצמה לעולם ‫באפריל 67',

‫בביטאון של הארגון, "ויצ"ו רביו" ‫לצד אחיה שרוליק,

‫והקריקטורות שלה ליוו את המגזין ‫במהלך השנים,

‫מברכת פני מבקרים בנתב"ג ‫או שולחת ברכות שנה טובה מירושלים.

‫דוש יצר גם מגוון של איורים ‫כדי לשמש את חברות הארגון

‫בפרסומים שלהן, אך השימוש שלה ‫למטרות מסחריות נאסר.

‫אז למה אנחנו לא מכירים אותה?

‫אחיה הופיע באותן שנים ‫בכל יום בעיתון הנפוץ במדינה

‫והפך לקאלט, אבל ויצי, ‫הופיעה בעיקר בפרסומים של ויצ"ו

‫שיועדו לרוב ליהודי התפוצות.

‫עם השנים, הארגון זנח ‫את השימוש בדמות והיא נשכחה.

‫בזמן ששרוליק המשיך לגדול ולהתבגר.

‫היום, שתי הדמויות כבר לא בשימוש,

‫אבל מי שמאמין ששרוליק ‫עדיין נוטע עצים אי שם,

‫אולי בכפר הסטודנטים ‫של איילים בנגב,

‫או נלחם בגבורה בלוחמי חיזבאללה,

‫שידע שוויצי כנראה נלחמת ‫בתנועת הבי-די-אס

‫בעוד מסע הסברה בחו"ל.


כאן סקרנים | מי את, ויצי?

‫כולנו מכירים את שרוליק, ‫הדמות הלאומית של ישראל. Everybody knows Srulik, Israels national personification.

‫סנדלים תנ"כיים, מכנסיים קצרים ‫וכובע טמבל Biblical sandals, shorts and a Tembel hat

‫ממנו מבצבץ תלתל בודד. from which a single curl peeps out.

‫את הדמות הזאת יצר ‫בראשית שנות ה-50' This character was created in the early 1950's

‫הקריקטוריסט קריאל גרדוש, ‫הידוע בכינויו - דוש. by the cartoonist, Kariel Gardosh, who was also known by his pen name "Dosh".

‫שרוליק הופיע בכל יום במעריב ‫במשך עשרות שנים, Srulik was featured daily in the Maariv for decades,

‫התגייס לצה"ל בששת הימים, he was drafted to the IDF during the Six-Day war

‫והפך לסמל לאומי שהונצח ‫על בול הדואר של חגיגות היובל, and became a national symbol who was immortalized on a postage stamp in honor of Israel's 50th anniversary

‫ולתקופה, גם על כל תפוח ‫תוצרת הארץ. and for a time, also on every apple that was grown in the country.

‫אבל מעטים יודעים ‫על האחות האבודה של שרוליק. But few know about Srulik's long lost sister.

‫בתחילת 1967 קיבל דוש ‫פנייה מארגון ויצ"ו, At the beginning of 1967, Dosh got a request from the organization WIZO

‫ארגון הנשים הציוניות הבין לאומי. The Women's International Zionist Organization

‫הן ביקשו ממנו ליצור דמות The organization asked him to create a cartoon for them

‫שתשמש אותן להסברה למען ‫ישראל בעולם, ותייצג את הארגון. that would be used for public relations on behalf of Israel abroad and represent the organization.

‫בסקיצות הראשונות שלה ‫היא נראתה חלוצית וחובבת אדמה In the first sketches, she was made to look like a pioneer and a worker of the land

‫בדיוק כמו אחיה. ‫אבל שלא כמו שרוליק, exactly like her brother. But unlike Srulik

‫שנועד לסמל את ישראל ‫כפי שהישראלים רצו לראות את עצמם, who was created to symbolize Israel in the way that Israelis wanted to see themselves,

‫אחותו יועדה להסברה בחוץ לארץ. his sister was intended for public relations abroad.

‫לכן ניסה דוש לייצר דמות ‫שתסביר פנים לכל העולם. Therefore, Dosh tried to create a character that would explain what was inside Israel to the rest of the world

‫בסקיצות שלו הוא התלבט: ‫עם כובע, קשת בשיער או מטפחת? In his sketches he debated: with a hat, a hairband or a kerchief?

‫שיער ארוך, קצר או מתולתל? Long, short or curly hair?

‫עם תליון של ויצ"ו ‫או עגיל בצורת מגן דוד? Wearing a pendant with WIZO's emblem or earrings in the shape of the Star of David?

‫והאם היא ילדה שובבה כמו אחיה, ‫או אולי מורה ציונית? And would she be a mischievous child like her brother or perhaps more like a Zionist teacher?

‫בסוף התהליך נבראה ‫דמות חדשה עם שיק בין לאומי In the end, a new character was created with an international appeal

‫שקיבלה את השם ויצי. ‫מלשון ויצ"ו כמובן. who was named Vitzi, from the word WIZO of course.

‫ויצי הציגה את עצמה לעולם ‫באפריל 67', Vitzi presented herself to the world in April 1967

‫בביטאון של הארגון, "ויצ"ו רביו" ‫לצד אחיה שרוליק, in WIZO's publication "'WIZO Review" alongside her brother Srulik

‫והקריקטורות שלה ליוו את המגזין ‫במהלך השנים, Her caricature accompanied the organization's magazine over the years,

‫מברכת פני מבקרים בנתב"ג ‫או שולחת ברכות שנה טובה מירושלים. from welcoming visitors in the airport to sending Shanah Tova greetings from Jerusalem.

‫דוש יצר גם מגוון של איורים ‫כדי לשמש את חברות הארגון Dosh also created a variety of illustrations for the members of the organization to use

‫בפרסומים שלהן, אך השימוש שלה ‫למטרות מסחריות נאסר. in their advertisements. However, using her for commercial purposes was prohibited.

‫אז למה אנחנו לא מכירים אותה? So why don't we recognize her?

‫אחיה הופיע באותן שנים ‫בכל יום בעיתון הנפוץ במדינה Her brother was featured everyday in the most circulated newspaper in the state

‫והפך לקאלט, אבל ויצי, ‫הופיעה בעיקר בפרסומים של ויצ"ו and in turn, had a cult following. Vitzi on the other hand, featured mainly in WIZO's advertisements

‫שיועדו לרוב ליהודי התפוצות. which were mostly intended for Jews in diaspora.

‫עם השנים, הארגון זנח ‫את השימוש בדמות והיא נשכחה. Over the years, the organization stopped using the cartoon and she was eventually forgotten.

‫בזמן ששרוליק המשיך לגדול ולהתבגר. During this time, Srulik continued to grow and mature.

‫היום, שתי הדמויות כבר לא בשימוש, Today, neither of the cartoons are in use.

‫אבל מי שמאמין ששרוליק ‫עדיין נוטע עצים אי שם, But for those who believe that Srulik is still planting trees somewhere,

‫אולי בכפר הסטודנטים ‫של איילים בנגב, perhaps in the Ayalim student village in the Negev,

‫או נלחם בגבורה בלוחמי חיזבאללה, or maybe heroically fighting against Hezbollah militants,

‫שידע שוויצי כנראה נלחמת ‫בתנועת הבי-די-אס should know that Vitzi as it seems, is fighting against the BDS movement

‫בעוד מסע הסברה בחו"ל. in another public relations trip abroad.