×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן סקרנים, כאן סקרנים | מה הופך חתולים לכל כך חמודים בעינינו?

כאן סקרנים | מה הופך חתולים לכל כך חמודים בעינינו?

‫מה הופך חתולים לכל כך חמודים ‫בעינינו?

‫חתולים זה לא לכל אחד.

‫אבל בשנת 2015 לדוגמה,

‫סרטוני חתולים היו הקטגוריה ‫הנצפית ביותר ביוטיוב.

‫כשני מיליון קטעי יוטיוב ‫בכיכובם של חתולים.

‫וכל מיליוני הצופים והמסריטים ‫בוחרים בחתולים משום שהם,

‫ובכן, חמודים.

‫נכון? ‫-מיאו.

‫התכונה המרכזית שהופכת חתולים ‫לחמודים בעינינו

‫היא המראה שלהם.

‫ובאופן ספציפי יותר, ‫הדמיון שלהם לתינוקות.

‫תכונות כמו עיניים גדולות, ‫אפים קטנים, מצח גדול

‫וראש גדול ביחס לגוף, ‫מזוהות אצלנו עם תינוקות.

‫ותינוקות הם יצורים שאנחנו ‫פשוט מתוכנתים לאהוב.

‫הם כל כך חסרי ישע ‫וכל כך זקוקים לנו,

‫עד שבמהלך השנים פיתחנו ‫חולשה אבולוציונית למראה שלהם.

‫ואחת ההשלכות של זה ‫היא חיבה ליצורים נוספים

‫שניחנים בתכונות החיצוניות הללו.

‫בגדול באמת אפשר לומר ‫שאלה שהם יותר קצת צ'אבי,

‫יותר מלאים, יותר עגלגלים, ‫אנחנו יותר מחבבים.

‫ולא רק חתולים אגב.

‫אולפני דיסני הציגו למעצבים ‫ולאנימטורים שלהם

‫את הנוסחה המנצחת ‫לדמות מצוירת.

‫מבוססת על המראה התינוקי, כמובן.

‫בנוסף למראה התינוקי, ‫יש לחתולים גם התנהגויות תינוקיות

‫שמפעילות עלינו את אותה השפעה ‫מלבבת.

‫הוא תינוק לכל דבר ועניין. ‫זאת אומרת, הוא זקוק

‫להגנה שלנו, החתולים זקוקים ‫להגנה שלנו.

‫להיות איתנו בקשר מאוד הדוק, ‫להתלטף כמו תינוק.

‫לצד המראה וההתנהגות, ‫ישנה עוד השערה

‫שעדיין לא אומתה באמצעים מדעיים,

‫והיא שחתולים שינו את ‫צורת היללה שלהם

‫מסיבות אבולוציוניות, ‫כך שתידמה בעינינו לבכי של תינוק

‫ותעורר בנו יצר הורי.

‫צריך להבין גם שלכל יללה ‫יש משמעות אחרת.

‫החתולים מדברים איתנו ממש ‫באופן ספציפי לכל דבר ועניין

‫וכשאנחנו מקשיבים להם, ‫אנחנו מבינים הכול,

‫כמו שהם מבינים אותנו.

‫הקשר המיוחד בין אדם לחתול ‫הוא לא חדש.

‫הוא לוקח אותנו אחורה אחורה ‫למצרים העתיקה.

‫תהליך הביות של החתול ‫התחיל בסביבות 6000 לפני הספירה.

‫ממש המצרים הכניסו אותם ‫לתוך ביתם, כמובן,

‫ואז החתולים התחילו להיות ‫חלק מהבית.

‫אוהבי חתולים אוהבים לאהוב חתולים,

‫וכמובן גם לקבל אהבה חתולית ‫בחזרה,

‫אבל רק ברגעים שהם בוחרים.

‫אבל חתולים גם אוהבים ‫לקבל אהבה,

‫ויותר מזה, להודיע לנו ‫שהם שמחים לקבל אותה.

‫כשחתול שוכב ומגרגר לידינו, ‫זה מאה אחוז ריפוי.

‫מאז ומתמיד בני האדם ‫ייחסו לחתולים כוחות על, קסם וכשפים.

‫מצד אחד, הם זכו לסגידה ‫בתרבויות כמו המצרית והתאילנדית,

‫ומצד שני, הם סימלו מזל רע ‫ואף גרוע מכך.

‫בימי הביניים הייתה רגרסיה ‫מאוד גדולה,

‫ולצערנו הרב, כשאמרו על ‫אישה מסוימת מכשפה,

‫חיברו את זה לחתול ‫ואז הרגו את שניהם.

‫המגיפה השחורה הופצה בכל אירופה, ‫מתו מיליונים רבים,

‫בגלל שבעצם לא היו חתולים ‫שמנעו מהמכרסמים להתפשט.

‫ייתכן והעדנה לה זוכים החתולים ‫בעידן האינטרנט,

‫היא רק פיצוי על אותו כתם שחור ‫במערכת היחסים ההיסטורית שלנו.

‫מה שמביא אותנו להכתרת החתול ‫כקמע הבלתי רשמי של האינטרנט.

‫וגם כי הם ממש, ‫אבל ממש חמודים.


כאן סקרנים | מה הופך חתולים לכל כך חמודים בעינינו?

‫מה הופך חתולים לכל כך חמודים ‫בעינינו? What makes cats so cute in our eyes?

‫חתולים זה לא לכל אחד. Cats are not for everyone.

‫אבל בשנת 2015 לדוגמה,

‫סרטוני חתולים היו הקטגוריה ‫הנצפית ביותר ביוטיוב. Cat videos were the most viewed category on YouTube.

‫כשני מיליון קטעי יוטיוב ‫בכיכובם של חתולים. About two million YouTube videos starring cats.

‫וכל מיליוני הצופים והמסריטים ‫בוחרים בחתולים משום שהם, And all millions of viewers and scrubs choose cats because they are,

‫ובכן, חמודים.

‫נכון? ‫-מיאו.

‫התכונה המרכזית שהופכת חתולים ‫לחמודים בעינינו The main feature that makes cats cute in our eyes

‫היא המראה שלהם.

‫ובאופן ספציפי יותר, ‫הדמיון שלהם לתינוקות. And more specifically, their likeness to babies.

‫תכונות כמו עיניים גדולות, ‫אפים קטנים, מצח גדול Features like big eyes, small noses, big forehead

‫וראש גדול ביחס לגוף, ‫מזוהות אצלנו עם תינוקות. And a big head in relation to the body, we identify with babies.

‫ותינוקות הם יצורים שאנחנו ‫פשוט מתוכנתים לאהוב. And babies are creatures we are just programmed to love.

‫הם כל כך חסרי ישע ‫וכל כך זקוקים לנו, They are so helpless and so much in need of us,

‫עד שבמהלך השנים פיתחנו ‫חולשה אבולוציונית למראה שלהם. Until over the years we have developed an evolutionary weakness to their appearance.

‫ואחת ההשלכות של זה ‫היא חיבה ליצורים נוספים And one of the consequences of this is affection for other beings

‫שניחנים בתכונות החיצוניות הללו. They are endowed with these external features.

‫בגדול באמת אפשר לומר ‫שאלה שהם יותר קצת צ'אבי, In a big way you can say that they are more of a chubby,

‫יותר מלאים, יותר עגלגלים, ‫אנחנו יותר מחבבים. More full, more round, we like more.

‫ולא רק חתולים אגב. And not just cats by the way.

‫אולפני דיסני הציגו למעצבים ‫ולאנימטורים שלהם Disney Studios introduced their designers and animators

‫את הנוסחה המנצחת ‫לדמות מצוירת. The winning formula for a cartoon character.

‫מבוססת על המראה התינוקי, כמובן. Based on the baby look, of course.

‫בנוסף למראה התינוקי, ‫יש לחתולים גם התנהגויות תינוקיות In addition to the baby look, cats also have baby behaviors

‫שמפעילות עלינו את אותה השפעה ‫מלבבת. That exert on us the same endearing effect.

‫הוא תינוק לכל דבר ועניין. ‫זאת אומרת, הוא זקוק He is a baby for all intents and purposes. I mean, he needs to

‫להגנה שלנו, החתולים זקוקים ‫להגנה שלנו. For our protection, the cats need our protection.

‫להיות איתנו בקשר מאוד הדוק, ‫להתלטף כמו תינוק. To be in very close contact with us, to cuddle like a baby.

‫לצד המראה וההתנהגות, ‫ישנה עוד השערה Alongside appearance and behavior, there is another hypothesis

‫שעדיין לא אומתה באמצעים מדעיים, Which has not yet been verified by scientific means,

‫והיא שחתולים שינו את ‫צורת היללה שלהם And it's that cats changed their howling

‫מסיבות אבולוציוניות, ‫כך שתידמה בעינינו לבכי של תינוק For evolutionary reasons, so we look like a baby crying

‫ותעורר בנו יצר הורי. And my son wakes up.

‫צריך להבין גם שלכל יללה ‫יש משמעות אחרת. You must also understand that every howl has a different meaning.

‫החתולים מדברים איתנו ממש ‫באופן ספציפי לכל דבר ועניין

‫וכשאנחנו מקשיבים להם, ‫אנחנו מבינים הכול, And when we listen to them, we understand everything,

‫כמו שהם מבינים אותנו.

‫הקשר המיוחד בין אדם לחתול ‫הוא לא חדש.

‫הוא לוקח אותנו אחורה אחורה ‫למצרים העתיקה. He takes us back to ancient Egypt.

‫תהליך הביות של החתול ‫התחיל בסביבות 6000 לפני הספירה. The cat's domestication process started around 6000 BC.

‫ממש המצרים הכניסו אותם ‫לתוך ביתם, כמובן, The Egyptians actually brought them into their home, of course,

‫ואז החתולים התחילו להיות ‫חלק מהבית. Then the cats started being part of the house.

‫אוהבי חתולים אוהבים לאהוב חתולים, Cat lovers love to love cats,

‫וכמובן גם לקבל אהבה חתולית ‫בחזרה, And, of course, get cat love back,

‫אבל רק ברגעים שהם בוחרים.

‫אבל חתולים גם אוהבים ‫לקבל אהבה,

‫ויותר מזה, להודיע לנו ‫שהם שמחים לקבל אותה. And more than that, let us know that they are happy to have her.

‫כשחתול שוכב ומגרגר לידינו, ‫זה מאה אחוז ריפוי. When a cat lies and growls next to us, it's 100 percent healing.

‫מאז ומתמיד בני האדם ‫ייחסו לחתולים כוחות על, קסם וכשפים. Humans have always attributed superpowers, magic and sorcery to cats.

‫מצד אחד, הם זכו לסגידה ‫בתרבויות כמו המצרית והתאילנדית, On the one hand, they have been worshiped in cultures like Egyptian and Thai,

‫ומצד שני, הם סימלו מזל רע ‫ואף גרוע מכך. And on the other hand, they symbolized bad luck and even worse.

‫בימי הביניים הייתה רגרסיה ‫מאוד גדולה, In the Middle Ages there was a very large regression,

‫ולצערנו הרב, כשאמרו על ‫אישה מסוימת מכשפה, And sadly, when they said of a certain witch,

‫חיברו את זה לחתול ‫ואז הרגו את שניהם. Plug it into a cat and then kill them both.

‫המגיפה השחורה הופצה בכל אירופה, ‫מתו מיליונים רבים, The black epidemic has spread throughout Europe, many millions have died,

‫בגלל שבעצם לא היו חתולים ‫שמנעו מהמכרסמים להתפשט. Because there were basically no cats that kept the rodents from spreading.

‫ייתכן והעדנה לה זוכים החתולים ‫בעידן האינטרנט, The refinement that cats are enjoying in the Internet age,

‫היא רק פיצוי על אותו כתם שחור ‫במערכת היחסים ההיסטורית שלנו. It's just compensation for the same black spot in our historical relationship.

‫מה שמביא אותנו להכתרת החתול ‫כקמע הבלתי רשמי של האינטרנט. Which brings us to the Crown of the Cat as the unofficial mascot of the Internet.

‫וגם כי הם ממש, ‫אבל ממש חמודים.