×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן סקרנים, כאן סקרנים | למה קק"ל עוקרת עצים?

כאן סקרנים | למה קק"ל עוקרת עצים?

‫מי לא אוהב את יערות קק"ל?

‫צל על הראש, ירוק בעיניים, ‫קמפינג משפחתי,

‫שולחנות פיקניק, ‫כיף.

‫הכול בזכות קרן קיימת לישראל ‫שנוטעת עצים כבר יותר מ-100 שנה.

‫נוטעת? אז זהו, ‫שבשנים האחרונות השקיעה

‫קרן קיימת מאות מיליוני שקלים ‫דווקא כדי לכרות עצים.

‫המון עצים.

‫למה קק"ל עוקרת עצים?

‫הכול מתחיל משגיאות שנעשו ‫בתחילת הדרך.

‫הקרן הקיימת לישראל הוקמה ‫על ידי הקונגרס הציוני ב-1901.

‫היא רכשה קרקעות ‫והכשירה אותן להתיישבות,

‫ובנוסף שאפה ‫להפריח את אדמות הארץ.

‫הן היו שוממות אחרי שנים ‫שבהן האוכלוסייה המקומית

‫שגדלה במהירות, השתמשה בעצים ‫לחימום ולבישול וחיסלה את היערות.

‫הדרך הטובה ביותר לטפח את הקרקע, ‫הייתה לנטוע יער.

‫מה שגם הגדיל את הסיכוי ‫שהאדמה תישאר בידיים יהודיות.

‫היערן הראשי של קק"ל ‫בשנים הללו היה יוסף וייץ,

‫אחד מרוכשי הקרקעות הגדולים ‫של הציונות.

‫הגישה שלו הייתה פשוטה:

‫כמה שיותר יער על כמה שיותר שטח, ‫מהר ככל האפשר.

‫לשם כך וייץ נזקק לעץ ‫שלא צורך הרבה מים,

‫עמיד לתנאי מזג האוויר בארץ, ‫ובעל קצב צמיחה מהיר.

‫אחרי מאות ניסיונות, ‫המין שנבחר למשימה הוא אורן ירושלים.

‫עד להקמת המדינה, הספיקה קק"ל ‫לנטוע חמישה מיליון עצים.

‫רובם המוחלט אורן ירושלים ‫ואקליפטוסים שצמחו במהירות

‫וסימנו מי הריבון בשטח.

‫מומחים לאגרונומיה ולאנטומולוגיה ‫התריעו כי שיטת הנטיעות של וייץ

‫מסוכנת לאיזון האקולוגי.

‫אורנים שנטועים בצפיפות ‫חשופים יותר למחלות,

‫מועדים יותר לשריפות ‫והמחטים שלהם, שמכסות את הקרקע,

‫מונעות ממגוון ‫הצמחים המקומיים להתפתח.

‫מקימי החברה להגנת הטבע ‫קראו ליערות הללו

‫"מדבריות האורן".

‫אך לווייץ הייתה תשובה ניצחת:

‫"אם במעשה ייעור רב וגדול ותכוף ‫אנו רוצים,

‫"אין לנו אלא להמשיך ‫בקו הוודאי והברי,

‫"אבל בממדים גדולים יותר".

‫בשנות ה-50 וה-60 ניטעו בישראל ‫400 אלף דונם של יער.

‫אבל משנות ה-70 ‫האזהרות מתחילות להתגשם

‫וקק"ל נאלצת לשנות כיוון ‫וגם לעקור עצים, משלוש סיבות.

‫אחת, עצי אורן התחילו לנבול ‫וחלקי יער שלמים התייבשו למוות.

‫הרוצחת: כנימה שתוקפת ‫דווקא את אורן ירושלים.

‫מיליוני אורנים מתים נעקרים, ‫ובמקומם ניטע מגוון של עצים:

‫ברוש, אלון, אלה, חרוב וזית.

‫שתיים, שריפות ענק פורצות ‫באזור הכרמל

‫ומכריחות את קק"ל לסלול קווי חיץ,

‫רצועות שרוחבן עשרות מטרים ‫סביב יישובים ובמרכזי יערות גדולים,

‫שבהן הצמחייה נכרתת או מדוללת

‫כדי לסייע בעצירה ‫של התפשטות שריפות.

‫שלוש, מחקרים שהלכו והצטברו, ‫הראו שצפיפות העצים

‫חייבת להיות הרבה יותר נמוכה.

‫קק"ל מאמצת שיטה חדשה, ‫נוטעים 120 עצים לדונם,

‫אחרי עשר שנים מדוללים ‫שליש מהעצים,

‫ולאחר 20 שנה, ‫עוד שליש.

‫כך נשארים רק העצים החזקים ביותר ‫ונשמר האיזון האקולוגי.

‫דילול נכון של העצים, ‫כלומר, כריתה של חלק מהם,

‫מצמצמת את תופעת ‫מדבריות האורן.

‫שלא יובן אחרת, ‫ישראל היא מעצמה של נטיעות.

‫במשך יותר מ-110 שנות פעילותה, ‫נטעה קק"ל כ-240 מיליון עצים,

‫והיא אחראית לשטחי יער ‫בהיקף של כמיליון דונם.

‫אבל כל הסיבות שמנינו, ‫הביאו לכך שקק"ל משקיעה

‫מאמצים עצומים באחזקה, ‫דילול וכריתה.

‫בשנת 2016, תקציב אחזקת היערות ‫היה יותר מפי שלושה מתקציב הנטיעות.

‫אז אולי בט"ו בשבט הבא ‫לא נלך לכרות עצים,

‫אבל אחרי עשרות שנים ‫של ניסוי וטעייה,

‫גם קק"ל גילתה ‫שפחות זה לפעמים יותר.


כאן סקרנים | למה קק"ל עוקרת עצים?

‫מי לא אוהב את יערות קק"ל? Who doesn't love the JNF forests?

‫צל על הראש, ירוק בעיניים, ‫קמפינג משפחתי, Being shaded by trees, seeing greenery, family camping,

‫שולחנות פיקניק, ‫כיף. picnic tables, fun.

‫הכול בזכות קרן קיימת לישראל ‫שנוטעת עצים כבר יותר מ-100 שנה. All of this is thanks to the Jewish National Fund which has been planting trees for over 100 years.

‫נוטעת? אז זהו, ‫שבשנים האחרונות השקיעה Planting? Ok, so in the last few years

‫קרן קיימת מאות מיליוני שקלים ‫דווקא כדי לכרות עצים. The Jewish National Fund has invested hundreds of millions of shekels on cutting down trees.

‫המון עצים. Lots of trees.

‫למה קק"ל עוקרת עצים? Why is the JNF uprooting trees?

‫הכול מתחיל משגיאות שנעשו ‫בתחילת הדרך. It all starts with mistakes made in the beginning.

‫הקרן הקיימת לישראל הוקמה ‫על ידי הקונגרס הציוני ב-1901. The Jewish National Fund was established in Israel by the Zionist congress in 1901.

‫היא רכשה קרקעות ‫והכשירה אותן להתיישבות, The organization purchased lands and prepared them for settlement,

‫ובנוסף שאפה ‫להפריח את אדמות הארץ. in addition, it aspired to revitalize the land.

‫הן היו שוממות אחרי שנים ‫שבהן האוכלוסייה המקומית They were desolated after years of the local population,

‫שגדלה במהירות, השתמשה בעצים ‫לחימום ולבישול וחיסלה את היערות. which was rapidly growing, used the trees for heat and cooking and depleted the forests.

‫הדרך הטובה ביותר לטפח את הקרקע, ‫הייתה לנטוע יער. The best way to cultivate the land was to plant a forest.

‫מה שגם הגדיל את הסיכוי ‫שהאדמה תישאר בידיים יהודיות. Which also increased the chances that the land would remain in Jewish hands.

‫היערן הראשי של קק"ל ‫בשנים הללו היה יוסף וייץ, JNF's chief forester in those years was Yosef Weitz,

‫אחד מרוכשי הקרקעות הגדולים ‫של הציונות. One of the largest land purchasers of the Zionist congress.

‫הגישה שלו הייתה פשוטה: His approach was simple:

‫כמה שיותר יער על כמה שיותר שטח, ‫מהר ככל האפשר. As much forest as possible on as much area as possible, as quickly as possible.

‫לשם כך וייץ נזקק לעץ ‫שלא צורך הרבה מים, For this purpose Weitz needed a tree that did not need a lot of water,

‫עמיד לתנאי מזג האוויר בארץ, ‫ובעל קצב צמיחה מהיר. resistant to Israel's weather conditions and has a fast growth rate.

‫אחרי מאות ניסיונות, ‫המין שנבחר למשימה הוא אורן ירושלים. After hundreds of attempts, the species chosen for the task was the Jerusalem Pine.

‫עד להקמת המדינה, הספיקה קק"ל ‫לנטוע חמישה מיליון עצים. Prior to the establishment of the state, the JNF managed to plant five million trees.

‫רובם המוחלט אורן ירושלים ‫ואקליפטוסים שצמחו במהירות The vast majority of them being Jerusalem pine and eucalyptus trees which grew rapidly

‫וסימנו מי הריבון בשטח. and signified who was sovereign in the area.

‫מומחים לאגרונומיה ולאנטומולוגיה ‫התריעו כי שיטת הנטיעות של וייץ Experts of agronomy and entomology warned that Weitz's planting system

‫מסוכנת לאיזון האקולוגי. was dangerous to ecological balance.

‫אורנים שנטועים בצפיפות ‫חשופים יותר למחלות, pine trees that are densely planted are more susceptible to disease,

‫מועדים יותר לשריפות ‫והמחטים שלהם, שמכסות את הקרקע, more prone to fires and their needles which cover the ground,

‫מונעות ממגוון ‫הצמחים המקומיים להתפתח. prevent a variety of local plants from developing.

‫מקימי החברה להגנת הטבע ‫קראו ליערות הללו The founders of the Society for the Protection of Nature called these forests

‫"מדבריות האורן". "The Pine Deserts".

‫אך לווייץ הייתה תשובה ניצחת: But Weitz had a decisive answer to this:

‫"אם במעשה ייעור רב וגדול ותכוף ‫אנו רוצים, If it's a large and frequent reforestation we want,

‫"אין לנו אלא להמשיך ‫בקו הוודאי והברי, "we have no choice but to continue on this sure and healthy way,

‫"אבל בממדים גדולים יותר". "but in larger measures."

‫בשנות ה-50 וה-60 ניטעו בישראל ‫400 אלף דונם של יער. In the 1950's and 60's 400 thousand dunams of forest area was planted in Israel.

‫אבל משנות ה-70 ‫האזהרות מתחילות להתגשם But starting from the 1970s, the warnings were starting to come true

‫וקק"ל נאלצת לשנות כיוון ‫וגם לעקור עצים, משלוש סיבות. and the JNF is forced to change their ways and uproot trees for three reasons.

‫אחת, עצי אורן התחילו לנבול ‫וחלקי יער שלמים התייבשו למוות. First of all, pine trees were beginning to wither and whole segments of forest have withered away and died.

‫הרוצחת: כנימה שתוקפת ‫דווקא את אורן ירושלים. The killer: A pest that specifically attacks Jerusalem pine.

‫מיליוני אורנים מתים נעקרים, ‫ובמקומם ניטע מגוון של עצים: Millions of dead pines are uprooted and replaced with a variety of trees:

‫ברוש, אלון, אלה, חרוב וזית. cypress, oak, pistacia, carob and olive.

‫שתיים, שריפות ענק פורצות ‫באזור הכרמל Secondly, huge fires erupted in the Carmel region

‫ומכריחות את קק"ל לסלול קווי חיץ, and forced the JNF to build buffer lines,

‫רצועות שרוחבן עשרות מטרים ‫סביב יישובים ובמרכזי יערות גדולים, tracks which are tens of meters wide, around settlements and in the centers of large forests,

‫שבהן הצמחייה נכרתת או מדוללת where vegetation was cut off or diminished

‫כדי לסייע בעצירה ‫של התפשטות שריפות. to help stop the spread of fires.

‫שלוש, מחקרים שהלכו והצטברו, ‫הראו שצפיפות העצים Thirdly, numerous studies were showing that the density of trees

‫חייבת להיות הרבה יותר נמוכה. had to be much lower.

‫קק"ל מאמצת שיטה חדשה, ‫נוטעים 120 עצים לדונם, The JNF adopted a new method where they plated 120 trees per dunam

‫אחרי עשר שנים מדוללים ‫שליש מהעצים, and after 10 years the number of trees would be reduced by a third

‫ולאחר 20 שנה, ‫עוד שליש. and after 20 years, another third.

‫כך נשארים רק העצים החזקים ביותר ‫ונשמר האיזון האקולוגי. This was done so that only the strongest trees would remain and the ecological balance would be preserved.

‫דילול נכון של העצים, ‫כלומר, כריתה של חלק מהם, Proper reduction of trees, ie, removal of some of them,

‫מצמצמת את תופעת ‫מדבריות האורן. which would reduce the phenomenon of pine deserts.

‫שלא יובן אחרת, ‫ישראל היא מעצמה של נטיעות. Not to be misunderstood, Israel is the powerhouse of planting.

‫במשך יותר מ-110 שנות פעילותה, ‫נטעה קק"ל כ-240 מיליון עצים, During more than 110 years of activity, the JNF has planted some 240 million trees,

‫והיא אחראית לשטחי יער ‫בהיקף של כמיליון דונם. and is responsible for forest areas of one million dunams.

‫אבל כל הסיבות שמנינו, ‫הביאו לכך שקק"ל משקיעה But all the reasons we mentioned led to JNF investing

‫מאמצים עצומים באחזקה, ‫דילול וכריתה. tremendous efforts in maintenance, reduction and excision.

‫בשנת 2016, תקציב אחזקת היערות ‫היה יותר מפי שלושה מתקציב הנטיעות. In 2016, the forest maintenance budget was more than three times that of the planting budget.

‫אז אולי בט"ו בשבט הבא ‫לא נלך לכרות עצים, So maybe on the next Tu Bishvat , we won't go cutting down trees,

‫אבל אחרי עשרות שנים ‫של ניסוי וטעייה, But after decades of trial and error,

‫גם קק"ל גילתה ‫שפחות זה לפעמים יותר. JNF realized out that sometimes less is more.