×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן סקרנים, כאן סקרנים | למה אנשים משליכים מטבעות למזרקות?

כאן סקרנים | למה אנשים משליכים מטבעות למזרקות?

כמעט בכל עיר גדולה באירופה אפשר למצוא מטבעות במזרקות, וגם אצלנו.

זה מה שאומר בצלאל בירנבוים, מתקין מזרקות ובריכות נוי כבר 50 שנה.

קניון שבעת הכוכבים, נס ציונה, ראשון, רחובות יש לי,

אין בריכה שאין בה מטבעות.

למה לכל הרוחות אנשים משליכים מטבעות למזרקות?

תרבויות עתיקות מגוונות, ראו במים מתוקים מתנה מהאלים

ונהגו לקיים ליד מקורות מים טקסי פולחן כדי להודות לאלים על המים ששלחו להם.

הם העלו למקורות המים מנחות, כמו קורבנות, שלל מלחמה

וגם מטבעות.

המנהג הזה היה קיים אצל שבטי הברברים באירופה,

אצל ההודים במזרח וגם אצל הרומאים.

באחד ממאגרי המים הרומיים שהתגלו באנגליה

נמצאו לא פחות מ-16 אלף מטבעות מתקופות שונות של האימפריה הרומית,

ולצד הטקס הפולחני הייתה למנהג הזה גם סיבה בריאותית-כימית.

כבר המצרים הקדמונים, היוונים וההודים,

גילו שמטבעות ממתכת משפרים את איכות המים.

כשמתכות כמו נחושת, כסף וזהב באות במגע ממושך עם מים,

הן משחררות חלקיקים קטנים בעלי תכונות אנטי בקטריאליות

שגורמות לטיהור של מקורות המים.

הם אומנם לא ידעו להסביר את התהליך הכימי,

אבל הם שמו לב שבמאגרי מים הסמוכים למרבצי מתכות

נרשמו רמות נמוכות יותר של חולי ותמותה.

זו גם הסיבה לכך שבהודו, למשל,

התקבע מנהג להשליך מטבעות למקורות מים כחלק מטקסי הפולחן.

בימי הביניים, עם התפשטותה של הנצרות באירופה

נפסקו התפילות לאלילים בצד מקורות המים ומנהג אחר התפתח במקומן.

אנשים היו מביעים משאלה ומטילים מטבע לתוך באר או מזרקה

וכך הפך טקס הפולחן הפגאני למנהג עממי פופולרי,

ועל הדרך הם גם שמרו על מי הבארות נקיים יותר לאורך זמן.

היו אפילו מי שנהגו להשליך מטבעות לתוך חביות מים שנלקחו למסעות ממושכים

כדי לשמור עליהם נקיים, כך פעל קולומבוס במסע לגילוי אמריקה,

לפחות כך מספרים, וגם האמריקאים במסעות לכיבוש פנים היבשת.

כיום אנחנו לא צריכים מטבעות כדי לטהר את המים שלנו, מין הסתם.

אז למה בכל זאת המנהג הזה נשמר ונהיה פופולרי כל כך?

התשובה היא: הוליווד.

בשנת 1954 יצא הסרט "שלושה מטבעות במזרקה",

והפך ללהיט קולנועי.

הסרט הזה הוליד את המנהג הפופולרי להשליך מטבעות למזרקת טרווי ברומא

כדי לזכות בין היתר באהבה.

המנהג נהיה כל כך פופולרי בעקבות הסרט,

שבכל יום מפנים ממזרקת טרווי מטבעות בשווי של כ-3,000 אירו בממוצע.

סכומים מכובדים לא פחות נאספים בכל שנה

ממזרקות ובריכות נוי נוספות ברחבי העולם,

כמו "דיסנילנד", ‏‏18 אלף דולר ב-2014,

ומלונות בלאס וגאס, ‏12 אלף דולר ב-2010.

בתאילנד דיווחו אפילו על צבת ים שמתה מהרעלת דם

לאחר שבלעה 915 מטבעות בבריכת הנוי שבה היא חיה.

לא נעים.

בישראל כנראה לא מגיעים לסכומים האלה.

צלצלנו לכ-20 בתי מלון, עיריות וקניונים ברחבי הארץ

ורק שניים מהם הודו שהם מוצאים מטבעות במזרקות שלהם,

אבל לבצלאל היה הסבר קצת אחר...

בטח הם מפנים כשמנקים, הם לוקחים את זה לכיסם.

הכסף עובר לכיס, למה הוא צריך להביא את זה לעירייה?

למה לא? גם אני הייתי עושה אותו דבר.

אז נכון, בישראל התופעה היא לא בדיוק בממדים של המזרקות של רומא,

אבל זה גם משהו.

חוץ מזה, הרבנית מרגול כבר אמרה:

"פה זה לא אירופה".

כאן סקרנים | למה אנשים משליכים מטבעות למזרקות? Here are curious Why do people throw coins into fountains?

כמעט בכל עיר גדולה באירופה אפשר למצוא מטבעות במזרקות, וגם אצלנו. In almost every major city in Europe coins can be found in fountains, and in us, too.

זה מה שאומר בצלאל בירנבוים, מתקין מזרקות ובריכות נוי כבר 50 שנה. That's what Bezalel Birnbaum says has been installing fountains and ornamental pools for 50 years.

קניון שבעת הכוכבים, נס ציונה, ראשון, רחובות יש לי, The Seven Stars Mall, Ness Ziona, Rishonim, I have streets

אין בריכה שאין בה מטבעות. There is no pool with no coins.

למה לכל הרוחות אנשים משליכים מטבעות למזרקות? Why on earth do people throw coins into fountains?

תרבויות עתיקות מגוונות, ראו במים מתוקים מתנה מהאלים Diverse ancient cultures saw fresh water as a gift from the gods

ונהגו לקיים ליד מקורות מים טקסי פולחן כדי להודות לאלים על המים ששלחו להם. And they used to hold rituals near water sources to thank the gods for the water they sent them.

הם העלו למקורות המים מנחות, כמו קורבנות, שלל מלחמה They brought to the water sources guiding, like victims, spoils of war

וגם מטבעות.

המנהג הזה היה קיים אצל שבטי הברברים באירופה, This custom existed in the Barbarian tribes in Europe,

אצל ההודים במזרח וגם אצל הרומאים. In the East Indians and in the Romans as well.

באחד ממאגרי המים הרומיים שהתגלו באנגליה In one of the Roman reservoirs discovered in England

נמצאו לא פחות מ-16 אלף מטבעות מתקופות שונות של האימפריה הרומית, No less than 16,000 coins from different periods of the Roman Empire were found,

ולצד הטקס הפולחני הייתה למנהג הזה גם סיבה בריאותית-כימית. And alongside the ritual, this custom also had a chemical and chemical reason.

כבר המצרים הקדמונים, היוונים וההודים, Already the ancient Egyptians, Greeks and Indians,

גילו שמטבעות ממתכת משפרים את איכות המים. Discovered that metal coins improve water quality.

כשמתכות כמו נחושת, כסף וזהב באות במגע ממושך עם מים, When metals like copper, silver and gold come in long contact with water,

הן משחררות חלקיקים קטנים בעלי תכונות אנטי בקטריאליות They release small particles with anti-bacterial properties

שגורמות לטיהור של מקורות המים. That cause the water sources to be purified.

הם אומנם לא ידעו להסביר את התהליך הכימי, Although they could not explain the chemical process,

אבל הם שמו לב שבמאגרי מים הסמוכים למרבצי מתכות But they noticed that in water reservoirs near metal deposits

נרשמו רמות נמוכות יותר של חולי ותמותה. Lower levels of sickness and mortality were recorded.

זו גם הסיבה לכך שבהודו, למשל, This is also why India, for example,

התקבע מנהג להשליך מטבעות למקורות מים כחלק מטקסי הפולחן. It was customary to throw coins into water sources as part of the rituals of worship.

בימי הביניים, עם התפשטותה של הנצרות באירופה In the Middle Ages, with the spread of Christianity in Europe

נפסקו התפילות לאלילים בצד מקורות המים ומנהג אחר התפתח במקומן. Prayers for idols stopped at the water sources and another custom developed in their place.

אנשים היו מביעים משאלה ומטילים מטבע לתוך באר או מזרקה People would make a wish and throw a coin into a well or fountain

וכך הפך טקס הפולחן הפגאני למנהג עממי פופולרי, And so the pagan ritual became a popular folk custom,

ועל הדרך הם גם שמרו על מי הבארות נקיים יותר לאורך זמן. And along the way they also kept the wells cleaner over time.

היו אפילו מי שנהגו להשליך מטבעות לתוך חביות מים שנלקחו למסעות ממושכים There were even those who used to throw coins into water barrels taken on extended journeys

כדי לשמור עליהם נקיים, כך פעל קולומבוס במסע לגילוי אמריקה, To keep them clean, that's how Columbus worked on a quest to discover America,

לפחות כך מספרים, וגם האמריקאים במסעות לכיבוש פנים היבשת. At least, so do the Americans, and so are the campaigns on the continent's occupation.

כיום אנחנו לא צריכים מטבעות כדי לטהר את המים שלנו, מין הסתם. Today we do not need coins to purify our water, probably.

אז למה בכל זאת המנהג הזה נשמר ונהיה פופולרי כל כך? So why is this custom still so popular and popular?

התשובה היא: הוליווד. The answer is: Hollywood.

בשנת 1954 יצא הסרט "שלושה מטבעות במזרקה", In 1954, the movie "Three Coins in the Fountain" came out,

והפך ללהיט קולנועי. And became a cinematic hit.

הסרט הזה הוליד את המנהג הפופולרי להשליך מטבעות למזרקת טרווי ברומא This movie gave birth to the popular custom of tossing coins into the Trevi Fountain in Rome

כדי לזכות בין היתר באהבה. To win, among other things, love.

המנהג נהיה כל כך פופולרי בעקבות הסרט, The custom became so popular following the movie,

שבכל יום מפנים ממזרקת טרווי מטבעות בשווי של כ-3,000 אירו בממוצע. That every day, the Trevi Fountain is selling on average coins worth about € 3,000.

סכומים מכובדים לא פחות נאספים בכל שנה Equally respectable sums are collected every year

ממזרקות ובריכות נוי נוספות ברחבי העולם, From other fountains and ornamental pools around the world,

כמו "דיסנילנד", ‏‏18 אלף דולר ב-2014, Like Disneyland, $ 18,000 in 2014,

ומלונות בלאס וגאס, ‏12 אלף דולר ב-2010. And Las Vegas hotels, $ 12,000 in 2010.

בתאילנד דיווחו אפילו על צבת ים שמתה מהרעלת דם In Thailand, even sea turtles died of blood poisoning

לאחר שבלעה 915 מטבעות בבריכת הנוי שבה היא חיה. After swallowing 915 coins in the ornamental pool where she lives.

לא נעים. not nice.

בישראל כנראה לא מגיעים לסכומים האלה. Israel probably does not reach these amounts.

צלצלנו לכ-20 בתי מלון, עיריות וקניונים ברחבי הארץ We rang about 20 hotels, municipalities and malls across the country

ורק שניים מהם הודו שהם מוצאים מטבעות במזרקות שלהם, And only two of them admitted to finding coins in their fountains,

אבל לבצלאל היה הסבר קצת אחר... But Bezalel had some other explanation ...

בטח הם מפנים כשמנקים, הם לוקחים את זה לכיסם. Sure they turn when they clean, they take it into their pockets.

הכסף עובר לכיס, למה הוא צריך להביא את זה לעירייה? The money goes into his pocket, why should he bring it to the municipality?

למה לא? גם אני הייתי עושה אותו דבר. Why not? I would do the same too.

אז נכון, בישראל התופעה היא לא בדיוק בממדים של המזרקות של רומא, So right, in Israel the phenomenon is not exactly the size of Rome's fountains,

אבל זה גם משהו. But it's also something.

חוץ מזה, הרבנית מרגול כבר אמרה: Besides, Rebbetzin Margul already said:

"פה זה לא אירופה". "This is not Europe."